Sponzorováno

Fotosenzitivní epilepsie – epileptické záchvaty vyvolané světly či blikáním televize 4.77/5 (13)

Fotosenzitivní epilepsie je stav, kdy se příznaky mohou objevit důsledkem expozice určitým vizuálním podnětům, převážně souvisejícím se světlem.

Fotosenzitivní epilepsie je stav, kdy se příznaky mohou objevit důsledkem expozice určitým vizuálním podnětům, převážně souvisejícím se světlem.

V současné době odhaduje Světová zdravotnická organizace, že asi tak přibližně 50 milionů lidí má epilepsii, což je chronický stav, který se řadí mezi nejběžnější neurologické stavy. Malé procento z těchto téměř 50 milionů lidí – mezi 3 až 5 procenty – má fotosenzitivní epilepsii, což znamená, že u nich světlo může vyvolat záchvaty a další příznaky epilepsie.

Fotosenzitivní epilepsie jsou (nejčastěji) záchvaty, které jsou vyvolány blikajícími světly nebo kontrastními světelnými a tmavými vzory. Tyto blikající nebo vzorované efekty mohou způsobit, že se lidé s epilepsií (nebo i bez ní) cítí dezorientovaní, cítí se nepohodlně nebo obecně špatně. To však ještě nutně neznamená, že mají fotosenzitivní epilepsii.

Fotosenzitivní epilepsie je tedy typ epilepsie, při kterém jsou všechny (nebo téměř všechny) záchvaty vyvolávány blikajícím světlem, jako jsou stroboskopy, sluneční světlo nebo televize. U fotosenzitivní epilepsie jsou záchvaty vyvolány určitými frekvencemi blikajících světel nebo kontrastem světelných a tmavých vzorů.

Jak přirozené, tak i umělé světlo, mohou vyvolat tyto záchvaty. Některé vzory, například pruhy, mohou také u některých lidí s touto epilepsií vyvolat záchvaty. Mezi další potenciální spouštěče, které je třeba znát, patří:

 • stropní ventilátory
 • filmy v kině
 • počítačové hry a videohry
 • blikající světla – vánoční osvětlení, světla na kole a podobně
 • zářivkové osvětlení
 • televize

Takovým blikajícím světlem nebo televizí lze vyvolat různé typy záchvatů, nejčastější je však tonicko-klonický (křečový) záchvat.

Jak častá je fotocitlivá epilepsie?

Přibližně 1 ze 100 lidí má epilepsii a přibližně 3-5% z nich má fotocitlivou epilepsii. Fotosenzitivní epilepsie je častější u dětí a mladých lidí a je méně často diagnostikována po 20 roku života.

Které frekvence jsou u pohledu fotosenzitivní epilepsie nebezpečné?

Jak jsme si již ve článku řekli, fotosenzitivní epilepsie způsobuje záchvaty, které jsou způsobené vystavením blikajícím světlům nebo vzorům (televizi, monitoru, zářivce a podobně). Elektroencefalogram (EEG) může pomoci s diagnostikou tohoto problému – dělá se to připojením pacienta k tomuto přístroji, pak se pacient dívá na světlo, které bliká různými rychlostmi (různou frekvencí). Pokud to způsobí jakékoli změny v mozkové činnosti, technik může zastavit blikající světlo ještě před vznikem záchvatu.

Frekvence mezi 3 až 30 hertzů (tj. záblesky za sekundu) jsou běžné hodnoty, které vyvolávají záchvaty – ale toto se liší od osoby k osobě, je to velmi individuální. Zatímco někteří lidé jsou citliví při frekvencích i kolem 60 hertzů, pod hodnotu 3 hertzů není citlivost vůbec běžná.

Jaké vzory mohou způsobit záchvaty?

Někteří lidé jsou citliví na geometrické vzory s kontrasty světla a tmy, jako jsou třeba pruhy. Vzory jsou spouštěčem zejména pokud mění směr nebo blikají. Pokud se stále pohybují jedním směrem tak spouštěčem většinou nebývají.

Blikající nebo vzorované efekty mohou způsobit, že se lidé s epilepsií (ale i bez ní) cítí dezorientovaně, nepohodlně nebo špatně. To ale ještě nutně neznamená, že mají fotosenzitivní epilepsii.

Jak se léčí fotocitlivá epilepsie?

Nejdůležitějším krokem při léčbě fotosenzitivní epilepsie je správná diagnostika problému. Doporučujeme spolupracovat s lékařem na vymezení účinného léčebného plánu pro zvládnutí záchvatů způsobených fotosenzitivní epilepsií.

Fotosenzitivní epilepsie obvykle dobře reaguje na antiepileptika, která léčí generalizované záchvaty (záchvaty, které postihují obě strany mozku najednou).

Jak se chovat, pokud máte fotosenzitivní epilepsii?

Možné spouštěče, pokud máte fotosenzitivní epilepsii jsou:

 • Blikající světla nebo obrázky mezi 3 a 60 Hz (bliknutí za sekundu).
 • Kontrastní tmavý a světlý geometrický vzor, ​​jako jsou černé a bílé pruhy nebo čáry.

Faktory, které mohou zvýšit riziko fotosenzitivní epilepsie:

 • Únava, stres nebo vzrušení. Například hraní videoher po dlouhou dobu bez přestávek.
 • Efekt, který je před celým zorným polem. Například člověk sedí velmi blízko k obrazovce.
 • Světlý a tmavý vzor, ​​který se rychle pohybuje nebo mění směr a vytváří dezorientující účinek.
 • Sledování efektu na tmavém pozadí, například sledování obrazovky v temné místnosti.

Při náhlém vystavení spouštěči úplné zakrytí jednoho oka rukou výrazně sníží fotocitlivý účinek.

Co může být dále spouštěč?

Tak třeba virtuální realita. Virtuální realita je zážitek vytvořený počítačem a stimuluje řadu smyslů. Obrázky blikají velmi rychle a obecně je to příliš rychle na to, aby u lidí s fotosenzitivní epilepsií došlo k záchvatu. Zorné pole je však velké a stimuluje se tak více oka. To znamená, že může být ovlivněno více mozku, což ve finále může vyvolat záchvat.

Dále to jsou televizní a počítačové obrazovky, které blikají. Zejména staré televizory, které mají nižší frekvenci. Nebo se osoba dívá na televizi ve tmě.

Blikající obrázek na obrazovce počítače nebo ve hře je také problémový. Třeba:

Sponzorováno

 • Různé vzory v přírodním prostředí
 • Sluneční světlo mezi stromy
 • Sluneční světlo skrz žaluzie
 • Sluneční světlo na vodě
 • Zábradlí, eskalátory nebo jiné struktury vytvářejí opakující se vzory při jejich pohybu kolem nich.
 • Rotující lopatky větrné turbíny, pokud se vyskytnou určité povětrnostní podmínky spolu s dalšími specifickými faktory.

Vývoj epilepsie může pramenit ze specifické příčiny, jako je trauma hlavy nebo mozku a mozková mrtvice, ale většina – včetně fotosenzitivity – má genetickou vazbu. Fotosenzitivita je častější u specifických typů epilepsie, konkrétně juvenilní myoklonické epilepsie, a může ovlivnit až 40% pacientů s tímto konkrétním stavem. Zdá se také, že neúměrně postihuje více žen než mužů; nástup stavu se také projevuje během rané adolescence. Stav může být dále zhoršen zvýšenou expozicí dětí a dospívajících potenciálním spouštěčům, jako jsou elektronika a videohry. Osoba také nemusí být specificky diagnostikována s fotosenzitivní epilepsií, aby měla záchvat vyvolaný světlem – vědci odhadli, že každá osoba s epilepsií může mít až 14% šanci na záchvat způsobený světelnou expozicí.

Zaznamenaná mozková aktivita pacienta s fotosenzitivní epilepsií.

Zaznamenaná mozková aktivita pacienta s fotosenzitivní epilepsií.

Blikající nebo rotující světla nebo obrázky

Fotoaparáty s více záblesky blikajících najednou. Jedno nebo dvojité záblesky pravděpodobně nepředstavují riziko. Stroboskopická světla při představeních nebo v nočních klubech. Dále když světla blikají, jako jsou vadné zářivky.

Problémem mohou být i ohňostroje, pokud vytvářejí dostatečně vysokou rychlost blesku. Blikající světla na kole nebo jiná LED světla, pokud to vytváří dostatečně vysokou rychlost záblesku na tmavém pozadí.

Typy světla, které spouští záchvaty

U lidí s fotosenzitivní epilepsií mohou extrémními způsoby různé druhy světelných zdrojů stimulovat oko a mozek. Tyto spouštěče mají za následek záchvaty způsobené nepravidelnostmi v mozku. A netrvá to ani dlouho: expozice za pouhé 4 minuty může způsobit záchvat. Běžně udávané spouštěče jsou tyto druhy světel:

Světlo, které bliká (včetně zářivkového osvětlení)

Blikání neboli „vysokofrekvenční“ světelné zdroje často ovlivňují ty, kteří mají fotosenzitivní epilepsii. Frekvence asi 5 až 30 záblesků za sekundu nejpravděpodobněji způsobí záchvaty vyvolané světlem. Běžné spouštěče mohou zahrnovat televizní programy, filmy, videohry.

Zářivkové osvětlení představuje vlastní zvláštní riziko. Studie ukázaly, že vadná zářivková světla, která vytvářejí viditelné blikání, mohou vyvolat epileptickou mozkovou aktivitu. Kromě toho, i když vědci v tomto nejsou za jedno, zářivky stejně jako určité LED, televizní a počítačové obrazovky mohou vytvořit neviditelné blikání, které je zachyceno v mozku a mohlo by vést k záchvatům nebo zvýšené neurologické aktivitě. To může vysvětlit, proč mnoho fotosenzitivních pacientů s epilepsií často uvádělo zářivky jako hlavní spouštěče záchvatů.

Intenzita, jas a kontrast světla

Jasná, intenzivní světla mají větší vliv na mozek než světla jemnější. Světla blesku, záblesky fotoaparátu tak nesou riziko možného spouštěče. Poměr světlo-tma nebo kontrast světelného zdroje mohou také hrát roli při vyvolávání nebo spouštění záchvatu. Toto spojení intenzivně jasného světla s následným prudkým poklesem jasu (nebo naopak) může způsobit nadměrnou stimulaci mozku.

Vizuální vzory

Přestože intenzita a rychlost světelného zdroje jsou určitými faktory, měli bychom také zvážit vzor přítomný v osvětlení. Prokládané vzory – zejména s vysokým vizuálním kontrastem a uniformitou – se ukázaly jako zvláště nebezpečné pro fotosenzitivní mozek. Někteří vědci dokonce uvedli, že statické obrazy s těmito vzory mohou způsobit záchvaty až u 30% fotosenzitivních pacientů s epilepsií.

Barva nebo vlnové délky světla

Červené nebo modré světlo bylo identifikováno jako možný viník při vyvolání záchvatové aktivity u fotosenzitivních pacientů. Pokud má osoba také migrénu nebo jiné podobné problémy, mohou tyto podmínky ještě zhoršit specifické vlnové délky modrého světla – což může způsobit bolesti hlavy, záchvaty migrény, záchvaty nebo generalizovanou citlivost na světlo.

Vzdálenost

Vzdálenost od světelného zdroje také může být důležitá. U některých lidí s fotosenzitivní terapií může něco tak jednoduchého, jako je sezení příliš blízko televizoru, způsobit záchvat. Zvýšené riziko představují také zařízení s obrazovkami LED / LCD, jako jsou smartphony, tablety a počítače – jejich přílišné používání přetěžuje oči a mozek.

Snížení rizika záchvatu – jak na to?

 • Používejte televizor s plochou obrazovkou nebo počítačový plochý monitor.
 • Dělejte si pravidelné přestávky od sledování obrazovky.
 • K přepínání kanálů použijte dálkové ovládání.
 • Sledujte televizi nebo monitor v dobře osvětlené místnosti.
 • Optometrista vám může předepsat barevné nebo fotochromní brýle (tmavé čočky), aby snížil citlivost na světlo nebo vizuální zkreslení.
 • Polarizační sluneční brýle zase snižují odraz a odlesky, jako je sluneční světlo na vodě.
 • Rozhodněte se raději pro teplé osvětlení (tedy žárovka třeba), abyste se vyhnuli zářivkám.
 • Co nejdříve opravte (nebo nechte opravit) blikající zářivku.
 • Pokud čelíte nějakému spouštěči záchvatu, zcela si zakryjte jedno oko a vyhněte se přímé expozici.

Sponzorováno

Trápí vás fotosenzitivní epilepsie? Budeme rádi za vaše zkušenosti, které nám napíšete do komentářů pod článkem.

A co si ještě přečíst o epilepsii?

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva