Sponzorováno

Jak žít s alkoholikem – jak podpořit ho, a jak sebe? 4.75/5 (16)

Jak žít s alkoholikem - jak podpořit ho, a jak sebe?Závislost na alkoholu postihuje nejen ty, kteří ji mají, ale může mít významný dopad i na jejich mezilidské vztahy, rodinu a domácnost. Nadměrné užívání alkoholu narušuje nervovou soustavu, škodí srdci a cévám, způsobuje poruchy trávicího traktu, škodí játrům, slinivce, žaludku nebo například ledvinám. Ale ubližuje i rodině a blízkým člověka, který má s alkoholem problémy.

Pokud žijete s někým, kdo má závislost na alkoholu, je důležité pochopit, co je za závislostí na alkoholu, a naučit se, jak se s tím vyrovnat.

Pochopení závislosti na alkoholu

Jedním z důvodů, proč je závislost na alkoholu tak rozšířená i v České republice, je jeho široká dostupnost a i cenová dostupnost ve srovnání s jinými látkami, kromě toho, že jej lze legálně zakoupit.

Ale stejně jako u drogové závislosti je závislost na alkoholu považována za chronickou nebo dlouhodobou nemoc. Je více než pravděpodobné, že váš milovaný zná nebezpečí alkoholu, ale jeho závislost je tak silná, že je těžké ji ovládat.

Když váš milovaný pije nebo má abstinenční příznaky, jeho nálada se může stát nepředvídatelnou. V jednu chvíli mohou být přátelští, aby se v další chvíli rozzlobili a byli násilní. Podle odhadů se až dvě třetiny případů násilí souvisejícího s alkoholem vyskytují v blízkých mezilidských vztazích. Takové případy mohou ohrozit vás a vaši rodinu či domácnost.

Jak může závislost na alkoholu ovlivnit rodinu / domácnost

Když někdo se závislostí na alkoholu žije ve vaší domácnosti, zbytek vaší rodiny může být velmi ohrožen negativními účinky. Některá z nejčastějších rizik jsou narušení emocionální a duševní pohody všech lidí v rodině / domácnosti.

Mít doma někoho neustále opilého může být velice stresující a způsobit úzkost z toho, co se bude dít dál. Člověk se může cítit provinile za danou situaci, což nakonec vede k depresi. Závislost vašeho milovaného si také může začít vybírat finanční daň.

Intoxikace alkoholem může také představovat další nepředvídatelné události, včetně fyzického nebezpečí. Když je pod vlivem, váš milovaný se může velmi snadno rozzlobit a pak může být velmi agresivní. Pravděpodobně si ani neuvědomuje, že se takto chová, a možná si to pak ani nepamatuje, až účinky alkoholu odezní. Někdo se závislostí na alkoholu může být také naštvaný nebo podrážděný, když nemá přístup k alkoholu, protože trpí abstinencí.

I když se váš milovaný nestane násilným, stále může představovat bezpečnostní nebezpečí pro rodinu / domácnost. Nemusí již vykonávat role, které dříve vykonával, a může snadno narušit rodinnou dynamiku. Takové změny mohou být stresující pro celou rodinu.

Vliv závislosti na alkoholu na děti

Pokud je rodič závislý na alkoholu, dítě může zažívat nadměrný stres, protože neví, v jaké náladě bude jeho rodič den za dnem. Děti se již nemohou vždy spolehnout na dospělého se závislostí na alkoholu, což na ně může vyvíjet nepřiměřený tlak. Mohou být také ohroženi jinými formami fyzického a emocionálního násilí.

U dětí, které vyrůstají s rodičem alkoholikem, je pravděpodobnější, že později v životě samy zneužijí alkohol. Jsou také vystaveni vyššímu riziku dalších problémů, včetně potíží s navazováním blízkých vztahů, lhaní a sebehodnocení.

Tipy pro život s někým, kdo je závislý na alkoholu

Pokud má někdo blízký ve vaší domácnosti problémy s alkoholem a stává se či je závislý na alkoholu, zvažte následující tipy, jak usnadnit život:

Vzdělávejte se o alkoholismu

Získání informací o alkoholismu a jeho důsledcích vám pomůže lépe porozumět situaci. Pochopení, že alkoholismus je nemoc, vám může pomoci lépe se vyrovnávat s obtížnými situacemi.

Myslete především na svou bezpečnost

Patří sem také lidé, kteří jsou zranitelnější vůči účinkům fyzického a emocionálního násilí, jako jsou děti a domácí mazlíčci. Pokud je ohrožena vaše bezpečnost, či bezpečnost vašich dětí, může být pro vašeho partnera se závislostí na alkoholu nutné dočasné přemístění.

Nastavte hranice

Je důležité, abyste se postavili za své zdraví a blaho. Nastavte si jasné hranice, co jste ochotni tolerovat a co ne. Udržování hranic může být obtížné, ale je důležité chránit sebe a své zdraví.

Omezte mu přístup ke svým penězům

Odstraňte člověka se závislostí na alkoholu ze všech společných účtů nebo je úplně zavřete. Nedávejte mu peníze, i když říká, že je to pro jiné účely než alkohol.

Život s alkoholikem není snadný

Život s alkoholikem není snadný

 

Nijak závislost nepodporujte, nevyřeší se sama od sebe

Pokud budete nadále podporovat závislost svého blízkého na alkoholu tím, že necháte věci plynout, nic se nezlepší. Nevěřte tomu. Strach z hněvu nebo odplaty může za to, že možná podporujete takové chování. Ale aby se tento cyklus prolomil, je důležité se nevzdávat a něco dělat.

Sponzorováno

Hledejte podporu

Oslovte rodinné a přátelské vztahy, které vás podpoří. Můžete také vyhledat podporu ve skupinách pro rodinné příslušníky alkoholiků, kde se můžete setkat s lidmi, kteří procházejí podobným zážitkem.

Přiveďte svého blízkého do léčebného programu

Ty mohou zahrnovat pobytové programy pro intenzivnější případy alkoholismu. Váš lékař vám může pomoci doporučit nejvhodnější pro vašeho blízkého. Alkoholismus je závažná nemoc, a proto je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Poraďte se s lékařem nebo specialistou na závislosti, kteří vám mohou poskytnout odborné rady a doporučení. Zvažte intervenci: Pokud váš partner není ochoten vyhledat pomoc a situace se zhoršuje, může být vhodné zvážit intervenci. Intervence je řízený proces, který má za cíl pomoci alkoholikovi uvědomit si problém a motivovat ho ke změně.

Pečujte o sebe

Starost o sebe sama je i nyní důležitá. Dbejte o své fyzické a duševní zdraví, vyhýbejte se zbytečnému stresu a hledejte čas na relaxaci a odpočinek. Sledování svých vlastních potřeb je klíčové pro udržení vlastního zdraví a životní spokojenosti.

V tuto chvíli je také důležité řešit potřeby své rodiny. Zajistěte, aby se vaše děti stravovaly zdravě, měly dostatek pohybu a spánku.

Zvažte odbornou pomoc nebo podporu pro vás a vaši rodinu. Podpůrná skupina pro budování spojení s ostatními, kteří procházejí podobnými zkušenostmi, může být prospěšná.

Terapie mluvením (nebo terapie hrou pro mladší děti) vám také může pomoci překonat problémy, které může alkoholismus pro rodinu a domácnost představovat.

Jak podpořit alkoholika při léčbě?

Vyjádřete mu svou podporu: Ujistěte alkoholika, že ho podporujete a že jste tu pro něj. Buďte empatičtí a pochopitelní k jeho situaci. Ukažte mu, že si vážíte jeho rozhodnutí vyhledat pomoc a že jste připraveni mu být oporou.

Respektujte jeho rozhodnutí: Uvědomte si, že léčba alkoholismu je osobní volba. Respektujte rozhodnutí alkoholika a nechte ho, aby sám definoval svůj cíl a tempo léčby. Podporujte ho v jeho rozhodnutích a nevyvíjejte na něj nepřiměřený tlak.

Ukažte mu pozitivní příklady: Předveďte alkoholikovi příklady lidí, kteří se úspěšně vypořádali s alkoholismem a změnili svůj život. Tím mu ukážete, že je možné dosáhnout změny a vybudovat zdravější a naplněnější život bez alkoholu.

Získejte informace o léčbě: Edukujte se o různých metodách léčby alkoholismu a možnostech podpory. Znalost o dostupných zdrojích a léčebných programů vám umožní poradit alkoholikovi a doporučit mu ty nejvhodnější možnosti.

Podívejte se na vlastní chování: Sami sebe reflektujte a zvažte, zda vaše chování nevytváří prostředí, které alkoholikovi komplikuje léčbu. Zamezte zbytečným stresovým situacím, vyhněte se konfliktům a udržujte klidnou a podpůrnou atmosféru.

Doporučte odbornou pomoc: Navrhněte alkoholikovi vyhledat odbornou pomoc, jako je terapie, psychologické poradenství nebo účast na podpůrných skupinách. Doporučte mu možnosti léčby a pomozte mu s hledáním vhodných odborníků.

Buďte součástí léčebného procesu: Pokud je alkoholik ochoten, můžete se stát součástí jeho léčebného procesu. Podporujte ho při účasti na terapiích, doprovázejte ho na schůzky s odborníky a účastněte se rodinných terapií, pokud jsou dostupné.

A pár slov na závěr

Je důležité si uvědomit, že každý případ alkoholismu je jedinečný a neexistuje žádný univerzální postup. Vždy je nejlepší se obrátit na odborníka, který vám může poskytnout individuální rady a podporu přizpůsobenou vaší konkrétní situaci.

Když žijete s někým, kdo má problémy se závislostí na alkoholu, je důležité pochopit, že jste závislost nezpůsobili. Proto ji nemůžete ani sami vyřešit.

Alkoholismus je léčitelný a obecně vyžaduje odbornou pomoc. Co však můžete udělat, je podpořit svého milovaného v jeho uzdravení. A především podnikněte kroky k tomu, abyste byli vy i zbytek vaší domácnosti v bezpečí a zdraví.

Sponzorováno

Máte nějaké zkušenosti s životem s alkoholikem? Napište nám do komentářů.

A dále si přečtěte na toto téma

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva