Sponzorováno

Alkoholismus (závislost na alkoholu) – příznaky, příčiny, následky a léčba 4.77/5 (13)

 • Alkoholismus je stav, kdy člověk má touhu nebo fyzickou potřebu konzumovat alkohol, přestože jeho pití má negativní dopad na jeho život.
 • V minulosti byla osoba s tímto onemocněním označována jako "alkoholik". Toto je však stále více vnímáno jako neužitečné a zbytečně negativní označení.
 • Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je celosvětově každoročně 3,3 milionu úmrtí důsledkem nadměrného užívání alkoholu.
 • Velmi mírná konzumace alkoholu (sem tam sklenička vína) obecně samozřejmě nezpůsobuje žádné psychické ani fyzické poškození. Pokud však lidé, kteří mají rádi pití, zvyšují svoji spotřebu nebo pravidelně konzumují více alkoholu, než je doporučeno, může se i u nich alkoholismus nakonec vyvinout.
 • Jedinci bojující s alkoholismem mají často pocit, že bez alkoholu nemohou normálně fungovat. To může vést k široké škále problémů a negativně to může ovlivnit profesní cíle, osobní záležitosti, vztahy a celkové zdraví.

Co je to alkoholismus nebo nadměrné požívání alkoholu v důsledku závislosti?

Alkoholismus je znám pod různými pojmy, včetně nadměrného požívání alkoholu v důsledku závislosti, či jen jako závislost na alkoholu. Obecně se tomuto problému říká alkoholismus.

K tomu dochází, když alkohol pijete tolik, že se vaše tělo nakonec stane závislým na alkoholu. Když se to stane, alkohol se stane prakticky tou nejdůležitější věcí ve vašem životě.

Lidé s nadměrným požíváním alkoholu v důsledku závislosti budou i nadále pít, i když pití má negativní důsledky, jako je ztráta zaměstnání nebo zničení vztahů s lidmi, které milují. Možná vědí, že jejich velké pití alkoholu negativně ovlivňuje jejich život, ale často to nestačí k tomu, aby přestali pít. Často sami chtějí přestat, ale nedokáží to.

Někteří lidé mohou pít alkohol natolik, že to způsobuje problémy, ale nejsou na alkoholu fyzicky závislí. Dříve se tomu říkalo zneužívání alkoholu. Zneužívání alkoholu je na spektru níže než závislost.

Příčiny – co alkoholismus způsobuje?

Příčina alkoholismu je stále neznámá. Alkoholismus se vyvíjí, když pijete tolik, že dochází k chemickým změnám v mozku. Tyto změny zvyšují příjemné pocity, které máte, když pijete alkohol. Díky tomu budete chtít častěji pít, i když vám to škodí.

Pravidelná konzumace alkoholu může časem narušit rovnováhu:

GABA kontroluje impulzivitu a glutamát stimuluje nervový systém. Hladina dopaminu v mozku stoupá po požití alkoholu. Hladiny dopaminu mohou dělat to potěšení z pití alkoholu.

V dlouhodobém nebo střednědobém horizontu může nadměrné pití významně změnit hladiny těchto chemikálií v mozku. To způsobí, že tělo touží po alkoholu, aby se cítilo dobře a zabránilo se špatnému pocitu.

Nakonec ale příjemné pocity spojené s užíváním alkoholu zmizí a osoba s alkoholismem začne pít, aby zabránila abstinenčním příznakům. Tyto abstinenční příznaky mohou být docela nepříjemné a dokonce nebezpečné.

Alkoholismus se obvykle vyvíjí postupně v průběhu času. Je také známo, že probíhá v rodinách.

Vývoj závislosti na alkoholu může trvat několik let až několik desetiletí. U některých, v tomto směru zvláště zranitelných lidí, se může alkoholismus vyvinout i během měsíců.

Jaké jsou rizikové faktory alkoholismu a nadměrného pití alkoholu?

Přestože přesná příčina alkoholismu není známa, existují určité faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku alkoholismu.

Mezi známé rizikové faktory alkoholismu patří:

 • vypití více než 15 alko nápojů týdně, pokud jste muž
 • vypití více než 12 alko nápojů týdně, pokud jste žena
 • vypití více než 5 alko nápojů denně alespoň jednou týdně (nárazové pití)
 • máte rodiče, kteří a nadměrným pitím alkoholu bojují či bojovali
 • máte nějaký problém s duševním zdraví, jako je deprese, úzkost nebo schizofrenie

Rovněž můžete mít vyšší riziko nadměrného pití alkoholu, pokud:

 • jste mladí dospělí, kteří zažívají tlak vrstevníků
 • máte nízké sebevědomí
 • jste pod vysokou úrovní stresu
 • žijete v rodině nebo kultuře, kde je užívání alkoholu běžné a akceptované
 • máte blízkého příbuzného, který bojuje s alkoholismem nebo s velkým užíváním alkoholu

Příznaky alkoholismu

Osoba, která pije nadměrné množství alkoholu, často nebude první, kdo si uvědomí, že tomu tak je. Spíš si toho všimne jeho okolí.

Některé příznaky alkoholismu jsou následující:

 • člověk alkohol pije sám nebo v tajnosti
 • člověk není schopen omezit, kolik alkoholu konzumuje
 • má zatemnění a neschopnost si pamatovat události v čase
 • má své alko rituály a bývá podrážděný, pokud se k těmto rituálům vyjádří někdo jiný, například k tomu, když pije před jídlem, během jídla, po jídle nebo po práci
 • ztrácí zájem o koníčky, kterým se dříve věnoval
 • má pocit nutkání pít
 • má pocit podrážděnosti, když se blíží doba pití, zvláště pokud alkohol není nebo nemusí být k dispozici
 • člověk skladuje alkohol na nepravděpodobných místech, schovává ho
 • člověk pije alkohol, aby se cítil dobře
 • má problémy se vztahy, zákonem, financemi nebo prací, které pramení z pití
 • potřebuje více a více alkoholu, aby pocítil jeho účinek
 • když nepije, pociťuje nevolnost, pocení nebo třes

Někteří lidé mají některé z těchto příznaků, ale nejsou závislí na alkoholu. Konzumace alkoholu se stává problémem, pokud mu člověk dává přednost před všemi ostatními aktivitami. Vývoj závislosti může ale trvat i několik let.

Problémy související se závislostí na alkoholu jsou rozsáhlé. Negativní účinky alkoholu mohou být fyzické, psychologické a sociální.

Možné komplikace a následky při alkoholismu

Pití alkoholu obvykle člověku nejprve zlepší náladu. Osoba, která dlouhodobě konzumuje nezdravé množství alkoholu, se při pití pravděpodobně vždy uklidní. Důvodem je, že alkohol oslabuje nervový systém.

Alkohol však také může narušit úsudek člověka. Může snížit zábrany a změnit myšlenky, emoce a obecné chování pijáka. Těžké pravidelné pití může vážně ovlivnit schopnost člověka koordinovat svaly a správně mluvit. Silné nadměrné pití může vést dokonce ke kómatu.

Je nutné pochopit, že silné pití alkoholu (alkoholismus) má své negativní následky.

Pravidelné silné pití může nakonec způsobit alespoň jeden z následujících následků a problémů:

Sponzorováno

 • Únava: Osoba se cítí unavená po většinu dne.
 • Ztráta paměti: Alkohol ovlivňuje zejména krátkodobou paměť.
 • Oční svaly: Oční svaly mohou kvůli alkoholismu výrazně zeslábnout.
 • Onemocnění jater: Existuje vyšší šance na rozvoj alkoholické hepatitidy a cirhózy, nevratného a progresivního stavu.
 • Gastrointestinální komplikace: Může dojít k gastritidě nebo poškození slinivky břišní. To podlomí schopnost těla trávit jídlo, vstřebávat určité vitamíny a produkovat hormony, které regulují metabolismus.
 • Hypertenze: Pravidelné silné pití alkoholu pravděpodobně zvýší krevní tlak.
 • Problémy se srdcem: U silných pijáků alkoholu existuje vyšší riziko kardiomyopatie (poškozeného srdečního svalu), srdečního selhání a mrtvice.
 • Diabetes: a alkohol Existuje vysoké riziko vzniku diabetu 2. typu a lidé s diabetem mají vysokou šanci na komplikace, pokud pravidelně konzumují více alkoholu, než se doporučuje. Alkohol brání uvolňování glukózy z jater, což má za následek hypoglykemii. Pokud osoba s diabetem již používá inzulín ke snížení hladiny cukru v krvi, může mít hypoglykemie vážné důsledky.
 • Menstruace: Nadměrná konzumace alkoholu může zastavit nebo narušit menstruaci. To je celkem časté u žen alkoholiček.
 • Erektilní dysfunkce: Muži mohou mít problémy s dosažením nebo udržením erekce. Te je celkem častý problém alkoholiků.
 • Fetální alkoholový syndrom: Konzumace alkoholu během těhotenství zvyšuje riziko vrozených vad. Novorozenec může mít malou hlavičku, srdeční problémy, zkrácená víčka a vývojové a kognitivní problémy.
 • Řídnutí kostí: Alkohol narušuje tvorbu nových kostí, což vede k řídnutí kostí a ke zvýšenému riziku zlomenin.
 • Problémy s nervovým systémem: Kvůli alkoholu může dojít k necitlivosti končetin, demenci a zmatenému nebo neuspořádanému myšlení.
 • Rakovina: Existuje vyšší riziko vzniku několika druhů rakoviny, včetně rakoviny úst, jícnu, jater, tlustého střeva, konečníku, prsu, prostaty a hltanu.
 • Nehody a pády: Existuje vyšší šance na zranění při pádech, nehodách v silničním provozu atd.
 • Domácí zneužívání: Alkohol je hlavním faktorem bití manželů, zneužívání dětí a konfliktů se sousedy.
 • Pracovní nebo školní problémy: Zaměstnanecké nebo vzdělávací problémy a nezaměstnanost často souvisejí s alkoholem.
 • Sebevraždy: Míra sebevražd mezi lidmi se závislostí na alkoholu nebo nevhodně konzumujícími alkohol je vyšší než mezi těmi, kteří tak nečiní. Opravdu, jsou na to studie.
 • Duševní nemoci: Silné užívání alkoholu zvyšuje riziko duševních chorob a může stávající duševní choroby ještě zhoršit.
 • Problémy se zákonem: Lidé, kteří konzumují alkohol, mají ve srovnání se zbytkem populace výrazně větší pravděpodobnost, že stráví čas u soudu nebo ve vězení.

Léčba alkoholismu a závislosti na alkoholu

Prvním krokem k uzdravení je přiznat si, že existuje problém se závislostí na alkoholu.

Dalším krokem je získání té správné pomoci. V ČR je obecně k dispozici od řady podpůrných skupin a profesionálních služeb.

Následující tipy jsou uznávané možnosti léčby alkoholismu:

Můžete se léčit sami

Některým lidem s problémem s alkoholem se podaří omezit pití nebo abstinovat, aniž by vyhledali odbornou pomoc.

Poradenství

Kvalifikovaný poradce může pomoci osobě sdílet své problémy a poté navrhnout plán, jak pití řešit. Kognitivně behaviorální terapie se běžně používá k léčbě závislosti na alkoholu.

Léčba základních problémů

Mohou nastat problémy se sebeúctou, stresem, úzkostí, depresí nebo jinými aspekty duševního zdraví. Je důležité léčit i tyto problémy, protože mohou zvýšit rizika spojená s alkoholem. Bude nutné léčit také běžné problémy související s alkoholem, jako je hypertenze, onemocnění jater a případně srdeční choroby.

Rezidenční programy

Mohou nabídnout odbornou odbornou pomoc, individuální nebo skupinovou terapii, podpůrné skupiny, školení, zapojení rodiny, terapii aktivit a řadu strategií pro léčbu zneužívání alkoholu. Být fyzicky daleko od přístupu k pokušení je pro některé lidi také hodně užitečné.

Lék, která vyvolává prudkou reakci na alkohol

Antabus (disulfiram) způsobuje těžkou reakci, když někdo pije alkohol, včetně nevolnosti, zrudnutí, zvracení a bolestí hlavy. Je to odstrašující, ale toto nebude léčit nutkání pít ani dlouhodobě řešit problém.

Léky, které snižují chuť na alkohol

Naltrexon (ReVia) může pomoci snížit nutkání pít. Acamprosate (Campral) může pomoci s chutěmi.

Detoxikace

Léky mohou pomoci zabránit abstinenčním příznakům (tj. delirium tremens), které se mohou objevit po ukončení léčby. Léčba obvykle trvá 4 až 7 dní. Chlordiazepoxid, benzodiazepinový lék, se často používá k detoxikaci.

Abstinence

Někteří lidé úspěšně dokončí detox, ale začnou znovu pít buď brzy poté, nebo o nějaký čas později. Přístup k poradenství, lékařské pomoci, podpůrným skupinám a rodinné podpoře může jednotlivci v průběhu času pomoci vyhnout se alkoholu.

Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici jsou mezinárodní společenství mužů a žen, kteří čelí problémům s alkoholem. Je neprofesionální, samonosný, mnohonárodnostní, apolitický a dostupný téměř všude. Neexistují žádné požadavky na věk ani vzdělání. Členství je otevřené každému, kdo chce přestat pít. Také super.

Pokud je vaše závislost na alkoholu závažná, možná budete muset vyhledat léčbu v lůžkovém zařízení. Tato zařízení vám poskytnou 24hodinovou péči při odvykání alkoholu a zotavení se ze závislosti. Jakmile budete dostatečně zdraví, abyste mohli odejít, budete muset pokračovat v léčbě ambulantně.

Jaký je výhled pro osoby s problémem nadměrného užívání alkoholu?

Vyléčení z alkoholismu (z nadměrného užívání alkoholu) je obtížné. Výhled pacienta bude záviset na vaší schopnosti přestat pít alkohol. Mnoho lidí, kteří hledají léčbu, je schopno závislost překonat. K úplnému uzdravení nápomocen silný podpůrný systém.

Váš výhled bude také záviset na zdravotních komplikacích, které se u vás vyvinuly v důsledku vašeho pití. Alkoholismus (nadužívání alkoholu) může vážně poškodit vaše játra. Může také vést k dalším zdravotním komplikacím, například k těmto:

 • krvácení v gastrointestinálním traktu
 • poškození mozkových buněk
 • rakovina v zažívacím traktu
 • demence
 • deprese
 • vysoký krevní tlak
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • poškození nervu
 • změny duševního stavu, včetně Wernicke-Korsakoffova syndromu (onemocnění mozku, které způsobuje příznaky jako zmatenost, změny vidění nebo ztráta paměti)

Prevence – jak můžete předcházet poruchám užívání alkoholu?

Problému nadužívání alkoholu můžete předcházet omezením příjmu alkoholu. Podle odborníků by ženy neměly pít více než jeden alkoholický nápoj denně a muži by neměli pít více než dva alkoholické nápoje denně. Je to obecný odhad, pamatujte na to, nic přesného.

Navštivte svého lékaře, pokud na sobě začnete pozorovat chování, které je známkou alkoholismu, nebo si myslíte, že můžete mít nějaký problém s alkoholem.

Sponzorováno

Máte s alkoholismem či s jeho léčbou nějaké zkušenosti? Budeme rádi, pokud nám napíšete do komentářů. Napište nám anonymně, budeme rádi za jakýkoliv komentář, který pomůže našim čtenářům.

A dále si o alkoholu přečtěte

Zdroje článku a studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva