Sponzorováno

Chudokrevnost (anémie) – příznaky, příčiny a léčba 4.86/5 (50)

 • Chudokrevnost, známá také pod názvem anémie, je stav, při kterém tělo nemá dostatek červených krvinek nebo dostatek hemoglobinu v červených krvinkách. Hemoglobin je bílkovina obsahující železo, která umožňuje červeným krvinkám přenášet kyslík z plic do ostatních částí těla.
 • Existují různé typy anémie s různými příčinami.
 • Nedostatek železa: Tento typ anémie je způsoben nedostatkem železa, které je nezbytné pro tvorbu hemoglobinu.
 • Nedostatek vitaminu B12: Nedostatek tohoto vitamínu může vést k chudokrevnosti, protože je klíčový pro tvorbu červených krvinek.
 • Nedostatek folátu: Folát (kyselina listová) je další důležitý vitamín pro tvorbu červených krvinek. Nedostatek folátu může vést k anémii.
 • Chronické zánětlivé onemocnění: Některá chronická onemocnění nebo záněty mohou ovlivnit tvorbu červených krvinek.
 • Genetické faktory: Některé formy anémie jsou způsobeny genetickými faktory, jako je například srpkovitá chudokrevnost.
 • Ztráta krve: Nadměrná ztráta krve v důsledku menstruace, vnitřního krvácení nebo chirurgického zákroku může způsobit anémii.
 • Infekční onemocnění: Některá infekční onemocnění mohou ovlivnit tvorbu červených krvinek.
 • Příznaky anémie mohou zahrnovat únavu, slabost, bledou kůži, dušnost, neklidný spánek a závratě. Léčba anémie závisí na příčině a může zahrnovat změny stravovacích návyků, suplementaci železem nebo vitaminem B12, léky nebo léčbu základního onemocnění. Je důležité, aby osoba s podezřením na anémii konzultovala s lékařem pro diagnostiku a řešení vhodné léčby.

U mužů je anémie typicky definována jako hladina hemoglobinu nižší než 13,5 gramů / 100 ml a u žen jako hemoglobin nižší než 12,0 gramů / 100 ml.

U mužů je anémie typicky definována jako hladina hemoglobinu nižší než 13,5 gramů / 100 ml a u žen jako hemoglobin nižší než 12,0 gramů / 100 ml.

Anémie je stav, při kterém nemáte dostatek zdravých červených krvinek. V krvi je tedy snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví. Anémie je tedy zdravotní stav, při kterém je počet červených krvinek nebo úroveň hemoglobinu nižší než normálně. A proč je toto problém? Jednou z nejdůležitějších funkcí krve je přenášet kyslík, který je nezbytný pro fungování celého těla. A právě tato funkce může být anémií narušena. Máte-li anémii, můžete se cítit unavení a slabí.

Existuje mnoho forem anémie, z nichž každá má svou vlastní příčinu. Anémie může být dočasná nebo dlouhodobá a může se pohybovat od mírné až po těžkou. Určitě navštivte svého lékaře, pokud máte podezření, že máte anémii, protože může být varovným signálem závažné nemoci. Některé anémie, jako je třeba anémie způsobená nedostatkem železa nebo nedostatkem vitaminu B-12, jsou docela časté.

Porovnání krve (anémie - nedostatek železa x normální krev)

Porovnání krve (anémie – nedostatek železa x normální krev)

 

Symptomy (příznaky) chudokrevnosti

Příznaky anémie se liší v závislosti na příčině anémie. Mohou být například následující:

 • Únava
 • Slabost
 • Bledá nebo nažloutlá kůže
 • Nepravidelný srdeční rytmus
 • Dýchavičnost, dušnost
 • Závratě
 • Bolest na hrudi
 • Studené ruce a nohy
 • Bolest hlavy

Na počátku může být anémie tak mírná, že zůstane prakticky bez povšimnutí. Ale její příznaky se časem mohou velmi zhoršovat (záleží hodně na příčině anémie). Únava má kromě anémie řadu možných příčin, takže nepředpokládejte automaticky, že pokud jste unavení, musíte mít anémii.

Příčiny chudokrevnosti (anémie)

Anémie je tedy stav, kdy vaše krev nemá dostatek červených krvinek. To se může stát, pokud:

 1. Vaše tělo nevytváří dostatek červených krvinek
 2. Krvácení způsobuje, že ztratíte červené krvinky rychleji, než je lze nahradit
 3. Vaše tělo z nějakého důvodu ničí červené krvinky

Co dělají červené krvinky v našem těle?

V lidském těle existují 3 typy krevních buněk – bílé krvinky k boji proti infekcím, krevní destičky které pomáhají při srážení krve a červené krvinky, které přenáší kyslík v celém našem těle.

Červené krvinky obsahují hemoglobin – protein bohatý na železo, který dodává krvi její červenou barvu. Hemoglobin umožňuje, aby červené krvinky přenášely kyslík z vašich plic do všech částí těla a aby také přenesly oxid uhličitý z jiných částí těla do plic, aby se mohl vydechovat.

Většina krevních buněk, včetně červených krvinek, se pravidelně „vyrábí“ v kostní dřeni – to je jakýsi houbovitý materiál v dutinách mnoha vašich velkých kostí. K výrobě hemoglobinu a červených krvinek potřebuje vaše tělo železo, vitamín B-12, kyselinu listovou a další živiny z jídla, které jíte.

A jaké jsou tedy nejčastější příčiny anémie? Pojďme se na ně podívat:

1. Anémie díky nedostatku železa

Toto je asi nejběžnější typ anémie na celém světě. Anémie způsobená nedostatkem železa je jednoduše způsobena nedostatkem tohoto důležitého prvku ve vašem těle. Vaše kostní dřeň prostě potřebuje železo k tvorbě hemoglobinu. Bez dostatečné úrovně železa nemůže vaše tělo produkovat dostatek hemoglobinu pro červené krvinky.

Tento typ anémie se často vyskytuje u mnoha těhotných žen (pokud neberou doplňky se železem). Je také někdy způsobena ztrátou krve, jako třeba při těžkém menstruačním krvácení, vředech, při rakovině a při pravidelném užívání některých léků proti bolesti, zejména aspirinu.

2. Anemie díky nedostatku vitamínů

Kromě železa vaše tělo potřebuje i kyselinu listovou a vitamín B-12 k produkci zdravých červených krvinek. Dieta, která postrádá tyto a další klíčové živiny, může způsobit snížení produkce červených krvinek. Navíc mohou někteří lidé konzumovat dostatek vitamínu B-12, ale jejich těla nejsou schopna zpracovat tento vitamín. To může vést k nedostatku vitaminu v tomto těle, a ke stavu, který je často známý jako tzv. zhoubná chudokrevnost (perniciózní anémie).

3. Anémie díky chronickým onemocněním

Některá onemocnění – například rakovina, HIV / AIDS, revmatoidní artritida, onemocnění ledvin, Crohnova choroba a další chronické zánětlivé onemocnění – mohou interferovat s tvorbou červených krvinek. Takže i tyto choroby mohou ve finále být příčinou anémie.

4. Aplastická anémie

Tato vzácná, život ohrožující anémie nastane, když vaše tělo nevytváří dostatek červených krvinek. Mezi příčiny aplastické anémie patří infekce, určité léky, autoimunitní onemocnění a vystavení toxickým chemikáliím.

5. Anémie spojená s onemocněním kostní dřeně

Různá onemocnění, jako je leukemie a myelofibróza, mohou způsobit anemii tím, že ovlivní tvorbu krve v kostní dřeni. Účinky těchto typů rakoviny a onemocnění podobné rakovině se liší od mírných až po život ohrožující.

6. Hemolytická anémie

Tato skupina anemií se vyvíjí, když jsou červené krvinky zničeny rychleji, než je může kostní dřeň vůbec nahradit. Některé krevní choroby zvyšují ničení červených krvinek. Můžete mít dědičnou hemolytickou anémii, nebo se u vás může rozvinout později v životě.

7. Srdeční buněčná anémie

Tento zděděný a někdy závažný stav je dědičná hemolytická anémie. Je způsobena vadnou formou hemoglobinu, která způsobuje, že červené krvinky mají abnormální srdeční tvar. Tyto nepravidelné krevní buňky předčasně zemřou, což vede k chronickému nedostatku červených krvinek.

8. Jiné druhy anémií

Existuje několik dalších forem anémie, jako je talasémie, srpkovitá anémie a podobně. Ty jsou poměrně vzácné.

Rizikové faktory pro anémii

Tyto faktory vás vystavují zvýšenému riziku vzniku anémie:

Sponzorováno

 • Dieta, která postrádá některé vitamíny – s dietou, ve které je trvale nízká hladina na železa, vitamín B-12 a málo kyseliny listové zvyšuje vaše riziko vzniku anémie.
 • Poruchy střev – Máte-li střevní poruchu, která ovlivňuje vstřebávání živin ve vašem tenkém střevě – jako je Crohnova choroba a celiakie – vystavuje vás to riziku anémie.
 • Menstruace (silná) – obecně platí, že ženy bez menopauzy mají větší riziko anemie díky nedostatku železa než muži a postmenopauzální ženy. To proto, že menstruace způsobuje ztrátu červených krvinek.
 • Těhotenství – pokud jste těhotná a neužíváte multivitaminy s kyselinou listovou, máte zvýšené riziko anémie.
 • Chronické stavy – pokud trpíte rakovinou, selháním ledvin nebo jiným chronickým onemocněním, můžete být ohroženi chronickým onemocněním. Tyto stavy mohou vést k nedostatku červených krvinek.
 • Rodinná historie – pokud má vaše rodina dědičnou dědičnou anémii, jako je srpkovitá anémie, může mít také zvýšené riziko tohoto onemocnění.
 • Další faktory – anamnéza určitých infekcí, krevních onemocnění a autoimunitních poruch, alkoholismu, vystavení toxickým chemikáliím a použití některých léků může ovlivnit produkci červených krvinek a vést k anémii.
 • Stáří – lidé starší 65 let mají zvýšené riziko anémie. Tak na to pozor.

Zajímavost: Podle některých odhadů světové zdravotnické organizace trpí nějakou anémií 25% až 30% populace planety.

Diagnóza chudokrevnosti (anémie)

Při diagnostice anémie se může váš lékař zeptat na vaši lékařskou a rodinnou anamnézu, provést fyzické vyšetření a provést následující testy:

 1. Kompletní krevní obraz. Krevní obraz se používá k počítání počtu krevních buněk ve vzorku krve. U anémie bude váš lékař mít zájem o poměru červených krvinek obsažených v krvi (tzv. hematokrit) a hemoglobinu v krvi. Normální hodnoty hematokritu u dospělých se liší v závislosti na lékařské praxi, ale jsou obecně mezi 40 a 52 procenty u mužů a 35 a 47 procenty u žen. Normální hodnoty hemoglobinu u dospělých jsou obvykle 14 až 18 gramů na decilitr u mužů a 12 až 16 gramů na decilitr u žen.
 2. Test na stanovení velikosti a tvaru červených krvinek. Některé z vašich červených krvinek mohou být také vyšetřovány na neobvyklou velikost, tvar a barvu.

Pokud máte diagnózu anémie, může lékař nařídit další testy k určení základní příčiny. Například anemie z nedostatku železa může být důsledkem chronického krvácení z vředů, benigních polypů v tlustém střevě, rakoviny tlustého střeva, nádorů nebo problémů s ledvinami. Příležitostně také může být nezbytné vyšetřit vzorek vaší kostní dřeně k diagnostice anémie.

Léčba chudokrevnosti – jak na to?

Léčba anémie závisí samozřejmě na její příčině.

 • Anémie při nedostatku železa – léčba této formy anémie obvykle zahrnuje užívání doplňků železa a změny v jídelníčku a stravě.
 • Pokud je hlavní příčinou nedostatku železa ztráta krve – jinak než z menstruace – zdroj krvácení musí být lokalizován a zastaven. Může se jednat třeba o řešení formou operace.
 • Anemie při nedostatku vitamínů. Léčba kyseliny listové a nedostatečnosti B-12 zahrnuje doplňky stravy a zvýšení těchto živin ve vaší stravě. Pokud váš trávicí systém špatně absorbuje vitamín B-12 z jídla, které jíte, možná budete potřebovat injekce vitamínu B-12. Nejprve můžete injekce dostávat každý druhý den. Nakonec budete potřebovat injekci pouze jednou za měsíc, což může v závislosti na vaší situaci pokračovat po celý život.
 • Anémie chronických onemocnění – pro tento typ anémie neexistuje specifická léčba. Lékaři se zaměřují na léčbu základního onemocnění. Pokud se příznaky zhorší, krevní transfúze nebo injekce syntetického erytropoetinu, což je hormon normálně produkovaný ledvinami, může pomoci stimulovat tvorbu červených krvinek a zlepšovat únavu.
 • Aplastická anémie – léčba této anémie může zahrnovat krevní transfúze ke zvýšení hladiny červených krvinek. Možná budete potřebovat transplantaci kostní dřeně, pokud je kostní dřeň nemocná a nemůže vytvořit zdravé krevní buňky.
 • Anémie spojené s onemocněním kostní dřeně – léčba těchto různých onemocnění může zahrnovat léčbu, chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně.
 • Hemolytická anémie – léčba hemolytických anemií zahrnuje vyloučení podezřelých léků, léčbu souvisejících infekcí a užívání léků, které potlačují imunitní systém, který může útočit na vaše červené krvinky. V závislosti na závažnosti anémie může být nutná krevní transfúze nebo plazmaferéza. Plazmaferéza je typ postupu při filtrování krve. V některých případech může být odstranění sleziny užitečné.
 • Srdeční buněčná anémie – léčba této anémie může zahrnovat podávání kyslíku, léků na zmírnění bolesti a perorálních a intravenózních tekutin ke snížení bolesti a předcházení komplikacím. Lékaři mohou také doporučovat krevní transfúze, doplňky kyseliny listové a antibiotika. I transplantace kostní dřeně může být za určitých okolností účinnou léčbou. Lék proti rakovině nazvaný hydroxyurea (Droxia, Hydrea) se také používá k léčbě srpkovité anémie.
 • Talasémie (neboli thalasemie) – tato anémie může být léčena krevní transfuzí, doplňky kyseliny listové, léky, odstranění sleziny (splenektomie) nebo transplantace krevních buněk a kostní dřeně.

Prevence anémie – jde to?

Jak na prevenci anémie?

1. Jezte stravu bohatou na vitamíny

Mnoha typům anémie nelze nijak zabránit. Ale anemii nedostatku železa a anemii z nedostatku vitamínů se dá vyhnout stravou, která obsahuje různé vitamíny a živiny, včetně:

 • Železa. Potraviny bohaté na železo jsou třeba hovězí maso a další maso, fazole, čočka, cereálie obohacené o železo, tmavě zelená listová zelenina a sušené ovoce. Podívejte se na další zdroje železa v potravinách.
 • Kyseliny listové. Tato živina se nachází v ovoci a ovocných šťávách, tmavě zelené listové zelenině, hrášku, arašídech a obohacených obilných výrobcích, jako je chléb, obiloviny, těstoviny a rýže.
 • Vitaminu B-12. Potraviny bohaté na vitamín B-12 jsou maso, mléčné výrobky a obilné a sójové produkty.
 • Vitamínu C. Potraviny bohaté na vitamín C jsou citrusové plody a džusy, papriky, brokolice, rajčata, melouny a jahody. Tyto položky pomáhají zvýšit vstřebávání železa.

2. Zvažte užívání doplňků stravy

Pokud máte obavy o příjmu dostatku vitamínů z jídla, které jíte, zeptejte se svého lékaře, zda může pro vás být vhodný nějaký doplněk stravy.

3. Zvažte genetické poradenství

Pokud máte rodinnou anémii, jako je srpkovitá anémie nebo talasémie, poraďte se s lékařem a případně s genetickým poradcem o vašem riziku a jak ho vhodně řešit.

4. Pozor na malárii

Pro anémii může být komplikací malárie. Pokud máte v plánu cestovat na místo, kde je běžná malárie, poraďte se s lékařem předem o užívání preventivních léků.

Malé děti a anémie (chudokrevnost)

Nízká tvorba železa se může objevit i v prvním roce života. Děti, které se narodily předčasně nebo jsou výhradně krmené (bez kojení), jsou více ohroženy. Děti ve věku od 1 do 2 let mohou mít nedostatek příjmu dostatečného množství potravy bohaté na železo. Zajistěte proto dětem dostatečný přísun živin.

Pica syndrom

Děti (i někteří starší lidé), kteří mají nedostatek železa, mohou zažívat intenzivní nutkání jíst zvláštní věci, jako je led, hlína, špína nebo škrob. Toto chování se nazývá pica syndrom. To je alarmující, protože nízké hladiny tohoto minerálu mohou významně negativně ovlivnit vývoj mozku, takže je velmi důležité ho diagnostikovat a léčit toto onemocnění brzy v dětství.

Co si dále přečíst o anémii?

VIDEO: Železo – metabolismus, regulace, úloha ve zdraví a nemoci

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

1 komentář u článku “Chudokrevnost (anémie) – příznaky, příčiny a léčba”

 1. Markéta napsal:

  Dobrý den…mému otci /66 let/ před měsícem diagnostikovali aplastickou anémii na podkladě autoimunitního onemocnění. Ráda bych zjistila zda neexistuje „skupina“ lidí ,kteří mají také toto onemocnění a podělili se s námi o zkušenostmi, rady jak bojovat s touto nemocí, …..Jezdíme 2xtýdně na hematologii, tatínek to těžce nese je unavený ,slabý , nešťastný , léčba zatím nezabírá, pravidelně dostává destičky , někdy krev a na podporu bílých krvinek injekce . Rádi bychom mu pomohli i jinak ale jsme bezradní. Děkuji

Zanechat komentář ke článku

Zpráva