Kategorie článků: Zajímavosti

Přečtěte si zde zdravotní zajímavosti. ☝ Máme jich zde mnoho ☝, zajímavosti o lidském mozku či o lidském srdci. ☝ Čtěte zde a vzdělávejte se.

Torakotomie – chirurgické otevření hrudníku – kdy a jak se dělá? 4.09/5 (11)

Torakotomie je chirurgický zákrok, při kterém se chirurgicky otevírá hrudník, aby se získal přístup k orgánům v hrudní dutině, zejména k plicím, srdci, jícnu nebo aortě. Torakotomie se provádí za účelem diagnostiky nebo léčby různých onemocnění a stavů, jako jsou ...
Číst více...

Vyplachování žaludku – kdy je potřeba a jak se provádí? 4.44/5 (9)

Vyplachování žaludku je lékařský postup, který se provádí k odstranění toxinů nebo nebezpečných látek, které byly požity ústy, ze žaludku. Vyplachování žaludku se obvykle provádí, pokud došlo k nedávnému požití toxické látky a pokud je zásah proveden v prvních hodinách ...
Číst více...

Zátěžové vyšetření srdce (ergometrické vyšetření) – kdy a jak se provádí? 4.56/5 (16)

Zátěžové vyšetření srdce, známé také pod názvem ergometrické vyšetření, je diagnostický test, který se používá k posouzení funkce srdce a cév při zátěži, tj. při fyzické aktivitě. Během tohoto vyšetření je pacient monitorován, zatímco provádí cvičení podle stanovených protokolů, jako ...
Číst více...

Biopsie srdce – kdy, jak a proč se provádí? 4.56/5 (16)

Biopsie srdce je invazivní procedura, která se provádí za účelem získání vzorku tkáně srdce pro laboratorní analýzu. Obvykle se provádí, když lékaři podezírají přítomnost určitých onemocnění srdce, jako je zánět srdce (myokarditida), kardioomyopatie nebo se provádí po transplantaci srdce. Biopsie ...
Číst více...

Jak použít kokosový olej proti komárům? 4.59/5 (17)

Kokosový olej může být použit jako přírodní repelent proti komárům díky své vůni a obsahu některých látek, které mohou odstraňovat nebo odpuzovat hmyz. Nanesení čistého kokosového oleje na kůži může pomoci odhánět komáry. Stačí nanesení na exponované části těla, jako ...
Číst více...

Fotbalem k rakovině? Jsou fotbalová hřiště s umělým povrchem (tzv. umělky) rizikem pro zdraví? 4.54/5 (13)

Vědecké důkazy, které jsou v současné době k dispozici, nespojují pryžový granulát ze syntetického kaučuku na površích s umělým trávníkem s žádnými dlouhodobými zdravotními riziky souvisejícími s rakovinou. K největšímu riziku u umělých ploch s pryžovou gumou dochází při velkém ...
Číst více...

Vše o hemoglobinu – jeho funkce, hodnoty – vše co potřebujete vědět 4.77/5 (13)

Hemoglobin je železo obsahující protein nacházející se v červených krvinkách, známých také jako erytrocyty. Hlavní funkcí hemoglobinu je přenášet kyslík z plic do tkání a následně přenášet oxid uhličitý zpět do plic, kde je vyměněn za kyslík. Hemoglobin má unikátní ...
Číst více...

Kolostomie – umělý vývod z tlustého střeva – kdy, jak a proč se dělá? 4.35/5 (17)

Kolostomie je chirurgický zákrok, při kterém je vytvořen umělý otvor (nazývaný stoma) v břišní stěně, pomocí kterého se vytváří nový vývod pro z tlustého střeva. Kolostomie se obvykle provádí, když je část tlustého střeva (kolon) nebo konečníku chirurgicky odstraněna, často ...
Číst více...

Retikulocyty v krvi – zvýšené, snížené – co říkají hodnoty? 4.43/5 (14)

Retikulocyty jsou mladé červené krvinky, které obsahují zbytky ribozomálního RNA a jsou předchůdci zralých červených krvinek. Měření retikulocytů v krvi může poskytnout užitečné informace o míře tvorby nových červených krvinek v těle. Hodnoty retikulocytů mohou být užitečné při diagnostice a ...
Číst více...

Ileostomie – umělý výstup z tenkého střeva – kdy a jak se provádí? 4.2/5 (25)

Ileostomie je chirurgický zákrok, při kterém se vytvoří umělý výstup (stoma) z tenkého střeva, který je připojen k povrchu břicha. Tímto otvorem je možné vyvádět výkaly z těla, pokud je nemožné nebo nevhodné používat přirozený konečník pro evakuaci stolice. Ileostomie ...
Číst více...

Coombsův test – antiglobulinový test – kdy a jak se provádí? 4.5/5 (20)

Coombsův test, známý také jako antiglobulinový test, je laboratorní test používaný k diagnostice různých imunitních reakcí v těle, zejména při autoimunitních chorobách a při hemolytických anémiích. Princip testu spočívá v detekci protilátek, které se vážou na povrch červených krvinek. Existují ...
Číst více...