Sponzorováno

Vše o hemoglobinu – jeho funkce, hodnoty – vše co potřebujete vědět 4.77/5 (13)

 • Hemoglobin je železo obsahující protein nacházející se v červených krvinkách, známých také jako erytrocyty. Hlavní funkcí hemoglobinu je přenášet kyslík z plic do tkání a následně přenášet oxid uhličitý zpět do plic, kde je vyměněn za kyslík.
 • Hemoglobin má unikátní schopnost vázat kyslík díky svému železitému jádru. Když je krevní tok hemoglobinu vystaven kyslíku v plicích, hemoglobin se váže na kyslík a tvoří oxyhemoglobin, který je schopen přenášet kyslík po celém těle. Jakmile se dostane do tkání, kde je nižší koncentrace kyslíku, hemoglobin uvolní kyslík a zároveň vezme zpět oxid uhličitý, který je následně odvezen zpět do plic, aby byl vydechnut.
 • Tento proces transportu kyslíku je klíčový pro energetické potřeby buněk a pro udržení normálních funkcí těla. Hemoglobin je také důležitým faktorem při udržování pH krve a udržení acidobazické rovnováhy.

Hemoglobin je protein bohatý na železo, nacházející se v červených krvinkách, který umožňuje krvi přenášet kyslík do tkání v celém těle. Nízké hladiny hemoglobinu často ukazují na nemoc zvanou anémie, ale i vysoké hladiny mohou být také známkou vážného zdravotního stavu.

Když má někdo nedostatek červených krvinek nebo ty, které má, nefungují správně, tělo nemá dostatek kyslíku, který potřebuje ke svému fungování. Tento stav se nazývá anémie.

Čtěte dále, abyste se dozvěděli více o tom, jak mohou hladiny hemoglobinu ovlivnit zdraví lidí, napíšeme si i o příznacích problémů s hemoglobinem, léčbě a výhledu pro lidi s nízkým množstvím hemoglobinu v těle.

Co je to ten hemoglobin?

Každý protein hemoglobinu obsahuje čtyři atomy železa a může tedy nést čtyři molekuly kyslíku. Hemoglobin je tedy protein v červených krvinkách a dodává životodárný kyslík do celého těla – tedy všude tam, kde proudí naše krev. Každá z miliard buněk v těle potřebuje ke své regeneraci a údržbě kyslík.

Hemoglobin také hraje nezastupitelnou roli v tom, že pomáhá červeným krvinkám získat jejich správný diskovitý tvar, což jim pomáhá snadno se pohybovat krevními cévami.

Hemoglobin - ilustrace

Hemoglobin – ilustrace

 

Jak se testují hladiny hemoglobinu?

Krevní test může jednoduše posoudit hladinu hemoglobinu. Takový test se odborně nazývá hemoglobinový test. Lékaři mohou tedy pacientovi odebrat vzorek krve a poslat jej do laboratoře k testování. Lékaři mohou měřit hladiny hemoglobinu jako součást testu kompletního krevního obrazu.

Nízká hladina hemoglobinu v krvi znamená také nízkou hladinu kyslíku. To může vést ke stavu zvanému anémie. Testy obvykle vyjadřují hemoglobin neboli Hb v gramech na decilitr (g/dl) krve.

V Evropě lékaři diagnostikují anémii, když test zjistí hladiny hemoglobinu nižší než 13,5 g/dl u mužů a nižší než 12,0 g/dl u žen. Výsledky u dětí se mohou lišit podle věku.

Vysoké hladiny hemoglobinu

Vysoké hladiny hemoglobinu by mohly signalizovat vzácnou krevní poruchu zvanou polycytémie. Při polycytemii tělo vytváří příliš mnoho červených krvinek, což způsobuje, že krev je hustší než obvykle. To může vést ke sraženinám, infarktům a třeba i k mrtvici. Jde o závažný celoživotní stav, který může být bez léčby dokonce smrtelný.

Dehydratace, kouření nebo pobyt ve vysokých nadmořských výškách mohou také způsobit vysoký hemoglobin. Může to také signalizovat další stavy, jako je onemocnění plic nebo srdce.

Nízké hladiny hemoglobinu

Nízké hladiny hemoglobinu obvykle naznačují, že osoba má nějaký typ anémie. Existuje několik druhů anémie:

 • Anémie z nedostatku železa: Toto je nejběžnější typ, který se může objevit, když člověk nemá v těle dostatek železa a nemůže vytvořit hemoglobin, který tělo potřebuje. Obvykle toto způsobuje ztráta krve, ale může se také stát, když tělo nevstřebává z nějakého důvodu dostatek železa. To se může stát například tehdy, když někdo podstoupil žaludeční bypass.
 • Anémie související s těhotenstvím: Jedná se o druh anémie z nedostatku železa, ke které dochází, protože těhotenství a porod vyžadují značné množství železa.
 • Nutriční anémie: Nastává, když jsou ve stravě člověka nízké hladiny živin, jako je vitamín B12 nebo kyselina listová – také nazývaná folát. Tato anémie mění tvar červených krvinek, což snižuje jejich účinnost.
 • href=“https://www.rehabilitace.info/nemoci/aplasticka-anemie-drenovy-utlum-priznaky-priciny-a-lecba/“Aplastická anémie: Jedná se o poruchu, kdy imunitní systém napadá krvetvorné kmenové buňky v kostní dřeni, což má za následek méně červených krvinek.
 • Hemolytická anémie: Může to být důsledek jiného stavu nebo může mít genetickou příčinu. Objevuje se, když se červené krvinky rozpadají v krevním řečišti nebo slezině.
 • Srpkovitá anémie: Jedná se o genetický stav, kdy je protein hemoglobinu abnormální. Znamená to, že červené krvinky mají srpovitý tvar a jsou tuhé, což jim brání v průtoku malými krevními cévami.
 • Jiné stavy, jako je onemocnění ledvin a chemoterapie pro léčbu rakoviny, mohou způsobit anémii, když ovlivňují schopnost těla vytvářet červené krvinky.

Nízká hladina hemoglobinu u kojenců

Novorozenci mohou mít dočasnou anémii ve věku 6–8 týdnů. K tomu dochází, když jim dojdou červené krvinky, se kterými se narodily, ale jejich tělo dosud nevytvořilo nové červené krvinky. Tento stav nijak nepříznivě neovlivní dítě, pokud není nemocné z nějakého jiného důvodu.

Děti mohou mít také anémii z příliš rychlého rozpadu buněk, což má za následek žloutnutí kůže, stav známý jako žloutenka. K tomu často dochází, pokud matka a dítě mají neslučitelné krevní skupiny.

Výsledek hemoglobinového testu

Výsledky testu hemoglobinu ukážou, zda jsou hladiny hemoglobinu osoby v normálním referenčním rozmezí.

Různé laboratoře mají mírně odlišné pokyny, ale obecně jsou normální hladiny hemoglobinu následující.

 • 13,5 až 18,0 g/dl u mužů
 • 12,0 až 15,0 g/dl u netěhotných žen
 • 11,0 až 16,0 g/dl u dětí — toto rozmezí se může lišit podle věku
 • vyšší než 10,0 g/dl během těhotenství ženy

Pokud hladina člověka klesne pod tyto prahy, má anémii. Nízký hemoglobin však sám o sobě ne vždy diagnostikuje příčinu anémie.

Některé potenciální příčiny anémie mohou být:

Sponzorováno

 • nedostatek železa
 • nějaké chronické onemocnění
 • talasémie, onemocnění krve, které ovlivňuje tvorbu červených krvinek
 • otrava olovem
 • hypotyreóza
 • nemoc jater
 • užívání nějakých léků

Některé další faktory, jako je jídelníček, úroveň aktivity, některé léky nebo menstruační období u ženy, mohou ovlivnit výsledky tohoto testu.

Lékař může klást otázky týkající se zdravotní anamnézy, léků a příznaků osoby, aby interpretoval výsledky. Lidé mohou vyžadovat další testy, aby lékaři vyloučili určité nemoci nebo určili základní příčinu jakýchkoli abnormálních výsledků.

Příznaky nízké hladiny hemoglobinu

Mezi typické příznaky nízké hladiny hemoglobinu patří:

 • slabost
 • dušnost
 • závrať
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep
 • bušení v uších
 • bolesti hlavy
 • studené ruce a nohy
 • bledá nebo žlutá kůže
 • bolest na hrudi

Rizikové faktory nízké hladiny hemoglobinu

Starší lidé nebo lidé, kterým ve stravě chybí železo, mohou být vystaveni riziku vzniku anémie.

Lidé, kteří hodně intenzivně cvičí, jsou také vystaveni většímu riziku, protože velká námaha může vést k rozpadu červených krvinek v krevním řečišti. A dále ženy, které mají menstruaci nebo jsou těhotné, mohou být také vystaveny zvýšenému riziku vzniku anémie.

Dále lidé, kteří mají chronické zdravotní problémy, včetně autoimunitních stavů, onemocnění jater, onemocnění štítné žlázy a zánětlivé onemocnění střev, mohou mít nižší hladiny hemoglobinu, což zvyšuje šance na rozvoj anémie.

Hladina hemoglobinu se zvyšuje, když člověk potřebuje v těle více kyslíku. V důsledku toho může být někdo, kdo má onemocnění plic nebo ledvin, kouří nebo je dehydratovaný, ohrožen zvýšenými hladinami hemoglobinu.

Prevence

I když mnoha typům anémie nelze nijak předejít, konzumace potravin bohatých na železo, jako je hovězí maso, tmavě zelená listová zelenina, sušené ovoce a ořechy, může zabránit anémii způsobené nedostatkem železa nebo vitamínů.

Maso a mléčné výrobky jsou dobrým zdrojem vitamínu B12. Citrusové šťávy, luštěniny a obohacené cereálie obsahují kyselinu listovou.

Obecně se nedoporučuje užívat doplňky železa, pokud to lékař nedoporučí. Zde najdete zdroje železa v potravinách.

Také odvykání kouření – pro ty, kteří kouří – a pití velkého množství vody může pomoci vyhnout se vysokým hladinám hemoglobinu.

Léčba

Léčba anémie se liší v závislosti na její příčině. Změny ve stravě nebo doplňky stravy mohou pomoci lidem s anémií z nedostatku železa nebo vitamínů.

Pokud je příčinou anémie jiný stav, léčba základního onemocnění často problém zmírní.

Léky a krevní transfuze jsou možností léčby aplastické anémie a antibiotika mohou pomoci při hemolytické anémii.

Polycytémie je celoživotní stav, který nelze vyléčit, ale léky mohou pomoci zvládnout příznaky.

Podobně srpkovitá anémie vyžaduje průběžnou léčbu symptomů. Transplantace kmenových buněk může u některých lidí nemoc vyléčit, ale také představuje značná rizika.

Výhled pro pacienty

Výhled pro anémii závisí opět na její příčině.

Anémie z nedostatku železa, anémie z nedostatku vitamínů a anémie ze ztráty krve mají dobrý výhled na léčbu. Lidé s nedostatkem železa obvykle potřebují léčbu po dobu alespoň 3 měsíců, aby si obnovili zásoby železa.

Srpkovitá anémie, polycytémie a některá další chronická onemocnění, která mohou způsobit anémii, jako je onemocnění ledvin, budou vyžadovat průběžnou léčbu.

Neléčená anémie může způsobit tyto problémy:

Starší lidé a lidé s komorbiditami jsou obecně náchylnější k vážným komplikacím.

Struktura hemoglobinu

Struktura hemoglobinu

Struktura hemoglobinu

 

Hemoglobin je složen z proteinové části nazývané globin a čtyř železných iontů, každý vázán na jedno hemové jádro. Globin je tvořen řetězcemi aminokyselin, které vytvářejí čtyři podjednotky hemoglobinu.

Struktura hemoglobinu se skládá z dvou alfa-podjednotek a dvou beta-podjednotek u dospělých osob (u plodu může být místo beta-podjednotek přítomna gama-podjednotka). Tyto podjednotky jsou spojeny disulfidickými můstky, což jsou pevné chemické vazby mezi určitými aminokyselinami.

Každá podjednotka obsahuje hemové jádro, které obsahuje jedno železné iontové centrum. Toto železné centrum je schopno vázat kyslík a tvořit oxyhemoglobin. Každý hemoglobin tedy může vázat čtyři molekuly kyslíku, jednu na každé železné centrum. Tato schopnost vázat a uvolňovat kyslík je klíčová pro funkci hemoglobinu při přenosu kyslíku z plic do tkání a následně oxidu uhličitého zpět do plic.

A na závěr to shrnu

Hemoglobin pomáhá červeným krvinkám přenášet kyslík do svalů a tkání. Abnormální hladiny hemoglobinu mohou být známkou několika zdravotních problémů.

Hemoglobin je složka vaší krve, která dodává kyslík do celého těla. Pokud jsou vaše hladiny hemoglobinu nízké, vaše buňky nemusí dostávat dostatek kyslíku. V důsledku toho se můžete často cítit unavení, slabí nebo se vám může točit hlava.

Lékaři používají krevní test ke kontrole hladiny hemoglobinu. Obvykle si tento test objednají jako součást běžného vyšetření. Léčba nízkých hladin hemoglobinu závisí na příčině, ale může znamenat třeba i užívání doplňků stravy.

Sponzorováno

V tomto článku jsem popsal to, co je hemoglobin, jak hladiny hemoglobinu ovlivňují vaši pohodu a jak lékaři testují a léčí nízké hladiny hemoglobinu.

Mrkněte i na další zajímavé články

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva