Sponzorováno

Melofobie – strach z hudby – příznaky, příčiny a léčba 4.78/5 (9)

 • Melofobie je specifický druh fobie, který se vztahuje k iracionálnímu nebo přehnanému strachu ze zpěvu nebo hudby. Lidé trpící melofobií pociťují výraznou úzkost, nepohodlí nebo panickou reakci při vystavení zvukům spojeným se zpěvem, hudbou nebo hudebními nástroji.
 • Tato fobie může být způsobena různými faktory, včetně traumatických zážitků spojených se zpěvem nebo hudbou, nebo může mít genetickou nebo neurologickou příčinu.
 • Pro osoby trpící melofobií může být obtížné či nemožné se účastnit koncertů, hudebních akcí nebo poslouchat hudbu obecně. Příznaky melofobie se mohou lišit, ale zahrnují úzkostné reakce, zvýšený tep, pocení, dušnost, záchvaty paniky nebo snahu vyhnout se situacím spojeným s hudbou.
 • Léčba melofobie se obvykle provádí pomocí terapie, jako je kognitivně behaviorální terapie (CBT) nebo expozice terapie. CBT pomáhá jedinci identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce a chování spojené s fobií. Expozice terapie se zaměřuje na postupné vystavení jedince hudbě a zpěvu, aby se postupně snižovala úroveň úzkosti a přehnaného strachu.
 • Melofobie je reálnou fobií a pro osoby trpící touto fobií může být jejich strach zpěvu a hudby obtížný a narušující jejich každodenní život. Pokud si myslíte, že trpíte melofobií, je vhodné vyhledat pomoc odborníka, jako je psycholog nebo psychiatr, kteří vám mohou poskytnout podporu a vhodnou terapii.

Melofobie

Melofobie

Melofobie je iracionální strach z hudby. Někdo, kdo trpí tímto stavem, může očekávat, že zažije velmi velké množství úzkosti z pouhého pomyšlení na hudbu, natož aby ji skutečně slyšel. Ve skutečnosti může být jejich úzkost tak intenzivní, že v důsledku toho může mít člověk dokonce záchvat paniky. Ačkoli takový příval úzkosti nebude vždy u každého, kdo trpí melofobií, přesto je velmi pravděpodobné, že k němu dojde.

Někdo, kdo zažívá plný záchvat paniky v důsledku své melofobie, může kromě několika dalších příznaků očekávat zvýšenou srdeční frekvenci, zvýšenou frekvenci dýchání, vyšší krevní tlak, svalové napětí, třes a nadměrné pocení. Ačkoli záchvaty paniky nemusí být vždy případem každého, kdo má příznaky melofobie, stále se může vyskytnout, zvláště pokud jsou jeho příznaky velmi závažné.

Člověk trpící melofobií může zjistit, že se vyhýbá tomu, čeho se bojí. Může to dohnat do extrému tím, že chtějí zajistit, aby nemohl být žádným způsobem vystaveni hudbě. Lidé s tímto stavem mohou například začít pociťovat záchvat paniky už při pouhé myšlence na hodiny klavíru.

Ačkoli se člověk s tímto onemocněním může aktivně vyhýbat svému strachu ve snaze pomoci snížit pravděpodobnost, že zažije jakoukoli bezprostřední úzkost, může to také zhoršit jeho příznaky melofobie v dlouhodobém horizontu kvůli skutečnosti.

Příznaky melofobie

Stejně jako v případě prakticky každé jiné fobie, která existuje, může člověk s melofobií očekávat, že úzkost bude nejvýraznějším příznakem jeho stavu. Také, jak již bylo zmíněno, úzkost lidí může být tak extrémní, že v důsledku toho mohou dokonce mít regulérní záchvaty paniky. V závislosti na závažnosti jejich záchvatu paniky může být dokonce nutné je hospitalizovat. To se však bude lišit od osoby k osobě a bude záviset na mnoha faktorech.

Je velmi časté, že člověk s melofobií vynakládá značné úsilí, aby zajistil, že se žádným způsobem nedostane do kontaktu se svým strachem. To může znamenat, že se nejen vyhýbá oblastem, kde může jen teoreticky přijít do kontaktu s hudbou, ale také se může aktivně snažit zabránit tomu, aby ke kontaktu s hudbou došlo (celý den nosí špunty do uši).

Níže jsou některé běžnější příznaky melofobie:

 • Úzkost při přemýšlení o hudbě
 • Silná úzkost při poslechu hudby
 • Neustále se vyhýbá hudbě
 • Nedokáže se dobře vyrovnat se svou úzkostí
 • Svalové napětí, třes a pocení při pomyšlení na hudbu
 • Mohou nastat i záchvaty paniky

Příčiny melofobie

Neexistují žádné definitivní příčiny melofobie. Nicméně genetika a prostředí člověka mohou hrát velmi významnou roli ve vývoji tohoto stavu. Například, pokud má někdo v rodinné anamnéze duševní onemocnění, zejména úzkostné poruchy nebo specifické fobie, pak může mít vyšší šanci na rozvoj melofobie. To může být způsobeno tím, že má genetickou predispozici k rozvoji duševních onemocnění obecně.

Pokud by někdo měl takovou genetickou predispozici, pak to může vyžadovat pouze to, aby zažil nějakou traumatickou událost, aby se u něj vyvinula plně rozvinutá melofobie. V podstatě jakýkoli druh emocionálně bolestivé události, která nějakým způsobem zahrnovala různé obavy spojené s melofobií, může u někoho stačit k rozvoji tohoto stavu, pokud má tu „správnou“ genetickou predispozici.

Ačkoli neznáme přesné příčiny melofobie, většina odborníků na duševní zdraví se shoduje v tom, že jak genetika, tak faktory prostředí hrají velmi významnou roli ve vývoji jakékoli dané duševní poruchy. Takže bližší pohled na tyto dva různé parametry může vrhnout určité světlo na to, zda můžete být ohroženi rozvojem melofobie nebo ne.

Léčba melofobie

Stejně jako neexistují žádné definitivní příčiny melofobie, neexistují ani žádné léčby, které by byly speciálně navrženy pro tento stav. Přesto stále existuje mnoho různých forem léčby, které mohou pomoci výrazně zlepšit mnoho příznaků melofobie.

Metody léčby melofobie jsou zejména tyto:

 • expoziční terapie
 • kognitivně behaviorální terapie
 • některé psychiatrické léky

Expoziční terapie

Expoziční terapie je jednou z nejčastějších forem léčby lidí trpících fobiemi. Expoziční terapie funguje tak, že terapeut postupně vystavuje pacienta jeho strachu v průběhu daného časového období. Pokud jde o melofobii, terapeut může začít tím, že pacienta vystaví hudbě s nízkou hlasitostí a poté jej vystaví po určitou dobu hlasitější hudbě. To vše by bylo ve snaze pomoci znecitlivět pacienta k jeho strachu tím, že by je mu opakovaně vystavoval. Teoreticky, čím více je někdo vystaven něčemu, čeho se bojí, tím méně ho to bude časem obtěžovat.

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie je další velmi běžná forma léčby, která se často používá k pomoci lidem trpícím mimo jiné generalizovanou úzkostnou poruchou a obsedantně kompulzivní poruchou. Kromě toho může být také účinná při léčbě lidí trpících fobiemi, jako je melofobie. Kognitivně behaviorální terapie funguje tak, že terapeut pomáhá pacientovi odhalit, proč myslí, cítí a chová se tak, jak se chová, pokud jde o konkrétní strach nebo obavy, které má.

Člověk s melofobií, který se účastní kognitivně behaviorální terapie, může očekávat, že se mimo jiné dozví, proč přemýšlí o svém strachu tak, jak to myslí. Pochopení takových věcí může někomu s melofobií pomoci zaujmout pragmatičtější přístup, když přemýšlí o svém strachu z hudby.

Psychiatrické léky na melofobii

Léky proti úzkosti
Tyto typy léků jsou velmi užitečné při prevenci záchvatů paniky. Takové léky mohou být velmi užitečné pro lidi trpící těžkou melofobií, protože lidé s fobiemi často také zažívají záchvaty paniky. Některé běžné léky proti úzkosti jsou třeba Xanax, Valium a Klonopin.

Sponzorováno

Tyto typy léků se obvykle neberou denně, ale mohou, pokud je jejich melofobie dostatečně závažná. Je to však něco, co byste měli nejprve probrat se svým lékařem, než se tak rozhodnete, abyste zajistili, že je to bezpečné a účinné.

Antidepresiva
Tyto typy léků nejsou jen pro lidi, kteří trpí depresí, ale mohou také pomoci lidem trpícím úzkostnými poruchami, jako je melofobie. Některá běžná antidepresiva jsou Paxil, Zoloft a Lexapro. Tyto léky mohou pomoci snížit některé příznaky melofobie.

Tyto typy léků se obvykle užívají denně. Mohou skutečně pomoci předcházet záchvatům paniky, ale spíše se používají ke snížení každodenní úzkosti. Poraďte se se svým lékařem a zjistěte, zda užívání antidepresiv může pomoci zmírnit příznaky melofobie a zda je to bezpečné.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) při melofobii

MBSR je 8týdenní program založený na důkazech, který nabízí sekulární intenzivní trénink všímavosti na pomoc lidem, kteří trpí úzkostí, stresem, depresí a dalšími druhy duševního utrpení. MBSR může významně pomoci někomu, kdo trpí melofobií, protože se ukázalo, že meditace všímavosti je velmi prospěšná pro úzkostné lidi. V takovém strukturovaném programu může někdo s melofobií očekávat, že se naučí spoustu různých dovedností, které mu mohou pomoci zbavit se intenzivní úzkosti, která je spojena s jeho specifickou fobií.

Poraďte se se svým lékařem nebo terapeutem, abyste zjistili, zda vám MBSR může pomoci snížit intenzitu vašich příznaků melofobie, a také kde najít programy MBSR ve vaší oblasti.

Meditace pro melofobii

Existuje mnoho různých forem meditace, které mohou být velmi výhodné pro někoho, kdo trpí melofobií. Konkrétně se ukázalo, že meditace všímavosti je docela prospěšná pro pomoc lidem vstoupit do vyrovnanějšího stavu. Existuje mnoho různých způsobů, jakými můžete implementovat meditaci všímavosti, a existuje také mnoho různých meditačních aplikací, které jsou navrženy tak, aby vám věci co nejvíce usnadnily.

Všímavost má potenciál významně pomoci těm, kteří trpí melofobií, protože jim pomůže odvrátit pozornost od jejich strachu tím, že přeorientuje svou pozornost na něco jiného, k čemu není připojena žádná emocionální zátěž, jako je soustředění se na například dech. Toto je jeden z nejzákladnějších způsobů, jak může člověk meditovat a být přítomen.

Jóga při melofobii

Existuje mnoho různých jógových pozic, které mohou výrazně prospět lidem, kteří trpí melofobií. Částečně je to způsobeno meditativním stavem mysli, který má jóga tendenci vydávat u těch, kteří ji praktikují důsledně. Jógu si lze představit jako meditaci v pohybu. Může pomoci zmírnit některé úzkosti spojené s melofobií díky pouhému faktu, že zapojením se do jógy bude vaše pozornost přesměrována na něco produktivnějšího.

Existuje mnoho různých typů jógy, ze kterých může mít prospěch člověk s melofobií, jako je hatha jóga nebo hot jóga a mnoho dalších. Nicméně, bez ohledu na mnoho různých forem jógy, které existují, prakticky všechny mohou pomoci zmírnit část stresu a úzkosti, které jsou spojeny s melofobií.

Pokud jste nikdy předtím jógu necvičili, pak může být ve vašem nejlepším zájmu absolvovat lekci nebo se podívat na videa s průvodcem, která vám pomohou projít každou pózu. Stejně jako u meditace platí, že čím více budete cvičit jógu, tím zběhlejší v ní budete. Kromě toho, že vám pomůže zmírnit příznaky melofobie, můžete kromě jiných výhod očekávat také zvýšení síly a flexibility.

Cvičení při melofobii

Bylo prokázáno, že cvičení je mimořádně prospěšné pro lidi trpící úzkostnými poruchami, včetně melofobie. Konkrétně kardio cvičení může významně pomoci zbavit se stresu. To neznamená, že by posilovací trénink neprospěl někomu s úzkostí, ale spíše se ukázalo, že aerobní cvičení je účinnější při uvolňování chemických látek, které se cítí dobře v mozku, jako jsou endorfiny.

Podle odborníků a studií může cvičení pomoci zlepšit stav mysli, aby lépe zvládala stresové situace. To dává smysl, když vezmeme v úvahu velké množství stresu, kterému je tělo vystaveno při namáhavém cvičení. Pokud tedy vy sami máte sedavý způsob života, pak zapojení do nějaké formy aerobního cvičení může významně pomoci snížit vaše příznaky melofobie tím, že vám mnohem snáze usnadní vyrovnat se s úzkostí a stresem, které jsou s tímto stavem spojeny.

Existuje mnoho různých aerobních aktivit, kterých se můžete zúčastnit, abyste pomohli zmírnit příznaky melofobie, jako je plavání, jízda na kole, lyžování, chůze a jogging. Mnoho výhod cvičení můžete získat také hraním sportů, jako je tenis, fotbal, basketbal, házená a mnoho dalších sportů. Takové aktivní zapojování se do nějaké formy cvičení může časem pomoci zmírnit některé bolesti spojené s melofobií.

Snížení kofeinu pro melofobii

Není žádným tajemstvím, že konzumace velkého množství kofeinu během dne vám může pomoci k větší úzkosti. To dává smysl, když se podrobně podíváme na to, jak kofein ovlivňuje fyziologii našeho těla. Když zkonzumujeme vysokou dávku kofeinu, naše srdce začne bít rychleji a budeme více napjatí. V podstatě naše tělo začne přecházet do stavu mysli „bojuj nebo utíkej“. Takový stav mysli je často předzvěstí, že někdo s melofobií bude mít záchvaty paniky.

Takže konzumace malého nebo ideálně žádného kofeinu během dne může významně pomoci snížit vaši každodenní úzkost. Ačkoli to pravděpodobně nezmizí veškerá vaše úzkost, skutečně vám to pomůže snížit zbytečné utrpení, které byste jinak zažili, pokud byste konzumovali velké množství kofeinu.

Nápoje jako káva a čaj mají často vysoký obsah kofeinu, stejně jako některé energetické nápoje. Ve skutečnosti dokonce i některé potraviny obsahují kofein, jako je hořká čokoláda. Být si více vědom své každodenní konzumace kofeinu vám může pomoci snížit některé příznaky spojené s melofobií.

Dialektická behaviorální terapie (DBT) pro melofobii

DBT je velmi účinná forma léčby pro lidi, kteří bojují s regulací emocí. Často se používá k léčbě lidí trpících hraniční poruchou osobnosti. Nicméně to může být také velmi výhodné pro někoho, kdo trpí úzkostnými poruchami, jako je melofobie. Dialektický behaviorální přístup k psychoterapii vyvinula Marsha M. Linehanová, psycholožka působící na Washingtonské univerzitě, aby pomohla lidem zvýšit jejich emoční a kognitivní regulaci tím, že se dozví o spouštěčích, které vedou k reaktivním stavům, a pomůže jim posoudit, které dovednosti hrají klíčovou roli v řetězci událostí, myšlenek, pocitů a chování, aby se vyhnuli nežádoucím reakcím.

Sponzorováno

A co vy? Máte hudbu rádi, nebo ani ne?

A dále si přečtěte

Studie a zdroje článku

 • Zdroj obrázku ve článku: danilina.olga.gmail.com / depositphotos.com

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva