Sponzorováno

Transplantace srdce – co je dobré vědět 4.45/5 (29)

 • Transplantace srdce je chirurgický zákrok, při kterém je pacientovi chirurgicky odstraněno nemocné srdce a nahrazeno zdravým srdcem od dárce. Tento zákrok se provádí u pacientů s vážnými srdečními onemocněními, která nelze léčit jinými metodami a která způsobují závažné problémy s funkcí srdce a ohrožují život pacienta.
 • Pokud srdce nedokáže účinně pumpovat krev do těla a zásobovat tkáně a orgány dostatečným množstvím kyslíku a živinami, dochází k srdečnímu selhání. Člověk se srdečním selháním je adeptem na transplantaci srdce.
 • Dalším příkladem je třeba kardiomyopatie. To je stav, kdy srdeční sval ztrácí svou sílu a schopnost pumpovat krev efektivně, což může vést k srdečnímu selhání.
 • Některé vrozené srdeční vady mohou být tak závažné, že se neobejdou bez transplantace srdce.
 • Pokud arytmie způsobují závažné symptomy a nelze je léčit léky nebo jinými metodami, může být transplantace srdce alternativou.
 • Proces transplantace srdce začíná vyhledáním vhodného dárce, který musí mít srdce kompatibilní s tělem příjemce a ideálně by měl být podobného věku a zdravotního stavu. Po identifikaci vhodného dárce se provádí chirurgický zákrok, během kterého se odstraní nemocné srdce a nahradí se srdcem od dárce. Po operaci pacient obvykle zůstává v nemocnici po několik týdnů pod dohledem lékařů, aby se zabránilo komplikacím a monitorovala se funkce nového srdce.
 • Transplantace srdce je vážný a velký chirurgický zákrok, který přináší rizika, ale pro mnoho pacientů s vážnými srdečními problémy může být život zachraňující a zlepšit jejich kvalitu života.

Vaše srdce "přepumpuje" denně asi 2000 litrů krve.

Vaše srdce „přepumpuje“ denně asi 2000 litrů krve.

Transplantace srdce je operace, při které je selhávající, nemocné srdce nahrazeno zdravějším dárcovským srdcem (to je srdcem od dárce). Transplantace srdce je metoda léčby, která je obvykle vyhrazena lidem, kteří již vyzkoušeli léky nebo jiné metody, ale jejich zdravotní problémy se dostatečně nezlepšily. Proto musí podstoupit výměnu srdce (transplantaci srdce).

I když je srdeční transplantace náročnou operací, s odpovídající následnou péčí je šance na přežití pacienta velmi dobrá.

Proč se vlastně transplantace srdce dělá

Transplantace srdce se provádí, když jiné metody léčby problémů srdce nefungují – selhání metod vede k srdečnímu selhání. U dospělých může být srdeční selhání způsobeno několika stavy, včetně těchto:

 • Slábnutí srdečního svalu (kardiomyopatie)
 • Ischemická choroba srdeční
 • Onemocnění srdeční chlopně
 • Vrozené srdeční problémy (vrozené vady srdce)
 • Nebezpečné abnormální srdeční rytmy (komorové arytmie), které nejsou kontrolovány jinými léčbami
 • Amyloidóza
 • Selhání srdce z předchozí transplantace srdce

U dětí je srdeční selhání nejčastěji způsobeno buď vrozenou srdeční vadou nebo kardiomyopatií.

Dokonce může být prováděna transplantace více orgánů současně (tzv. multiorgánové transplantace), spolu s transplantací srdce, ale jen u lidí s určitými zdravotními problémy – a jen ve vybraných zdravotnických zařízeních.

Multiorgánové transplantace mohou být:

 • Transplantace srdce a ledvin
 • Transplantace srdce a jater. Tento postup může být volbou pro osoby s určitými stavy jater a srdce.
 • Transplantace srdce a plic. Zřídkakdy mohou lékaři navrhnout tento postup pro některé lidi se závažným onemocněním plic a srdce, pokud podmínky nemohou být léčeny pouze transplantací srdce nebo transplantací plic.

Faktory, které mohou ovlivnit vaši způsobilost k transplantaci srdce

Transplantace srdce není správnou léčbou pro každého. Některé faktory mohou znamenat, že nejste dobrý kandidát na transplantaci srdce. I když každý případ zvažuje nemocnice či transplantační centrum vždy individuálně, transplantace srdce pro vás nemusí být vhodná, pokud:

 • máte pokročilý věk, který by interferoval se schopností zotavit se z transplantační operace
 • máte nějaký další zdravotní stav, který by mohl zkrátit život bez ohledu na to, zda obdržíte srdce od dárce, jako je závažné onemocnění ledvin, jater nebo plic.
 • máte nějakou aktivní infekci
 • máte nedávnou osobní anamnézu rakoviny
 • nejste ochotni nebo schopni provést změny životního stylu nezbytné pro udržení zdravého srdce od dárce, jako je například nepití alkoholu nebo nekouření

Jistá alternativa: Komorový asistenční systém

Pro některé lidi, kteří nemohou podstoupit transplantaci srdce, další možností může být komorový asistenční systém (VAD). Komorový asistenční systém je mechanické čerpadlo implantované do hrudníku, které pomáhá pumpovat krev ze spodních komor vašeho srdce do zbytku těla.

VAD se běžně používá jako dočasná léčba pro osoby čekající na transplantaci srdce. Tato zařízení jsou stále častěji používána jako dlouhodobá léčba pro osoby se srdečním selháním, které ale nejsou způsobilé pro transplantaci srdce.

Jaká jsou rizika při transplantaci srdce

I když příjem dárcovského srdce může zachránit život, transplantace srdce má mnoho rizik. To je třeba si uvědomit. Rizika zahrnují:

Odmítnutí dárcovského srdce

Jedním z nejvýznamnějších rizik při transplantaci srdce je vaše tělo, které odmítá dárcovské srdce.

Váš imunitní systém „vyhodnotí“ vaše dárcovské srdce jako cizí těleso, které nemá ve vašem těle co dělat. Imunitní systém se pokusí napadnout srdce od dárce. I když všichni pacienti, kteří podstupují transplantaci srdce, dostávají imunosupresiva – léky, které snižují aktivitu imunitního systému – přibližně 10% příjemců srdečních transplantací má stále určité známky rejekce, které vyžadují léčbu během prvního roku po transplantaci. Tento problém je často účinně léčen určitými léky.

Chcete-li zjistit, zda vaše tělo odmítá nové srdce, budete podstupovat biopsii srdce k testování vaší srdeční tkáně během prvního roku po transplantaci. Po prvním roce se pak počet biopsií výrazně sníží.

Problémy s koronárními tepnami

Po transplantaci je možné, že stěny tepen ve vašem srdci (koronární tepny) mohou „ztvrdnout“, což vede k vaskulopatii štěpu. Právě vaskulopatie štěpu je postižení koronárních tepen transplantovaného srdce a je jednou ze závažných komplikací u pacientů po srdeční transplantaci. Může způsobit prokrvení srdce a může způsobit srdeční infarkt, srdeční selhání, abnormální srdeční rytmy (arytmie) nebo náhlou srdeční smrt.

Lékař může po transplantaci doporučit každoroční testy, aby monitoroval koronární tepny kvůli riziku CAV.

Vedlejší účinky léků

Imunosupresiva, která budete muset užívat po zbytek života, mohou způsobit poškození ledvin a další problémy. Další komplikace těchto léků mohou zahrnovat vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, diabetes a stav, ve kterém se vaše kosti stávají tenkými a slabými (osteoporóza).

Rakovina

Imunosupresiva mohou také zvýšit riziko rakoviny. Užívání těchto léků vás může vystavit většímu riziku rakoviny kůže, non-Hodgkinovu lymfomu a dalším problémům. Pravidelné prohlídky jsou proto nezbytné k odhalení vývoje rakoviny.

Infekce

Imunosupresiva snižují schopnost bojovat s infekcí. U některých příjemců transplantace srdce se může vyvinout infekce, která vyžaduje, aby byli přijati do nemocnice. Riziko infekce se časem snižuje, protože se snižuje množství imunosupresivních léků.

Jak se připravit na transplantaci srdce

Přípravy na transplantaci srdce často začínají dlouho před samotnou operací. Tou to až vyvrcholí. Můžete se začít připravovat na transplantaci srdce týdny, měsíce nebo roky předtím, než obdržíte srdce od dárce (v závislosti na čekací době na transplantaci).

První kroky

Pokud lékař doporučuje zvážit transplantaci srdce, budete pravděpodobně požádáni o vyšetření. Jakmile se rozhodnete, kde chcete transplantovat srdce, bude se u vás muset provést vyšetření ke zjištění, zda máte nárok na transplantaci. Během hodnocení provedou lékaři a transplantační tým fyzické vyšetření, nařídí několik testů a vyhodnotí vaše duševní a emocionální zdraví. Zkontrolují zejména:

 • Zda máte srdeční onemocnění, kvůli kterému jste vhodným kandidátem na transplantaci srdce
 • Zda pro vás není vhodná jiná, méně agresivní, možnost léčby
 • Jste dostatečně zdraví, abyste podstoupili chirurgické a posttransplantační ošetření
 • Zda budete souhlasit, že přestanete kouřit, pokud kouříte
 • Zda jste ochotni a schopni dodržovat lékařský program nastíněný lékařem či transplantačním týmem
 • Zda můžete citově zvládnout čekání na dárcovské srdce
 • Zda máte podpůrnou síť rodiny a přátel, kteří vám pomohou v této těžké době

Lékař či transplantační tým s vámi také projedná přínosy a rizika transplantace a co můžete očekávat před transplantací, během ní a po ní.

Čekání na dárcovský orgán

Pokud lékař (či transplantační tým) zjistí, že jste kandidát na transplantaci srdce, zaregistrují vás na čekací listinu. Bohužel není dost srdcí pro každého člověka v nouzi a někteří lidé zemřou při čekání na transplantaci.

Zatímco jste na čekací listině, váš lékař bude pečlivě sledovat váš stav a podle potřeby upravovat léčbu. Vaše jméno se také může dočasně odstranit z čekací listiny, pokud se u vás objeví závažný zdravotní stav, jako je závažná infekce nebo cévní mozková příhoda, díky čemuž jste během rekonvalescence dočasně neschopni transplantace.

Když se dárcovské srdce stane dostupným, systém shody dárce-příjemce zvažuje několik faktorů, aby vytvořil shodu, včetně:

 • Zdravotní naléhavost potenciálních příjemců
 • Krevní skupina (A, B, AB nebo O)
 • Protilátky, které mohou mít příjemci
 • Velikost (věk) dárce
 • Čas strávený na čekací listině

Bezprostředně před transplantací

Transplantace srdce obvykle musí proběhnout do čtyř hodin po odstranění orgánu, aby dárcovský orgán zůstal „použitelný“.

Budete muset zůstat v úzkém kontaktu s transplantačním týmem a informovat je, pokud máte nějaké změny ve svém zdravotním stavu. Ujistěte se, že transplantační centrum má telefonní čísla, aby vás mohli kdykoliv kontaktovat. Transplantační centrum musí být schopno vás oslovit 24 hodin denně.

Sponzorováno

Transplantace srdce – co můžete očekávat

Během transplantace

Transplantace srdce je otevřená operace srdce, která trvá několik hodin. Pokud jste někdy v minulosti už podstoupili operaci srdce, operace je složitější a bude trvat déle. Před zákrokem budete uvedeni do celkové anestezie. Vaši chirurgové vás spojí se strojem pro přemostění srdce a plic, aby krev, která obsahuje kyslík, stále procházela celým tělem.

Potom provede chirurg řez v hrudi. Lékař otevře hrudní koš tak, aby mohl pracovat na vašem srdci. Chirurg pak odstraní nemocné srdce a umístí dárcovské srdce na své místo. Následně pak připojí hlavní krevní cévy k dárcovskému srdci. Nové srdce často začne bít, když se obnoví průtok krve. Někdy je nutný menší elektrický šok, aby srdce dárce správně „naskočilo“.

Po operaci obdržíte léky na bolest. Po operaci, budete také dostávat tekutiny a léky intravenózně (do žil).

Jak dlouho trvá transplantace srdce?
Transplantace srdce se dá zvládnout i za dvě hodiny. Obyčejně to však bývá o něco déle.

Po zákroku

Poté, co jste podstoupili tuto operaci, zůstanete na jednotce intenzivní péče (JIP). Obvykle budete po několika dnech na JIPce přemístěni na oddělení s běžnou péčí a obvykle zůstanete v nemocnici týden nebo dva. Čas strávený na JIP a v nemocnici se může u každého pacienta lišit.

Poté, co opustíte nemocnici, bude váš lékař pečlivě sledovat váš stav. Budete k němu také pravidelně docházet. Vzhledem k četnosti a intenzitě monitorování bydlí mnoho lidí v blízkosti nemocnice (či transplantačního centra) v prvních třech měsících. Později už jsou návštěvy méně časté.

Budete také sledováni z hlediska jakýchkoli známek nebo příznaků rejekce (nepřijetí transplantovaného srdce organismem příjemce, jako je například dušnost, horečka, únava nebo zvýšení tělesné hmotnosti. Je důležité, aby váš lékař věděl, zda si sami všímáte jakýchkoli známek nebo příznaků rejekce nebo infekce.

Po transplantaci srdce budete podstupovat pravidelné testy, včetně krevních testu, echokardiogramů, elektrokardiogramů a biopsii srdce. Během biopsie srdce lékař vloží trubičku do žíly na krku nebo třísle a nasměruje ji do srdce. Lékař provádí biopsii přes trubici, aby odstranil malý vzorek srdeční tkáně, který je vyšetřován v laboratoři.

Po transplantaci srdce budete muset provést několik dlouhodobých úprav životního stylu. Tak například tyto:

Užívání imunosupresiv. Tyto léky snižují aktivitu imunitního systému, aby zabránily jeho útoku na vaše nové srdce. Protože váš imunitní systém někdy nikdy nepřijme nový orgán, budete možná brát některé z těchto léků po zbytek života. Imunosupresivní léky mohou způsobit znatelné vedlejší účinky. Například, když užíváte léky po transplantaci, jako jsou kortikosteroidy, může se stát, že se obličej stane kulatým a plným, a můžete také přibrat na váze, můžete mít akné nebo chloupky na obličeji nebo mít žaludeční problémy. Některé vedlejší účinky imunosupresivních léků mohou být znatelnější, když začnete léky brát poprvé, ale časem se může snížit závažnost příznaků. Vzhledem k tomu, že imunosupresiva způsobují, že vaše tělo je náchylnější k infekci, může vám lékař předepsat také antibakteriální přípravky, antivirotika a antimykotika. Některá imunosupresiva mohou také zhoršit stav – nebo zvýšit riziko vzniku onemocnění – jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, rakovina, osteoporóza nebo diabetes. Postupem času, kdy se snižuje riziko odmítnutí, mohou být dávky a počet léků proti odmítnutí orgánu sníženy.

Braní léků, užívání terapií a plánu celoživotní péče. Po transplantaci srdce je důležité vzít si všechny léky podle pokynů svého lékaře a podle plánu celoživotní péče. Lékař vám může poskytnout specifické pokyny týkající se pokynů týkajících se životního stylu, jako je neužívání tabákových výrobků, cvičení, zdravá výživa a opatrnost při snižování rizika infekce v každodenním životě. Řiďte se všemi pokyny svého lékaře, pravidelně navštěvujte a informujte svého lékaře, pokud máte jakékoli příznaky komplikací.

Srdeční rehabilitace. Kardiologické rehabilitační programy zahrnují cvičení a vzdělávání, které vám pomohou zlepšit vaše zdraví a zotavit se po transplantaci srdce. Zaměstnanci vyškolení v oblasti srdeční rehabilitace vám mohou po transplantaci pomoci přizpůsobit se změnám zdravého životního stylu – jako je pravidelné cvičení a zdravá dieta (zdravý jídelníček).

Emocionální podpora. Vaše nová léčebná terapie a stres z transplantace srdce mohou způsobit, že se budete cítit jinak než normálně. Mnoho lidí, kteří podstoupili transplantaci srdce, se takto cítí. Poraďte se se svým lékařem, pokud se cítíte stresováni nebo jinak.

Výsledek transplantace srdce

Většina lidí, kteří podstoupí transplantaci srdce, mají vysokou kvalitu života. V závislosti na vašem stavu se můžete vrátit k mnoha každodenním aktivitám, jako je klasicky návrat do práce, můžete se dále věnovat svým koníčkům, sportu a cvičení. Poraďte se vždy se svým lékařem, jaké aktivity jsou pro vás vhodné.

Transplantace srdce a těhotenství

Některé ženy, které podstoupily transplantaci srdce, mohou také otěhotnět. Pokud však uvažujete o tom, že po transplantaci budete děti, poraďte se se svým lékařem. Budete pravděpodobně potřebovat úpravy dávek léků ještě před otěhotněním, protože některé léky mohou způsobit komplikace těhotenství.

Míra přežití příjemce transplantátu srdce se liší v závislosti na řadě faktorů. Zpráva z roku 2014, kterou třeba v USA vydala Organizace pro odběr a transplantaci orgánů, uvedla, že celková míra přežití je po jednom roce 88% a po pěti letech přibližně 75%.

Strava, výživa a jídelníček po transplantaci srdce

Po transplantaci srdce budete možná muset upravit svou stravu tak, aby vaše srdce zůstalo zdravé a dobře fungovalo i do budoucna. Udržení zdravé hmotnosti prostřednictvím diety a cvičení vám může pomoci vyhnout se komplikacím, jako je vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění a diabetes.

Velmi vhodná je v tomto ohledu hlavně spolupráce s dietologem. Doporučení dietologa mohou zahrnovat:

 • Každý den jíst dostatek ovoce a zeleniny
 • Konzumace celozrnného pečiva, obilovin a jiných zrn
 • Pít mléko s nízkým obsahem tuku nebo bez tuku nebo jíst jiné mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku nebo bez tuku, které pomáhají udržovat v těle dostatek vápníku
 • Jíst kvalitní, libové maso, jako jsou ryby nebo drůbež
 • Udržení jídelníčku s nízkým obsahem soli
 • Vyhýbat se nezdravým tukům, jako jsou nasycené tuky nebo trans tuky
 • Vyhýbání se grapefruitu a grapefruitové šťávě díky jeho účinku na skupinu imunosupresivních léčiv (inhibitory kalcineurinu)
 • Vyhnout se nadměrnému pití alkoholu
 • Měli byste být hydratovaní pitím dostatečného množství čisté vody a jiných tekutin

Cvičení po transplantaci srdce

Po transplantaci srdce vám lékař může doporučit, abyste v běžném životě cvičili, a obecně měli zdravou fyzickou aktivitu – měli byste zlepšovat své celkové fyzické a duševní zdraví. Pravidelné cvičení vám může pomoci kontrolovat krevní tlak, snižovat stres, udržovat zdravou váhu či posilovat vaše kosti.

Vaše cvičení by mělo zahrnovat nějaké zahřátí před cvičením, jako je strečink nebo pomalá chůze. Váš lékař může navrhnout fyzické aktivity, jako je chůze, jízda na kole a mírný silový trénink jako součást vašeho cvičebního programu. Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem o tom, jaké aktivity jsou pro vás vhodné.

Pokud se cítíte unaveni, udělejte si od cvičení přestávku. Pokud pociťujete příznaky jako je dušnost, nevolnost, nepravidelná srdeční frekvence nebo závratě, přestaňte hned cvičit. Pokud vaše příznaky nezmizí, kontaktujte ihned svého lékaře.

Zajímavé informace o transplantaci srdce

Podívejme se na některá zajímavá fakta o transplantaci srdce:

 • Proč se transplantace srdce vlastně provádí? Srdce selhává. Srdeční selhání je stav, při kterém je srdce poškozené nebo slabé. V důsledku toho nemůže „pumpovat“ dostatek krve, aby vyhovělo potřebám těla. „Koncové stadium“ znamená, že stav je natolik závažný, že neuspěla žádná léčba jiná než transplantace srdce.
 • Míra přežití osob, které podstoupí transplantaci srdce, se zlepšila, zejména v prvním roce po transplantaci. Asi 88 procent pacientů přežije první rok po transplantační operaci a 75 procent přežije 5 let. 10letá míra přežití je asi 56%.
 • V minulosti se řešily i etické otázky. Tak například transplantace doktora Barnarda způsobila rozruch, protože transplantoval srdce z černého muže do 58letého bílého muže.
 • Po transplantaci srdce musíte po zbytek života užívat léky, aby se zabránilo odmítnutí transplantátu.
 • Mějte sex! Pro srdce je fakt super. Aktivní sexuální život je pro srdce velmi vhodný – zejména pro muže. Orgasmus třikrát nebo čtyřikrát týdně může nabídnout silnou ochranu proti infarktu, zjistila to jedna britská studie.
 • Vaše srdce vytváří dostatek energie – stačilo by to k řízení nákladního vozidla na vzdálenost 32 km.
 • Vaše srdce zatluče během vašeho života více než 2,5 miliardy krát.
 • Nejmladší člověk, který podstoupil operaci srdce, byl jen minutu starý.

A co si dále o srdci přečíst?

VIDEO: IKEM – transplantace srdce – kardiologie – Jan Pirk – Rudolf Sekava – pacient

Sponzorováno

Zdroje článku a studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva