Sponzorováno

Vše o transplantaci kostní dřeně – kdy, proč a jak se provádí? 4.83/5 (18)

 • Transplantace kostní dřeně nahrazuje nezdravé krvetvorné buňky zdravými. Krevotvorné buňky (krevní kmenové buňky) jsou nezralé buňky, které následně rostou do červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Nacházejí se v měkké tkáni uvnitř vašich kostí, která se nazývá kostní dřeň. Až dospějí, opustí dřeň a vstoupí do krevního řečiště.
 • Transplantace kostní dřeně není chirurgický zákrok. Nové buňky vstupují do krevního oběhu intravenózním (IV) katétrem (laicky hadičkou). Odtamtud si buňky najdou cestu do vaší dřeně.
 • Zotavení z transplantace kostní dřeně může obecně trvat měsíce nebo roky.

Co je transplantace kostní dřeně?

Transplantace kostní dřeně je medicínský postup prováděný k nahrazení kostní dřeně, která byla poškozena nebo zničena nemocí, infekcí nebo chemoterapií. Tento postup zahrnuje transplantaci krevních kmenových buněk, které putují do kostní dřeně pacienta, kde produkují nové krvinky a podporují růst nové dřeně.

A co je to vlastně ta kostní dřeň?

Kostní dřeň je houbovitá tuková tkáň uvnitř vašich kostí. Vytváří následující části krve:

 • červené krvinky, které přenášejí kyslík a živiny do celého těla
 • bílé krvinky, které bojují proti infekci
 • krevní destičky, které jsou zodpovědné za tvorbu sraženin (když se zraníte, jsou důležité pro zacelení rány)

Kostní dřeň také obsahuje nezralé krvetvorné kmenové buňky známé jako hematopoetické kmenové buňky neboli HSC. Většina buněk je již diferencovaná a může si vytvářet pouze své vlastní kopie. Tyto kmenové buňky však nejsou specializované, což znamená, že mají potenciál množit se buněčným dělením a buď zůstávají kmenovými buňkami, nebo se diferencují a zrají v mnoho různých druhů krvinek. Tyto hematopoetické kmenové buňky nacházející se v kostní dřeni vytvoří během života nové krvinky.

Transplantace kostní dřeně nahradí pacientovi poškozené kmenové buňky zdravými buňkami. To pomáhá tělu vytvářet dostatek bílých krvinek, krevních destiček nebo červených krvinek, aby se zabránilo infekcím, poruchám krvácení nebo anémii.

Zdravé kmenové buňky mohou pocházet od dárce nebo mohou pocházet z vašeho vlastního těla. V takových případech mohou být kmenové buňky „pěstovány“ ještě před zahájením chemoterapie nebo radiační léčby. Tyto zdravé buňky jsou poté uloženy a použity při transplantaci.

Proč někdo může potřebovat transplantaci kostní dřeně?

Transplantace kostní dřeně se obecně provádí kdykoliv, když dřeň člověka není dostatečně zdravá, aby správně fungovala. Může to být způsobeno chronickými infekcemi, nemocemi nebo léčbou rakoviny.

Časté důvody pro transplantaci kostní dřeně jsou například tyto:

 • aplastická anémie, což je porucha, při které kostní dřeň přestává vytvářet nové krvinky
 • druhy rakoviny, které postihují kostní dřeň, jako je leukémie, lymfom a mnohočetný myelom
 • když je poškozená kostní dřeň v důsledku chemoterapie
 • vrozená neutropenie, což je dědičná porucha, která způsobuje opakované infekce
 • srpkovitá anémie, což je dědičná porucha krve, která způsobuje „znetvořené“ červené krvinky
 • talasémie, což je dědičná porucha krve, kdy tělo vytváří abnormální formu hemoglobinu, nedílnou součást červených krvinek

Transplantace kostní dřeně může léčit více než 70 nemocí (rakoviny krve, jako je leukémie nebo lymfom, nemoci kostní dřeně apod.).

Jaké jsou možné komplikace spojené s transplantací kostní dřeně?

Transplantace kostní dřeně je považována za důležitý lékařský zákrok a zvyšuje vaše riziko výskytu těchto problémů:

 • pokles krevního tlaku
 • bolest hlavy
 • nevolnost
 • bolest
 • dušnost
 • zimnice
 • horečka

Výše uvedené příznaky jsou obvykle krátkodobé, ale transplantace kostní dřeně může způsobit komplikace. Vaše šance na rozvoj těchto komplikací závisí na několika faktorech, včetně těchto:

 • váš věk
 • vaše celkové zdraví
 • nemoc, se kterou se případně léčíte
 • typ transplantace, kterou jste prodělali

Komplikace mohou být mírné nebo velmi závažné a mohou být obecně následující:

 • Graft versus host disease, neboli reakce štěpu proti hostiteli (GVHD), což je stav, kdy dárcovské buňky útočí na vaše tělo
 • selhání štěpu, ke kterému dochází, když transplantované buňky nezačnou produkovat nové buňky podle plánu
 • krvácení do plic, mozku a dalších částí těla
 • katarakta, která je charakterizována zakalením v oční čočce
 • poškození životně důležitých orgánů
 • časná menopauza
 • anémie, ke které dochází, když tělo neprodukuje dostatek červených krvinek
 • infekce
 • nevolnost, průjem nebo zvracení
 • mukozitida, což je stav, který způsobuje zánět a bolestivost v ústech, krku a žaludku

Poraďte se se svým lékařem o jakýchkoli obavách, které byste mohli mít. Může vám pomoci zvážit rizika a komplikace oproti potenciálním výhodám tohoto postupu.

Typy transplantace kostní dřeně

Existují dva hlavní typy transplantace kostní dřeně. Použitý typ bude záviset na důvodu, proč potřebujete transplantaci.

Sponzorováno

Autologní transplantace

Autologní transplantace zahrnují použití vlastních kmenových buněk člověka. Obvykle zahrnují odebrání vašich buněk před zahájením škodlivé terapie pro buňky, jako je chemoterapie nebo záření. Po dokončení léčby se vaše vlastní buňky vrátí do vašeho těla.

Tento typ transplantace není ale vždy možný. Lze jej použít, pouze pokud máte zdravou kostní dřeň. Snižuje však riziko některých závažných komplikací, včetně GVHD.

Allogenní transplantace

Alogenní transplantace znamená použití buněk od dárce. Dárce musí mít blízkou genetickou shodu. Nejlepší volbou je často pacientův příbuzný, ale genetické shody lze najít také v registru dárců.

Alogenní transplantace jsou nezbytné, pokud trpíte stavem, který poškodil buňky kostní dřeně. Mají však vyšší riziko určitých komplikací, jako je GVHD. Pravděpodobně se také pacientovi musí nasadit léky na potlačení imunitního systému, aby tělo neútočilo na nové buňky. To může způsobit, že bude náchylný k nemocem.

Úspěch alogenní transplantace závisí na tom, jak moc se dárcovské buňky shodují s pacientovými.

Kdy je nejlepší podstoupit transplantaci kostní dřeně?

Obecně platí, že transplantace jsou nejúspěšnější, pokud:

 • Je vaše nemoc v rané fázi.
 • Jste v remisi (žádné známky nemoci) nebo je ve vašem těle velmi málo nemocí.
 • Vaše onemocnění se po léčbě zlepšilo
 • Jste celkově v dobrém zdravotním stavu

Jak se připravit na transplantaci kostní dřeně

Před transplantací podstoupíte několik vyšetření a testů, abys lékař zjistil, jaký typ buněk kostní dřeně potřebujete.

Můžete také podstoupit ozařování nebo chemoterapii, abyste zabili všechny rakovinné buňky nebo buňky kostní dřeně, než získáte nové kmenové buňky. Transplantace kostní dřeně trvá až týden.

Během léčby bude narušen váš imunitní systém, což ovlivní jeho schopnost bojovat s infekcemi. Proto zůstanete ve speciální části nemocnice, která je vyhrazena pro lidi, kteří podstupují transplantaci kostní dřeně. Snižuje se tak riziko vystavení se všemu, co by mohlo způsobit infekci.

Neváhejte přinést se svým lékařem seznam otázek. Odpovědi si můžete zapsat nebo přivést kamaráda, aby poslouchal a dělal si poznámky. Je důležité, abyste se před zákrokem cítili pohodlně a sebevědomě a aby všechny vaše otázky byly důkladně zodpovězeny.

Některé nemocnice mají k dispozici poradce, kteří si s pacienty povídají. Proces transplantace může být emocionálně náročný. Projít tímto procesem vám může pomoci rozhovor s profesionálem.

Jak probíhá transplantace kostní dřeně

Když si váš lékař myslí, že jste připraveni, můžete podstoupit transplantaci. Postup je podobný transfuzi krve.

Pokud podstoupíte alogenní transplantaci, budou buňky kostní dřeně odebrány vašemu dárci den nebo dva před zahájením léčby. Pokud jsou použity vaše vlastní buňky, budou získány z banky kmenových buněk.

Buňky se odebírají dvěma způsoby. Během odběru kostní dřeně jsou buňky brány z obou kyčelních kostí jehlou. U tohoto zákroku jste v anestézii, což znamená, že budete spát a nebudete mít žádné bolesti.

Leukaferéza

Jedná se o metodu odstraňování bílých krvinek z krve pacienta na speciálním přístroji – buněčném separátoru.

Během leukaferézy je dárci podáno pět injekcí, které mají pomoci kmenovým buňkám pohybovat se z kostní dřeně a do krevního řečiště. Krev je poté odebírána intravenózní (IV) linií a přístroj odděluje bílé krvinky, které obsahují kmenové buňky.

Jehla zvaná centrální žilní katétr bude zavedena v pravé horní části hrudníku. To umožňuje tekutině obsahující nové kmenové buňky proudit přímo do vašeho srdce. Kmenové buňky se poté rozptýlí po celém těle. Protékají vaší krví a do kostní dřeně. Usadí se tam a začnou růst.

Žilní katétr je ponechán na místě, protože transplantace kostní dřeně se provádí během několika relací po dobu několika dní. Několikanásobné provedení dává novým kmenovým buňkám nejlepší šanci integrovat se do vašeho těla.

Prostřednictvím tohoto katétru dostanete také krevní transfuze, tekutiny a případně živiny. Možná budete potřebovat léky na boj s infekcemi a na pomoc nové kostní dřeni. To záleží na tom, jak dobře ošetření zvládnete.

Během této doby budete pečlivě sledováni ohledně případných komplikací.

Co můžete očekávat po transplantaci kostní dřeně

Úspěch transplantace kostní dřeně závisí především na tom, jak moc blízko se geneticky shodují dárce a příjemce. Někdy může být velmi obtížné najít dobrou shodu mezi nepříbuznými dárci.

Váš zdravotní stav bude pravidelně sledován. Obvykle je kompletní mezi 10 a 28 dnem po první transplantaci. Prvním znakem štěpu je rostoucí počet bílých krvinek. To ukazuje, že transplantace začíná vytvářet nové krvinky.

Typická doba zotavení po transplantaci kostní dřeně je asi tři měsíce. Může však trvat až rok, než se plně zotavíte.

Existuje možnost, že některé příznaky, které po transplantaci zaznamenáte, u vás zůstanou po zbytek vašeho života.

Máte nějaké doplňující informace k transplantaci kostní dřeně? Nebo vlastní zkušenost? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

VIDEO: Transplantace kostní dřeně | Léčebné metody

VIDEO: Jak transplantace kostní dřeně probíhá?

Sponzorováno

Zdroje článku a studie o transplantaci kostní dřeně

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva