Kategorie článků: Zdravotní zařízení

Ultrasonografie – co to je a jak funguje? 4.79/5 (14)

Ultrasonografie využívá vlny vysokofrekvenčního zvuku (ultrazvuku) pro vytváření obrazů vnitřních orgánů a jiných tkání. Zařízení označované jako převodník (transducer) přeměňuje elektrický proud na zvukové vlny, které jsou zasílány do tělních tkání. Zvuková vlna odrazí struktury v těle a odráží se ...
Číst více...

Scintigrafie – co je to? A jak funguje? 4.7/5 (10)

Scintigrafie je diagnostická (vyšetřovací) metoda používaná v nukleární medicíně. Skeletální scintigrafie pomáhá diagnostikovat a vyhodnocovat celou řadu onemocnění a stavů kostí za použití malých množství radioaktivních materiálů nazývaných radiofarmaka, které jsou injektovány do krevního řečiště. Radiofarmaka cestují přes zkoumanou oblast ...
Číst více...

Elektroencefalografie (EEG) – co je to a co znamenají výsledky? 4.8/5 (15)

Elektroencefalogram (EEG) je test používaný k hodnocení elektrické aktivity v mozku. Mozkové buňky komunikují navzájem prostřednictvím elektrických impulzů. Pomocí nástroje EEG můžete zjistit potenciální problémy spojené s touto činností. EEG sleduje a zaznamenává vzory mozkových vln. Malé ploché kovové disky, ...
Číst více...

Plazmaferéza (výměna krevní plazmy) – co to je a kdy se používá? 4.77/5 (13)

Co je plazmaferéza? Plazmaferéza je proces, při kterém je kapalná část krve nebo plazmy oddělena od krvinek. Typicky je plazma nahrazena jiným roztokem, jako je fyziologický roztok nebo albumin, nebo je plazma nějak upravena (ošetřena) a poté vrácena do těla. ...
Číst více...

40 TOP zajímavostí o rentgenovém záření 4.73/5 (30)

V roce 1895 byl Wilhelm Roentgen, profesor fyziky ve Würzburgu v Bavorsku, byl první, kdo našel cestu k pohledu do vnitřku lidského těla bez nutnosti operace. Večer 8. listopadu experimentoval s vedením elektřiny pomocí nízkotlakých plynů pomocí indukční cívky a ...
Číst více...

Počítačová (výpočetní) tomografie (CT) – jak funguje a k čemu je? 4.6/5 (20)

Počítačová tomografie (CT – Computer Tomography) je diagnostický zobrazovací test používaný k vytvoření detailních obrazů vnitřních orgánů, kostí, měkkých tkání a krevních cév. Průřezové snímky generované během CT snímání mohou být přeformátovány ve více rovinách a mohou dokonce vytvářet trojrozměrné ...
Číst více...

Elektromyografie (EMG) – co je to a jak probíhá? 4.74/5 (27)

Elektromyografie (EMG) je diagnostický postup pro posuzování zdraví svalů a nervových buněk, které je řídí (tj. motorických neuronů). Motorické neurony přenášejí elektrické signály, které způsobují kontrakci svalů. EMG překládá tyto signály do grafů, zvuků nebo číselných hodnot, které odborník interpretuje ...
Číst více...

Magnetická rezonance (též MR, MRI) – informace o vyšetření – jak probíhá? 4.72/5 (25)

Magnetické rezonanční zobrazování či magnetická rezonance (také označovaná jako MRI – zkratka z Magnetic Resonance Imaging) je test, který využívá silné magnety, rádiové vlny a počítač pro vytváření detailních snímků uvnitř těla. Je to tedy zobrazovací technika používaná především ve ...
Číst více...

K čemu je dobrá fitness zátěžová vesta? 4.8/5 (15)

Většina mužů touží po širokých ramenou a silných, vypracovaných paží, spolu s viditelně svalnatým hrudníkem. A není divu – pro ženy je to sexy a jakási podvědomá známka bezpečí. To je také jeden z hlavních důvodů, proč muži touží mít ...
Číst více...

Powerspin – zajímavá a netradiční metoda posilování 4.8/5 (20)

Potřebujete posílit paže a břicho a nebaví vás klasické posilování činkami? Nemusíte být smutní, existují také jiné varianty, jak účinně posilovat a to z pohodlí vašeho domova. Představujeme vám novou cvičební pomůcku, která na první pohled vypadá spíše jako hračka. ...
Číst více...

Kryoablace nádorů – kdy a jak pomáhá? 4.74/5 (19)

Kryoablace je lékařský proces, při kterém pomocí extrémně nízkých teplot dojde k odstranění tkání, tzv. ablaci. Kryoablace se používá například při odstraňování rakovinných tkání – zabíjí rakovinové buňky extrémním chladem. Jak kryoablace funguje? Během kryoablace je do kůže a přímo ...
Číst více...

Pozitronová emisní tomografie (PET vyšetření) 4.88/5 (17)

Co je to vlastně pozitronová emisní tomografie? Pozitronová emisní tomografie, také nazývaná PET vyšetření, je diagnostická metoda, která zahrnuje získávání fyziologických obrazů lidského těla založených na detekci radiace z pozitronové emise. Pozitrony jsou drobné částečky emitované z radioaktivní látky podané ...
Číst více...