Elektrofobie – strach z elektriky a elektrických spotřebičů – příznaky, příčiny a léčba 4.83/5 (12)

Sponzorováno

Elektrofobie - strach z elektriky a elektrických spotřebičů

Co je elektrofobie?

Elektrofobie je intenzivní strach z elektřiny nebo elektronických zařízení a je to typ specifické fobie. Někdo, kdo trpí elektrofobií, může pociťovat extrémní úzkost, když je vystaven elektřině nebo elektronickým zařízením nebo předmětům. Když má někdo elektrofobii, i pomyšlení na vystavení elektřině může vyvolat úzkost.

Intenzivní strach z elektřiny se nazývá elektrofobie. Je to typ specifické fobie, která spadá do kategorie úzkostných poruch.

Někdo, kdo jí trpí, zažívá extrémní úzkost, když je vystaven elektřině, elektronickým zařízením nebo podobným předmětům. Úzkost může vyvolat nejen expozice, ale i pouhá myšlenka na vystavení elektřině (jakýmkoli způsobem) či elektrickým zařízením. Pokud se stav zhorší, člověk může dostat záchvaty paniky.

Elektrofobie není zcela iracionální, protože elektřina je potenciálně velmi nebezpečná. Člověk může dokonce zemřít, je-li vystaven jejím velmi vysokým hodnotám. Avšak někdo trpící touto fobií není schopen racionalizovat svůj extrémně vysoký strach a úzkost.

Strach, který člověk cítí při elektrofobii, je mimo realitu. Dokonce i pohled na elektrické zařízení, jako je zapnutá televize nebo toustovač, může vyvolat trauma a hrůzu.

K odstranění úzkosti se postižený vyhýbá vystavení elektrické energii jakýmkoli možným způsobem. Toto vyhýbání se opakuje kvůli pocitu bezpečí, který člověku poskytuje. V důsledku těchto opakujících se aktů vyhýbání se může u člověka vyvinout obsedantně kompulzivní porucha.

Postižený se například bude vyhýbat tomu, aby se přiblížil k vypínačům nebo drátům a nebo seděl v místnosti se zapnutou televizí. Jednotlivec se také může zdržet dotyku elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo televize.

Může se dokonce bát opustit svůj dům/pokoj ze strachu, že bude vystaven elektřině.

Jejich akademický a profesní život je také vážně ovlivněn, protože člověk není schopen čelit jakémukoli elektrickému zařízení nebo elektřině kolem sebe, což vede k nedocházení do školy nebo později i do práce. V dnešním světě lze elektronická zařízení nalézt téměř všude. U někoho, kdo trpí elektrofobií, se může v důsledku této sociální, pracovní dysfunkce rozvinout i deprese.

Elektrofobie je iracionální strach z elektřiny. Název pochází z řeckého slova „electro“, což znamená elektřina a „phobos“, což znamená strach.

Příznaky elektrofobie

Lidé s elektrofobií, stejně jako u všech ostatních specifických fobií, pociťují intenzivní úzkost z pouhé myšlenky na vystavení elektřině. Nedokáží tuto úzkost ovládat, a proto se nakonec cítí úzkostně. Tato úzkost může v extrémních případech vést k plnohodnotným záchvatům paniky.

Trpící lidé přecházejí do režimu „bojuj nebo uteč“ kvůli adrenalinu. V tomto stavu pomáhají fyziologické reakce těla při rozhodování v situacích, které způsobují strach. Buď se rozhodnou ze situace uniknout (útěk) – omdlí, nebo trpí záchvaty paniky, nebo zůstanou a bojují se svým strachem (bojem) – podnikají kontraproduktivní akce.

V případě elektrofobie nebo jakéhokoli jiného typu specifické fobie způsobují fyziologické symptomy, které se produkují při vystavení elektřině (včetně extrémní úzkosti), že osoba uteče nebo se této situaci vyhýbá. Trpící nemají odvahu bojovat se svým strachem kvůli nepříjemné, děsivé zkušenosti, kterou tělo prochází.

A příznaky? Podle diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, musí člověk zažít úzkost trvající alespoň 6 měsíců a 3-5 symptomů z níže uvedených:

 • Extrémní úzkost při vystavení elektřině nebo elektrickým přístrojům
 • Extrémní úzkost při přemýšlení o elektřině
 • Anticipační úzkost
 • Neschopnost ovládat úzkost
 • Opakované úkony k zamezení přijití ke styku s elektřinou
 • Plné záchvaty paniky
 • Svalové napětí
 • Zvýšený tep
 • Hyperventilace
 • Pocity blížící si závratím
 • Návaly horka/studena v režimu útěku nebo boje (návaly horka se týkají dočasného zahřátí těla ve stavu strachu. A návaly zimy znamená, když se tělo náhle začne třást nebo ochlazovat, když se setká s podnětem strachu).
 • Křik/pláč
 • Zvracení
 • Migréna
 • Motýli v žaludku

Příčiny elektrofobie

Elektrofobie, stejně jako všechny ostatní specifické fobie, nemá žádnou známou příčinu. Tyto typy fobií mohou být výsledkem řady faktorů, jako jsou biologické (genetika) nebo environmentální (minulé negativní zkušenosti).

Genetika označuje geny a neurotransmitery v našem těle. Někdo s rodinnou anamnézou fobie/duševní poruchy má vyšší šanci, že v budoucnu bude mít stejnou nebo odlišnou poruchu. Je to proto, že geny rodičů jsou přeneseny na jejich děti, takže jakákoli změna v genech rodičů je zděděna dítětem. Tento genetický sklon k rozvoji duševní poruchy/specifické fobie lze také označit jako vztah diatéza-stres. Podle toho se u člověka s genetickou predispozicí nevyvinou příznaky elektrofobie, dokud a pokud nedojde k nějaké spouštěcí události, vyvolávající úzkost nebo strach z elektřiny.

Spouštěcí událostí může být traumatický zážitek s elektřinou. Například když jako dítě někdo dostal elektrický šok. Bolest a pocity pálení, které to způsobilo, mohou být důvodem, proč se u člověka vyvinula elektrofobie. Také když někdo viděl nebo slyšel někoho jiného zemřít nebo když byl ten někdo třeba vážně zraněn elektrickým šokem, tak to může vyvolat strach.

Děti, které mají přehnaně ochranitelské rodiče, si také mohou vypěstovat tento iracionální strach z elektřiny, protože jim bylo kontaktně připomínáno nebo jim bylo řečeno, aby se vyhýbaly kontaktu s elektrickými zařízeními/dráty.

Úraz elektrickým proudem může způsobit i smrt. Mediální zprávy o lidech, kteří umírají nebo utrpí vážná zranění, mohou také hrát významnou roli v rozvoji elektrofobie. To je důvod, proč někdo, kdo se bojí smrti, může mít strach z elektřiny.

Postižený, který má strach z blesku (astafobie), může mít také tento iracionální strach z elektřiny.

Elektrofobie je proto způsobena jak genetikou, tak faktory prostředí.

Léčba elektrofobie

Elektrofobie, stejně jako všechny ostatní specifické fobie, nemá žádný exkluzivní typ léčby, který je speciálně a unikátně navržen pro její léčbu.

Sponzorováno

Stejně jako všechny ostatní specifické fobie se elektrofobie léčí řadou různých terapií včetně expoziční terapie, kognitivně-behaviorální terapie a nebo se dá léčit i léky, které snižují úzkost nebo jiné fyzické příznaky.

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie je jedním z nejčastěji používaných léčebných postupů u pacientů s téměř všemi druhy duševních poruch.

Elektrofobie je definována jako iracionální strach z elektřiny. Terapeut tak pomáhá pacientovi nahradit tyto iracionální myšlenky racionálnějšími. Pacientům se pomáhá při analýze a zdůvodňování toho, jak se cítí být vystaveni elektřině. Terapeuti jim pomáhají odhalit příčiny jejich strachu a později jim poskytují alternativní, příjemné myšlenky.

Pacientovi je řečeno, aby si vedl myšlenkový deník (se sloupci ABCD), který mu poskytuje náhradu za každou iracionální myšlenku, kterou má, když přemýšlí o konkrétní situaci. ABCD znamená:

 • A (předchůdci) – spouštěcí situace nebo spouštěcí událost.
 • B (víra) – myšlenka, která člověka napadne v této spouštěcí situaci
 • C (důsledky) – symptomy/pocity způsobené touto událostí/myšlenkou
 • D (spor) – alternativní, racionální myšlenky poskytované terapeutem ve snaze zpochybnit iracionální přesvědčení

Expoziční terapie

Expoziční terapie je jeden z nejčastěji používaných způsobů léčby pacientů s elektrofobií (nebo jakýmkoli jiným druhem specifické fobie).

Při této terapii je pacient po určitou dobu vystaven zdroji svého strachu. Na začátku terapie vystaví terapeut pacienta nejméně spouštěcím podnětům, například obrázku elektronického zařízení.

Jak terapie postupuje a pacient je schopen ovládat své úzkostné pocity, lze pomocí snímků posunout léčbu o krok dále. V této části léčby je pacient požádán, aby si představil situaci, ve které je vystaven elektronickým zařízením a/nebo drátům. Během tohoto procesu zobrazování se člověk skutečně cítí být v té konkrétní situaci nebo místě a zažívá různé smysly.

Jakmile osoba úspěšně, bez pocitu úzkosti, odstraní tento krok terapie, je pak vystavena skutečné elektřině. Například je vystavený mobilnímu telefonu.

Zatímco je pacient v různých fázích terapie vystavován různým intenzitám podnětů, terapeut ho současně učí zvládacím cvičením. Patří mezi ně dýchací techniky nebo metody svalové relaxace ke snížení jejich úzkosti, když jsou ve skutečné situaci způsobující strach/úzkost.

To je učí, jak zůstat v klidu, když jsou vystaveni podnětům strachu.

Před samotným zahájením expoziční terapie musí terapeut zjistit intenzitu pacientova strachu, aby odvodil, zda bude schopen tuto léčbu podstoupit, aniž by mu během expozičních procesů byla způsobena fyzická nebo psychická újma.

Tyto kroky však znecitlivují jejich strach z elektřiny tím, že je opakovaně vystavují těmto podnětům, dokud se nenaučí podstupovat situaci bez úzkosti / panických záchvatů.

Snížení stresu založeného na všímavosti (MBSR)

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný program snižování stresu. MBSR je meditační terapie, která se používá ke zvládání stresu nebo úzkosti. Jedná se o 8týdenní program, který zahrnuje skupinová sezení. Využívá psychologický pojem všímavost (anglicky mindfulness).

Na těchto lekcích se praktikuje meditace všímavosti a hathajóga. Pořádají se také přednášky a skupinové diskuse, aby se hovořilo o duševním zdraví a zvýšila se interaktivita.

V meditaci všímavosti je člověku řečeno, aby se soustředil například na pocity pociťované při dýchání nebo na rytmus zvedání a klesání hrudníku během procesu. To pak odvádí pozornost člověka od něčeho stresujícího k něčemu, co je neutrální a uklidňující.

Pro rychlou a účinnou léčbu je pacientům doporučené domácí cvičení, například 45 minut jógy a meditace po dobu 6 dnů v týdnu a zaznamenávání svých výsledků/pocitů do knihy nebo deníku po dobu 15 minut denně.

Jóga a meditace

Nejsou jen jednou z mnoha léčebných terapií používaných pro elektrofobii, ale jsou jedním z nejběžnějších způsobů relaxace, který používá mnoho lidí.

Jóga má tendenci stimulovat meditační stav mysli člověka, když je člověk v konkrétní jógové pozici. Prostřednictvím jógy/meditace je mysl odkloněna k něčemu produktivnějšímu a klidnějšímu, což člověku umožňuje uniknout negativním myšlenkám způsobujícím úzkost.

Z mnoha typů jógy může člověk těžit z jakéhokoli typu/pózy jógy, které se mu líbí. Hatha jóga je jedním z různých typů jógy.

Dýchací techniky nebo představy, které člověk vytváří během jógové pozice, jsou skutečnými faktory, díky nimž se člověk cítí méně úzkostný a odvádí jeho mysl pryč od myšlenek na elektřinu.

Terapie s pomocí léků

Léky se používají ke snížení fyzických příznaků způsobených elektrofobií. Léky jsou velmi rychle účinné, protože začnou vykazovat pokrok ve zdraví pacientů nejméně 2 týdny po užití léku. Tento typ biologické léčby je obvykle účinnější, pokud je příčina fobie pouze genetická. Tyto léky však nelze užívat bez lékařského předpisu nebo konzultace.

Při léčbě této fobie se používají dva typy léků:

Léky proti úzkosti
Léky jako Valium jsou léky proti úzkosti. Nejčastěji se používají u pacientů, kteří prožívají záchvaty paniky a také snižují jejich úzkost tím, že se vážou na receptorové buňky mozku, které způsobují tyto nepříjemné příznaky.

Antidepresiva
Tyto léky, jak název napovídá, neléčí pouze depresi, ale jsou také velmi účinné při léčbě fóbií. Léky jako Lexapro snižují úzkostné pocity člověka a uklidňují ho. Je třeba je užívat denně, ale ne bez doporučení lékaře.

Ať už je příčinou elektrofobie nebo jakéhokoli jiného typu specifické fobie genetika, život sám (negativní zkušenosti) nebo obojí, nejlepší a nejúčinnější způsob jejich léčby je použití kombinace obou biologických léčeb (léky) s kognitivní léčbou (např. expoziční terapie).

Sponzorováno

A co vy? Máte s elektrofobií nějakou zkušenost? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

Zdroje článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva