Sponzorováno

Alkoholová (alkoholická) kardiomyopatie – co je to – příznaky + léčba 4.35/5 (17)

 • Alkoholová kardiomyopatie je onemocnění srdce způsobené nadměrnou konzumací alkoholu po delší dobu. U alkoholové kardiomyopatii dochází k poškození svalové tkáně srdce, což může vést ke zhoršení funkce srdce a může dojít i k srdečnímu selhání.
 • Chronické pití alkoholu může přímo poškozovat srdeční buňky a narušovat jejich schopnost pumpovat krev efektivně. To může vést k rozšíření srdce (dilatační kardiomyopatie) nebo ztenčení svalové stěny (hypertrofická kardiomyopatie), což obojí může vést k oslabení srdce a vzniku srdečního selhání.
 • Alkoholová kardiomyopatie se obvykle vyvíjí po dlouhé době nadměrného pití alkoholu, a proto je prevencí omezování konzumu alkoholu a včasná léčba alkoholové závislosti.
 • Symptomy alkoholové kardiomyopatie mohou zahrnovat únava, dušnost, otoky nohou a kotníků, bolest na hrudi a nepravidelný srdeční tep.
 • Léčba znamená hlavně abstinenční režim, léky na podporu srdeční funkce a změny životního stylu, jako je omezení příjmu soli a tekutin. V pokročilých případech může být nutný chirurgický zákrok nebo dokonce i transplantace srdce.

Alkoholická kardiomyopatie je srdeční onemocnění, ke kterému dochází v důsledku chronické a nadměrné konzumace alkoholu. Je to typ dilatační kardiomyopatie, protože zahrnuje dilataci neboli zvětšení jedné ze srdečních komor.

Alkoholická kardiomyopatie znamená zvětšení levé srdeční komory (LV), komory zodpovědné za „pumpování“ krve bohaté na kyslík do těla. Zvětšená levá srdeční komora způsobuje ztenčení a oslabení svalů v ní, což má ve finále za následek zhoršenou funkci srdce. To může způsobit příznaky, jako je dušnost, bušení srdce a mdloby.

Tento článek zkoumá alkoholovou (alkoholickou) kardiomyopatii a její souvislost s nadměrným užíváním alkoholu.

Porucha užívání alkoholu a kardiomyopatie

Závislost na alkoholu je mozkovou poruchou, kterou lékaři charakterizují neschopností zastavit nebo kontrolovat konzumaci alkoholu. K této neschopnosti dochází navzdory nepříznivým účinkům na zdraví, na zaměstnání nebo vztahy dané osoby. Závažnost tohoto stavu se může pohybovat od mírné po těžkou.

Ještě ve 30. letech se vědci domnívali, že závislost je výsledkem nedostatečně vyvinuté morálky a slabé vůle daného člověka. Dnes je tomu však jinak. Na závislost se pohlíží jako na chronické onemocnění, během kterého dochází ke změnám mozku, a to jak na strukturální, tak i na funkční úrovni.

Závislost na alkoholu může způsobit alkoholickou kardiomyopatii. Lékaři přesto neidentifikovali specifickou hladinu alkoholu toxickou pro srdeční buňky. Rovněž nezjistili, jak dlouho by člověk potřeboval konzumovat alkohol, než se u něj rozvine alkoholová (alkoholická) kardiomyopatie.

Jako referenční bod lze uvést, že konzumace 80 gramů alkoholu denně po dobu alespoň 5 let může významně zvýšit riziko alkoholové kardiomyopatie.

Ne u každého, kdo chronicky a hodně pije alkohol, se však alkoholová kardiomyopatie vyvine. Dle studií přibližně 1–2 % z těch, kdo silně konzumují alkohol po dlouhou dobu, má alkoholovou kardiomyopatii. V adiktologických centrech se potom toto číslo zvyšuje na 21–32 %.

Příznaky alkoholové kardiomyopatie

Některé příznaky alkoholové kardiomyopatie mohou být:

 • dušnost, která: a) přichází postupně, b) časem se zhoršuje, c) budí člověka ze spánku, d) bývá závažnější vleže a zmírní se při sezení nebo vstávání
 • silné bušení srdce
 • mdloby

Mezi další možné příznaky pak patří:

 • úbytek váhy
 • úbytek svalů
 • slabost
 • zadržování tekutin a otoky v končetinách
 • vyboulení hlavních žil na krku

Alkoholová kardiomyopatie může také navodit pocit únavy nebo snížení tolerance cvičení. Člověk nemusí být schopen vydržet množství cvičení nebo aktivity, kolik třeba vydržel předtím.

Příčiny alkoholové kardiomyopatie

Kardiotoxicita se týká poškození srdce, ke kterému dochází v reakci na určité látky, jako je alkohol. Alkoholem indukovaná kardiotoxicita (AIC) může být akutní nebo chronická.

Akutní vs. chronická

Akutní AIC se může objevit po požití velkého objemu alkoholu. To může způsobit zánět srdce, což vede k atypicky rychlému srdečnímu rytmu, jako je fibrilace síní.

Chronická AIC se může objevit po konzumaci alkoholu po delší dobu. To má toxický účinek na srdce. Vědci se domnívají, že tato toxicita může vyvolat následující problémy, které pak mohou vést k alkoholové kardiomyopatii:

 • poškození mitochondrií, které poskytují energii buňkám těla
 • oxidační stres
 • buněčná smrt
 • změny bílkovin, které podporují srdeční sval
 • nerovnováha vápníku v těle

Diagnóza

Často, když má lékař podezření na kardiomyopatii, nařídí echokardiogram. Tento test vyhodnotí ejekční frakci (EF), hodnota, které vyjadřuje, kolik krve levá srdeční komora „pumpuje“ při každé kontrakci (stažení).

Ejekční frakce (Ejection fraction) je podíl systolického objemu a end-diastolického objemu. Vyjadřuje, jaký podíl krve (z celkového objemu krve přítomného v komoře na začátku systoly) je vypuzen při kontrakci komory do krevního oběhu. Ejekční frakce je spolehlivý ukazatel komorové kontraktility.

Sponzorováno

Kardiomyopatie má tendenci vykazovat sníženou EF, obvykle méně než 40 %. Jakmile to lékaři zjistí, budou hledat příčinu oslabeného srdce.

Dlouhá historie zneužívání alkoholu může pravděpodobně vést k diagnóze alkoholové kardiomyopatie.

Obecně jsou k nalezení základní příčiny nutné různé testy. Lékaři mohou například provést zátěžové vyšetření nebo katetrizaci srdce, aby vyloučili onemocnění koronárních tepen, které je další příčinou kardiomyopatie.

Kardiomyopatie má obecně více příčin. U některých lidí může k oslabení srdce vést také kombinace faktorů.

Krevní testy hledající protein troponin mohou být pro lékaře také užitečné. Zvýšení troponinu může znamenat poškození srdce nebo zvýšení srdečního výdeje, což má za následek ischemii. Zde má srdce zvýšenou potřebu kyslíku, která převyšuje schopnost těla jej dodávat. I když to není specifické pro poškození srdce, zvýšení troponinu může často přimět lékaře, aby nařídil další srdeční testy. Ti pak mohou najít jakoukoli základní kardiomyopatii.

Léčba alkoholové kardiomyopatie

Primární léčba alkoholové kardiomyopatie samozřejmě znamená úplnou abstinenci od alkoholu nebo jiných drog. Některé studie však dokonce ukazují, že mírná konzumace alkoholu může vést k podobným zdravotním výsledkům.

Další změny životního stylu, které bude pravděpodobně muset člověk udělat, jsou: snížení množství tekutin, které pije, nebo soli, které jí. Tímto způsobem mohou omezit množství tekutiny, která je navíc v těle. Pacient by si měl promluvit s lékařem o jakýchkoli obavách týkajících se změn životního stylu.

Jednotlivci budou také možná vyžadovat léčbu symptomů srdečního selhání a souvisejících komplikací.

Možnosti lékařského ošetření mohou být:

 • Beta-blokátory: Tyto léky zpomalují srdeční frekvenci, snižují srdeční výdej krve a snižují krevní tlak.
 • Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu: Tyto léky pomáhají uvolnit a rozšířit krevní cévy a snížit krevní tlak.
 • Diuretika: Tyto léky pomáhají tělu odstraňovat přebytečnou sůl a vodu, čímž snižují zadržování tekutin a krevní tlak.

Výhled pacientů s alkoholickou kardiomyopatií

Studie z roku 2023 uvádí, že alkoholová kardiomyopatie má pozitivnější výhled než ischemická kardiomyopatie, která se týká poškození srdce, ke kterému obvykle dochází v důsledku ischemické choroby srdeční.

Lidé, kteří pokračují v pití alkoholu po diagnóze alkoholové kardiomyopatie, mají samozřejmě tendenci mít negativnější výhled. Obvykle se u nich rozvíjejí komplikace, jako jsou:

 • progresivní srdeční selhání
 • úbytek svalů a slabost
 • arytmie
 • kardioembolická mrtvice

Přibližně 40–80 % lidí s alkoholovou kardiomyopatií, kteří pokračují v pití alkoholu, zemře do 10 let od diagnózy.

Jedinci, kteří úplně přestali s alkoholem, mají obecně lepší celkové výsledky. Obvykle vyžadují méně hospitalizací a vykazují zlepšenou srdeční funkci na EKG.

Podpora při léčbě závislosti na alkoholu

Mnoho lidí se ze závislosti na alkoholu uzdraví, ačkoli neúspěchy jsou u těch, kteří jsou léčeni neodborně, celkem běžné. Včasné vyhledání odborné pomoci může pomoci předejít neúspěchům.

Odborná pomoc pro léčbu závislosti na alkoholu může znamenat:

 • behaviorální terapie, které pomáhají lidem rozvíjet dovednosti pro identifikaci, vyhýbání se a překonávání spouštěčů, které mohou vést k pití
 • léky, které pomáhají odradit od pití v době stresu

Případně si člověk může o svém pití promluvit s lékařem. Lékař může pacienta navést ke zdrojům, které mu mohou pomoci přestat pít.

Souhrn

Alkoholická kardiomyopatie je typ srdečního onemocnění, které může být důsledkem chronické konzumace alkoholu. Odborníci nevědí, jaké množství alkoholu člověk „musí“ vypít, aby se u něj vyvinula alkoholová kardiomyopatie. Nezjistili ani minimální dobu, po kterou někdo potřebuje pít alkohol, než se u něj projeví toto onemocnění.

Alkoholická kardiomyopatie ovlivňuje schopnost srdce pumpovat do těla krev bohatou na kyslík. To může způsobit různé příznaky, včetně dušnosti, zadržování tekutin a mdloby.

Primární léčbou alkoholové kardiomyopatie je úplná abstinence od alkoholu, která může vyžadovat kombinaci behaviorální terapie a léků. Další léčebné postupy jsou zaměřeny na léčbu příznaků alkoholové kardiomyopatie a prevenci jakýchkoli komplikací onemocnění.

Sponzorováno

Každý, kdo má obavy z konzumace alkoholu nebo zdraví srdce, se musí poradit s lékařem – od něj získá další rady a pokyny.

Přečtěte si o jiných typech kardiomyopatie

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva