Sponzorováno

Ofidiofobie – strach z hadů – příznaky, příčiny a léčba 4.76/5 (17)

 • Ofidiofobie je termín používaný pro popis specifické fobie, což je silný a nepřiměřený strach z hadů. Jedinci trpící ofidiofobií mají výrazný strach nebo úzkost z hadů, a to i přesto, že hadi většinou nejsou pro lidi nebezpeční. Tato fobie může mít různou závažnost, od mírného nepohodlí při pohledu na hada až po extrémní paniku a útěk při setkání s hadem.
 • Ofidiofobie může mít různé příčiny, včetně traumatu z dětství spojeného s hady, sociálního učení (například pokud vidíte někoho jiného reagovat na hada s panikou), nebo genetických faktorů, které mohou ovlivnit tendenci k fobickým reakcím.
 • Lidé trpící ofidiofobií mohou vyhýbat místům, kde by mohli hadi potkat, což může omezovat jejich každodenní život. Léčba fobie obvykle zahrnuje terapii, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá jedinci překonat své obavy a naučit se efektivněji reagovat na strach z hadů. V některých případech může být použito i expoziční terapie, kde je jedinec postupně vystavován hadům za účelem snížení jeho úzkosti a strachu.

Ofidiofobie je abnormální strach (neboli fobie) z hadů.

Ofidiofobie je abnormální strach (neboli fobie) z hadů.

Milovaný akční hrdina Indiana Jones je známý tím, že se nebojácně řítí do starověkých ruin, aby zachránil dívky a cenné artefakty. Ale pokud se setká s hady, má strach. „Hadi!“ křičí. „Proč jsou to vždycky hadi?“.

Pokud jste někdo, kdo bojuje s ofidiofobií, strachem z hadů, pak přesně víte, jak se náš dobrodruh cítí. Ofidiofobie je extrémní strach z hadů. Může pramenit z předchozích negativních zkušeností, jako je uštknutí hadem nebo sledování strachu a internalizace jiné osoby. Pomoci mohou různé druhy terapie.

Fobie mohou způsobit řadu příznaků a ovlivnit kvalitu života člověka. Léčba je však obvykle dobře dostupná.

Tento článek se zabývá definicí a prevalencí ofidiofobie spolu s jejími příčinami a možnostmi léčby. Zvažuje také, zda může fobie existovat v důsledku evoluce.

Ofidiofobie – Co je to?

Lékařský termín pro strach z hadů je ofidiofobie, což je forma specifické fobie.

Specifická fobie je typ úzkostné poruchy, která postihuje přibližně 3–15 % lidí na celém světě. Může způsobit, že člověk zažije extrémně vysokou úroveň strachu a úzkosti.

Studie z roku 2021 uvádí, že ofidiofobie je jednou z nejběžnějších specifických fobií.

Ofidiofobie vs. herpetofobie

Ofidiofobie je termín pro strach z hadů. Lidé, kteří mají fobii ze všech plazů, mají herpetofobii.

Příznaky ofidiofobie

Příznaky ofidiofobie obecně zahrnují:

 • osoba zažívá hrůzu, strach nebo paniku z hadů
 • neschopnost podívat se na hada nebo jeho obrázek
 • změna denní rutiny, aby se zabránilo styku osoby s hady
 • osoba hodně (nezdravě často) přemýšlí o hadech
 • osoba se bojí všech hadů, včetně těch neškodných, třeba slepýše, i když to není had
 • prožívání myšlenek na hady, které mají za následek silnou úzkost

Pokud se člověk setká s hadem, může zažít vysokou úroveň úzkosti a záchvat paniky. Takové příznaky záchvatu paniky zahrnují:

 • chvění
 • pocení
 • dušnost
 • zimnice
 • návaly horka
 • rychlý srdeční tep
 • bolest nebo tlak na hrudi
 • nevolnost
 • pocit dušení
 • pocit mdloby
 • motýli v žaludku
 • necitlivost
 • suchá ústa
 • bolesti hlavy
 • závrať

Článek z roku 2018 uvádí, že osoba s ofidiofobií může mít zdravotní problémy. Fobie mají spojitost s migrénou, srdečními problémy, artritidou a stavy štítné žlázy. Kromě toho, protože úzkost může negativně ovlivnit imunitní systém člověka, lidé s fobií se mohou často cítit špatně nebo mít problémy s trávicím systémem.

Je důležité si uvědomit, že je možné nemít rád hady, aniž byste měli ofidiofobii. Obvykle to bude zahrnovat:

 • pocit strachu, když osoba vidí hady
 • myslíte na hady pouze tehdy, když je had přítomen
 • pocit nejistoty z toho, že jste blízko hada nebo se ho dotýkáte
 • vyrovnáte se s viděním hadů ve výbězích v zoologických zahradách
 • neprovádíte žádné změny v každodenním životě, aby se zabránilo setkání s hady

To je jen strach, ale ofidiofobie je skutečná porucha.

Příčiny ofidiofobie

Článek z roku 2021 uvádí, že přesné příčiny konkrétních fobií nejsou známy. U člověka se však může projevit ofidiofobie v důsledku předchozí negativní zkušenosti s hady. Lidé mohou také mít ofidiofobii, když jsou svědky negativní reakce jiné osoby na hady a internalizují ji.

Studie z roku 2019 zkoumala reakce dětí na běžné obavy. Autoři ukazují dvě cesty, které mohou vést k tomu, že se u člověka vyvine fobie. Jsou to:

 1. Verbální informace: Osoba získává strach prostřednictvím sociálních médií nebo varování od pečovatelů nebo důvěryhodných dospělých, jako jsou učitelé či rodiče, kterým velmi věří.
 2. Sociální učení: To může zahrnovat naslouchání o zkušenostech jiných lidí nebo vidět člena rodiny reagovat ustrašeně na situaci. Tato zkušenost může zvláště ovlivnit rané učení o strachu u malých dětí.

Specifické fobie se obvykle objevují v raném věku a mohou přetrvávat roky nebo dokonce desetiletí.

Fobie a evoluce

Někteří odborníci se domnívají, že se u lidí vyvine ofidiofobie v důsledku klasického podmiňování kvůli raným zkušenostem a negativnímu zobrazení hadů v kultuře, náboženství a médiích.

Sponzorováno

Jiní však naznačují, že strach z hadů je evoluční a že lidé si vyvinuli adaptivní systém reakcí na strach kvůli rizikům, která hadi v minulosti představovali. Toto je silně diskutované téma a výzkumníci dosud nedospěli k jednoznačnému závěru.

Studie z roku 2020 však naznačuje, že ačkoli se lidé nerodí se strachem z hadů, lidé mohou mít biologickou predispozici spojovat je se strachem.

Další studie z roku 2016 tuto teorii podporuje. Autoři naznačují, že kojenci a malé děti se hadů nebojí. Mají však silnou tendenci naučit se jich bát. Mohlo to být způsobeno špatnými zkušenostmi nebo negativním zobrazením hadů ve společnosti.

Výzkumníci také naznačují, že lidé spojují určité vzorce s nebezpečím, spíše než aby se konkrétně báli hadů. Ve studii předložili dětem obrázky a požádali je, aby každý obrázek kategorizovaly jako „pěkný“ nebo „zlý“. Děti označily obrázky hadů jako „zlé“, pokud mají trojúhelníkové hlavy.

Výzkumníci naznačují, že u raných primátů se vyvinula averze k trojúhelníkovým tvarům, které byly potenciálně škodlivé, jako jsou ostré zuby, drápy a rohy. Mnoho jedovatých hadů má trojúhelníkové hlavy nebo se pohybují klikatě.

Diagnóza ofidiofobie

Lékař může diagnostikovat ofidiofobii na základě následujících diagnostických kritérií:

 • znatelný strach z hadů
 • had téměř vždy vyústí ve strach nebo úzkost pacienta
 • strach nebo úzkost převáží skutečnou hrozbu, kterou had představuje
 • člověk se hadům aktivně vyhýbá, nebo hada snáší s intenzivní úzkostí a strachem
 • strach je trvalý, trvá nejméně 6 měsíců
 • strach způsobuje vážné utrpení a ovlivňuje další oblasti lidského života

Lékař může také požádat osobu o vyplnění dotazníku zvaného Snake Questionnaire neboli SNAQ, který se skládá z 30 otázek.

Léčba ofidiofobie – jaké jsou možnosti léčby?

Lidé žijící s fobií z hadů mají k dispozici různé možnosti léčby. Dobrým prvním krokem je konzultace s kvalifikovaným terapeutem.

Expoziční terapie

Studie z roku 2018 hodnotila reakce studentů na setkání s plazy a obojživelníky v rámci monitorovacích projektů na exkurzi. Vědci povzbuzovali studenty, aby se zapojili se zvířaty, kde je to možné. Praktická zkušenost a používání reflexního deníku umožnily studentům přehodnotit jejich postoje k plazům a obojživelníkům.

Kognitivně behaviorální terapie

Některé techniky kognitivně behaviorální terapie mohou pomoci změnit myšlenky člověka.

Člověk se může naučit identifikovat souvislosti mezi svým chováním, myšlenkami a pocity. Další technika může umožnit řízení myšlenkových vzorů pomocí praktických dovedností.

Relaxace a všímavost

Podle revize a metaanalýzy z roku 2021 může být všímavost užitečná při léčbě úzkosti a fobií.

Hypnoterapie

Ačkoli existuje nedostatek důkazů na podporu hypnoterapie k léčbě úzkosti nebo fobie, pro některé lidi může být užitečná.

Léky

A i léky mohou krátkodobě pomoci léčit fobie, což může pomoci snížit úzkost.

Lékař může předepsat:

 • antidepresiva
 • trankvilizéry, jako je benzodiazepin
 • beta-blokátory, které pomáhají zpomalit srdeční frekvenci a snížit krevní tlak

Beta-blokátory nebo léky na depresi mohou pomoci, pokud má člověk kromě specifické fobie i jiné problémy s duševním zdravím.

Hledání podpůrné skupiny

Osoba může najít podpůrnou skupinu specifickou pro svou fobii prostřednictvím kvalifikovaného terapeuta.

Souhrn

Vzhledem k tomu, že hadi jsou často zobrazováni jako hroziví nebo nebezpeční, je strach z hadů považován za samozřejmost – kdo by se nebál něčeho, co vás může zabít jedním kousnutím?

Studie z roku 2013 dokonce zjistila, že náš mozek je evolučně předurčen k tomu, aby se bál tvarů podobných hadům. To dává smysl, protože vždy představovali hrozbu pro lidský druh.

Pokud však v moderní době zjistíte, že nejste schopni ve svém životě fungovat nebo že ztratíte veškerou kontrolu při pouhé zmínce o hadovi, možná máte co do činění s více než jen zdravým respektem, který si divoký predátor zaslouží. Možná trpíte ofidiofobií.

Strach z hadů neboli ofidiofobie je celkem běžná fobie, při které je pro člověka obtížné (nebo dokonce nemyslitelné) myslet na hada, diskutovat o něm nebo se s ním dokonce setkat. Strach může vést ke změně rutiny nebo k tomu, že se člověk bojí jít ven v případě, že narazí na hada.

Pokud se osoba domnívá, že má ofidiofobii, měla by kontaktovat zdravotnického pracovníka a prodiskutovat možnosti léčby, které zahrnují KBT. V některých případech mohou léky krátkodobě pomoci snížit úzkost.

Sponzorováno

Co vy a hadi? vycházíte spolu, nebo máte ofidiofobii? Napište nám do komentářů.

A dále si u nás o hadech přečtěte

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva