Sponzorováno

Kardiomyopatie (onemocnění srdečního svalu) – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (20)

 • Kardiomyopatie je skupina onemocnění, která postihuje svalovou tkáň srdce, zvanou myokard. Tato onemocnění se vyznačují abnormalitami ve struktuře a funkci srdce, což může ovlivnit jeho schopnost pumpovat krev do těla. Existuje několik typů kardiomyopatie, včetně dilatační kardiomyopatie, hypertrofické kardiomyopatie, restriktivní kardiomyopatie a arytmogenní dysplazie pravé komory.
 • Příčiny kardiomyopatie mohou být různé, včetně genetických faktorů, infekcí, vrozených vad srdce, dlouhodobého vystavení vysokému krevnímu tlaku, alkoholismu a dalších faktorů.
 • Příznaky (symptomy) kardiomyopatie se mohou lišit, ale mohou zahrnovat únavu, dušnost, otoky, nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi a závratě.
 • Léčba kardiomyopatie závisí na typu a závažnosti onemocnění. Cílem léčby je zmírnit symptomy, zpomalit progrese onemocnění a snížit riziko komplikací.
 • Léky k léčbě kardiomyopatie: Používají se léky ke snížení přetížení srdce, normalizaci srdečního rytmu a zlepšení srdeční funkce. Patří sem například beta-blokátory, inhibitory ACE (angiotenzin-konvertující enzym), diuretika, antiarytmika a antikoagulancia.
 • Změny životního stylu: Doporučuje se dodržování zdravé stravy s nízkým obsahem soli, omezení příjmu alkoholu a kouření, pravidelná fyzická aktivita a kontrola hmotnosti.
 • Pomocná zařízení a chirurgie: V některých případech mohou být zapotřebí speciální zařízení, jako jsou srdeční stimulátory nebo implantovatelné kardioverter-defibrilátory (ICD). V těžších případech se může provést transplantace srdce.
 • Podpůrná péče: U některých pacientů může být vhodná podpůrná péče, jako je fyzioterapie, psychologická podpora a monitorování srdečního stavu.
 • Je opravdu důležité, aby pacienti s kardiomyopatií pravidelně navštěvovali svého lékaře a dodržovali předepsanou léčbu. Každý případ je individuální, a proto je důležité konzultovat se specialistou na srdce, který může přizpůsobit léčbu konkrétním potřebám pacienta.

Kardiomyopatie (onemocnění srdečního svalu) - příznaky, příčiny a léčbaKardiomyopatie jsou skupinou progresivních onemocnění srdečního svalu (neboli myokardu). Ve většině případů je srdeční sval oslaben a není schopen pumpovat krev do zbytku těla tak, jak by měl. Existuje mnoho různých typů kardiomyopatie způsobených řadou faktorů, od ischemické choroby srdeční až po určité léky. To vše může vést k nepravidelnému srdečnímu tepu, srdečnímu selhání, problémům se srdeční chlopní nebo dalším komplikacím.

Odborná léčba a následná péče jsou důležité. Mohou pomoci zabránit srdečnímu selhání nebo jiným komplikacím.

Jaké jsou typy kardiomyopatie?

Kardiomyopatie má obecně čtyři typy.

Dilatovaná kardiomyopatie

Dilatační kardiomyopatie či dilatovaná kardiomypatie, česky městnavá kardiomyopatie.

Nejběžnější forma dilatované kardiomyopatie nastane, když je vaše srdeční sval příliš slabý, aby účinně pumpoval krev. Svaly se protáhnou a stoupají. Onemocnění se projevuje rozšířením, zvětšením objemu, srdečních oddílů, relativním zúžením stěny (excentrická hypertrofie). To umožňuje rozšíření komor vašeho srdce.

Tento problém je také známý jako zvětšené srdce. Můžete ho zdědit, nebo může být způsoben onemocněním koronární arterie.

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM)

Hypertrofická kardiomyopatie se považuje za genetickou. Dochází k ní, když vaše stěny v srdci zesílí a zabrání tomu, aby krev proudila skrz vaše srdce. Je to relativně běžný typ kardiomyopatie. Může také být způsoben dlouhodobým vysokým krevním tlakem nebo stárnutím. Diabetes nebo onemocnění štítné žlázy mohou také způsobit hypertrofickou kardiomyopatii. Existují i ​​jiné případy, kdy příčina není známa.

Definice HCM:

 • Klinická – primární srdeční onemocnění charakterizované jinak nevysvětlitelnou hypertrofií srdce (hypertenze, vada).
 • Patologická – hypertrofie srdce s abnormálním uspořádáním svaloviny doplněné fibrózou a přítomností ložisek abnormální struktury myokardu.
 • Genetická – dědičné onemocnění způsobené geny kódujícími sarkomerické (avšak i nesarkomerické) proteiny.

Arytmogenní kardiomyopatie / dysplázie pravé komory

Arytmogenní dysplázie pravé komory (ARVD) je velmi vzácná forma kardiomyopatie, ale je to hlavní příčina náhlá smrti u mladých sportovců. Arytmogenní dysplazie pravé komory (ARVD) je relativně vzácné onemocnění, jehož podstatou je nahrazování svaloviny pravé (a často i levé) komory tukovou a vazivovou tkání. Pravá komora je dilatovaná, s aneuryzmaty, a má sníženou systolickou funkci. To způsobuje abnormální srdeční rytmy.

Restrikční (restriktivní) kardiomyopatie

Restriktivní kardiomyopatie je nejméně běžná forma. U nemocného dochází k poruše hybnosti srdečních komor, které začnou být příliš tuhé a ztrácí poddajnost. U nemocného dochází k poruše hybnosti srdečních komor, které začnou být příliš tuhé a ztrácí poddajnost. Může se vyskytnout v důsledku onemocnění srdce.

Jiné typy

Většina následujících typů kardiomyopatie patří do jedné z předchozích čtyř klasifikací, ale každá má jedinečné příčiny nebo komplikace.

Peripartální kardiomyopatie (PKMP) je vzácné, avšak život ohrožující onemocnění postihující ženy v období posledního měsíce gravidity nebo v pěti měsících následujících po porodu. Vyskytuje se tedy během těhotenství nebo po těhotenství. Tento vzácný typ nastane, když srdce oslabuje během pěti měsíců od porodu nebo během posledního měsíce těhotenství. Když se vyskytne po porodu, je někdy nazývána poporodní kardiomyopatií. Jedná se o formu rozšířené kardiomyopatie a je to život ohrožující stav.

Alkoholická kardiomyopatie je způsobena tím, že po dlouhou dobu pijete příliš mnoho alkoholu, což může oslabit vaše srdce, takže už nemůže účinně pumpovat krev. Vaše srdce se pak zvětší. Jedná se o formu dilatační kardiomyopatie. První příznaky alkoholické kardiomyopatie se bohužel objevují až ve chvíli, kdy je onemocnění už pokročilé.

Sponzorováno

Diabetická kardiomyopatie byla poprvé popsána Rublerem et al v roce 1972 jako srdeční selhání u diabetiků bez postižení koronárních tepen. Diabetická kardiomyopatie (KMP) je definována jako porucha funkce myokardu způsobená cukrovkou.

Ischemická kardiomyopatie se vyskytuje, když vaše srdce nemůže pumpovat krev do zbytku těla v důsledku onemocnění koronární arterie. Krevní cévy na srdeční svaly jsou úzké a zablokované. To zbavuje srdeční sval kyslíku. Ischemická kardiomyopatie je častou příčinou srdečního selhání. Alternativně je nonischemická kardiomyopatie jakákoliv forma, která nesouvisí s onemocněním koronární arterie. Je to vlastně civilizační onemocnění, které je v současné době velkou hrozbou pro mnoho milionů lidí. Díky nezdravému životnímu stylu, si člověk může zajistit stav, při kterém není srdce dostatečně zásobováno krví.

Nonkompaktní kardiomyopatie, nazývaná také spongiformní kardiomyopatie, je vzácná onemocnění přítomná při narození. Je výsledkem abnormálního vývoje srdečního svalu v děloze. Diagnóza může nastat v jakémkoli stádiu života. Patří mezi (zatím) neklasifikované kardiomyopatie – nejblíže dilatačním KMP.

Když kardiomyopatie postihuje dítě, nazývá se to pediatrická kardiomyopatie.

Pokud máte idiopatickou kardiomyopatii, znamená to, že není známa žádná příčina.

Kdo je ohrožen kardiomyopatií?

Kardiomyopatie může postihnout lidi všech věkových kategorií. Mezi hlavní rizikové faktory patří:

 • rodinná anamnéza kardiomyopatie, náhlá srdeční zástava nebo srdeční selhání
 • koronární srdeční choroby
 • diabetes
 • těžká obezita
 • sarkoidóza
 • hemochromatóza
 • amyloidóza
 • infarkt
 • dlouhodobý vysoký krevní tlak
 • alkoholismus

Podle výzkumu může HIV, léčba HIV také zvýšit riziko kardiomyopatie. HIV může zvýšit riziko srdečního selhání a zejména dilatované kardiomyopatie. Máte-li HIV, poraďte se s lékařem o pravidelných testech, které kontrolují vaše srdce.

Jaké jsou příznaky kardiomyopatie?

Symptomy všech typů kardiomyopatie mají tendenci být hodně podobné. Ve všech případech srdce nemůže dostatečně pumpovat krev do tkání a orgánů těla. Může to mít za následek příznaky, jako jsou:

 • celková slabost a únava
 • dušnost, zejména během námahy nebo cvičení
 • závratě a závratě
 • bolest na hrudi
 • bušení srdce
 • mdloby útoky
 • vysoký krevní tlak
 • otoky nebo otoky nohou, kotníků

Léčba kardiomyopatie

Léčba se liší v závislosti na poškození srdce v důsledku kardiomyopatie a následných příznacích. Někteří lidé nemusí vyžadovat léčbu, dokud se neobjeví příznaky. Jiní, kteří začínají bojovat s dechovými problémy nebo bolesti na hrudníku, mohou potřebovat nějaké úpravy životního stylu nebo léky.

Nemůžete úplně zvrátit nebo léčit kardiomyopatii, ale můžete ji ovládat některými z následujících možností:

 • zdravé změny životního stylu, které prospívají vašemu srdci
 • užívání léků, včetně těch, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku, zabraňují zadržování vody, udržují srdce v normálním rytmu, zabraňují vzniku krevních sraženin a snižují zánět
 • chirurgicky implantované přístroje, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory
 • chirurgická operace
 • transplantace srdce, která je považována za poslední možnost

Cílem léčby je pomoci tomu, aby vaše srdce bylo co nejúčinnější a zabránilo dalšímu poškození a ztrátě funkce.

Jaký je dlouhodobý výhled pacientů?

Kardiomyopatie může být život ohrožující a může zkrátit délku života, pokud dojde k vážnému poškození srdce. Nemoc je také progresivní, což znamená, že se časem zhoršuje. Léčba může prodloužit váš život. Mohou to udělat zpomalením postupu zhoršování stavu vašeho srdce nebo poskytováním technologií, které pomohou vašemu srdci lépe dělat jeho práci.

Lidé s kardiomyopatií by měli udělat několik úprav životního stylu, aby zlepšili zdraví srdce. To může zahrnovat:

 • udržování zdravé hmotnosti
 • jíst zdravou stravu
 • omezení příjmu kofeinu
 • dostatek spánku
 • kontrola stresu
 • ideální je přestat kouřit
 • omezení příjmu alkoholu
 • získat podporu od rodiny, přátel a lékaře

Jedním z největších problémů je dodržování pravidelného cvičebního programu. Cvičení může být velmi únavné pro lidi s postiženým srdcem. Cvičení je však nesmírně důležité pro udržení zdravé hmotnosti, i obecně pro srdeční funkce. Je důležité se poradit se svým lékařem a zapojit se do pravidelného cvičebního programu, který není příliš náročný, ale ať vás to dostane do pohybu (ideálně každý den).

Typ cvičení, který je pro vás nejlepší, bude záviset na typu kardiomyopatie, kterou máte. Váš lékař vám pomůže určit vhodné cvičení (+ vám poradí varovné signály, které si při cvičení budete hlídat).

Sponzorováno

Jaké zkušenosti s kardiomyopatií máte vy? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

A co si o srdci ještě přečíst?

Studie a zdroje článku

 • Cardiomyopathy: An Overview Autoři: Randy Wexler, MD, MPH, Terry Elton, PhD
 • Cardiomyopathy Research Autoři: Chouairi F, Mullan CW, Sen S, Mori M, Fuery M, Elder RW, Lesse J, Norton K, Clark KA, Miller PE, Mulligan D, Formica R, Rogers JG, Jacoby D, Maulion C, Anwer M, Geirsson A, Desai NR, Ahmad T. PLoS One. 2021; 2021 Mar 2. PMID: 33651802.

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva