Wolff-Parkinson-Whiteův (WPW) syndrom – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (15)

Sponzorováno

Co je syndrom Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom?

Wolff-Parkinson-Whiteův (WPW) syndrom je vrozená vada, při které se u srdce vyvine zvláštní neboli „aberantní“ elektrická cesta. To může vést k rychlé srdeční frekvenci, která se nazývá tachykardie. Léky mohou pomoci zmírnit příznaky. Chirurgický zákrok zvaný katetrizační ablace se však obvykle používá ke zničení extra dráhy a obnovení normálního srdečního rytmu.

WPW syndrom (Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom) je onemocnění srdečního rytmu. Jedná se o srdeční arytmii, při které dochází k šíření vzruchu (vlny depolarizace) ze síní na komory mimo AV uzel.

Příznaky syndromu WPW

Prvním příznakem syndromu WPW je obvykle rychlá srdeční frekvence. Příznaky syndromu WPW se mohou objevit u kojenců nebo dospělých. U kojenců mohou příznaky být následující:

 • silná únava nebo letargie
 • ztráta chuti k jídlu
 • dušnost
 • rychlé viditelné pulzování hrudníku

U dětí, dospívajících a dospělých mohou příznaky být následující:

 • bušení srdce
 • závrať
 • mdloby
 • dušnost nebo potíže s dýcháním
 • úzkost
 • panika
 • náhlá smrt (to jen zřídka)

U některých lidí se příznaky neobjeví vůbec nebo se objeví jen periodicky v krátkých epizodách.

Co způsobuje syndrom WPW?

Lékaři si nejsou jisti, co přesně způsobuje syndrom WPW. Extra elektrická cesta v srdci je přítomna při narození, takže je pravděpodobně způsobena nějakou abnormalitou, ke které dochází během vývoje plodu. Bylo zjištěno, že malé procento lidí se syndromem WPW má genovou mutaci, která je považována za zodpovědnou za tuto poruchu.

V normálním srdci je srdeční rytmus iniciován sinusovým uzlem v pravé horní části srdečního svalu. To je místo, kde začínají elektrické impulsy, které spouštějí každý tlukot srdce. Tyto impulsy pak putují do síní nebo komor horního srdce, kde dochází k zahájení kontrakce. Další uzel, který se nazývá atrioventrikulární uzel, neboli AV uzel, poté vysílá impuls do dolních komor srdce, kde dochází ke komorové kontrakci a krev je čerpána z vašeho srdce. Komorová kontrakce je mnohem silnější než kontrakce síní. Koordinace těchto událostí je nezbytná pro udržení normálního, pravidelného srdečního rytmu.

U srdce postiženého syndromem WPW však může další elektrická cesta interferovat s normálním srdečním rytmem. Tato zvláštní cesta vytváří zkratku pro elektrické impulsy. Ve výsledku mohou tyto impulsy aktivovat srdeční rytmy příliš brzy nebo ve špatnou dobu.

Pokud se neléčí, abnormální srdeční rytmus, arytmie nebo tachykardie mohou způsobit změny krevního tlaku, srdeční selhání nebo dokonce smrt.

Kdo je ohrožen syndromem WPW?

Děti narozené rodičům se syndromem WPW mohou mít větší riziko vzniku tohoto onemocnění. Děti s jinými vrozenými srdečními vadami mohou být také vystaveny vyššímu riziku.

Jak je diagnostikován syndrom WPW?

Lidé, kteří zažívají třepotavý nebo hodně zrychlený srdeční tep, to obvykle říkají svým lékařům. Totéž platí pro ty, kteří pociťují bolesti na hrudi s obtížným dýcháním. Pokud však nemáte příznaky, může být tento stav roky bez povšimnutí.

Pokud máte hodně rychlý srdeční rytmus, lékař pravděpodobně provede fyzickou prohlídku a provede testy, které změří váš srdeční rytmus, aby zkontroloval tachykardii a diagnostikoval syndrom WPW. Tyto srdeční testy mohou být následující:

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG) používá malé elektrody připojené k hrudníku a pažím k záznamu elektrických signálů procházejících vaším srdcem. Lékař může tyto signály zkontrolovat, zda nevykazují známky abnormální elektrické dráhy. Tento test můžete provést také doma s přenosným zařízením. Lékař vám pravděpodobně dá zařízení EKG zvané Holterův monitor neboli záznamník událostí, který lze nosit při provádění každodenních činností. Tyto monitory mohou zaznamenávat rytmus a frekvenci vašeho srdce po celý den.

Sponzorováno

Elektrofyziologické testování

Během tohoto testu lékař provlékne tenký, pružný katétr s elektrodami na špičce skrz vaše krevní cévy a do různých částí vašeho srdce, kde mohou mapovat jeho elektrické impulsy.

Léčba – jak se léčí Wolff-Parkinson-Whiteův (WPW) syndrom

Pokud vám byl diagnostikován syndrom WPW, máte několik možností léčby, v závislosti na vašich příznacích. Pokud vám byl diagnostikován syndrom WPW, ale nemáte žádné příznaky, může vám lékař doporučit, abyste počkali a pokračovali v následných schůzkách. Pokud máte příznaky, léčba může zahrnovat následující metody:

Katetrizační ablace

Katetrizační ablace je nejběžnější způsob léčby, tento postup ničí extra elektrickou cestu ve vašem srdci. Váš lékař vloží malý katétr do tepny ve slabinách a zavede jej do srdce. Když se hrot dostane do vašeho srdce, elektrody se zahřejí. Tento postup poté pomocí radiofrekvenční energie zničí oblast, která způsobuje abnormální srdeční rytmus.

Léky

K léčbě abnormálních srdečních rytmů jsou k dispozici antiarytmické léky. Mezi ně patří adenosin a amiodaron. Antiarytmika (též antidysrytmika) jsou léčiva používaná k terapii poruch srdečního rytmu, v některých případech i preventivně.

Elektrická kardioverze

Pokud léky nefungují, může lékař doporučit kardioverzi, což zásah elektrickým proudem do srdce. To může obnovit normální rytmus. Lékař vám dá anestezii, která vás uspí, a poté vám na hrudník umístí náplasti, kterými vám dá elektrický šok. Tento postup je obvykle vyhrazen pro lidi, jejichž příznaky nejsou zmírněny jinou léčbou. Komplikace při elektrické kardioverzi jsou vzácné.

Operace

Chirurgické řešení lze také použít k léčbě syndromu WPW, ale obvykle pouze v případě, že potřebujete operaci k léčbě jiného srdečního onemocnění.

Umělý kardiostimulátor

Pokud po léčbě přetrvávají problémy se srdečním rytmem, může lékař implantovat umělý kardiostimulátor, který reguluje váš srdeční rytmus.

Změny životního stylu

U osob s mírnými případy syndromu WPW může úprava životního stylu pomoci omezit abnormální srdeční rytmy. Chcete-li udržovat normální srdeční rytmus, může vám pomoci vysadit následující:

 • kofein
 • tabák
 • alkohol
 • pseudoefedrin, což je nosní dekongestivum
WPW syndrom

WPW syndrom

Jaký je dlouhodobý výhled pro lidi se syndromem WPW?

Pokud užíváte léky k léčbě syndromu WPW, mohou se u vás objevit nežádoucí vedlejší účinky a možná nebudete chtít v dlouhodobém užívání těchto léků pokračovat. V těchto případech může být doporučena jiná léčba, jako je katetrizační ablace.

Katetrizační ablace je úspěšná při léčbě syndromu WPW asi v 80 až 95 procentech případů. Úspěch závisí na tom, kolik alternativních elektrických cest máte a kde jsou ve vašem srdci.

Sponzorováno

Pokud váš stav není vyléčen katetrizační ablací, máte ještě další možnosti léčby. Každý, kdo má poruchu, bude nejspíše potřebovat následné sledování, aby bylo jasné, že jeho srdce funguje normálně.

Zdroj článku a studie na toto téma

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva