Sponzorováno

Delirium tremens – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.35/5 (20)

 • Delirium tremens je závažný syndrom abstinenčního stavu u lidí s dlouhodobou závislostí na alkoholu. Typickými příznaky jsou silné záchvaty třesu, dezorientace, halucinace (často vizuální), zmatenost, zrychlený srdeční tep, zvýšený krevní tlak, hypertermie a v některých případech i křeče.
 • Tento stav může být život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Delirium tremens se obvykle vyskytuje u lidí, kteří náhle přestanou pít po dlouhé době nadměrné konzumace alkoholu, a obvykle dosahuje vrcholu 2-4 dny po posledním požití alkoholu. Je to vážné a naléhavé onemocnění, které vyžaduje pečlivou lékařskou péči.

Delirium tremens se rozvine jako komplikace odvykacího stavu přibližně u 5 % pacientů. Úmrtnost na neléčené delirium se uvádí mezi 1 a 20 %.

Delirium tremens se rozvine jako komplikace odvykacího stavu přibližně u 5 % pacientů. Úmrtnost na neléčené delirium se uvádí mezi 1 a 20 %. Pokroky v diagnostice i péči snížily tuto míru na 2 %.

Delirium tremens neboli alkoholový abstinenční syndrom či alkoholové delirium, je nejzávažnější formou abstinenčního syndromu a může být smrtelné, pokud není správně řešeno.

Delirium tremens je poměrně častý akutní, závažný, život ohrožující duševní stav, který se může objevit u osob dlouhodobě požívajících alkohol, zejména jako důsledek (často vynucené) abstinence od alkoholu u osoby závislé. Jinými slovy – jedná se o silný, intenzivní odvykací stav, který vzniká po úplném vysazení alkoholu nebo snížení dávek alkoholu

Alkohol je tlumivý prostředek, který zpomaluje centrální nervový systém. Chronické, těžké užívání alkoholu může změnit fungování mozku, včetně toho, jak funguje z pohledu chemie. Když konzumace alkoholu náhle ustane, mozek pokračuje v práci ve stavu, na který si zvykl, což vede k příznakům odepření alkoholu.

Delirium tremens obvykle začínají poté, co se člověk vzdá alkoholu po období jeho těžkého pití, ale obvykle nezačíná okamžitě. Zpočátku často nastává období mírnějších příznaků odnětí alkoholu, přičemž symptomy se po 48 až 72 hodinách stávají stále závažnějšími – ačkoli symptomy mohou také začít až sedm až deset dní po ukončení pití. Často se rozvine třetí den po odnětí alkoholu nebo snížení množství vypitého alkoholu. Trvá většinou 3-4 dny. Maximum příznaků se objevuje zpravidla třetí den.

Prožitek deliria tremens se může u jednotlivých osob lišit, částečně v závislosti na úrovni předchozího požití alkoholu. Delirium tremens je častější u lidí s anamnézou těžké, dlouhodobé konzumace alkoholu a dle studií cca 3 až 5 % lidí, kteří přestanou nadužívat alkohol, bude mít příznaky deliria tremens.

Delirium tremens je vážný a potenciálně smrtelný problém. Pokud vy nebo někdo, koho znáte, pociťujete příznaky tohoto stavu, zavolejte na linku 112 nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Příčiny deliria tremens

Delirium tremens se může objevit, pokud máte hodně vysoký příjem alkoholu, pak rychle omezíte jeho konzumaci alkoholu nebo náhle přestanete pít úplně. Delirium tremens je ještě pravděpodobnější, když člověk současně jí velmi málo potravin.

U lidí je pravděpodobnější, že se u nich rozvinou příznaky deliria tremens, pokud alkohol hodně pijí po dobu několika měsíců (nebo let). To by mohlo znamenat třeba toto množství:

 • 4 až 5 půllitrů vína denně
 • 7 až 8 půllitrů piva denně
 • 0,7 až 1 litr tvrdého alkoholu denně

Starší lidé to mají ještě horší – jsou vystaveni vyššímu riziku zvýšené hladiny alkoholu v krvi, což zvyšuje jejich riziko abstinenčních příznaků. To je způsobeno poklesem jaterních funkcí a vnímavosti mozkových neuronů s postupujícím věkem, kromě toho také sníženou hladinou tělesné vody a tělesné hmoty.

Riziko vzniku deliria tremens je ještě vyšší, pokud jste v minulosti prodělali abstinenci od alkoholu nebo delirium tremens, nebo pokud máte záchvatové onemocnění. Pokud má osoba se silnou konzumací alkoholu úraz hlavy, infekci nebo nemoc, může to také přispět k tomuto stavu.

Delirium tremens představuje vážné ohrožení života závislého člověka – jestliže mu není poskytnuta včasná pomoc, může zemřít. Úmrtnost se i přes adekvátní léčbu pohybuje v rozmezí 5–15 %.

Příznaky deliria tremens

Příznaky deliria tremens mohou být fyzické i psychické.

Fyzické příznaky deliria tremens

Fyzické příznaky deliria tremens mohou být:

 • Bolesti na hrudi
 • Hluboký spánek trvající den nebo déle
 • Výbuchy energie
 • Únava
 • Horečka
 • Bolesti hlavy
 • Silné pocení
 • Zvýšená srdeční frekvence
 • Zvýšený úlekový reflex
 • Mimovolní pohyby svalů nebo kontrakce
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Nevolnost
 • Bledá kůže
 • Záchvaty
 • Citlivost na světlo, zvuk a dotek
 • Bolest břicha
 • Třes nebo chvění

Psychické příznaky deliria tremens

Spolu s fyzickými příznaky jsou u deliria tremens běžné také psychologické příznaky a mohou být:

 • Úzkost
 • Zmatenost
 • Delirium
 • Bludy
 • Deprese
 • Dezorientace
 • Vzrušení
 • Strach
 • Halucinace
 • Podrážděnost
 • Silná nervozita
 • Noční můry
 • Rychlé změny nálady

Příznaky deliria tremens obvykle vymizí během několika dní, ale jsou vážné a je třeba jim věnovat lékařskou péči. Pokud vy nebo někdo, koho znáte, máte příznaky deliria tremens, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Diagnóza deliria tremens

U diagnostiky deliria tremens lékař zvažuje anamnézu a symptomy a může provést fyzickou prohlídku. Pravděpodobně bude kontrolovat horečku a dehydrataci a také poslouchat srdce, aby zjistil, zda je jeho tlukot rychlý nebo nepravidelný.

Sponzorováno

Někteří lékaři provádějí při diagnostice deliria tremens hodnocení známé jako CIWA-Ar (z angl. Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale). Toto hodnocení jim může pomoci odhadnout povahu a závažnost symptomů. Nástrojem pro hodnocení závažnosti odvykacího syndromu ve výzkumu je právě škála CIWA-Ar.

Vyšetření

Lékař může provést řadu dalších testů, které pomohou diagnostikovat delirium tremens, jako například:

 • Krevní test hořčíku: Tento laboratorní test kontroluje hladiny hořčíku v séru v krvi. Velmi nízké hladiny hořčíku mohou ovlivnit schopnost srdce normálně fungovat a jsou známkou poruchy užívání alkoholu nebo těžkého abstinenčního syndromu.
 • Elektrokardiograf (EKG): Tento test zkoumá elektrickou aktivitu srdce a může lékařům pomoci vyhodnotit jeho funkci a stav.
 • Elektroencefalogram (EEG): Tento test hodnotí elektrickou aktivitu v mozku. Závažné odnětí alkoholu může způsobit změny mozku, které mohou vést k záchvatům.
 • Toxikologické vyšetření: Tento test měří množství alkoholu v těle a obvykle se provádí testováním krve nebo moči.

Léčba deliria tremens

Delirium tremens je lékařskou pohotovostí, které vyžaduje hospitalizaci, protože dle studií může vést k potenciálně smrtelným kardiovaskulárním problémům.

Léčba deliria tremens je zaměřena především na záchranu života jedince, následně na prevenci komplikací a minimalizaci příznaků. To zahrnuje zavedení jak akutní péče (krátkodobé), tak dlouhodobé léčebné strategie deliria tremens.

V minulosti se úmrtnost lidí s deliria tremens pohybovala kolem 35 %. Pokroky v diagnostice i péči snížily tuto míru na 2 %. Nejčastějšími příčinami úmrtí pacientů s deliriem tremens jsou srdeční arytmie a respirační selhání.

Akutní péče

Léčba deliria tremens může zpočátku zahrnovat použití benzodiazepinových léků ke snížení příznaků abstinenčního syndromu. Některé z léků používaných k léčbě deliria tremens jsou Ativan (lorazepam) a Librium (chlordiazepoxid). Tyto léky mohou pomoci zmírnit úzkost spojenou s těžkým akutním odnětím alkoholu.

Nadměrná konzumace alkoholu může také vést k nutričním deficitům. Takže při zahájení léčby deliria tremens může lékař také doporučit vitamíny a minerální doplňky, jako je thiamin, zinek, fosfát, hořčík a folát.

Dlouhodobá léčba

Jakmile budou vyřešeny otázky zdraví a bezpečnosti, léčba se může zaměřit na dlouhodobé přístupy k pomoci při zotavení ze závislosti na alkoholu. Tyto léčby mohou zahrnovat skupinovou terapii, kognitivně behaviorální terapii a skupiny na podporu střízlivosti.

Pokud potřebujete pomoc, abyste přestali pít, existují místa, kde vám zaručeně mohou pomoci. Skupiny jako Anonymní alkoholici mohou poskytovat informace a nabízet sociální podporu, když procházíte tímto procesem. Schůzky se můžete zúčastnit i online. Začněte ale u svého lékaře, ten vás nasměruje.

Komplikace související s nadužíváním alkoholu

Kromě deliria tremens může silné užívání alkoholu způsobit další komplikace, které také vyžadují léčbu. Mezi ně patří například:

 • Onemocnění jater související s alkoholem: Cirhóza jater, které může vést k onemocnění jater a k selhání jater.
 • Alkoholická kardiomyopatie: Srdeční selhání způsobené natažením a poklesem funkce srdečního svalu.
 • Alkoholická neuropatie: Poškození nervů způsobené nadměrným pitím, potenciálně z kombinace otravy nervů a špatné výživy.
 • Wernicke-Korsakoffův syndrom: Vzácná porucha vyplývající z nedostatku vitaminu B1; vede k trvalému poškození určitých oblastí mozku, včetně hypotalamu a thalamu, a vyskytuje se u 1 % až 2 % populace

Mezi další zdravotní problémy, které mohou nastat při dlouhodobém nadměrném užívání alkoholu, patří mozková mrtvice, zažívací problémy, rakovina, problémy duševního zdraví (jako je deprese) a oslabení imunitního systému.

Zvládání deliria tremens

Abstinence po dlouhodobém pití alkoholu může být nepředvídatelná a nebezpečná, takže lékařská pomoc je nezbytná pro bezpečnější léčbu – zvláště když jsou přítomny příznaky deliria tremens. Existuje několik kroků, které můžete udělat, abyste se lépe vyrovnali s abstinenčními příznaky a podpořili zotavení. Patří mezi ně:

 • Dostatek spánku
 • Mít ve své stravě dostatek výživného jídla a pití
 • Věnujte pozornost své osobní hygieně
 • Důležitý samozřejmě je pobyt v prostředí bez alkoholu a jiných drog

Sponzorováno

Máte s deliriem tremens nějaké zkušenosti? Napište nám je do komentářů. Budeme moc rádi.

A o alkoholu si dále přečtěte

Studie a zdroje článku

 • Zdroj obrázku: VitalikRadko / depositphotos.com
 • Delirium Tremens Autoři: Abdul Rahman; Manju Paul

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva