Sponzorováno

Erektilní dysfunkce – neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci – příčiny, příznaky a léčba 4.78/5 (23)

 • Erektilní dysfunkce, často nazývaná impotence, je stav, kdy muž není schopen dosáhnout nebo udržet dostatečně pevnou erekci pro uspokojivý sexuální styk. Tento problém může ovlivnit muže v jakémkoli věku, ačkoliv je obvykle spojen s procesem stárnutí.
 • Hlavní příčiny erektilní dysfunkce jsou problémy s průtokem krve, problémy s nervy, problémy hormonálního charakteru, psychologické faktory, fyzické trauma nebo chirurgické zákroky.
 • Léčba erektilní dysfunkce může zahrnovat několik přístupů: Odborné poradenství: Pokud jsou psychologické faktory jako stres nebo úzkost hlavní příčinou ED, může být užitečná psychoterapie nebo odborné poradenství. Léčba základní příčiny: Pokud je erektilní dysfunkce způsobena onemocněním, jako je cukrovka nebo hypertenze, léčba těchto onemocnění může pomoci zlepšit sexuální funkci. Léky: Přípravky na bázi fosfodiesterázy-5 (PDE5), jako jsou sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) nebo vardenafil (Levitra), jsou léky, které zvyšují průtok krve do penisu a pomáhají dosáhnout a udržet erekci. Vakuová pumpa: Tato zařízení vytvářejí podtlak kolem penisu, což způsobuje, že krev proudí do penisu a vytváří erekci. Chirurgické možnosti: V některých případech může být chirurgický zákrok, jako je implantace penisové protézy, uvažována v případech, kde jiné metody selhaly.
 • Léčba erektilní dysfunkce by měla být individuálně přizpůsobena každému pacientovi na základě příčin problému a celkového zdravotního stavu. Je důležité, aby muži diskutovali o svých obavách s lékařem, který může navrhnout vhodnou léčbu.

Erektilní dysfunkce - příčiny, příznaky a léčbaCo je to vlastně erektilní dysfunkce? Erektilní dysfunkce (ED) se obvykle hanlivě nazývá impotence. Je to stav, kdy člověk během sexuálního aktu nemůže dosáhnout nebo udržovat erekci. Symptomy mohou také zahrnovat sníženou sexuální touhu nebo libido. Tento stav lékař pravděpodobně diagnostikuje, pokud výše popsaný stav trvá déle než několik týdnů nebo měsíců.

Erektilní dysfunkce (porucha ztopoření) je tedy nedostatečné nebo úplně chybějící ztopoření pohlavního údu, které ztěžuje nebo úplně znemožňuje uskutečnění pohlavního styku. Porucha ztopoření může byt způsobená tělesnou chorobou (v 80% případů) nebo může mít psychogenní původ (v 20% případů). Každé onemocnění, které poškozuje nervový a cévní systém, může poškodit i schopnost ztopoření pohlavního údu. Nejčastěji jsou to onemocnění jako cukrovka, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, roztroušená skleróza, stavy po operacích tlustého střeva, prostaty, stavy po úrazu míchy, těžké onemocnění ledvin, deprese. Erektilní schopnost se také může poškozovat kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a omamných látek. V diagnostice se pak lékaři zaměřují na komplexní posouzení zdravotního stavu muže se zaměřením na vyloučení onemocnění, které mohou podmínit poruchu erekce, vyšetření hladin sexuálních hormonů a posouzení stavu prostaty a cévního systému.

Erektilní dysfunkce - ilustrace

Erektilní dysfunkce – ilustrace

 

Krátkodobá a dlouhodobá erektilní dysfunkce

Muže může postihnout krátkodobá erektilní dysfunkce, pokud je rozrušený, něco ho trápí, případně požil větší množství alkoholu. Tento druh erektilní dysfunkce bývá poměrně běžný.

Ovšem asi jedna desetina mužů má problémy s trvalou nebo chronickou erektilní dysfunkcí. Musíte si uvědomit, že nejste sám se svým problémem a že pokroky v léčbě erektilní dysfunkce, které zaznamenala medicína v posledním desetiletí, umožňují vyřešit tento problém prakticky v každém případě.

Jsou dva druhy erektilní dysfunkce: organická a psychogenní

Organická erektilní dysfunkce vzniká tehdy, když nějaká nemoc, operace nebo úraz poškodí cévy nebo nervy zásobující penis, nebo naruší hormonální rovnováhu těla. Také se může jednat o nežádoucí účinek podávání některých léků.
Psychogenní erektilní dysfunkce může být způsobena strachem, stresem, rozčilením nebo zklamáním. Často je způsobena „obavami ze selhání“ – obavami muže, že při styku nedosáhne uspokojení partnerky.

Ještě koncem 70. let se předpokládalo, že psychické problémy jsou příčinou až u 90% případů erektilní dysfunkce. Díky moderním diagnostickým metodám dnes víme, že minimálně polovina všech případů erektilní dysfunkce je způsobena organickými příčinami. Často se jedná o současné působení obou faktorů.

Diagnostika a léčba erektilních dysfunkcí spadá do péče odborníka androloga. Tento potřebuje nejprve určit příčinu vaší erektilní dysfunkce, aby mohl doporučit nejúčinnější způsob léčby. Obvyklý způsob je, že lékař pomocí otázek zjistí, jak došlo ke vzniku poruchy a pak vás vyšetří. Vyšetření není zatěžující, netřeba se ho obávat.

Příčiny erektilní dysfunkce

Časté příčiny erektilní dysfunkce - ilustrace

Časté příčiny erektilní dysfunkce – ilustrace

 

Většina lékařů se shoduje v tom, že porucha erekce se ve většině případů nepovažuje za samotné onemocnění, ale spíše za projev jiného onemocnění. Mezi spouštěče patří například:

 • Vysoký krevní tlak
 • diabetes
 • Parkinsonova choroba
 • hypospadie (vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu)
 • Peyronieho choroba
 • roztroušená skleróza
 • cukrovka
 • ateroskleróza
 • neurologické onemocnění
 • kardiovaskulární onemocnění
 • chirurgické zákroky
 • psychické změny

Léčba erektilní dysfunkce

Snahy o léčbu erektilní dysfunkce sahají až do starověku a jsou známé ze záznamů ze starověké Indie či Arabských území už z období více než 1000 let před Kristem. Informace o těchto snahách se objevují i průběhu dávnější i bližší historie, ale skutečné terapeutické úspěchy přinesla až druhá polovina 20. století, zejména její konec, kdy se na trh dostaly účinné přípravky s klinickým testováním.

Současně dostupnou terapii erektilní dysfunkce můžeme klasifikovat podle více kritérií. Z hlediska terapeutického přístupu sem spadá:
1. Psychosexuální terapie
2. Farmakoterapie – perorální, intrauretrální, intrakavernózní – injekční
3. Chirurgická léčba
4. Řešení problémů pomocí zdravotnických prostředků – vakuový, podtlakový přístroj, penilní protézy
5. Fytoterapie

A jak probíhá léčba erektilní dysfunkce? Postupuje se tedy v jakýchsi vlnách.

1. Linie

V první linii léčby poruch erekce se uplatňují léky, užívané v podobě tablet nebo gelů. Jde o přípravky obsahující sildenafil, tadalafil, vardenafil nebo avanafil nebo prostaglandiny. V případě jejich neúčinnosti nebo slabého efektu se využívají léky druhé linie.

2. Linie

Ve druhé linii jsou injekční preparáty, které se podávají injekčně do topořivých těles penisu. Jde o léčiva, která zajistí dostatečné prokrvení topořivých těles penisu, což pak zajistí dostatečně tuhou erekci na penetraci. Pacienta lékař při návštěvě přesně naučí jak si injekci aplikovat.

Další možností léčby poruch erekce je implantace protéz penisu.

3. Terapie rázovými vlnami

Novou metodou léčby je terapie rázovými vlnami (LSTC – Linear Shockwave Tissue Coverage). Rázová vlna je extrémně silný impuls, který se šíří formou kmitající vlny. Akustické rázové vlny jsou šokové vlny charakteristické kolísavou změnou tlaku, vysokou amplitudou a neperiodicitou. Vlny přenášejí energii z místa vzniku do vzdálených oblastí. Akustické rázy pronikají do těla bez jakéhokoliv poškození kůže a pro terapii je používáme několik tisíc.

Sponzorováno

Aplikace lineární rázové vlny nízké intenzity vyvolá novotvorbu cév a významně zlepší krevní zásobení penisu. Díky ní opět dosáhnete kvalitní erekci. Zde si přečtěte více informací o léčbě erektilní dysfunkce rázovou vlnou.

Víte jaká je prevence erektilní dysfunkce?

Ne vždy je potřeba abyste s méně pevnou erekcí utíkali k lékaři a zpanikařili. Pokud vaše potíže přetrvávají krátkodobě možná postačí pokud změníte pár věcí ve vašem životě. První podmínkou by měla být změna životosprávy. Určitě víte, že malá hladina alkoholu v krvi zajistí vyšší chuť na sex. Ale pozor, toto se děje do hladiny 0,5 promile, nad tuto hranici je účinek alkoholu opačný. Kouříte? Měli byste přestat. Kouření ničí srdeční cévy, cévy v dolních končetinách a ty v penisu nevyjímaje.

Pokud máte sedavé práci, máte v životě málo pohybu i to může negativně působit na vaši erekci. Pravidelné cvičení, ale i procházky přidají na vaší pohlavní kondici. Stejně byste měli přehodnotit vaše stravovací návyky. Chutnají vám mastná jídla? Tak ani toto nechutná vašim cévám a tedy ani penisu. Měli byste zvýšit poměr čerstvé zeleniny a ovoce. Maso omezit a pokud tak to rybí je pro vás lepší. V případě obezity to znamená snížit tělesnou váhu, což prospěje celkovému zdravotnímu stavu, ne jen pevnosti vaší erekce. Nezapomínejte na správný pitný režim.

Jak již bylo napsáno, tak únava, stres a pracovní přetížení přispívají k potížím s poruchami erekce. Proto je třeba více odpočívat, vyhýbat se stresu a pokud jste doma z práce tak přehodit své myšlení na domácí prostředí a práci nechat v práci. Důležitou roli v kvalitě erekce hraje dostatečná léčba chronických onemocnění. Pokud přistupujete k léčbě nezodpovědně kromě toho, že ohrožujete své zdraví a život, přispíváte k poruchám erekce.

Vaši erekci lze podpořit i jinak – přírodně

Ne vždy je potřeba složitých diagnostických postupů a složité léčby. Hlavně tehdy pokud vaše potíže přetrvávají krátkodobě a pokud nechcete hned běžet k lékaři. Chápu, že je to intimní záležitost, se kterou hlavně muži nemají ochotu dělit se s někým druhým.

Léčba závažných poruch erekce probíhá léky s účinnými látkami, jako jsou sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil. Léky, sestávající z těchto účinných látek předepisuje lékař. V posledních letech se popularitě těší neregistrovaný a nechvalně známý přípravek Kamagra, který volně prodávají některé pochybné shopy. Jelikož se jedná o neregistrované generikum s účinnou látkou sildenafil (pouze na předpis), nedoporučujeme kupovat ani užívat.

V případě méně závažných stavů, můžete zkusit podporu erekce přírodním způsobem a to na základě použití bylinek, čajů, odvarů.

Mezi nejznámější byliny patří:

 • Kotvičník zemní neboli Tribulus terrestris
 • Ginko biloba
 • Řeřicha peruánská jako Maca peruánská
 • ženšen
 • šafrán
 • zázvor
 • a jiné bylinky podporující prokrvení

Nyní si pár přípravků popíšeme blíže:

Přírodní léčba erektilní dysfunkce

A jdeme na to:

1. Červený ženšen (panax ginseng)

Někdy se mu také říká bylinná Viagra. Panax ginseng (červený ženšen) má za sebou solidní výzkum. Výzkumníci zhodnotili sedm studií o červeném ženšenu a erektilní dysfunkci v roce 2008. Dávky se pohybovaly od 600 do 1000 miligramů (mg) třikrát denně. Výzkumníci došli k závěru, že existují „sugestivní důkazy o účinnosti červeného ženšenu při léčbě erektilní dysfunkce“.

Více aktuální výzkum zkoumá, jak červený ženšen ovlivňuje erektilní dysfunkci. Ginsenosidy jsou jedním z prvků přítomných v extraktu Panax ginseng, který působí na buněčné úrovni, aby zlepšil erekci.

Činnost Panax ginseng se jeví jako nejúčinnější pro osoby s vysokým obsahem lipidů v krvi a metabolickým syndromem. Tato bylina je známa tím, že má protizánětlivé účinky, zlepšuje funkci plic a zlepšuje průtok krve při jiných nemocech – všechny vlastnosti, které mohou zlepšit stav erektilní dysfunkce.

2. Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)

Jedna malá studie ukázala, že Rozchodnice růžová může být v tomto případě hodně užitečná. Dvaceti šesti z 35 mužů bylo podáno 150 až 200 mg této rostliny denně po dobu tří měsíců. Následně vykázali výrazně lepší sexuální funkce. Tato bylina ukázala, že zlepšuje energii a snižuje únavu. Je zapotřebí více studií pro pochopení činnosti této bylinky.

3. DHEA

Dehydroepiandrosteron (DHEA) je přirozený hormon produkovaný nadledvinami. Následně může být v těle přeměněn jak na estrogen a testosteron.

Významná studie Massachusetts pro stárnoucí muže ukázala, že muži, kteří trpí erektilní dysfunkcí mají vyšší pravděpodobnost nízké hladiny DHEA. V roce 2009 se 40 lidí s ED zúčastnilo další studie, ve které polovina užívala 50 mg DHEA a polovina dostávala placebo jednou denně po dobu šesti měsíců. Ti, kteří dostávali DHEA, s větší pravděpodobností dosáhli a udržovali erekci.

V nedávné době byla DHEA identifikována jako možnost léčby erektilní dysfunkce u mužů se souběžným diabetem. ED obyčejně postihuje tyto muže kvůli hormonálním změnám a komplikacím s diabetes, které interferují s průtokem krve do orgánů.

4. L-arginin

L-arginin je aminokyselina přirozeně přítomná ve vašem těle. Pomáhá vytvářet oxid dusnatý. Oxid dusnatý uvolňuje krevní cévy, usnadňuje tak úspěšnou erekci a je nezbytný pro zdravé sexuální fungování.

Vědci zkoumali účinky L-argininu na muže s eretilní dysfunkcí. Třicet jedna procenta mužů s ED užívajícími 5 gramů L-argininu denně zaznamenala výrazné zlepšení sexuální funkce.

Druhá studie ukázala, že L-arginin kombinovaný s pycnogenolem, rostlinným produktem ze stromové kůry, obnovil sexuální schopnosti až po 80% účastníků po dvou měsících. 92% mužů pak obnovilo sexuální schopnosti po třech měsících. Další, placebem kontrolovaná studie zjistila, že L-arginin v kombinaci s jinými léky byl dobře tolerován, je bezpečný a účinný při mírné až středně závažné erektilní dysfunkci.

5. Akupunktura

Ačkoli výsledky studií jsou trochu smíšené, mnohé ukazují pozitivní výsledky, pokud se akupunktura používá k léčbě erektilní dysfunkce. Studie z roku 1999 například zjistila, že akupunktura zlepšila kvalitu erekce a obnovila sexuální aktivitu u 39% účastníků této studie.

V pozdější studii publikované v roce 2003 bylo uvedeno, že 21% všech pacientů s ED, kteří prošli akupunkturou, zlepšili svoji erekci. Rizika akupunktury jsou nízké, pokud jsou poskytovány licencovaným akupunkturistou. Akupunktura ukazuje slibné výsledky pro léčbu ED, ale je zapotřebí více studií.

6. Yohimbe

Tento doplněk je extrahován z kůry afrického stromu yohimbe. Některé studie tohoto doplňku ukázaly pozitivní účinky na sexuální výkonnost. Nicméně, americká urologická asociace nedoporučuje yohimbe jako léčbu ED. Je to proto, že neexistuje mnoho důkazů, které by dokazovaly, že to prostě funguje. Jeho vedlejší účinky mohou být v určitých podmínkách škodlivé pro zdraví. Mezi ně patří zvýšený krevní tlak a srdeční frekvence, podrážděnost a třes. Pokud se rozhodnete, že chcete zkusit Yohimbe, nezapomeňte si předem poradit se svým lékařem.

Co dále si přečíst na toto téma?

VIDEO: Léčba poruch erekce lineární rázovou vlnou

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

 • Erectile dysfunction Autoři: Faysal A. Yafi, Lawrence Jenkins
 • Zdroj obrázku: VectorMine / depositphotos.com

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva