Sponzorováno

Divné, zvláštní a neobyčejné fóbie – znáte tyto? 4.89/5 (9)

Divné, zvláštní a neobyčejné fóbie - znáte tyto?Strach je významnou emoci, která pomáhá člověku i zvířatům přežít. Vyostřuje smysly, mobilizuje energii a pomáhá ubránit se, utéct nebo vyhnout se nebezpečí. Někdy se stává nepřiměřeným, ochromující a iracionálním – přeroste do fobie. Bát se lze prakticky všeho a i když některé fobie mohou u okolí vyvolat úsměv, jejich nositeli jistě zábavné nepřijdou. Dokážou pořádně znepříjemnit život a jejich léčba vůbec není jednoduchá.

Fobie původně pomáhaly přežít

Fobiemi trpí zhruba deset procent lidstva. Ohroženější jsou ženy, jejich šance trpět fobií je oproti mužům až dvojnásobná. Problémy se obvykle začínají již v dětství, průměrný věk kdy se objeví je sedm let.
Některé fobie vycházejí z reálné hrozby a v minulosti pomáhali lidstvu přežít. Prospěšný mohl být strach z hmyzu a zvířat, například Arachnofobie (pavouci), herpetofobie (plazi), apifóbie (včely) či musufóbie (myši). Zbytečnému riskování bránila chorobná hrůza z výšek (Akrofobie) nebo z tmy (achlufobie), tak strach z uzavřených a stísněných prostor – klaustrofobie.

Kromě těchto poměrně rozšířených podob strachu dnes vzniká celá řada nových fobií, na seznamu jich je již více než tisíc. Vytvářejí se ve stejných oblastech mozku jako u našich prapředků, jako primární pocitové reakce na vnější podněty.

1. Nomofobie

Nomofobici mají chorobný strach z chybějícího telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Obávají se, že zůstanou mimo dosah, vybije se jim baterie, či někde zapomenou telefon. Téměř 80 procent nomofobiků je ve věku 18 až 24 let.

Ještě v roce 2010 byl ve Velké Británii organizovaný organizací YouGov výzkum na vzorku 2 163 respondentů za účelem bližšího zkoumání, jakými pocity trpí lidé při ztrátě mobilu. Tato studie zjistila, že touto fobií trpělo až 58 procent mužů a 47 procent žen. Stresový level přirovnávali tomu co prožívali ve svůj svatební den či k návštěvě u zubaře.

2. Papafobie

Strach z papeže se při této fobii spojuje i se strachem ze svatých osob či různých posvátných předmětů. Zpravidla se spojuje, jako mnoho jiných fobií, s traumatem z dětství.

3. Hylofobie

Na některé lidi měliy filmy a dětské pohádky o tajemných a temných lesích nežádoucí efekt. Iracionální strach jim proto způsobuje dřevo, stromy a lesy. Mnoho hylofobiků svůj strach nepřekoná ani v dospělosti. Úzkost v nich dokáže vyvolat procházka v přírodě nebo jen pomyšlení na stromy.

4. Kathisofobie

Strach ze sezení dokáže spustit například nepříjemný výskyt hemeroidů ale i fyzické týrání sezením na ostrých nebo bolestivých předmětech. Může se vázat i na traumatizující vzpomínky ze školních dob.

5. Anatidaefobie

Člověk má při této fobii obavu z toho, že ho pozoruje kachna. Neútočí, nedotýká se ho pouze se na něj dívá. Anantidaefobik přitom vůbec nebere v úvahu čas a místo, kde se nachází. Fobie zpravidla vzniká po velmi negativním zážitku a často se váže na všechno vodní ptactvo. Husy, kachny a labutě jsou dobře známé pro své agresivní chování a fobie nastoupí po jejich pokousání nebo jiném útoku.

6. Fobofobie

Ve srovnání s jinými fobiemi je tato v jistém smyslu unikátní. Nespouští ji konkrétní stimul z okolí, ale vzniká v důsledku strachu člověka z toho, že ho ovládne samotný strach.

TIP: Jaké jsou nejčastější fóbie?

Jak je léčit fobii? Dá se postupně i nárazově

Někdy se nepodaří fobii zcela vyléčit, ale podaří se je alespoň potlačit aby člověk dokázal normálně fungovat. Fobie a strach se často dají překonat pomocí systematického oslabování vnímavosti k nim. Odborníci nejčastěji používají kombinaci léků a psychoterapie. „Pacientům předepisujeme anxiolitika, léky proti úzkosti. U některých však hrozí riziko, že se od nich člověk stane do určité míry závislým, psychologicky nebo fyzicky,“ říká námi oslovený psycholog. Léky totiž neléčí skutečnou příčinu onemocnění, zmírní příznaky ale strach neodstraní. „Nejspíš proto volíme psychoterapii,“ vysvětluje.

1. Postupná léčba fóbie

Při léčbě používají odborníci několik nácvikových metod. Takzvaná systematická desenzitivizace funguje na principu postupného přivykání na objekt strachu. V uvolněném stavu si představuje situace, kterých se bojí. Agorafobik například to, jak prochází přes otevřené prostranství. Nejdříve si představuje prochází s průvodcem přes liduprázdné náměstí.

Pacient podstupuje relaxační cvičení a přitom si představuje stále rušivější a děsivější situace. Až zůstane při terapii klidný, dovolí mu terapeut kontakt s reálnými problémy a pomáhá mu udržet pocit uvolnění. Nakonec se uvolněná reakce nacvičí tak dobře, že se stane přirozenou.

2. Šoková léčba fóbie

Naopak „šoková“ metoda léčení strachu využívá zahlcení či náhle vystavení děsivému podnětu. Pacient při ní musí čelit situaci, která v něm vzbuzuje největší strach. Nejdříve se vyděsí, později se však přestává cítit ohroženým, strach mizí a racionální sebekontrola se obnoví. Takto se mnozí naučili snášet hmyz, hady, výšku i stísněný prostor.

Výpis divných a neobyčejných fóbií všeho druhu

Nemáte fobií stále dost? Podívejte se na přehled přes 100 divných fóbií:

Sponzorováno

 1. Achluofobie – strach ze tmy
 2. Aerofobie – chorobný strach z proudícího vzduchu, průvanu, také z létání
 3. Agorafobie – strach z otevřených prostranství, ale i z cestování v dopravních prostředcích
 4. Agyrofobie – strach z přecházení silnice
 5. AIDSfobie – nákaza AIDS
 6. Aichmofobie – strach z jehel a špičatých předmětů
 7. Ailurofobie – strach z koček
 8. Akrifobie – chorobný strach pisatele, že napsal něco nesprávně, nevhodně
 9. Akrofobie – strach z výšky
 10. Akustikofobie – strach z hluku
 11. Alektorofobie – strach ze slepic
 12. Androfobie – chorobný strach ženy z mužů
 13. Antlofobie – strach z povodně
 14. Antropofobie – chorobný strach z lidí jako příznak duševní poruchy, např. neuróz, psychóz
 15. Anemofobie – strach z větru
 16. Apifobie – chorobný strach ze včel
 17. Arachnofobie – choroný strach z pavouků (podle Arachné)
 18. Astrofobie – chorobný strach z bouřky, blesku a jiných pod. úkazů z řeckého astron – hvězda
 19. Autofobie – strach z vlastní osoby
 20. Aviofobie – strach z létání
 21. Bacilofobie – chorobný strach z nákazy
 22. Bakteriofobie – chorobný strach z nákazy
 23. Basifobie – strach z chůze
 24. Batofobie – chorobný strach z hloubek
 25. Brontofobie – strach ze hřmění
 26. Belonefobie – strach z jehly
 27. Cibofobie – chorobný strach z jídla
 28. Coulrofobie – strach z klaunů
 29. Cynofobie – strach ze psů
 30. Demofobie – strach z davu lidí
 31. Démonofobie – strach z démonů
 32. Dendrofobie – strach ze stromů
 33. Dorafobie – strach ze smrti
 34. Dromofobie – strach z ulic
 35. Dysmorfofobie – strach z vlastní ošklivosti
 36. Elektrofobie – strach z elektrických spotřebičů
 37. Entomofobie – strach z hmyzu
 38. Eosofobie – strach ze směru dolů
 39. Equinofobie – strach z koní
 40. Eremofobie – chorobný strach být sám
 41. Ergasiofobie – strach z práce
 42. Ergofobie – chorobný, nadměrný strach z jednání, konání, činění
 43. Ergofobie – strach z práce
 44. Erytrofobie – chorobný strach při červenání se
 45. Filemafobie – strach z líbání
 46. Fobofobie – strach ze strachu
 47. Fotofobie – strach ze světla
 48. Gamofobie – chorobný strach ze sňatku
 49. Gefyrofobie – strach z mostů
 50. Gynofobie – strach mužů z žen
 51. Hafefobie – strach z dotyku
 52. Hamarkofobie – strach z omylů
 53. Hedonofobie – strach z radosti
 54. Heliofobie – strach ze slunce
 55. Hematofobie – strach z krve
 56. Hemofobie – strach z krve
 57. Helmintofobie – strach z červů
 58. Herpetofobie – chorobný strach z plazů
 59. Hierofobie – strach z posvátných věcí
 60. Hodofobie – strach z cestování
 61. Hydrofobie – strach z vody
 62. Hypnofobie – strach ze spánku
 63. Hypsofobie – strach ze spánku
 64. Hypegiafobie – strach ze zodpovědnosti
 65. Chromofobie – strach z barev
 66. Ichtyofobie – strach z ryb
 67. Iofobie – strach z otravy jedem
 68. Kakorafiafobie – strach ze selhání
 69. Kakotechnofobie – strach z toho, že si počíná nemotorně
 70. Kancerofobie – chorobný strach před rakovinou
 71. Karcinofobie – chorobný strach před rakovinou
 72. Keraunofobie – strach z bouřek, blesků
 73. Klaustrofobie – chorobný strach z uzavřených prostor
 74. Kleptofobie – strach z okradení, kradení
 75. Kynofobie – strach ze psů
 76. Knidofobie – strach z bodnutí
 77. Lalofobie – chorobný strach z hovoru; často provází koktavost
 78. Laliofobie – chorobný strach z hovoru; často provází koktavost
 79. Logofobie – chorobný strach z vlastního mluveného projevu (často provází koktavost)
 80. Lyssofobie – strach z vztekliny
 81. Maniofobie – strach, že se v nejbližší době zblázní
 82. Melofobie – strach z hudby
 83. Melanofobie – strach z černé či tmavých barev
 84. Musofobie – chorobný strach z myší
 85. Mysofobie – strach ze špíny a parazitů
 86. Myzofobie – chorobný strach před špínou, nákazou nebo znečištěním
 87. Negrofobie – chorobný strach z černochů
 88. Nekrofobie – strach ze smrti
 89. Nekrofobie – strach z mrtvol
 90. Neofobie – strach z novoty (něčeho nového)
 91. Nosofobie – chorobný strach z nemocí a jejich následků
 92. Nyktofobie – chorobný strach před tmou a nocí, který se vyskytuje zejména u neurotických dětí
 93. Obezofobie – strach z přibírání na váze.
 94. Ofidiofobie – strach z hadů
 95. Olfaktofobie (osmofobie) – strach z pachů
 96. Ornitofobie – strach z ptáků jakéhokoliv druhu
 97. Oxyfobie – strach z ostrých nástrojů
 98. Pagofobie – strach ze sněhu a mrazu
 99. Panfobie – chorobný strach ze všeho, z jakéhokoliv vzruchu v okolí
 100. Pantofobie – chorobný strach ze všeho
 101. Parazitofobie – chorobný strach z parazitů
 102. Patofobie – chorobný strach z nemoci, choroby
 103. Pedikulofobie – zavšivení
 104. Pediofobie – panický strach z panenek
 105. Pedofobie – strach z dětí
 106. Pnigerofobie – strach ze zadušení se
 107. Potamofobie – strach z tekoucí vody
 108. Pseudofobie – strach ze lží
 109. Psychologie – chorobný strach před špínou, nákazou nebo znečištěním
 110. Pyrofobie – chorobný strach z ohně, požáru
 111. Radiofobie – chorobný strach z ozáření
 112. Rektofobie – chorobný strach před onemocněním konečníku
 113. Rusofobie – strach z myší
 114. Siderofobie – strach z hvězd
 115. Siderodromofobie – chorobný strach z vlaků, ze železnice
 116. Sichmofobie – strach z ostří
 117. Cibofobie – strach z jídla
 118. Skotofobie – strach z temnoty
 119. Sociální fobie – strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními
 120. Tabofobie – chorobný strach před vysycháním míchy
 121. Trypanofobie – strach z jehel
 122. Tafefobie – chorobný strach před možností být pohřben zaživa
 123. Tanatofobie – chorobný strach ze smrti
 124. Teofobie – chorobný strach z božího trestu a hněvu
 125. Teogonie – strach z Boha
 126. Thalassofobie – strach z moře a velkých vodních ploch
 127. Thanatofobie – strach ze smrti
 128. Tokofobie – chorobný strach ženy z porodu
 129. Trichofobie – chorobný strach z vlasů
 130. Triskaidekafobie – strach z čísla třináct
 131. Vermifobie – chorobný strach z červů a střevních parazitů
 132. Vertigofobie – chorobný strach ze závrati
 133. Xenofobie – strach z cizí osoby
 134. Xantofobie – strach ze žluté barvy či ze žlutých věcí
 135. Zoofobie – chorobný strach ze zvířat

A z čeho máte strach vy? Napište nám do komentářů, budeme rádi.

VIDEO: Top 10 Nejdivnější fobie

VIDEO: Nejdivnějších fóbií

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva