Olovo v těle (otrava olovem) – jak nám může ublížit? 4.77/5 (13)

Sponzorováno

 • Olovo je kumulativní toxická látka, která ovlivňuje více tělesných systémů a je zvláště škodlivé pro malé děti.
 • Olovo v těle je distribuováno do mozku, jater, ledvin a kostí. Ukládá se v zubech a kostech, kde se časem hromadí. Expozice člověka se obvykle hodnotí měřením olova v krvi.
 • Olovo v kostech se během těhotenství uvolňuje do krve a stává se zdrojem expozice vyvíjejícímu se plodu.
 • Neexistuje žádná úroveň expozice olovu, o které je známo, že nemá škodlivé účinky.
 • Je možné zabránit expozici olovu.

Staré hračky byly často natírány barvami s olovem. Dnes se ale s takovými hračkami už asi nesetkáte

Staré hračky byly často natírány barvami s olovem. Dnes se ale s takovými hračkami už asi nesetkáte

Olovo je vysoce toxický kov a velmi silný jed. Otrava olovem je vážný, a někdy i smrtelný stav. Dochází k němu, když se v těle hromadí olovo. Olovo se nachází třeba v barvách na bázi olova, včetně barev na stěnách starých domů a hraček. Rovněž se nachází v:

 • uměleckých pomůckách
 • v prachu

Otrava olovem se obvykle u pacientů vyskytuje po dobu měsíců nebo let. Olovo může způsobit vážné mentální a fyzické poškození. Nejzranitelnější jsou pak v tomto směru malé děti. Děti dostávají olovo do těla tím, že si do úst vkládají předměty obsahující olovo. Dotykem na olovo a následným vložením prstů do úst se také mohou otrávit. Olovo je pro děti škodlivější, protože jejich mozek a nervový systém se stále vyvíjí.

Otravu olovem lze léčit, ale způsobené škody nelze zvrátit.

Jaké jsou příznaky otravy olovem?

Příznaky otravy olovem jsou různé. Mohou ovlivnit mnoho částí těla. Většinou se olovo v těle hromadí pomalu. Sledujte proto opakované expozice malým množstvím olova.

Po jednorázové expozici nebo požití olova je toxicita olova vzácná.

Známky opakované expozice olovu jsou nejčastěji tyto:

 • bolest břicha
 • břišní křeče
 • agresivní chování
 • zácpa
 • problémy se spánkem
 • bolesti hlavy
 • podrážděnost
 • ztráta vývojových dovedností u dětí
 • ztráta chuti k jídlu
 • únava
 • vysoký krevní tlak
 • necitlivost nebo brnění v končetinách
 • ztráta paměti
 • anémie
 • dysfunkce ledvin

U dospělých může otrava olovem dále způsobit potrat nebo předčasný porod, neplodnost, kóma, změny nálady, změny duševních funkcí.

A protože, jak jsme již uvedli, dětský mozek se stále vyvíjí, olovo může vést k mentálnímu postižení. Příznaky otravy olovem u dětí tak mohou zahrnovat:

 • problémy s chováním
 • nízké IQ
 • špatné známky ve škole
 • problémy se sluchem
 • krátkodobé a dlouhodobé potíže s učením
 • zpoždění růstu

Vysoká toxická dávka otravy olovem může mít za následek další nouzové příznaky. Tyto mohou být:

 • silné bolesti břicha a křeče
 • zvracení
 • svalová slabost
 • klopýtání při chůzi
 • záchvaty
 • kóma
 • encefalopatie, která se projevuje jako zmatenost, kóma a záchvaty

Pokud má někdo příznaky těžké expozice olovu, volejte 112 nebo místní pohotovostní lékařskou službu. Nezapomeňte mít připraveny následující informace, které můžete informovat operátora záchranné služby:

 • věk osoby
 • váha
 • zdroj otravy
 • množství spolknuto
 • kdy došlo k otravě

V situacích, kdy se nejedná o nouzovou situaci, zavolejte na místní toxikologické oddělení a proberte příznaky otravy olovem.

Co způsobuje otravu olovem?

Při požití olova dochází k otravě olovem. Může to způsobit i dýchání prachu, který obsahuje olovo. Olovo ani necítíte a ani není často viditelné pouhým okem. Dříve bylo olovo běžné v barvách domů a v benzinu. Tyto výrobky se dnes s olovem již nevyrábí. Olovo je však stále přítomno všude. Vyskytuje se zejména ve starších domech.

Mezi běžné zdroje olova patří:

 • barva na domech vyrobená před rokem 1978
 • hračky a předměty pro domácnost malované před rokem 1976
 • kulky, závaží a rybářské potřeby z olova
 • potrubí a dřezové baterie, které mohou kontaminovat pitnou vodu
 • půda znečištěná výfukem automobilu nebo štěpená barva domu
 • malířské sady a umělecké potřeby
 • šperky, keramika a olověné figurky
 • akumulátory
 • oční linky Kohl nebo Kajal

Kdo je vystaven riziku otravy olovem?

Děti jsou obecně vystaveny nejvyššímu riziku otravy olovem, zejména pokud žijí ve starých domech. Je to proto, že děti jsou náchylné k vkládání předmětů a prstů do úst. Lidé v rozvojových zemích jsou také vystaveni vyššímu riziku. Mnoho zemí totiž nemá přísná pravidla týkající se olova.

Sponzorováno

Jak je diagnostikována otrava olovem?

Otrava olovem je diagnostikována testem na olovo v krvi. Tento test se provádí na standardním vzorku krve.

Olovo je v životním prostředí běžné. Národní institut pro environmentální zdravotní vědy uvádí, že žádné množství olova v krvi není bezpečné. Je známo, že hladiny až 5 mikrogramů na decilitr mohou souviset se zdravotními problémy u dětí.

Mezi další testy mohou patřit krevní testy, které sledují množství buněk ukládajících železo v krvi, rentgenové záření a případně biopsii kostní dřeně.

Jak se léčí otrava olovem?

Prvním krokem léčby je nalezení a odstranění zdroje olova. Udržujte děti mimo dosah zdroje. Pokud jej nelze odstranit, měl by být zapečetěn. Informace o tom, jak odstranit olovo, získáte na místním zdravotním oddělení. Mohou vám také pomoci snížit pravděpodobnost expozice olova.

V závažnějších případech lze použít postup známý jako chelatační terapie. Tato léčba se váže na olovo, které se nahromadilo ve vašem těle. Olovo se poté vylučuje močí.

Chelatace: Vazba kovového iontu na velkou molekulu za tvorby rozpustného komplexu; chelatační terapie užívá velké molekuly jako např. EDTA (ethyléndiaminotetraoctová kyselina) k odstranění nadbytku kovů, např. olova či železa, ze tkání a tím umožňuje jejich vyloučení z organismu.

Mezi nejčastěji používané chemické chelatátory patří EDTA a DMSA. EDTA má vedlejší účinky, které zahrnují dysfunkci ledvin a DMSA může mimo jiné často způsobovat nevolnost, bolesti břicha a alergické reakce.

I při léčbě může být těžké zvrátit účinky chronické expozice.

Jaký je výhled pacientů při otravě olovem?

Dospělí se střední expozicí olovu se obvykle uzdraví bez jakýchkoli komplikací. U dětí může zotavení nějakou dobu trvat. I malá expozice olovu může způsobit trvalé mentální postižení.

Prevence – jak lze zabránit otravě olovem?

Jednoduché kroky vám mohou pomoci zabránit otravě olovem. Jsou to tyto kroky:

 • Vyvarujte se nebo vyhoďte malované hračky, jejichž barva může obsahovat olovo.
 • Chraňte svůj dům před prachem.
 • K přípravě jídel a nápojů používejte pouze studenou vodu.
 • Před jídlem se ujistěte, že si každý člen umývá ruce.
 • Otestujte svou vodu na přítomnost olova. Pokud je hladina olova vysoká, použijte filtrační zařízení nebo pijte balenou vodu.
 • Pravidelně myjte dětské hračky a lahve.
 • Naučte své děti, aby si po hraní umývaly ruce.
 • Používejte doma bezolovnaté barvy.
 • Vezměte malé děti na screening hladiny olova v krvi u pediatra. Obvykle se to děje kolem 1 až 2 let.
 • Vyvarujte se míst, kde by mohla být použita barva na bázi olova.

Úrovně olova v krvi – testování

Krevní test měří hladiny olova ve vašem těle. Vysoká hladina olova v těle naznačuje otravu olovem. Děti a dospělí, kteří byli vystaveni působení olova, by si měli nechat otestovat hladinu olova. Olovo je zvláště škodlivé pro děti. Může to poškodit jejich vyvíjející se mozek a vést k problémům s jejich duševním vývojem. Může také způsobit poškození orgánů.

Kdo potřebuje testování

Děti by si měly nechat zkontrolovat hladinu olova, pokud existuje nějaké důvodné podezření na expozici. Obecně platí, že děti jsou testovány ve věku od 1 do 3 let. Místní samosprávy často stanoví pokyny pro testování olova, zejména pokud jde o rizika v této oblasti. Vaše místní zdravotní oddělení vám může říci, kdy je testování doporučeno.

Měli by být vyšetřeni dospělí a děti ohrožené otravou olovem. Mezi vysoce rizikové skupiny patří:

 • lidé žijící ve velkých metropolitních oblastech
 • lidé žijící ve starších domech, zejména v domech, které byly postaveny před rokem 1978

Vystavení určitým materiálům také zvyšuje riziko otravy olovem. Zdroje expozice olovu zahrnují:

 • půdy a vody vystavené olověným barvám, benzínovým přísadám nebo olověným trubkám
 • olověné barvy a glazury
 • dovážená kosmetika a bižuterie
 • kontaminované potraviny
 • práce v hutích
 • pracující v automobilovém nebo stavebním průmyslu

Lékař vám může také objednat krevní test, aby zkontroloval hladinu olova, pokud vám byla dříve diagnostikována otrava olovem. Tento test bude objednán, aby se zkontrolovalo, zda se vaše hladiny olova s ​​léčbou snižují. Podstoupení krevního testu je rutinní procedura. Pokud vám hrozí otrava olovem, je důležité zkontrolovat hladinu olova v krvi.

Sponzorováno

Takže na olovo pozor, může být hodně nebezpečné pro naše zdraví.

A dále si přečtěte

Zdroje článku a studie na toto téma

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva