Kategorie článků: Zdraví

Máme zde mnoho článků o zdraví. ✅ Samozřejmě, každý z nás chce být zdraví, ale samo to nepřijde. Pro naše zdraví musíme něco udělat. ✅ Vzdělávejte se v oblasti zdraví, třeba s pomocí našich článků.

Vyplachování žaludku – kdy je potřeba a jak se provádí? 4.44/5 (9)

Vyplachování žaludku je lékařský postup, který se provádí k odstranění toxinů nebo nebezpečných látek, které byly požity ústy, ze žaludku. Vyplachování žaludku se obvykle provádí, pokud došlo k nedávnému požití toxické látky a pokud je zásah proveden v prvních hodinách ...
Číst více...

Zátěžové vyšetření srdce (ergometrické vyšetření) – kdy a jak se provádí? 4.56/5 (16)

Zátěžové vyšetření srdce, známé také pod názvem ergometrické vyšetření, je diagnostický test, který se používá k posouzení funkce srdce a cév při zátěži, tj. při fyzické aktivitě. Během tohoto vyšetření je pacient monitorován, zatímco provádí cvičení podle stanovených protokolů, jako ...
Číst více...

Biopsie srdce – kdy, jak a proč se provádí? 4.56/5 (16)

Biopsie srdce je invazivní procedura, která se provádí za účelem získání vzorku tkáně srdce pro laboratorní analýzu. Obvykle se provádí, když lékaři podezírají přítomnost určitých onemocnění srdce, jako je zánět srdce (myokarditida), kardioomyopatie nebo se provádí po transplantaci srdce. Biopsie ...
Číst více...

Autismus a nespavost – jak zlepšit spánek u autistických dětí? 4.35/5 (17)

Existuje spojitost mezi autismem a nespavostí, ačkoli přesný mechanismus této spojitosti není zcela objasněn. Mnoho jedinců s poruchami autistického spektra má potíže se spánkem a může trpět různými typy poruch spánku, včetně nespavosti. Lidé s poruchami autistického spektra mohou být ...
Číst více...

Retikulocyty v krvi – zvýšené, snížené – co říkají hodnoty? 4.43/5 (14)

Retikulocyty jsou mladé červené krvinky, které obsahují zbytky ribozomálního RNA a jsou předchůdci zralých červených krvinek. Měření retikulocytů v krvi může poskytnout užitečné informace o míře tvorby nových červených krvinek v těle. Hodnoty retikulocytů mohou být užitečné při diagnostice a ...
Číst více...

Coombsův test – antiglobulinový test – kdy a jak se provádí? 4.5/5 (20)

Coombsův test, známý také jako antiglobulinový test, je laboratorní test používaný k diagnostice různých imunitních reakcí v těle, zejména při autoimunitních chorobách a při hemolytických anémiích. Princip testu spočívá v detekci protilátek, které se vážou na povrch červených krvinek. Existují ...
Číst více...

Řečová terapie či logopedie – kdy a jak může pomoci? 4.38/5 (13)

Řečová terapie, známá také jako logopedie, je terapeutická disciplína, která se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch komunikace a řeči. Řečová terapie pomáhá jednotlivcům všech věkových kategorií, kteří mají problémy s mluvením, porozuměním, čtením, psaním nebo jinými aspekty komunikace. ...
Číst více...

Pracovní terapie & pracovní terapeut – kdy a jak může pomoci? 4.33/5 (9)

Pracovní terapie je terapeutická disciplína, která se zaměřuje na pomoc jednotlivcům při dosahování nezávislosti a schopnosti vykonávat každodenní aktivity, které jsou pro ně důležité. Cílem pracovní terapie je pomoci lidem překonat různé fyzické, duševní, emocionální nebo sociální výzvy, které jim ...
Číst více...

Ženy a testosteron – co se děje, když má žena málo testosteronu? 4.56/5 (18)

Testosteron je hlavní mužský pohlavní hormon, ale je také přítomen u žen - v menších množstvích. U žen hraje testosteron důležitou roli v regulaci různých funkcí, včetně sexuálního chování, energetické hladiny, svalové hmoty a nálady. Testosteron může hrát klíčovou roli ...
Číst více...

Jak se dají posílit plíce? TOP 12 rad a tipů 4.37/5 (19)

Posílení plic je důležité pro zlepšení celkového zdraví a kondice dýchacího systému. Existuje několik cvičení a aktivit, které mohou pomoci posílit plicní kapacitu a zlepšit dýchání. Pravidelná aerobní aktivita, jako je chůze, běh, plavání, cyklistika nebo taneční aerobic, může zlepšit ...
Číst více...