Sponzorováno

Akrofobie – strach z výšek – jak se léčí? 4.71/5 (17)

 • Akrofobie je termín, který popisuje specifický druh fobie, konkrétně strach z výšek. Osoba trpící akrofobií může pociťovat intenzivní úzkost nebo strach při setkání s výškami nebo situacemi, které zahrnují výšky, i když tam třeba není žádné reálné nebezpečí.
 • Mezi projevy akrofobie mohou patřit: Závratě: Pocit rozechvění nebo nestability, obvykle při pohledu dolů z výšky. Silné bušení srdce: Zvýšená srdeční frekvence nebo nepříjemné pocity v hrudi v reakci na výšky. Velká nevolnost: Pocit nevolnosti nebo úzkosti v žaludku, který může být spojen s výškou. Potíže s dýcháním: Obtížné dýchání nebo pocit, že nedostáváte dostatek vzduchu, když jste v nadmořské výšce. Pocit paniky: Intenzivní úzkost nebo panické ataky mohou být přítomny u některých jedinců trpících akrofobií.
 • Akrofobie může ovlivnit každodenní život jednotlivce, zejména pokud jsou výšky běžnou součástí jejich pracovního nebo osobního prostředí. Někteří lidé s touto fobií se snaží vyhýbat situacím, které by mohly vyvolat úzkost, což může omezit jejich schopnost plně fungovat.
 • Pokud má někdo podezření, že trpí akrofobií nebo jakoukoli jinou fobií, je vhodné to konzultovat s odborníkem na duševní zdraví, jako je psycholog nebo psychiatr. Psychoterapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie, může být účinnou formou léčby pro lidi trpícími fobiemi. V některých případech mohou být také předepsány léky, zejména pokud jsou příznaky velmi výrazné nebo omezující.

Akrofobie je typ specifické fobie, která znamená intenzivní strach z výšek. Akrofobie způsobuje, že se lidé cítí extrémně vystrašení a úzkostliví ze situací, kdy jsou vysoko ze země, jako je lezení po žebříku nebo výstup na vrchol hodně vysoké budovy. Kvůli intenzitě tohoto strachu se lidé s akrofobií samozřejmě často vyhýbají jakékoli situaci, která zahrnuje setkání se s výškou.

Je normální mít z výšek trochu obavy, zvláště pokud je výška v nějakém směru neobvyklá (třeba prosklená podlaha ve výšce), hodně velká (extrémně vysoká budova) nebo nestabilní (třeba plošina ve výšce je nestabilní). Akrofobie ale znamená mnohem významnější nebo rušivější strach, který může ovlivnit schopnost člověka fungovat v každodenním životě. Třeba jen na balkoně v panelovém domě.

Podle jedné studie je akrofobie poměrně běžnou fobií, která postihuje přibližně 6 % populace. Jiná studie naznačila, že přibližně 28 % všech dospělých někdy během svého života zažije nepříjemné pocity kvůli výšce.

Zažíváte paniku při pohledu z výšky?

Zažíváte paniku při pohledu z výšky?

 

Příznaky akrofobie

Emocionálně a fyzicky je reakce na akrofobii vlastně podobná jakékoli jiné fobii. Běžné příznaky spojené s akrofobií obvyklé jsou tyto:

Emocionální příznaky

Můžete pociťovat paniku, když si uvědomíte, že jste vysoko nad zemí. Můžete instinktivně začít hledat něco, čeho byste se mohli chytnout, a možná také zjistíte, že nejste schopni důvěřovat svému vlastnímu smyslu pro rovnováhu.

Mezi běžné reakce patří potřeba okamžitého sestoupení na zem, plazení se po čtyřech a pokleknutí nebo jiné snížení těla.

Fyzické příznaky

Fyzické příznaky akrofobie jsou podobné jako u jiných specifických fobií – mohou být:

 • Bolest na hrudi
 • Závrať
 • Silná nevolnost
 • Rychlý srdeční tep
 • Dušnost
 • Chvění se

Úzkost a vyhýbání se výškám

Pokud máte akrofobii, pravděpodobně se začnete děsit situací, které mohou způsobit, že budete trávit čas na vysoko položených místech. Můžete se například obávat, že při nadcházející dovolené vás v hotelu ubytují v hotelovém pokoji ve vyšším patře. Můžete odložit některé domácí opravy ze strachu z použití žebříku. Můžete se třeba také vyhýbat návštěvě přátel, pokud mají balkony nebo okna s výhledem z výšky.

Toto vyhýbání se těmto situacím může dost narušit vaši schopnost fungovat ve vašem každodenním životě. Například nemusíte být schopni navštěvovat školu, chodit do práce, navštěvovat přátele nebo dokonce opustit svůj domov kvůli extrémnímu strachu z výšek a vyhýbání se jim.

Problémy, které souvisejí s akrofobií

Stavy, které souvisí s akrofobií a mohou se spolu s ní vyskytnout, jsou:

Závratě, vertigo

Skutečná vertigo je zdravotní stav, který způsobuje pocit točení hlavy a závratě. Illyngofobie je fobie, při které strach z rozvoje vertiga může ve skutečnosti vést k příznakům podobným vertigu.

Akrofobie může vyvolat pocity, které jsou podobné vertigu, ale tyto tři stavy nejsou stejné.

Pokud zaznamenáte příznaky vertiga, navštivte lékaře – udělá vám testy. Lékařské testy mohou zahrnovat krevní testy, počítačové tomografie (CT) a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), které mohou vyloučit různé neurologické stavy.

Batmofobie

Strach ze svahů a schodů, nazývaný bathmofobie, někdy souvisí s akrofobií. Při bathmofobii můžete při pohledu na strmý svah zpanikařit, i když na něj nemusíte lézt. Ačkoli mnoho lidí s bathmofobií má akrofobii, většina lidí trpících akrofobií nezažívá bathmofobii.

Aerofobie

To je strach z létání. V závislosti na závažnosti vašeho strachu se můžete bát letišť a letadel nebo toho, když jste ve vzduchu. Aerofobie se může příležitostně objevit vedle akrofobie.

Rizika související s akrofobií

Největší nebezpečí, které většina fobií představuje, je riziko, že omezíte svůj život a aktivity, abyste se vyhnuli obávané situaci. Akrofobie je však neobvyklá v tom, že záchvat paniky, když je vysoko nad zemí, může ve skutečnosti vést k domnělému nebezpečí. Situace může být bezpečná, pokud jsou přijata běžná opatření, ale panika vás může dovést až k nebezpečným krokům.

Sponzorováno

Je nesmírně důležité, aby byla vaše akrofobie odborně ošetřena co nejrychleji, zvláště pokud jsou výšky běžnou součástí vašeho života.

Příčiny akrofobie

Výzkumy ukazují, že jistá míra nechuti k výškám je normální, a to nejen pro lidi, ale pro všechna zvířata, která mají zrak. Jen si všimněte chování třeba psů ve výškách. Akrofobie se zdá v nás být alespoň částečně zakořeněná, možná jako evoluční mechanismus přežití.

V roce 1960 provedli slavní výzkumní psychologové Eleanor J. Gibson a Richard D. Walk experiment „The Visual Cliff“, který ukázal, že lezoucí kojenci (ale i mláďata zvířat) odmítají přejít přes tlustý skleněný panel, který zakrýval zjevně ostrý odpad. A dokonce ani přítomnost matky kojence, která ho povzbudivě volala, nepřesvědčila dítě, že je v bezpečí.

Většina dětí a dospělých je ve výškách sice celkem obezřetná, ale nadměrně se nebojí výšek. Akrofobie, stejně jako všechny fobie, se zdá být hyperreakcí normální reakce strachu. Může to být naučená reakce na předchozí pád nebo to může být i nervová reakce rodiče na výšky.

Výzkum také ukazuje, že iracionální strach z pádu hraje větší roli než vnímání výšky.

Důkazy naznačují, že strach z výšek, který začíná v dětství, se obvykle během několika let zlepší, ale akrofobie nastupující v dospělosti často přetrvává po celý život. Tento stav se také často vyskytuje souběžně s jinými psychiatrickými stavy, včetně úzkosti a deprese.

Diagnostika akrofobie

Aby vám byla diagnostikována konkrétní fobie, váš lékař nebo terapeut se vás zeptá na povahu, trvání a závažnost vašich příznaků. Diagnostická kritéria pro specifické fobie vyžadují přítomnost těchto příznaků:

 • Nadměrný a intenzivní strach a nepřiměřený skutečné hrozbě
 • Pocit úzkosti z očekávání – to znamená strach a obavy z toho, že narazíte na věc, které se bojíte
 • Vyhýbáte se situacím, které by vás mohly přivést do kontaktu s tím, čeho se bojíte
 • Máte život omezující příznaky poruchy v každodenních činnostech – nechcete být vůbec ve výškách

Příznaky tohoto stavu musí být přítomny po dobu šesti měsíců nebo déle a nesmí být způsobeny jiným duševním onemocněním.

Léčba akrofobie

Akrofobie může sdílet určité příznaky se vertigem, zdravotní poruchou s řadou možných příčin, stejně jako s jinými specifickými fobiemi. Z těchto důvodů, pokud zaznamenáte příznaky akrofobie, je nesmírně důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc.

Nejoblíbenější a nejúčinnější léčbou akrofobie je expoziční terapie, typ behaviorální terapie, která, jak její název napovídá, vystavuje postiženého jedince přímo jeho specifickému strachu nebo fobii.

Léčba akrofobie může probíhat takto:

Psychoterapie

Kognitivně-behaviorální terapie je hlavní léčbou volby u specifických fobií. Často se používají behaviorální techniky, které vás vystavují obávané situaci buď postupně (systematická desenzibilizace) nebo rychle. Navíc vás naučí způsoby, jak zastavit panickou reakci a znovu získat emocionální kontrolu.​

Expoziční terapie

Expoziční terapie je považována za zlatý standard pro léčbu specifických fobií. Tradičně je nejběžnějším řešením skutečná expozice výškám. Výzkumná studie zveřejněná v roce 2017 však prokázala, že virtuální realita může být v tomto směru stejně účinná.

Velkou výhodou léčby virtuální realitou je úspora nákladů i času, protože není potřeba doprovod terapeuta někde ve výškách. Tato metoda není dostupná všude, ale s klesajícími náklady na vybavení pro virtuální realitu bude pravděpodobně snazší k ní v průběhu času získat přístup.

Expoziční terapie se může dobře kombinovat s relaxační terapií, která pomáhá znecitlivit a přetrénovat lidské mozky, aby zažívaly klid místo strachu, když jsou vystaveny výškám. Nepřetržité vystavování se výškám spolu s implementací dalších technik čerpaných z meditace, jako je hluboké dýchání, může pomoci pacientům s akrofobií spojit si s výškami klid místo úzkosti.

Léky

Někdy mohou být použity sedativa nebo beta-blokátory pro krátkodobou úlevu v konkrétních situacích, aby pomohly zmírnit paniku a úzkost, které pociťujete. Lék D-cykloserin je v klinických studiích pro léčbu úzkostné poruchy od roku 2008.

Studie z roku 2012 zjistila, že použití léku v tandemu s kognitivně-behaviorální terapií může zlepšit výsledky. Je však zapotřebí více výzkumu ohledně dávkování a délky léčby.

Relaxační techniky

Existuje mnoho druhů úprav vašeho životního stylu a relaxačních strategií, které mohou hrát roli při zmírňování příznaků akrofobie. Cvičení jógy, hluboké dýchání, meditace nebo progresivní svalová relaxace vám mohou pomoci vyrovnat se se stresem a úzkostí. Pomoci může i pravidelné cvičení.

Sponzorováno

Jak se strachem z výšek bojujete vy? Napište mi do komentářů pod článkem.

A znáte i další zajímavé fobie?

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva