Sponzorováno

Co jsou to těžké kovy a jaká mají rizika pro zdraví? 4.39/5 (18)

 • Těžké kovy jsou kovy, které mají vyšší hustotu než voda a jsou obvykle toxické pro živé organismy při nízkých koncentracích. Mezi tyto kovy patří olovo, rtuť, kadmium, arzen, chrom, thallium a další. Tyto kovy jsou často přítomny v průmyslových prostředích jako znečišťující látky.
 • Expozice těžkým kovům může mít závažné negativní dopady na zdraví. Mohou se hromadit v tkáních těla, jako jsou játra, ledviny a mozky, a způsobovat různé zdravotní problémy, včetně neurologických poruch, poškození ledvin, rakoviny, poruch reprodukce a dalších.
 • Znečištění těžkými kovy může pocházet z různých zdrojů, včetně průmyslových emisí, používání pesticidů a hnojiv v zemědělství, kontaminovaných potravin, vody a vzduchu, stejně jako z používání některých kosmetických produktů a léčiv. Snaha o minimalizaci expozice těmto kovům a ochrana životního prostředí jsou důležité z hlediska veřejného zdraví.

Co jsou to těžké kovy?

Co jsou to těžké kovy?

Těžké kovy jsou prvky, které se přirozeně vyskytují v zemi. Používají se v mnoha moderních aplikacích, jako je zemědělství, lékařství a průmysl. Vaše tělo dokonce nějaké z nich přirozeně obsahuje. Zinek, železo a měď jsou například nezbytné pro normální fungování těla, pokud však v těle nejsou přítomny v toxickém množství. K otravě těžkými kovy dochází, když měkké tkáně vašeho těla absorbují příliš mnoho konkrétního kovu.

Nejběžnější kovy, které může lidské tělo absorbovat v toxických množstvích, jsou:

Můžete být vystaveni vysokým koncentracím těchto kovů kvůli znečištění potravin, vzduchu nebo vody, stejně jako je možný jejich obsah v lécích, nádobách na potraviny s nesprávným nátěrem, možné jsou i průmyslové expozice nebo jsou i v barvách na bázi olova.

V Evropě je otrava těžkými kovy velmi vzácná. Objevuje se pouze tehdy, když jste byli vystaveni značnému množství těžkých kovů, obvykle po dlouhou dobu. Ale kvůli popularitě volně prodejných produktů, které tvrdí, že detoxikují vaše tělo od těžkých kovů, se může zdát běžnější, než je. Obecně otrava těžkými kovy opravdu ale častá není.

Jaké jsou příznaky při otravě těžkými kovy?

Příznaky otravy těžkými kovy se liší v závislosti na typu konkrétního těžkého kovu.

Příznaky společné pro všechny těžké kovy

Mezi běžné příznaky u několika typů otravy těžkými kovy patří:

 • průjem
 • nevolnost
 • bolest břicha
 • zvracení
 • dušnost
 • mravenčení v rukou a nohou
 • zimnice
 • slabost

Děti s otravou těžkými kovy mohou mít neobvykle tvarované nebo oslabené kosti. Těhotné osoby mohou také potratit nebo předčasně porodit.

Symptomy specifické pro jednotlivé kovy

Některé typy otravy těžkými kovy mohou způsobit další příznaky. Zde je pohled na příznaky spojené s některými z nejběžnějších typů těžkých kovů.

Příznaky otravy rtutí:

 • problémy s koordinací
 • svalová slabost
 • potíže se sluchem a řečí
 • poškození nervů na rukou a obličeji
 • změny ve vidění
 • potíže s chůzí

Příznaky otravy olovem:

 • zácpa
 • agresivní chování
 • problémy se spánkem
 • podrážděnost
 • vysoký krevní tlak
 • ztráta chuti k jídlu
 • anémie
 • bolesti hlavy
 • únava
 • ztráta paměti
 • ztráta vývojových dovedností u dětí

Příznaky otravy arsenem:

 • nevolnost, zvracení a průjem
 • červená nebo oteklá kůže
 • skvrny na kůži, jako jsou bradavice nebo léze
 • neobvyklý srdeční rytmus
 • svalové křeče

Příznaky otravy kadmiem:

 • horečka
 • dýchací problémy
 • bolest svalů

Příčiny – Co způsobuje otravu těžkými kovy?

Těžké kovy se do vašeho těla mohou dostat různými způsoby. Můžete je sníst v jídle, které jíte, nebo je absorbovat například kůží.

Zde jsou příklady, jak můžete být vystaveni různým těžkým kovům. Mějte na paměti, že k otravě těžkými kovy dochází při silné nebo časté expozici, obvykle po dlouhou dobu. Občasná expozice nevede k otravě těžkými kovy.

Sponzorováno

Kde se setkáte s arsenem

 • práce v blízkosti místa s nebezpečným odpadem
 • žijete v oblasti s vysokým obsahem hornin, vody a půdy
 • požívání insekticidů, pesticidů nebo herbicidů
 • konzumace kontaminovaných mořských plodů nebo řas
 • pití kontaminované vody

Kde můžete přijít do styku s kadmiem

 • práce v průmyslovém prostředí, zejména v prostředí, kde se zpracovává nebo taví ruda
 • svařování na slitinách obsahujících kadmium nebo pomocí stříbrných pájek
 • vdechování cigaretového kouře

Kde se setkáte s olovem?

 • žít v domě s vysokými hladinami nátěrů na bázi olova
 • provádění průmyslových stavebních prací, opravy radiátorů nebo provoz hutí
 • být často na střelnicích
 • používání kosmetiky s olovem
 • použití nekvalitních barev na vlasy,

Kde se setkáte se rtutí?

 • těžba, výroba nebo přeprava rtuti
 • těžba a rafinace zlatých a stříbrných rud
 • konzumace kontaminovaných ryb nebo pití kontaminované vody
 • výroba zrcadel, rentgenových přístrojů, žárovek nebo vývěv

I když se otrava těžkými kovy může vyvinout u každého, děti jsou vůči ní zranitelnější, zejména otrava olovem. Starší domy někdy obsahují olovnaté barvy.

Přesto podle studií počet dětí se známkami potenciálně škodlivých hladin olova za posledních 20 let klesl o 85 procent.

Příčiny – jak poznám, že mám otravu těžkými kovy?

Lékaři mohou obvykle zkontrolovat otravu těžkými kovy jednoduchým krevním testem známým jako panel těžkých kovů neboli test toxicity těžkých kovů. Panel těžkých kovů může být ordinován, máte-li příznaky možné otravy a/nebo má-li z nějakého důvodu váš praktický lékař podezření na akutní či chronickou expozici jednomu nebo více těžkým kovům.

K provedení testu lékař odebere malý vzorek krve a otestuje jej na přítomnost těžkých kovů. Pokud máte příznaky otravy těžkými kovy, ale váš krevní test ukazuje pouze nízké hladiny, může váš lékař provést další testy. Například tyto:

 • testy funkce ledvin
 • studie jaterních funkcí
 • rozbor moči
 • analýza vlasů
 • analýza nehtů
 • elektrokardiogramy
 • rentgenové snímky

Léčba – jak se léčí otrava těžkými kovy?

U mírných případů otravy těžkými kovy může k léčbě tohoto stavu stačit pouhé odstranění expozice těžkým kovům. V závislosti na základní příčině to může znamenat, že třeba odejdete z rizikové práce nebo změníte svůj jídelníček. Váš lékař vám může dát konkrétnější doporučení, jak snížit expozici.

U závažnějších případů je standardní léčbou chelatační terapie. Chelační terapie je v České republice využívána k léčbě některých onemocnění, která se projevují hromaděním těžkých kovů v organismu, což má za následek poškození zejména jater a kardiovaskulárního systému. To zahrnuje podávání léků, buď prostřednictvím klasických pilulek nebo injekcí, které se vážou na těžké kovy ve vašem těle.

Tyto léky jsou známé jako chelátory. Jak se váží na kovy, chelatační činidla je pomáhají vylučovat z těla jako odpad. Chelatační léčba je metoda, která využívá látky nazývané chelátory k vázání těžkých kovů a usnadnění jejich vylučování z těla. Mezi chelátory používané v léčbě otrav těžkými kovy patří EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), DMPS (dimercaptopropansulfonát) a DMSA (dimercaptosukcinát).

Máte zkusit detox od těžkých kovů?

Internet je plný různých detoxikačních sad a očistných produktů, které tvrdí, že vylučují těžké kovy z vašeho těla.

I když se mohou zdát jako bezpečnější a levnější alternativa k návštěvě lékaře, nejsou vhodné. Většina z nich nebyla hodnocena z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti.

Kromě toho mohou některé z těchto produktů způsobit řadu dalších problémů, například:

 • alergické reakce
 • nedostatky v minerálech
 • vrozené vady
 • velké problémy ledvin

Pokud se otrava těžkými kovy neléčí, může mít trvalé následky na vaše zdraví. Je důležité úzce spolupracovat s lékařem, abyste tak zajistili, že máte ten nejúčinnější plán léčby pro vaše potřeby.

Je důležité, aby léčba otravy těžkými kovy byla řízena a prováděna kvalifikovaným lékařem nebo toxikologem, aby se minimalizovaly rizika a dosáhlo se nejlepších výsledků pro pacienta.

Výhled pacientů při otravě těžkými kovy

Otrava těžkými kovy je v Evropě vzácná, ale pokud se u vás objeví, chelatační terapie je obvykle účinnou léčbou.

Pokud máte obavy z otravy těžkými kovy, existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste snížili riziko otravy těžkými kovy:

 • Ujistěte se, že vaše pracoviště dodržují pokyny EU-OSHA. EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Omezte konzumaci ryb, o kterých je známo, že obsahují vyšší hladiny rtuti.
 • Nechte svůj dům otestovat na olovo, pokud máte podezření na tento problém.
 • Nakupujte doplňky stravy a koření pouze z důvěryhodných, vysoce kvalitních zdrojů.

Sponzorováno

Máte zkušenosti s otravou těžkými kovy? Napište nám do komentářů.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva