Sponzorováno

Alternativní léčba cukrovky 2. typu – může fungovat? Co říkají studie? 4.83/5 (12)

Obsah článku

Mnoho jedinců s diabetem se ve snaze zmírnit své chronické onemocnění nebo předejít komplikacím obrací k domácí léčbě a alternativní léčbě. V mnoha kulturách, v kombinaci s obecným nárůstem zkoušení alternativní medicíny, se mnoho pacientů častěji obrací na jeden nebo více z těchto alternativních řešení.

Popularita různých bylinných přípravků či doplňků stravy rozhodně nezaručuje jejich bezpečnost. Na to myslete. Nežádoucí účinky a interakce jsou určitě možné a pacienti na inzulínu nebo sekretagogech (jako jsou sulfonylmočoviny a glinidy) jsou vystaveni zvýšenému riziku hypoglykémie při používání různých alternativních terapií.

Studie z roku 2017 zjistila, že větší zkoušení alternativní terapie mělo za následek nižší kvalitu života u lidí s diabetem 2. typu, pravděpodobně v důsledku negativních účinků používání více terapií a tedy interakce alternativních přípravků s konvenční péčí.

Navíc pacienti s diabetem užívající alternativní terapie vykazovali sníženou adherenci (adherenci můžeme chápat jako míru, do jaké pacient doporučení zdravotníka dodržuje) k předepsaným lékům. Co tím chceme říct? Abyste byli při cukrovce a zkoušení alternativních přípravků hodně opatrní.

Doplňková a alternativní léčba může mít formu potravin, bylinných přípravků, doplňků stravy nebo dokonce nelegálně uváděných léků na cukrovku. Níže se budeme věnovat oblíbeným alternativním přípravkům v každé z těchto kategorií.

1. Jídlo: Jablečný ocet

Různá jídla a nápoje mohou být údajně nápomocny při kontrole hladiny cukru v krvi. Mnohé, jako je hořký meloun nebo opunciový kaktus (nopál), se používají v tradiční medicíně při kontrole krevního cukru.

Zatímco předběžný výzkum různých potravin uvedl u některých z nich slibné výsledky a začíná objasňovat mechanismy kontroly krevního cukru, většina studií jsou buď studie na zvířatech nebo studie na lidech, které jsou příliš malé na to, aby byly definitivní. Jablečný ocet je takovým oblíbeným příkladem slibné potraviny, jejíž popularita tak trochu předběhla výzkum.

Výzkum vs. Hype

Studie z roku 2004 zjistila, že pití 20 g jablečného octa ve 40 g vody s jednou čajovou lžičkou sacharinu pomohlo zlepšit citlivost na inzulín hodinu po jídle s vysokým obsahem sacharidů, což vyvolalo široký zájem o pití octa pro zlepšení zdraví. I když tato studie zahrnovala pouze 10 u subjektů s diabetem, zdá se, že i další výzkum tato zjištění podporuje.

Metaanalýza z roku 2017 publikovaná v magazínu Diabetes Research and Clinical Practice dospěla k závěru, že ocet může být účinný při snižování postprandiální hladiny glukózy a inzulínu a že by mohl být považován za doplňkový nástroj pro zlepšení kontroly glykémie; je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Předpokládá se, že ocet může zpomalit trávení škrobů, zpomalit vyprazdňování potravy ze žaludku nebo změnit produkci glukózy v játrech, a malá studie z roku 2015 zjistila, že ve srovnání s placebem ocet zvýšil příjem glukózy svaly. Bohužel se zdá, že účinek octa na kontrolu krevního cukru je nejsilnější u lidí, kteří nemají cukrovku nebo prediabetes.

Upozornění – na co si dát u jablečného octa pozor

Ocet může poškodit zubní sklovinu a dlouhodobé užívání 250ml octa denně způsobilo nedostatek draslíku. Ocet by měl být vždy smíchán s vodou, aby nedošlo k podráždění. Pokud příjem jablečného octa ve skutečnosti snižuje hladinu cukru v krvi, může být nutné upravit dávku léků na diabetes. Na to také pamatujte.

2. Bylinný lék: Skořice

Rostlinných léků pro alternativní léčbu diabetes je mnoho – mnoho kultur po celém světě rostlinné extrakty používá. Některé bylinky se používají v celé formě, ale široce dostupné jsou extrakty, čaje, pilulky a další doplňky. Skořice si v posledních letech získává pozornost pro své potenciální zdravotní přínosy, přičemž předběžný výzkum zkoumal její roli při snižování zánětu, snižování cholesterolu, boji proti bakteriím a kontrole hladiny cukru v krvi.

Výzkum vs. Hype

Malá studie v roce 2003 zjistila nižší hladiny glukózy, triglyceridů a LDL cholesterolu u 30 lidí s diabetem 2. typu, kteří užívali buď 1 g, 3 g nebo 6 g doplňků skořice denně po dobu 40 dnů. V roce 2013 byla provedena metaanalýza z 10 studií užívání skořice u diabetu 2. typu a dospěla k závěru, že byla spojena se statisticky významným poklesem hladin krevního cukru nalačno, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a hladin triglyceridů a zvýšením hladin HDL cholesterolu, ale neměla žádný významný účinek na hladiny hemoglobinu A1c.

Na konci roku 2016 se další skupina výzkumníků pokusila o metaanalýzu, ale dospěla k závěru, že stávající studie jsou příliš heterogenní na to, aby mohly být analyzovány společně. Při přezkoumání 11 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících téměř 700 dospělých s diabetem 2. typu došli autoři k závěru, že skořicové doplňky přidávané ke standardním hypoglykemickým lékům a dalším terapiím souvisejícím se životním stylem měly mírné účinky na plazmatickou glukózu nalačno a hemoglobin A1c, ale přestali doporučovat jejich použití dokud nebudou k dispozici větší a přesnější studie.

Dávky skořice se v posuzovaných studiích pohybovaly od 120 mg do 6 000 mg denně. Skořice může mít určitý mírný přínos při snižování hladiny cukru v krvi, ale není dostatek výzkumu, který by doporučil její použití.

Upozornění – na co si u skořice dávat pozor

Nadměrné používání skořice může způsobit vředy na ústech a rtech a při vdechnutí může tento jemný prášek podráždit plíce. Vysoké množství látky kumarinu, který se nachází ve skořici, může způsobit jaterní problémy, zejména u těch, kteří již mají onemocnění jater a jíst velké množství by mohlo interagovat s léky na ředění krve, což zvyšuje pravděpodobnost krvácení.

Skořice Cassia má vyšší obsah kumarinu než skořice cejlonská, ale Cejlonská je dražší a obtížněji se shání. Protože existuje možnost, že konzumace skořice může ovlivnit hladinu cukru v krvi, pacienti konzumující skořici v nedietních dávkách by měli být sledováni z hlediska potenciálních změn v dávkování hypoglykemického léku.

3. Doplněk stravy: Chrom

Studie ukazují, že lidé s diabetem častěji používají doplňky stravy než lidé bez diabetu. Obecně se úplně nedoporučuje pacientům s diabetem používání jakýchkoli doplňků stravy. Neexistují žádné jasné důkazy, že doplňky stravy jakkoliv zlepšují výsledky, pokud lidé nemají základní nutriční nedostatky. Při dlouhodobém užívání antioxidačních doplňků, jako je karoten a vitamíny E a C, mohou dokonce existovat určité bezpečnostní obavy. Navzdory nedostatku oficiálních doporučení jsou doplňky, jako je kyselina alfa-lipoová, vanad, koenzym Q10 a dokonce i vitamín D, uváděny na trh jako léčba cukrovky nebo jejích komplikací. Jedním z doplňků je i chrom.

Výzkum vs. Hype

Příliš málo chrómu ve stravě způsobuje, že tělo není schopno efektivně využívat glukózu. Důležitost tohoto stopového minerálu byla potvrzena, když se zjistilo, že u pacientů na parenterální výživě se vyvinuly závažné diabetické příznaky, které byly zmírněny přidáním chrómu. Studie o suplementaci chrómu u pacientů s diabetem jsou smíšené a neprůkazné. Systematická revize a metaanalýza z roku 2014 dospěly k závěru, že chrom může mít příznivé účinky na kontrolu glykémie, ale studie z roku 2016 v Nutrition Review dospěla k závěru, že stávající důkazy mají nízkou sílu, doplňky s obsahem chromu mají omezenou účinnost a neexistuje žádný důvod pro jejich doporučení k použití ke kontrole glykémie u pacientů s diabetem 2. typu.

Sponzorováno

Upozornění – na co dávat u chromu pozor

S vysokým příjmem chrómu bylo spojeno jen málo závažných nežádoucích účinků, ale byly zdokumentovány případy selhání ledvin.

4. Aktivita: Jóga

Alternativní léčby, jako je akupunktura, biofeedback a jóga, byly do té či oné míry studovány jako součást samoléčby diabetu – a měly i pozitivní předběžné výsledky.

Výzkum vs. Hype

Jóga je jedním z 10 nejlepších doplňkových zdravotních přístupů a její využití k léčbě diabetu narůstá. Metaanalýza z roku 2016 v Journal of Diabetes Investigation dospěla k závěru, že ačkoli je zapotřebí další studie, všechny dostupné důkazy naznačují, že jóga celkem ost prospívá dospělým pacientům s diabetem 2. typu.

Další systematický přehled a metaanalýza téhož roku dospěla k závěru, že současná literatura poskytuje mírné důkazy, že cvičení jógy vede ke zlepšení hladiny glukózy nalačno ve srovnání se samotnou standardní péčí, a že může také zlepšit lipidový profil a krevní tlak u lidí s diabetem 2. typu.

Upozornění – na co dávat u jógy pozor

Jóga má obecně nízký dopad a je bezpečná pro zdravé lidi, pokud se cvičí vhodně pod vedením dobře vyškoleného instruktora. Nežádoucí účinky a riziko vážného zranění jsou velmi vzácné, ačkoli lidé s vysokým krevním tlakem, glaukomem nebo ischiasem by měli upravit nebo se vyhnout některým jógovým pozicím. ​

Jóga může dále pomoci starším lidem udržet hustotu kostí, snížit úzkost a zlepšit rovnováhu, takže je to pro lidi super, ať už zlepšuje hodnoty krevního cukru či nikoliv.

A další alternativní terapie na cukrovku

Jaké další alternativní metody léčby se na cukrovku používají?

  • Česnek (Allium sativum) – ten je oblíbeným doplňkem stravy. Ale výzkum jeho účinků u lidí s cukrovkou je minimální. Klinické studie u lidí s diabetem 2. typu, kteří užívali česnek, neprokázaly změny hladiny krevního cukru nebo inzulínu. Některé klinické studie zjistily, že česnek snižuje hladinu celkového cholesterolu a krevní tlak. To ano.
  • Ženšen – ten je silný bylinný doplněk. Interaguje s několika léky, zejména warfarinem, tak na to pozor. Jedná se o lék, který lékaři předepisují jako lék na ředění krve. Podle dostupných studií žádný současný výzkum nepodporuje užívání ženšenu.
  • Gymnema sylvestre (gymnema) – Tato ájurvédská léčba zahrnuje žvýkání listů rostliny gymnema. Hindský název rostliny je „gurmar“ neboli „ničitel cukru“. Rostlina může mít účinky na snížení hladiny cukru v krvi. Ale klinické studie ještě neprokázaly jeho 100% účinnost.
  • Hořčík – metaanalýza výzkumu diabetu souvisejícího s hořčíkem z roku 2011 zjistila, že u lidí s nízkou hladinou hořčíku je pravděpodobnější, že se u nich rozvine cukrovka. Jíst stravu bohatou na hořčík je super – zdravé potraviny poskytují živiny a jsou bez rizika. Ale užívání doplňků se nedoporučuje, dokud klinické studie neprokáží jeho účinnost.
  • Omega-3 mastné kyseliny – tyto doplňky mohou pomoci snížit srdeční onemocnění a hladiny triglyceridů. Ale neexistuje žádný důkaz, že snižují riziko cukrovky nebo pomáhají lidem zvládat cukrovku. Doplňky mohou také interagovat s léky používanými k ředění krve.
  • Vanad – několik studií ukazuje, že ve velmi vysokých dávkách může vanad zvýšit citlivost člověka na inzulín. Důkazy zatím nejsou průkazné. Vanad může ve vysokých dávkách způsobit nežádoucí účinky. Ve velmi vysokých dávkách může být také toxický.
  • Zinek – U diabetiků je běžně zjištěn nedostatek zinku. Studie ukázaly, že suplementace zinkem může snížit hladinu cukru v krvi a A1C, má antioxidační účinek, snižuje hladinu cukru v krvi a dokonce pomáhá léčit některé komplikace související s cukrovkou. Velké dávky zinku mohou inhibovat vstřebávání jiných minerálů, jako je měď, proto se určitě zeptejte na správné dávkování.
  • Berberine (dřišťál) – současné důkazy podporují jeho použití ke snížení hladiny cukru v krvi a hba1c. Uvědomte si, že tato bylina může narušit metabolismus tradičních léčiv a nikdy by se neměla užívat během těhotenství. Ale fungovat může.
  • Polyfenoly – antioxidanty, které se nacházejí třeba v kvalitním čaji a hořké čokoládě, jsou studovány z hlediska účinků na zdraví cév a na schopnost těla využívat inzulín. Studie in vitro zjistily, že EGCG, polyfenol nacházející se v zeleném čaji, může chránit před kardiovaskulárním onemocněním a má příznivý vliv na aktivitu inzulínu a kontrolu glukózy.

Pro lékaře

Je nezbytné, aby zdravotníci udržovali povědomí o alternativních terapiích a jejich potenciálních rizicích a přínosech a aby tyto informace efektivně sdělovali svým pacientům s diabetem. Používání alternativních terapií pacienty s diabetem je celkem časté a nedostatek řádné komunikace může vést ke špatnému zvládnutí onemocnění. Zahrnutí otázek do dotazníků týkajících se doplňků stravy a jakýchkoli dalších kroků, které pacienti podnikají ke zlepšení svého zdraví, a vytvoření nesoudné atmosféry může povzbudit pacienty, aby léčbu diabetu hledali i mimo předepsanou péči. Nejlepší je spolupracovat s lékařem.

Pro lékaře: Poslouchejte, buďte chápaví a ptejte se na otevřené otázky, jako například: „Můžete mi říct, proč jste se rozhodli pro tuto metodu? Změnilo se něco?“

Obecně se doporučuje poskytovat pacientům informace, které potřebují k pochopení dopadu toho, co dělají. Vraťte se k základům. Nechte je pochopit, jak jejich tělo funguje a co může nebo nemůže tato léčba dělat. Pomoci může zdůraznění potřeby praxe založené na důkazech. Vysvětlujeme, že klademe bezpečnost pacientů na první místo a pracujeme s tím, co důkazy říkají o rizicích a přínosech.

Sponzorováno

Mnoho způsobů léčby diabetu alternativními metodami může být neškodných a předběžný výzkum naznačuje, že některé mohou být i celkem užitečné, ale potenciál nežádoucích interakcí s konvenčními léky, možné nežádoucí účinky a riziko, že pacienti opustí účinnou léčbu kvůli příslibu „přirozeného“ vyléčení je nezbytné, aby si lékaři byli vědomi běžných alternativních způsobů léčby a umožnili otevřenou komunikaci se svými pacienty – diabetiky.

A dále si o cukrovce přečtěte

Zdroj článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva