Kategorie článků: Rehabilitace

Jak na správné sezení? Co myslíte, sedíte v práci správně? 4.81/5 (27)

Dlouhodobé sezení a nedostatečná pohybová aktivita negativně ovlivňují naše zdraví, zejména jde o onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, cukrovku, karcinom tlustého střeva, žaludeční vředy, deprese, neurózy, hemoroidy, obezitu apod. Nejčastějšími zdravotními důsledky jsou pak muskuloskeletální obtíže. Primárně jde většinou o ...
Číst více...

Rekonstrukce předního zkříženého vazu kolene a rehabilitace Zatím bez hodnocení.

Poškození předního zkříženého vazu je poměrně vážné poranění kolene, jehož důsledky si většinou ne zcela uvědomujeme. Zásah do stability kolenního kloubu totiž neznamená pouhé anatomické postižení kloubu samotného, ale týká se i okolních svalů a v širší souvislosti ovlivňuje i ...
Číst více...

Vraťte do svého života radost z pohybu s rehabilitačními pomůckami 4.67/5 (3)

Rehabilitace je zcela zásadním procesem pro každého, kdo prodělá nějaký vážnější úraz nebo se jinak dostane do nepříznivé zdravotní situace omezující mobilitu. Proč? Pokud rehabilitaci zanedbáte, můžete si trvale poškodit pohybový aparát. Takový problém vám pak může doživotně znepříjemňovat každý ...
Číst více...

Handling dětí v terapii a fyzioterapii – co je to a na co je to dobré? 4.77/5 (13)

Handling je způsob, jak se dítěte dotýkat a manipulovat s ním během každodenních aktivit. Důležité je dodržovat určitá pravidla tak, aby byl podporován zdravý vývoj. U dětí nemocných, postižených nebo s vývojovým opožděním je handling součástí terapie. „Léčení je handling ...
Číst více...

Výhody a nevýhody Vojtovy metody – je pro děti i dospělé 4.89/5 (19)

Vojtova metoda je jedním z uznávaných terapeutických postupů, který má stále své nezastupitelné místo v pohybové léčbě dětí i dospělých. Její spektrum využití je široké. Má jistá pozitiva, ale i negativa a omezení, která je při volbě vhodného terapeutického programu ...
Číst více...

NDT-Bobath koncept v pediatrické praxi 4.71/5 (17)

Koncept manželů Bobathových, Bobath koncept, je jedním ze světově nejuznávanějších konceptů v dětské rehabilitaci. Vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte, proto bývá někdy označován jako neurovývojová léčba (Neurodevelopmental Treatment – NDT). Zakladateli konceptu byli manželé Karel a ...
Číst více...

Progresivní cvičení dle de Lorma 4.88/5 (8)

Jedná se o izotonické koncentrické cvičení proti submaximálnímu až maximálnímu odporu. Velikost tohoto odporu se určí jako maximální zatížení, kterého je svalová skupina schopna 10x za sebou zvednout a nebo jako maximální odpor nastavený na dynamometru (siloměru), který svalová skupina ...
Číst více...

Totální endoprotéza kolenního kloubu – rehabilitace 4.95/5 (19)

Při totální endoprotéze kolenního kloubu (TEP KOK) se nahrazuje stehenní a holenní část kolenního kloubu. V případě těžké destrukce kloubní plochy pately může být část jejího povrchu seřezaná a pokrytá polyetylénem. Totální endoprotéza kolenního kloubu a předoperační příprava Zahrnuje léčebnou ...
Číst více...

Totální endoprotéza kyčelního kloubu – rehabilitace 4.92/5 (13)

Při destrukci kyčelního kloubu (z jakékoliv příčiny) se indikuje implantace totální endoprotézy (TEP). Při implantaci TEP kyčelního kloubu se nahrazují oba dva kloubní komponenty – hlavice i acetabulum (jamka). Indikace totální endoprotézy kyčelního kloubu coxartróza, fraktury krčku fem., další úrazy ...
Číst více...

Kineziotaping – co to je a jak vám může pomoci? 4.68/5 (22)

Pro některé dobře známá rehabilitační metoda, no pro některé úplná novinka. Podívejme se spolu na to, co pro nás vymysleli japonští odborníci. Co je to kineziotaping či tejpování Kineziotaping (tejpování) nebo také lepení různobarevnými páskami, které můžete vidět nejen u ...
Číst více...

Bipedální stoj a jeho charakteristika 4.83/5 (6)

Postoj je názor nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou. Postoje jsou důležitou složkou komunikace. Bipedální je jakákoliv postava jejíž přirozený postoj je na dvou končetinách. Poloha ve vzpřímeném stoji Ve vzpřímené poloze se aktivuje nejen ...
Číst více...

Rehabilitace po náhradě LCA (předního zkříženého vazu) 4.67/5 (6)

Ligamentum cruciatum anterius Ligamentum cruciatum anterius začíná na polokruhovitém políčku v oblasti dorzální části mediálního plochy zevního kondylu femuru. Tento vaz směřuje ventrálně, šikmo dolů a navnitř. Upíná se do area intercendylaris anterior. Rozlišujeme anteromediální a posterolaterální část. Tato část je ...
Číst více...

Motorické učení: Aplikace principů do dětské rehabilitace 4.89/5 (9)

Stále více fyzioterapeutů uznává efektivní trénink motorických funkcí dětí. Dítě potřebuje být aktivním studentem v řešení problému, v plnění specifických úkolů, které jej omezují. Tyto účelově-orientované přístupy se stávají převládajícím typem léčby v terapii dospělých. Důležitým rozdílem u dětí s ...
Číst více...