Sponzorováno

Nemoc epilepsie (dříve padoucnice) – příznaky, příčiny a léčba 4.71/5 (38)

Epileptický záchvat vlastně představuje jakousi neřízenou bouři elektrických impulzů v mozku.

Epileptický záchvat vlastně představuje jakousi neřízenou bouři elektrických impulzů v mozku.

Epilepsie jsou vlastně záchvaty, které začínají v mozku. Epilepsie je tedy stav, kdy postižená osoba má rekurentní záchvaty. Záchvat je definován jako abnormální, nepravidelné výboje nervových buněk mozku, což má za následek dočasné narušení motorické, senzorické nebo mentální funkce.

Existuje mnoho typů záchvatů, především v závislosti na tom, o jaké části mozku se jedná – které části mozku jsou postiženy. Termín epilepsie neříká nic o typu záchvatu nebo příčinu záchvatu, pouze to, že záchvaty se opakují. Přísnější definice termínu vyžaduje, aby záchvaty neměly známou základní příčinu.

Rychlá fakta o epilepsii

 • Epizody abnormální elektrické aktivity v mozku mají za následek záchvaty.
 • Specifická oblast mozku ovlivněná abnormální elektrickou aktivitou může vést k určitému typu záchvatu. Projevy jsou pak velmi individuální.
 • Pokud jsou všechny oblasti mozku ovlivněny abnormální elektrickou aktivitou, může dojít k celkovému (generalizovanému) záchvatu. To znamená, že dochází ke ztrátě vědomí (nebo je vědomí hodně zhoršeno). Často jsou například paže a nohy postižené osoby ztuhlé a pak sebou rytmicky trhají.
 • Jeden typ záchvatu se může v průběhu záchvatu vyvíjet na jiný. Například záchvat může být zahájen jako částečný (parciální) záchvat zahrnující obličej nebo rameno. Pak se svalová aktivita rozšíří do dalších oblastí těla. Tímto způsobem se záchvat stává generalizovaným (celkovým).
 • Záchvaty způsobené vysokými horečkami u dětí nejsou často považovány za epilepsii.

Epilepsie je tedy obvykle diagnostikována pouze poté, co osoba měla více než jeden záchvat. Ne všechny záchvaty jsou způsobeny epilepsií, na to pozor. Jiné stavy, které mohou vypadat jako epilepsie, zahrnují různé mdloby nebo velmi nízkou hladinu cukru v krvi u některých lidí léčených na diabetes. Na této stránce, když používáme termín „záchvat“, míníme tím epileptický záchvat.

U každého z nás se může vyvinout epilepsie, a to takřka kdykoliv v životě. Nastává u lidí všech věkových kategorií, ras a společenských tříd. Epilepsie je ale nejčastěji diagnostikována u dětí a u lidí starších 65 let.

Jaké jsou příznaky epilepsie?

Zmíněné záchvaty jsou hlavním příznakem epilepsie. Symptomy se liší od osoby k osobě a podle typu záchvatu. Jsou velmi individuální. Obecně jsou příznaky epilepsie následující:

Parciální záchvaty

Při jednoduchém parciálním epileptickém záchvatu nenastává ztráta vědomí. Jeho příznaky jsou:

 • změny chuti, čichu, zraku, sluchu nebo při dotykání
 • závratě
 • mravenčení a záškuby končetin

Komplexní parciální záchvaty mají za následek ztrátu povědomí nebo úplného vědomí. Mezi další příznaky patří:

 • jakoby prázdné zírání
 • osoba nereaguje
 • opakující se pohyby

Generalizované záchvaty

Generalizované záchvaty postihují celý mozek. Existuje šest typů těchto záchvatů:

 1. Absence – způsobují prázdný pohled. Tento typ záchvatu může také způsobit opakující se pohyby. Také je obvyklá krátká ztráta povědomí.
 2. Tonické generalizované záchvaty – ty způsobují ztuhlost svalů.
 3. Atonické generalizované záchvaty – vedou ke ztrátě kontroly svalů a mohou na pacienta dopadnout náhle. Mnohdy totální s pádem na zem, jindy jen parciální s poklesem hlavy nebo částečně trupu. Mnohdy budí hlavně u dětí dojem spíše pádu po zakopnutí nebo z neobratnosti a často delší čas unikají správné diagnostice.
 4. Klonické generalizované záchvaty se vyznačují opakovanými pohyby svalů na obličeji, krku a pažích. Klony mohou v průběhu záchvatu měnit frekvenci i amplitudu.
 5. Myoklonické záchvaty způsobují spontánní rychlé záškuby paží a nohou (rychlé a kratičké svalové kontrakce omezené jen na jednotlivé svaly).
 6. Tonicko- klonické generalizované záchvaty se dříve nazývaly „grand mal záchvaty“. Pacient v průběhu záchvatu sliní, může dojít k zatnutí zubů (trismu), pokousání jazyka a inkontinenci. Příznaky dále zahrnují zatnutí celého těla, chvění, ztráta kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy, nebezpeční kousnutí do jazyka, ztráta vědomí.

Po záchvatu si možná pacient nebude na nic pamatovat, možná se bude cítit trochu špatně po dobu několika hodin.

Co způsobuje epileptický záchvat? Co ho spouští?

Někteří lidé dokáží určit věci nebo situace, které mohou vyvolat záchvaty. Mezi nejčastěji hlášené spouštěče epilepsie patří:

 • nedostatek spánku
 • nemoci nebo horečky
 • stres
 • jasné světlo, blikající světlo
 • kofein, alkohol, léky nebo drogy
 • přeskakování jídla, přejídání se nebo specifické složky potravin

Identifikace spouštěčů není vždy snadná. Jediná událost nemusí vždy znamenat, že se jedná o spouštěč záchvatu. Často je to kombinace faktorů, které vyvolávají záchvat.

Dobrým způsobem, jak najít spouštěče, je držet si jakýsi soupis záchvatů. Po každém záchvatu si všímejte následujících:

 • den a čas záchvatu
 • do jaké činnosti jste se zapojili
 • co se děje kolem vás
 • neobvyklé věci, zápachy, světla nebo zvuky
 • neobvyklé stresory
 • co jste jedli nebo jak dlouho to bylo od doby, kdy jste jedli
 • vaše úroveň únavy a jak dobře jste spali v noci předtím

Všímejte si, jak jste se cítili těsně před a těsně po záchvatu a jakýchkoli vedlejších účinků. Když navštívíte lékaře, vezměte si sebou tyto poznámky. Může to být velmi užitečné při úpravě léků nebo zkoumání dalších léčebných postupů.

Je epilepsie dědičná?

Může existovat až 500 genů, které se týkají epilepsie. Genetika může také určit váš „záchvatový práh“. Pokud zdědíte nízkou prahovou hodnotu záchvatů, jste zranitelnější vůči spouštěčům záchvatů. Vyšší prahová hodnota znamená, že je méně pravděpodobné, že máte záchvaty.

Epilepsie se někdy pohybuje napříč rodinami. Riziko zděděného stavu je však poměrně nízké. Většina rodičů s epilepsií nemá děti s epilepsií.

Obecně platí, že riziko vývoje epilepsie ve věku 20 let je přibližně 1 procenta neboli u 1 z každých 100 osob. Pokud máte rodiče s epilepsií kvůli genetické příčině, vaše riziko stoupá někde mezi 2 až 5 procenty. Pokud má váš rodič epilepsii z důvodu jiné příčiny, jako je mozková příhoda nebo zranění mozku, nemá to vliv na vaše šance na rozvoj epilepsie.

Některé vzácné stavy, jako je tuberózní skleróza a neurofibromatóza, mohou způsobit záchvaty. To jsou podmínky, které mohou probíhat v rodinách.

Epilepsie neovlivňuje vaši schopnost mít děti. Ale některé léky na epilepsii mohou ovlivnit vaše nenarozené dítě. Nepřestávejte užívat léky, ale poraďte se s lékařem dříve, než začnete se snahou otěhotnět, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná.

Co způsobuje epilepsii?

Až u 6 z 10 osob s epilepsií nelze určit přesnou příčinu. Různé věci mohou vést k záchvatům. Možné příčiny jsou následující:

 • traumatické zranění mozku
 • zjizvení mozku po poranění mozku (post-traumatická epilepsie)
 • závažné onemocnění nebo velmi vysoká horečka
 • mrtvice, což je hlavní příčina epilepsie u lidí starších 35 let
 • další cévní onemocnění
 • nedostatek kyslíku v mozku
 • nádor na mozku nebo cysta
 • demence nebo Alzheimerova nemoc
 • užívání drog u matek, prenatální poranění, malformace mozku nebo nedostatek kyslíku při narození
 • infekční onemocnění, jako je AIDS a meningitida
 • genetické nebo vývojové poruchy nebo neurologická onemocnění

Jak je diagnostikována epilepsie?

Pokud máte podezření, že jste prodělali epileptický záchvat, co nejdříve navštivte svého lékaře. Záchvat může být příznakem závažného zdravotního problému. Vaše zdravotní anamnéza a příznaky pomohou vašemu lékaři rozhodnout, které testy budou užitečné právě ve vašem případě. Pravděpodobně budete muset podstoupit neurologické vyšetření, abyste otestovali vaše motorické schopnosti.

Při diagnostice epilepsie by měly být vyloučeny další stavy, které způsobují záchvaty. Váš lékař pravděpodobně doporučí provést kompletní krevní obraz a vyšetření krve. Krevní testy mohou být použity pro hledání:

 • příznaků infekčních onemocnění
 • ověření funkce jater a ledvin
 • měření hladiny glukózy v krvi

Elektroencefalogram (EEG) je nejběžnějším testem používaným při diagnostice epilepsie. Nejdříve jsou jsou připevněny k pokožce hlavy. Je to neinvazivní, bezbolestný test. Můžete být vyzváni, abyste provedli nějaký konkrétní úkol. V některých případech se test provádí během spánku. Elektrody pak zaznamenávají elektrickou aktivitu vašeho mozku. Ať už máte záchvat nebo ne, změny v normálních vzorech mozkových vln jsou při epilepsii velmi časté.

Další obrazové testy mohou odhalit nádory a další abnormality, které mohou způsobit záchvaty. Tyto testy mohou například být:

Pokud máte záchvaty bez zjevného nebo zvratného důvodu je pak obvykle diagnostikována epilepsie.

Jak se léčí epilepsie?

Většina lidí může relativně v pohodě epilepsii zvládnout. Váš plán léčby bude založen na závažnosti příznaků, na vašem zdraví a na tom, jak dobře reagujete na léčbu.

Možnosti léčby epilepsie jsou veskrze následující:

 • Antiepileptické (antikonvulzivní, antiseizační) léky: Tyto léky mohou snížit počet záchvatů, které máte. U některých lidí eliminují záchvaty úplně. Aby byl lék účinný, musí se užívat přesně tak, jak je předepsáno. Na to pamatujte, je potřeba být poctiví.
 • Vagový nervový stimulátor: Toto zařízení je chirurgicky umístěno pod kůži na hrudi a elektricky stimuluje nerv, který prochází krkem. To může pomoci zabránit záchvatům.
 • Ketogenní strava: Více než polovina lidí, kteří nereagují na léky, těží z této stravy s vysokým obsahem tuků a nízkou hladinou sacharidů.
 • Operace mozku: Oblast mozku, která způsobuje záchvatovou aktivitu, může být odstraněna nebo vhodně upravena (změněna).

Výzkum nových léčiv pokračuje, to je potřeba také říct. Jedna léčba, která může být k dispozici v blízké budoucnosti, je hluboká stimulace mozku. Je to postup, při kterém jsou elektrody implantovány do mozku. Pak se do vašeho hrudníku implantuje generátor. Generátor přenáší do mozku elektrické impulsy, které pomáhají snížit množství a závažnost záchvatů.

Sponzorováno

Další možností je zařízení podobné kardiostimulátoru. Zařízení zkontroluje vzorek mozkové aktivity a pošle elektrický náboj nebo drogu, aby zastavil hrozící záchvat.

Rovněž jsou zkoumány minimálně invazivní operace a radiochirurgie.

Léky na epilepsii

Klasickou léčbou epilepsie první linie je použití léků. Tyto léky pomáhají snižovat četnost a závažnost záchvatů. Nemohou zastavit záchvat, který již probíhá, nejsou ani lékem na epilepsii. Lék je polknut a absorbován žaludkem. Pak cestuje krví do mozku. Takže to nějakou dobu trvá. Ovlivňuje neurotransmitery způsobem, který snižuje elektrickou aktivitu, jež vede k záchvatům.

Protizáchvatové léky procházejí trávicím traktem a opustí tělo močí. Na trhu existuje mnoho těchto léků. Váš lékař může předepsat jediný lék nebo kombinaci léků v závislosti na typu záchvatů, kterými trpíte. Obvyklé léky na epilepsii jsou:

 • Levetiracetam (Keppra)
 • Lamotrigin (Lamictal)
 • Topiramát (Topamax)
 • Kyselina valproová, valproát
 • Karbamazepin (Tegretol)
 • Etosuximid (Zarontin)

Tyto léky jsou obecně dostupné v tabletách, kapalině nebo injekčních formách a jsou podávány jednou nebo dvakrát denně. Začnete s nejnižší možnou dávkou, kterou lze upravit, až začne fungovat. Tyto léky musí být užívány důsledně dle předpisu.

Některé potenciální nežádoucí účinky léků na epilepsii mohou zahrnovat:

 • únava
 • závrať
 • vyrážka
 • špatná koordinace
 • problémy s pamětí

Vzácné, ale závažné vedlejší účinky zahrnují depresi a záněty jater nebo jiných orgánů.

Většina lidí léčí epilepsii těmito léky. Některé děti s epilepsií přestávají mít záchvaty a pak mohou přestat užívat léky.

Je chirurgie možností pro léčbu epilepsie?

Pokud léky nesníží počet záchvatů, další možností je chirurgie. Nejběžnější operací je resekce. To vyžaduje odstranění části mozku, kde začínají záchvaty. Nejčastěji se dočasný lalok odstraní postupem známým jako temporální lobektomie (Přední temporální lobektomie je vlastně nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokem u pacientů s meziotemporální epilepsií). V některých případech to může zastavit záchvatovou činnost.

V některých případech budete během této operace bdělí. To je tak, že s vámi lékaři mohou mluvit a vyhnou se tak odstranění části mozku, která ovládá důležité funkce, jako je vidění, sluch, řeč nebo pohyb. Poranění nervové tkáně nás nebolí. Je to proto, že mozek sám nemá senzitivní nervová zakončení, která by například z jeho povrchu bolest mohla vést.

Pokud je oblast mozku příliš velká nebo důležitá, než aby byla odstraněna, existuje další postup, který se nazývá vícenásobná transekce ( Vícenásobná podřízená transekce). Chirurg dělá řezy v mozku, aby přerušil nervovou cestu. To zabraňuje rozšíření záchvatů do dalších oblastí mozku.

Po chirurgickém zákroku někteří lidé mohou snížit užívání léků nebo je dokonce přestat užívat.

Existují rizika pro jakýkoli zákrok, včetně špatné reakce na anestezii, krvácení a infekci. Operace mozku může někdy vést ke kognitivním změnám. Promluvte si o výhodách a nevýhodách různých postupů s vaším lékařem a požádejte o další stanovisko jiného lékaře před konečným rozhodnutím.

Dietní (výživové) doporučení pro osoby s epilepsií

Ketogenní strava se často doporučuje dětem s epilepsií. Tato strava má nízký obsah sacharidů a vysoký obsah tuků. Dieta přiměje tělo používat tuku k energii namísto glukózy – to je proces nazývaný ketóza.

Dieta vyžaduje přísnou rovnováhu mezi tuky, sacharidy a bílkovinami. Proto je nejlepší pracovat s výživovým poradcem. Děti na této dietě musí být pečlivě sledovány lékařem. Ketogenní výživa není ale prospěšná pro všechny. Ale když je správně dodržována, je často úspěšná při snižování frekvence záchvatů. Funguje lépe na některé typy epilepsie než na jiné.

U adolescentů a dospělých s epilepsií může být doporučena modifikovaná Atkinsonova dieta. Tato strava je také známá vysokým obsahem tuku a zahrnuje řízený příjem sacharidů.

Asi polovina dospělých, kteří zkouší modifikovanou Atkinsonovu stravu, má opravdu méně záchvatů. Výsledky mohou být zaznamenány rychle, v řádu několik měsíců.

Vzhledem k tomu, že tyto diety mají tendenci obsahovat nízký obsah vlákniny a vysoký obsah tuku, je zácpa častým vedlejším účinkem. Poraďte se svým lékařem před zahájením nové diety a ujistěte se, že přijímáte důležité živiny.

Epilepsie a chování: Existuje nějaké spojení?

Děti s epilepsií mají tendenci mít více problémů při učení a v chování než ty, kteří tento problém nemají. Někdy tedy existuje spojení. Tyto problémy však nejsou vždy způsobeny epilepsií.

Asi 15 až 35 procent dětí s mentálním postižením má také epilepsii. Často pocházejí ze stejné příčiny.

Někteří lidé zaznamenávají změnu chování v minutách nebo hodinách před záchvatem. To může souviset s abnormální aktivitou mozku před záchvatem a může to zahrnovat tyto příznaky:

 • nepozornost
 • podrážděnost
 • hyperaktivita
 • agresivita

Děti s epilepsií mohou mít v životě samozřejmě více problémů, než zdravé děti. Vyhlídka na náhlý záchvat před kamarády a spolužáky může být stresující. Tyto pocity mohou způsobit, že dítě může jednat jinak nebo má snahu se nedostat do sociálních situací.

Většina dětí se naučí epilepsii přizpůsobovat se v průběhu času. Pro ostatní může sociální dysfunkce pokračovat až do dospělosti. Mezi 30 až 70 procent lidí s epilepsií má také depresi, úzkost nebo obojí. Antiepileptika mohou mít také vliv na chování. Úprava léků může pomoci. Problémy s chováním by se měly řešit během návštěvy lékaře. Léčba pak bude záviset na povaze problému.

Mohli byste také využít individuální terapii, rodinnou terapii nebo se připojit ke skupině, ve kterou jsou také pacienti s touto nemoci – to vám pomůže vyrovnat se s nemocí.

Život s epilepsií a co očekávat

Epilepsie je chronická porucha, která může ovlivnit mnoho částí vašeho života. Pokud vaše záchvaty nejsou dobře kontrolované (léčené), nemusíte mít možnost je ovládat. Protože nikdy nevíte, kdy k záchvatu dojde, mnoho každodenních činností, jako je například přechod přes rušnou ulici, může být nebezpečné. Tyto problémy mohou vést ke ztrátě nezávislosti. Je potřeba nemoc léčit.

Některé další komplikace epilepsie mohou zahrnovat:

 • riziko trvalého poškození nebo smrti kvůli závažným záchvatům, které trvají déle než pět minut (status epilepticus)
 • riziko opakovaných záchvatů bez navrácení vědomí (status epilepticus)
 • náhlá nevysvětlitelná smrt v epilepsii, která postihuje pouze asi 1% lidí s epilepsií

Kromě pravidelných návštěv lékařů a podle plánu léčby existuje několik věcí, které můžete udělat pro boj s nemocí:

 • Založte si deník, abyste pomohli identifikovat možné spouštěče, abyste se jim mohli v budoucnu vyhnout.
 • Noste lékařský náramek, aby lidé věděli, co dělat, pokud máte záchvat a nemůžete mluvit.
 • Učte lidi, kteří jsou vám nejblíže o záchvatech a co dělat v případě nouze.
 • Vyhledejte profesionální pomoc při symptomech deprese nebo úzkosti.
 • Připojte se ke skupině podpory pro osoby s poruchami záchvatů. Tedy k dalším lidem s epilepsií. Jejích zkušenosti vám mohou pomoci.
 • Starejte se o své zdraví tím, že budete jíst vyváženou stravu a budete pravidelně cvičit.

A na konec přidáme fakta a statistiky o epilepsii

 • Celosvětově cca 65 milionů lidí trpí epilepsií.
 • Až 500 genů se může nějakým způsobem vztahovat k epilepsii. U většiny lidí je riziko vzniku epilepsie před dosažením věku 20 let přibližně 1 procento.
 • U osob starších 35 let je hlavní příčinou epilepsie mrtvice. U 6 z 10 lidí pak nelze určit příčinu záchvatu.
 • Mezi 15 až 30 procenty dětí s mentálním postižením má epilepsii. Mezi 30 až 70 procenty lidí, kteří trpí epilepsií, má také depresi, úzkost nebo obojí.
 • Náhlá nevysvětlitelná smrt postihuje přibližně 1 procenta lidí s epilepsií.
 • Mezi 60 a 70 procenty lidí s epilepsií uspokojivě reagují na první antiepileptika, která zkouší. Asi 50 procent může přestat užívat léky po dvou až pěti letech, co jsou bez záchvatu.
 • Jedna třetina lidí s epilepsií má neovladatelné záchvaty, protože nenalezly léčbu, která by fungovala. Více než polovina lidí s epilepsií, kteří neodpovídají na léčbu, se zlepšuje s ketogenní stravou. Polovina dospělých, kteří zkouší modifikovanou Atkinsonovu dietu, má méně záchvatů.

A co vy? Jak s epilepsií bojujete vy?

Co si dále přečíst o epilepsii

VIDEO: Neurochirurgická léčba epilepsie dítěte

VIDEO: Diagnóza – Epilepsie

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva