Vše na téma: Epilepsie

Epilepsie je chronická porucha, jejíž charakteristickým znakem jsou recidivující, nevyprovokované záchvaty. Záchvaty v epilepsii mohou souviset s poškozením mozku nebo s rodinnou tendencí, ale často je příčina zcela neznámá. Slovo „epilepsie“ neuvádí nic o příčině záchvatů osoby ani o jejich závažnosti. Starší název pro epilepsii je padoucnice.

Mnoho lidí s epilepsií má více než jeden typ záchvatu a může mít i další příznaky neurologických problémů.

Přestože příznaky záchvatu mohou postihnout jakoukoli část těla, jsou to elektrické pulzy v mozku, které mohou za tyto příznaky.

Epilepsie může obecně mít vliv na bezpečnost, vztahy, práci, řízení automobilu a mnoho dalšího. Veřejné vnímání a léčba lidí s epilepsií jsou často větší problémy než skutečné záchvaty.

Epilepsie je tedy chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku.

Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované záchvaty mají vliv na celý mozek. Parciální nebo částečné záchvaty postihují pouze jednu část mozku.

Mírné záchvaty může být obtížné rozpoznat. Může to trvat jen několik vteřin, během kterých pacientovi chybí povědomí. Silnější záchvaty mohou způsobit křeče a nekontrolovatelné svalové záškuby a mohou trvat několik sekund až několik minut. Během silnějšího záchvatu někteří lidé ztrácí vědomí. Poté si někdy nepamatují co se dělo.

Existuje několik důvodů, díky kterým byste mohli mít tento záchvat. Jsou to například:
– vysoká horečka
– úraz hlavy
– velmi nízká hladina cukru v krvi
– odnětí pití alkoholu

Epilepsie je poměrně častá neurologická porucha, která postihuje 65 milionů lidí po celém světě.

U každého z nás se může vyvinout epilepsie, ale je častější u malých dětí a starších dospělých. U mužů se vyskytuje méně často, než u žen.

Neexistuje žádný speciální lék na epilepsii, ale poruchu lze zvládnout zmírňujícími léky a dalšími strategiemi.

Přečtěte si další informace o epilepsii:

Syndrom Dravetové – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.81/5 (16)

Syndrom Dravetové je závažná forma epilepsie. Je to těžká myoklonická epilepsie u kojenců, podmíněná mutací genu SCN1A. Průběh syndromu Dravetové je nepříznivý. Je charakterizovaný častými denními epileptickými záchvaty (myoklonickými a generalizovanými tonicko-klonickými) a progresivním poklesem kognitivních funkcí do obrazu těžké ...
Přečíst..

Lennox-Gastautův syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.84/5 (19)

Lennox-Gastautův syndrom (LGS) je typ epilepsie s několika různými typy záchvatů, zejména s tonickými (tuhnoucími) a atonickými záchvaty. Intelektuální vývoj je obvykle opožděný a časem se také zhoršuje. Běžné jsou problémy s chováním, včetně hyperaktivity, agitovanosti, agrese a autismu. Lennox-Gastautův ...
Přečíst..

Nemoc epilepsie (dříve padoucnice) – příznaky, příčiny a léčba 4.71/5 (38)

Epilepsie jsou vlastně záchvaty, které začínají v mozku. Epilepsie je tedy stav, kdy postižená osoba má rekurentní záchvaty. Záchvat je definován jako abnormální, nepravidelné výboje nervových buněk mozku, což má za následek dočasné narušení motorické, senzorické nebo mentální funkce. Existuje ...
Přečíst..