Sponzorováno

Ailurofobie – strach z koček – příznaky, příčiny a léčba 4.7/5 (10)

 • Ailurofobie je termín používaný k popisu specifické fobie, tedy silného a neopodstatněného strachu či odporu vůči kočkám. Lidé trpící ailurofobií mohou prožívat silné emocionální reakce, jako je úzkost, panika nebo nepohodlí, když jsou v blízkosti koček nebo dokonce jen při myšlení na ně.
 • Fobie obecně jsou iracionální a přehnané obavy spojené s určitým objektem, situací nebo tvorem. Ailurofobie může být způsobena různými faktory, jako jsou traumatické zážitky z dětství, nedostatek expozice k kočkám nebo genetické predispozice.
 • Fobie mohou mít výrazný vliv na každodenní život postižené osoby, a proto je vhodné hledat pomoc od odborníka, například psychologa nebo psychiatra, kteří mohou nabídnout terapeutickou podporu a strategie ke zvládání fobie.

Ailurofobie je extrémní, iracionální strach z koček.

Ailurofobie je extrémní, iracionální strach z koček.

Ailurofobie, extrémní a iracionální strach z koček, je druh zvířecí fobie, která asi není tak známá jako jiné zvířecí fobie, jako je strach z hadů nebo pavouků. Často ani není považována za vážnou fobii. Strach z koček však může však mít hluboce negativní vliv na něčí život, pohodu a duševní a fyzické zdraví, zejména pokud je jejich fobie závažná a brání jim v zapojení do společenských aktivit nebo trávení času mimo domov.

V tomto článku se podíváme na ailurofobii podrobněji, na běžné příčiny, spouštěče, příznaky a možnosti léčby.

Co je to ta ailurofobie?

Ailurofobie je extrémní, zdrcující a iracionální strach z koček. Někdy označovaná jako elurofobie, gatofobie nebo felinofobie, může ailurofobie vyústit v extrémní strach, úzkost nebo paniku, když někdo vidí, dotýká se, slyší nebo cítí kočku (nebo něco, co mu kočky připomíná), nebo dokonce i když jen o kočkách přemýšlí nebo o nich mluví.

Ailurofobie je typ specifické fobie charakterizovaný trvalým, zdrcujícím a iracionálním strachem z konkrétního objektu, situace, místa nebo osoby; v tomto případě extrémní strach z koček. Často je také klasifikován jako druh zvířecí fobie. Člověk s ailurofobií může zažít negativní myšlenky, pocity a chování ve vztahu ke všem typům koček nebo pouze ke konkrétním kočkám. Někteří lidé s ailurofobií pociťují strach a úzkost pouze z domácích koček, zatímco jiní lidé pociťují strach a úzkost ve vztahu ke všem kočkám, včetně velkých koček, jako jsou lvi, tygři, leopardi a pumy. Někteří lidé také pociťují příznaky pouze tehdy, když čelí toulavým kočkám nebo konkrétním plemenům nebo zbarvením koček. Je to opravdu různé.

Ve většině případů je ailurofobie vyvolána traumatickým, negativním nebo děsivým zážitkem zahrnujícím kočku. Ačkoli mnoho lidí pohlíží na kočky pozitivně, jako na roztomilá nebo mazlivá zvířata, jiní lidé se zaměřují na jejich nepředvídatelnost a jejich odtažitost a považují kočky za nepřátelské a ohrožující.

Někteří lidé také považují kočky za zlo nebo za přenašeče zla. Často jsou spojováni s temnou magií a negativními postavami, jako jsou čarodějnice a Satan, a proto mohou působit děsivě.

Protože ailurofobie je individualizovaná fobie, může se projevovat mnoha různými způsoby.

Strach z kousnutí nebo poškrábání kočkou

Kočky jsou celkem nepředvídatelná zvířata, a přestože pro člověka nepředstavují významnou hrozbu, často člověka kousnou nebo poškrábou, aby dali najevo svou nelibost nebo jako součást hry. Zuby a drápy koček jsou ostré, a přestože nemusí způsobit významné poškození, kousnutí nebo škrábnutí může být bolestivé a v některých případech se může nakazit. Někteří lidé se tak bojí koček po předchozím poškrábání nebo kousnutí nebo poté, co viděli zranění jiné osoby po setkání s kočkou.

Strach z kočky přenášející nemoc nebo infekci

To je běžná příčina fobií, včetně ailurofobie. Nemoci, bakterie a infekce, jako je kampylobakterióza, nemoc z kočičího škrábnutí a nebo vzteklina, se mohou šířit z koček na člověka jejich trusem, slinami nebo kočičím škrábnutím či kousnutím. Ačkoli přenos z koček na člověka není běžný, možnost, že by k tomu mohlo dojít, může způsobit, že se u někoho vyvine fobie z koček.

Strach z toho, že kočky jsou zlé

Ke kočkám se váže mnoho pověr a často jsou spojovány se strašidelným obdobím Halloweenu. Kočky jsou také spojovány s čarodějnicemi, příběhy o nich tvrdí, že jsou mazlíčky čarodějnic nebo jako čarodějnice samotné. Někteří lidé si kočky spojují také se Satanem, tuto pověru dokonce zvěčnila katolická církev již ve 13. století. Spojení mezi kočkami a temnou magií nebo zlem může způsobit, že se u někoho vyvine fobie ze všech koček nebo z konkrétních koček, jako jsou černé kočky.

Strach z kočky, která na vás syčí

Existuje několik důvodů, proč se někdo může bát kočičího syčení. Mohlo by se stát, že zvuk považují za hrozivý a myslí si, že na ně kočka zaútočí. Někteří lidé také spojují syčení kočky se syčením hada. Vzhledem k tomu, že ofidiofobie, extrémní strach z hadů, je evoluční strach, ke kterému jsou lidé predisponováni, spojení mezi zvuky vydávanými kočkami a hady může vést k tomu, že se u někoho vyvine fobie z koček.

Strach, že je kočka špinavá

Někteří lidé považují zvířata, včetně koček, za špinavá. Nemusí mít rádi kočky, které se k nim přibližují nebo se jich dotýkají, nebo odmítají vstoupit do domu někoho, kdo má kočku, protože se obávají, že kočka může mít blechy nebo klíšťata nebo špinavou srst. Skutečnost, že kočky zabíjejí a často jedí jiná zvířata, která jsou považována za špinavá nebo běžně trpící nemocemi, jako jsou myši, krysy a holubi, je dalším důvodem, proč si někteří lidé myslí, že kočky jsou špinavé a nehygienické.

Fobie ze zvířat jsou běžné a mnoho lidí zažívá určitý typ fobie ze zvířat. To však neznamená, že každý člověk, který nemá rád kočky, má ailurofobii.

Přestože jsou některé situace, kdy je normální pociťovat určitý strach nebo úzkost, někdo s ailurofobií může zažít negativní myšlenky nebo pocity, jako je úzkost, strach nebo panika, a to i v situacích, kdy pro ně kočky nepředstavují riziko nebo když předvídají setkání s kočkou. Protože jsou fobie iracionální a strach je neúměrný skutečnému riziku, může fobie z koček významně ovlivnit váš každodenní život a vést k tomu, že budete zažívat strach, úzkost a paniku i v situacích, kdy žádné riziko nebo nebezpečí nehrozí.

Člověk s ailurofobií může mít potíže s normálním fungováním nebo koncentrací na určitých místech nebo situacích kvůli strachu, že by se mohl setkat s kočkami. Může se pohltit myšlenkou na kočky a zjistit, že neustále kontroluje, že kolem jej nejsou žádné kočky.

Strach, úzkost a panika, které pociťují, mohou mít významný dopad na jejich duševní a emocionální pohodu a na jejich chování.

Fobie z koček se může vyskytovat ve spektru, přičemž někteří lidé zažívají vážnější strach, paniku a úzkost než jiní. Protože se jedná o individualizovanou fobii, možná zjistíte, že vaše příznaky se spouští snadněji, zatímco jiní lidé s ailurofobií mohou normálně fungovat v místech a situacích, kde by se mohli setkat s kočkami.

Chcete-li být klasifikováni jako ailurofobik, váš strach z koček bude zahrnovat:

 • Pocity intenzivního strachu, paniky nebo úzkosti, které je obtížné zvládnout.
 • Strach nebo úzkost, které jsou neúměrné skutečnému riziku.
 • Extrémní strach z koček, který trvá minimálně šest měsíců.
 • Zapojení do vyhýbavého chování, abyste jakkoliv zabránili setkání s kočkami.
 • Strach z koček, který narušuje váš každodenní život, celkovou pohodu nebo pocit bezpečí.

Strach a úzkost, které někdo pociťuje při vyhlídce na blízkost kočky, může vést k vyhýbavému chování. Člověk může jít do extrémního chování, aby zabránil jakémukoli setkání s kočkami tím, že se vyhýbá určitým místům nebo situacím. Může například odmítnout navštívit domovy jiných lidí v případě, že mají kočku.

Bohužel může být obtížné se kočkám úplně vyhnout, protože mnoho koček v zájmovém chovu je jim dovoleno opustit své domovy samy a často je lze najít volně potulovat se po ulicích. Někteří lidé s ailurofobií pociťují strach, úzkost a paniku, která je tak extrémní, že nejsou schopni opustit své domovy kvůli strachu z toho, že uvidí kočku, jak se k nim blíží.

Vyhýbavé chování vám může ztížit plnění každodenních úkolů nebo normální fungování ve společnosti. Ačkoli vyhýbavé chování je navrženo tak, aby vám pomohlo vyhnout se kočkám a zabránit vám v prožívání negativních myšlenek a pocitů a nepříznivých příznaků, může mít ve skutečnosti paradoxní účinek.

Místo toho, aby vám pomáhalo zvládat nebo zmírňovat příznaky, vyhýbání se kočkám může mít ve skutečnosti opačný účinek a místo toho posílit váš strach a vést k závažnějším příznakům v budoucnu. Vyhýbavé chování může také negativně ovlivnit váš společenský a profesní život, vaše vztahy a vaši schopnost normálně fungovat.

Pokud máte ailurofobii, můžete mít v určitých situacích potíže se soustředěním nebo normálním fungováním. Pokud jste například na pracovní schůzce a uvidíte kočku sedící na parapetu, můžete začít panikařit a bude pro vás obtížné se na schůzku soustředit.

Léčba, aneb jak se vypořádat s ailurofobií

Lékařské zásahy a oficiální ošetření nejsou vždy vyžadovány a někteří lidé s fobií se dokážou účinně vypořádat se svým strachem sami. Existují určité strategie zvládání a uklidňující strategie, které lze kombinovat s pozitivními změnami životního stylu, které vám pomohou zmírnit vaše příznaky a snížit dopad, který má vaše fobie na váš každodenní život a celkovou pohodu.

Některé z těchto strategií zvládání a zklidňování by měly být implementovány dlouhodobě, což znamená, že se do nich zapojujete pravidelně a dlouhodobě. Mohou pomoci snížit frekvenci a závažnost vašich příznaků fobie v průběhu času a snížit pravděpodobnost, že setkání se spouštěčem povede k negativní reakci.

Jiné strategie jsou navrženy tak, aby fungovaly na krátkodobé bázi a měly by být implementovány, pokud se setkáte s kočkou nebo jiným spouštěčem. Krátkodobé strategie mohou minimalizovat nebo předcházet jakýmkoli fyziologickým, psychologickým nebo behaviorálním symptomům a zabránit eskalaci situace vyvolávající úzkost.

Některé z dlouhodobých a krátkodobých strategií zvládání a uklidnění, které můžete implementovat, aby vám pomohly vypořádat se s vaší fobií z koček, jsou tyto níže uvedené:

Vytvořte si žebříček strachu

Žebříček strachu vám může pomoci analyzovat a porozumět vašemu strachu z koček a může vám také pomoci určit, který z vašich spouštěčů vyvolává vážnější strach, úzkost a paniku než ostatní. Při vytváření svého žebříčku strachu budou vaše spouštěče uspořádány od nejméně závažných po nejzávažnější. Vzhledem k tomu, že fobie jsou vysoce individualizované, je žebříček strachu u každého jiný. Ačkoli váš žebříček strachu může vypadat jinak, níže je uveden příklad:

– 1 = kočka sedící na vašem klíně.
– 2 = Hladit kočku.
– 3 = Být ve stejné místnosti jako kočka.
– 4 = Hledání kočičích chlupů na vašem oblečení.
– 5 = Vidět kočku ve vaší zahradě.
– 6 = Slyším blízko vás mňoukat kočku.

Sponzorováno

Jakmile si vytvoříte tento svůj žebříček strachu, můžete pak svým strachům čelit jeden po druhém, počínaje spodní částí žebříčku (spouštěč, který vede k nejméně fobické reakci). To vám může pomoci postupně budovat toleranci k vašim spouštěčům a dlouhodobě snížit váš strach z koček.

Vizualizace překonání vašeho strachu

Můžete využít vizualizační techniky, které vám pomohou překonat vaši fobii z koček tím, že si představíte, jak úspěšně čelíte a překonáváte svůj strach a úzkost. Můžete to udělat vizualizací situací, které považujete za spouštěcí, jako je vstup do místnosti s kočkou a představa, jak byste úspěšně překonali svou úzkost. Vizualizace setkání s kočkou pozitivním způsobem může pomoci ujistit váš mozek, že je vše v pořádku. Váš mozek často nedokáže úplně rozlišit mezi představivostí a myšlenkami a realitou, takže vizualizací pozitivních setkání s kočkami můžete svůj mozek ujistit, že kočky pro vás nepředstavují hrozbu.

Přečtěte si o své fobii

Učení se o vaší fóbii zahrnuje práci na pochopení toho, co vás zpočátku vedlo k tomu, že se bojíte koček, a vede k tomu, že se u vás tato fobie rozvine. Hlubší pochopení vaší fobie vám umožní vypořádat se s hlavní příčinou vašeho strachu a negativními myšlenkami, emocemi a chováním, které s tím souvisí. Racionalizací a pochopením své fobie můžete snížit svou automatickou reakci na strach a snížit frekvenci a závažnost vašich příznaků.

Desenzibilizace

Desenzibilizace čerpá z některých konceptů zkoumaných během expoziční terapie. Zahrnuje postupné a opakované vystavování se věcem, které vyvolávají reakci strachu nebo úzkosti. V průběhu času bude vaše reakce na vaše spouštěče méně intenzivní, dokud nebudete moci být v blízkosti koček, aniž byste zažili reakci strachu. Zajistěte, aby k desenzibilizaci docházelo postupně, protože je to nejúčinnější.

Navštivte podpůrnou skupinu

Účast na podpůrné skupině s dalšími lidmi, kteří mají podobné zkušenosti jako vy, může být mimořádně přínosná. Může pomoci potvrdit vaše myšlenky a pocity a umožní vám to získat rady, ujištění a empatii od ostatních lidí, kteří rozumí vaší zkušenosti. Můžete se zúčastnit osobní nebo online podpůrné skupiny s dalšími lidmi s fobiemi nebo úzkostnými poruchami.

Postavte se proti negativním myšlenkám a pocitům

Člověk s ailurofobií může pociťovat rostoucí úzkost, když myslí na kočky nebo mluví o kočkách nebo si vzpomene na předchozí setkání s kočkou. Pokud zjistíte, že o kočkách přemýšlíte negativně nebo prožíváte negativní emoce, pokuste se narušit své myšlenky a pocity, abyste zabránili eskalaci vašeho strachu. Připomeňte si, že kočky pro vás nepředstavují riziko a že váš strach je neopodstatněný. Pokud začnete pociťovat negativní příznaky, připomeňte si, že pocity brzy pominou a že váš strach je nepřiměřený.

Vyhněte se negativním pověrám nebo negativnímu zobrazování koček

Negativní pověry a negativní zobrazení koček mohou posílit jakékoli negativní konotace, které jste si již s kočkami spojili, a jakékoli související negativní myšlenky a pocity, které máte. Negativní pověry mohou také vést k tomu, že si budete paranoidní, že jsou kolem vás kočky, a mohou vést ke strachu nebo panice, pokud uvidíte určité kočky, například černé kočky. To může zhoršit vaši fobii a vyústit v závažnější fobické příznaky. Snažte se vyhnout jakémukoli spouštěcímu negativnímu zobrazování nebo pověrám o kočkách, abyste zabránili eskalaci vaší fobie.

Cvičte všímavost

Všímavost může být prospěšná při léčbě různých úzkostných poruch, včetně fobií. Může vám pomoci soustředit dech a pozornost a snížit pravděpodobnost, že zažijete záchvat paniky. Všímavost může také pomoci snížit příznaky ailurofobie. Může vám pomoci zvládat stres a úzkost a mít větší kontrolu nad spojením mezi vaší myslí a tělem.

Cvičte jógu nebo meditaci

Jóga i meditace jsou praktiky snižující úzkost, které mohou pomoci snížit nebo odstranit vaše reakce na úzkost a strach. Pokud máte ailurofobii, setkání s kočkou pravděpodobně vyvolá reakci boj nebo útěk a také spustí uvolňování stresových hormonů.

Jóga a meditace učí váš mozek dosáhnout vysoce uvolněného stavu a snížit hladinu stresu, což může působit proti reakci bojuj nebo uteč. Jóga a meditace vás také mohou naučit, jak ovládat své dýchání a zvládat negativní reakci vašeho těla na vaše spouštěče, což vám pomůže cítit se více pod kontrolou a v klidu. Mohou snížit negativní myšlenky, pocity a reakce, které můžete mít, když se v budoucnu setkáte s kočkami. Jejich každodenní praktikování může pomoci zlepšit příznaky vaší fobie v průběhu času a snížit dopad, který má vaše fobie na váš život.

Naučte se hluboká dechová cvičení

Hluboká dechová cvičení vám mohou pomoci zvládnout příznaky vaší fobie, pokud narazíte na spouštěč tím, že vyzve váš mozek, aby se uvolnil a zklidnil, a pomůže vám zvládat úzkost. Hluboké dýchání můžete cvičit i dlouhodobě. Pokud se každý den věnujete hlubokým dechovým cvičením, může vám to pomoci účinně snížit hladinu stresu, uvolnit napětí ve vašem těle a dlouhodobě snížit úzkost.

Proveďte změny životního stylu

Různé faktory životního stylu, jako je nedostatek spánku, vysoká hladina stresu a špatná strava, mohou zhoršit příznaky vaší fobie a zvýšit vaši úzkost. Správnou změnou svého životního stylu můžete snížit dopad, který má vaše fobie z koček na váš život. Některé změny životního stylu, které můžete provést, jsou:

 • Zaveďte si dobrou spánkovou rutinu
 • Snižte svůj každodenní stres
 • Jezte zdravou, vyváženou stravu
 • Zaveďte cvičební rutinu
 • Vyhněte se kofeinu, cukru a dalším stimulantům.

Jaké jsou příznaky ailurofobie?

Příznaky ailurofobie se mohou objevit kdykoli – když vidíte, slyšíte, dotýkáte se nebo cítíte kočku, když očekáváte, že uvidíte kočku nebo když o kočkách přemýšlíte nebo o nich mluvíte.

Vzhledem k tomu, že fobie jsou individualizované, typ příznaků, které lidé pociťují, a frekvence a závažnost jejich příznaků se mohou lišit a často se vyskytují na spektru, přičemž někteří lidé mají mnohem závažnější příznaky než jiní. Ve skutečnosti jsou fobie některých lidí z koček tak závažné, že mohou zažít záchvaty paniky, pokud se setkají s kočkou. Rozdíly v manifestaci, frekvenci a závažnosti příznaků se mohou vyskytovat z mnoha důvodů, například jak akutní je vaše fobie, co zpočátku způsobilo rozvoj vaší fobie, vaše vnímání potenciálního rizika nebo hrozby nebezpečí a vaše současná duševní a emocionální pohoda.

Příznaky ailurofobie se mohou objevit kdykoli, včetně toho, když jste blízko kočky nebo když nejste blízko kočky. Příznaky fobií jsou obvykle automatické a neovladatelné. Může se vám zdát, že nejste schopni ovládat nebo ovládat své myšlenky nebo pocity a že vaše fobie ovládne vaše tělo.

Ačkoli různí lidé pociťují různé příznaky, nejběžnější příznaky ailurofobie jsou:

Psychologické příznaky

Psychologické příznaky se týkají mentálních a kognitivních rysů vaší fobie, které se objevují jako přímý důsledek vaší fobie. Nejběžnější psychologické příznaky ailurofobie jsou:

 • Intenzivní, ohromující, přetrvávající, nadměrný a bezdůvodný strach, úzkost nebo panika, když čelíte kočkám nebo když se kočky dotknete, ucítíte ji nebo ji uslyšíte.
 • Pocity strachu, úzkosti nebo paniky, které jsou nepřiměřené rizikům.
 • Neschopnost ovládat svůj strach, úzkost nebo paniku, i když si uvědomujete, že jsou nepřiměřené riziku.
 • Člověk je neobvykle rozrušený.
 • Předvídavá úzkost při setkání s kočkami.
 • Pocit znehybnění nebo zmrazení vaším strachem.
 • Pocit, že to neovládáte nebo se chystáte ztratit kontrolu.
 • Potíže s koncentrací nebo normálním fungováním kolem koček.
 • Pocit bezbrannosti nebo zranitelnosti.
 • Prožíváte časté nebo úzkostné noční můry o kočkách.
 • Pocit, že jste v nebezpečí nebo máte blížící se pocit zkázy.
 • Pocit, že ztrácíte kontrolu nebo se bojíte ztráty kontroly.
 • Pocit, že zemřete (extrém).

Příznaky z oblasti chování

Ailurofobie může způsobit různé symptomy v chování, charakterizované neobvyklým, negativním nebo poškozujícím chováním nebo změnami ve vašem normálním chování. Nejběžnější behaviorální příznaky ailurofobie jsou:

 • Vyhýbáte se kočkám nebo jakémukoli místu nebo situaci, kde byste se s kočkami mohli setkat.
 • Odmítáte jít ven, v případě, že uvidíte kočku.
 • Odmítání trávit čas na zahradě v případě, že uvidíte kočku.
 • Neschopnost jíst nebo nedostatek chuti k jídlu během spouštěcích situací nebo před nimi.
 • Potíže se spánkem nebo nespavost před spouštěcími situacemi.
 • Odmítání mluvit o kočkách nebo myslet na kočky.
 • Odmítání sledovat televizní pořad nebo film, ve kterém je kočka.
 • Máte pocit, že chcete utéct nebo se schovat, když uvidíte kočku.
 • Stáváte se sociálně uzavřeným.

Fyziologické příznaky

Fyziologické příznaky jsou fyzické příznaky, které se objevují ve vašem těle v důsledku vaší fobie. Ne každý s fobií zažije fyziologické příznaky. Vyskytují se proto, že úzkost, strach nebo panika, které pociťujete, spouští ve vašem těle reakci boj nebo útěk, která je navržena tak, aby vás připravila buď se bránit před hrozbou, nebo před potenciální hrozbou nebezpečí utéct. Reakce boje nebo útěku spustí váš sympatický nervový systém, aby uvolnil stresové hormony, jako je adrenalin a kortizol.

To pak může mít za následek fyzické příznaky, jako jsou:

 • Tlak na hrudi nebo bolesti na hrudi.
 • Neobvyklé nebo nadměrné pocení nebo vlhkost.
 • Pocity točení hlavy nebo točení hlavy.
 • Pocit zmatenosti nebo dezorientace.
 • Potíže s dýcháním, jako je dušnost, zrychlené dýchání, hyperventilace nebo pocit, že nemůžete popadnout dech.
 • Pocit dušení, potíže s polykáním nebo pocit, že vám něco uvízlo v krku.
 • Bušení srdce, zrychlený tep nebo pocit, že vám buší srdce.
 • Zvýšený krevní tlak.
 • Třes nebo chvění.
 • Bolest žaludku, nevolnost, zvracení nebo pocit, že potřebujete na záchod.
 • Pocit, že máte motýly v břiše.
 • Neobvyklé bolesti hlavy nebo jiné bolesti.
 • Pocit brnění, zejména do rukou, nohou, paží nebo nohou.
 • Zimnice.
 • Pocit neobvyklé únavy.
 • Máte sucho v ústech nebo lepkavá ústa.
 • Svalové napětí nebo ztuhlé svaly.
 • Neobvyklá citlivost na vysoké nebo nízké teploty.
 • Máte záchvat paniky.
 • Bledá nebo zarudlá kůže, zejména v obličeji.

Sponzorováno

A co vy? Máte rádi kočky, nebo ne? Napište nám do komentářů pod článek.

A dále si o fobiích přečtěte

Studie a zdroje článku

 • Zdroj obrázku ve článku: veloliza / depositphotos.com
 • Ailurophobia Autoři: L S LONDON

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva