Vše na téma: Lidská krev

Krev je pro život nezbytná. Krev cirkuluje v našem těle a dodává tělním buňkám základní látky jako kyslík a živiny. Dále také odvádí metabolické odpady z těchto buněk. Neexistuje žádná náhrada za krev. Nemůže být vyrobena nebo uměle nahrazena. Velkorysí dárci krve jsou jediným zdrojem krve u pacientů, kteří potřebují krevní transfuzi.

Složky krve
Existují čtyři základní složky, které obsahuje lidská krev:
– plazma
– červené krvinky
– bílé krvinky
– krevní destičky

Pojďme se na tyto 4 složky krve podívat:

Červené krvinky
Červené krvinky představují 40% až 45% objemu krve. Vyrábějí se z kostní dřeně rychlostí čtyři až pět miliard za hodinu. Jejich život v těle trvá asi 120 dní.

Krevní destičky (Trombocyty)
Trombocyty jsou úžasnou součástí krve. Trombocyty jsou nejmenší z našich krevních buněk a vypadají jako malé talíře (v jejich neaktivní formě). Krevní destičky kontrolují krvácení. Tam, kde dojde k poranění, krevní cévka vyšle signál. Krevní destičky dostanou tento signál a cestují do oblasti a přeměňují se na „aktivní“ formaci, aby „zacpaly“ ránu, dokud se nezahojí.

Plazma
Plazma je ta tekutá část krve. Plazma je nažloutlá kapalina a je tvořena převážně vodou, ale také obsahuje bílkoviny, cukry, hormony a soli. Přenáší vodu a živiny do různých tkání vašeho těla.

Bílé krvinky
Přestože tyto buňky (leukocyty) tvoří pouze 1% krve, jsou velmi důležité. Bílé krvinky jsou nezbytné pro dobré zdraví a ochranu před nemocemi a problémy. Stejně jako červené krvinky, jsou neustále generovány z vaší kostní dřeně. Protékají krví a napadají cizí tělesa, jako jsou viry a bakterie. Mohou dokonce opustit krevní oběh a bojovat i ve tkáních.

Přečtěte si naše články o lidské krvi:

Vše o hemoglobinu – jeho funkce, hodnoty – vše co potřebujete vědět 4.77/5 (13)

Hemoglobin je železo obsahující protein nacházející se v červených krvinkách, známých také jako erytrocyty. Hlavní funkcí hemoglobinu je přenášet kyslík z plic do tkání a následně přenášet oxid uhličitý zpět do plic, kde je vyměněn za kyslík. Hemoglobin má unikátní ...
Přečíst..

Nutriční anémie – důsledek nedostatku určitých živin – příznaky, příčiny a léčba 4.1/5 (20)

Nutriční anémie je typ anémie, která vzniká v důsledku nedostatku určitých živin nebo minerálů nezbytných pro tvorbu červených krvinek. Mezi hlavní příčiny nutriční anémie patří nedostatečný příjem železa, vitaminu B12 nebo kyseliny listové (folátu). Každý z těchto živin je klíčový ...
Přečíst..

Megaloblastová anémie – porucha tvorby červených krvinek v kostní dřeni – příznaky, příčiny a léčba 4.32/5 (19)

Megaloblastová anémie je typ anémie, která je způsobena poruchou tvorby červených krvinek v kostní dřeni. Charakteristickými rysy této formy anémie jsou abnormálně velké a nezralé červené krvinky, nazývané megaloblasty, které se objevují v kostní dřeni a občas i v periferní ...
Přečíst..

Retikulocyty v krvi – zvýšené, snížené – co říkají hodnoty? 4.43/5 (14)

Retikulocyty jsou mladé červené krvinky, které obsahují zbytky ribozomálního RNA a jsou předchůdci zralých červených krvinek. Měření retikulocytů v krvi může poskytnout užitečné informace o míře tvorby nových červených krvinek v těle. Hodnoty retikulocytů mohou být užitečné při diagnostice a ...
Přečíst..

Kernikterus (kernicterus) – bilirubinová encefalopatie – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (10)

Kernikterus je vzácné, ale vážné onemocnění spojené s hyperbilirubinémi (vysokou hladinou bilirubinu) u novorozenců. Bilirubin je pigment vytvořený z rozkladu červených krvinek. U novorozenců může nadměrné množství bilirubinu vést k toxickému účinku na mozek, což může způsobit neurologické problémy až ...
Přečíst..

Hyperbilirubinémie – zvýšená hladina bilirubinu v krvi – příznaky, příčiny a léčba 4.73/5 (15)

Hyperbilirubinémie je stav, při kterém jsou hladiny bilirubinu v krvi zvýšené nad normální úrovně. Bilirubin je pigment, který vzniká při rozkladu hemoglobinu z červených krvinek. Krevní testy mohou měřit hladiny bilirubinu a rozdělit je do dvou hlavních forem: nepřímý (indirektní) ...
Přečíst..

Fetální erytroblastóza – hemolytická nemoc novorozenců – příznaky, příčiny, léčba 4.63/5 (19)

Fetální erytroblastóza, známá také jako hemolytická nemoc novorozenců, je stav, který nastává, když tělo matky produkuje protilátky proti krevním buňkám plodu, což vede k jejich ničení. Tento stav je obvykle způsoben Rh nekompatibilitou mezi matkou a plodem, kdy matka má ...
Přečíst..

Coombsův test – antiglobulinový test – kdy a jak se provádí? 4.5/5 (20)

Coombsův test, známý také jako antiglobulinový test, je laboratorní test používaný k diagnostice různých imunitních reakcí v těle, zejména při autoimunitních chorobách a při hemolytických anémiích. Princip testu spočívá v detekci protilátek, které se vážou na povrch červených krvinek. Existují ...
Přečíst..

Hemolytická anémie – předčasné ničení červených krvinek v těle – příznaky, příčiny, léčba 4.73/5 (22)

Hemolytická anémie je stav, při kterém dochází k předčasnému ničení červených krvinek v těle. Normálně se červené krvinky rozkládají v játrech a slezině, když dosáhnou svého přirozeného životního cyklu. Avšak u hemolytické anémie je tento proces urychlený až neadekvátní, což ...
Přečíst..

Erytrocytóza – zvýšené množství červených krvinek – příznaky, příčiny a léčba 4.29/5 (14)

Erytrocytóza je stav charakterizovaný zvýšeným počtem erytrocytů (červených krvinek) v krvi. Erytrocyty jsou krvinky zodpovědné za přenos kyslíku z plic do tkání a odvádění oxidu uhličitého zpět do plic. Normální hladiny erytrocytů jsou důležité pro udržení správného fungování těla, ale ...
Přečíst..