Sponzorováno

Substituční terapie testosteronem – co je to a proč se dělá? 4.82/5 (11)

Užívat testosteron je možné i pomoci náplastí

Užívat testosteron je možné i pomoci náplastí

V tomto článku si povíme něco o substituční terapii testosteronem – co se tohoto tématu týče, je třeba odpovědět na mnoho důležitých otázek. Kdy je substituční terapie testosteronem nutná či doporučená? Je to bezpečná metoda? Jaká jsou rizika, a co je možná ještě důležitější, mohou přínosy převažovat nad možnými vedlejšími účinky?

Existuje celá řada důvodů, proč může být u pacienta doporučena substituční léčba testosteronem. Tato hormonální terapie však není pro každého.

Zvažujete terapii testosteronem, abyste se s postupujícím věkem cítili mladší a energičtější? Než se pro to rozhodnete, měli byste znát i rizika. Jak stárnete, terapie testosteronem může znít slibně. Existuje však mnoho mylných představ o tom, co pro vás léčba může znamenat.

Začněme pomalu, co je to testosteron?

Testosteron je považován za mužský pohlavní hormon a je primárně produkován ve varlatech (i když velmi malé množství pochází i z nadledvin). Testosteron je zodpovědný za vývoj primárních sexuálních charakteristik: mužských pohlavních orgánů. Je také zodpovědný za sekundární sexuální charakteristiky, včetně svalové hmoty, hlubokého hlasu a vzorce ochlupení.

Testosteron pomáhá regulovat i další fyzikální faktory, které ovlivňují náladu a hladinu energie a chrání zdraví srdce. Je také zodpovědný za udržování normální sexuální touhy. Testosteron pomáhá ovlivňovat nebo poskytuje:

 • Kardiovaskulární ochranu
 • Produkci červených krvinek
 • Náladu a celkový pocit pohody
 • Vitalitu (úroveň energie)
 • Hustotu a síla kostí
 • Produkci spermií

Co způsobuje nízkou hladinu testosteronu?

Existuje řada podmínek, které by mohly způsobit nízkou hladinu testosteronu, mezi které patří:

 • Primární hypogonadismus (když varlata nefungují správně)
 • Sekundární hypogonadismus (když je produkce testosteronu potlačena v důsledku nádoru hypofýzy nebo hypotalamu)
 • Rakovina (rakovina prsu, varlat, rakovina prostaty)
 • Bilaterální orchidektomie (odstranění obou varlat v důsledku rakoviny nebo jiných stavů, jako je torze varlat)
 • Poranění varlat
 • Zpožděná puberta
 • Normální proces stárnutí

Substituční terapie testosteronem (TRT)

Substituční terapie testosteronem je proces nahrazení testosteronu, který se ztrácí v důsledku poranění, stavu, který je přítomen při narození, nebo onemocnění, které způsobuje nízkou hladinu testosteronu. Může být také podáno k nahrazení hladin testosteronu, které poklesly v důsledku orchiektomie (odstranění jednoho nebo obou varlat).

Metody substituční terapie testosteronem

Existují různé možnosti aplikace TRT.

Náplasti (transdermální)

Tělo je schopné absorbovat testosteron prostřednictvím náplastí, které se hodně snadno používají. Mohou však způsobit podráždění pokožky a musí být aplikovány několikrát denně. Navíc ne všichni pacienti dobře absorbují tento lék.

Gely nanášeny na pokožku

Aplikují se pohodlně, ale je třeba přijmout preventivní opatření, aby se pokožka vystavená působení gelu TRT nechtěně neopírala o jiné části těla. Ženy a děti by neměly být těmto gelům vystaveny.

Bukální záplata

Tento typ náplasti, který se běžně nepoužívá, se nanáší na dásně dvakrát denně. Je vhodné ji používat, ale může způsobit podráždění dásní.

Injekce

Intramuskulární injekce se podávají každé dva až 10 týdnů (v závislosti na lékaři). Injekce jsou často nejlevnější možností a poskytují výraznější zvýšení hladin testosteronu s největším zlepšením příznaků.

Podkožně

Tato metoda znamená testosteron, který se umisťuje pod kůži – cca každé tři až šest měsíců. Tato metoda vyžaduje nejmenší údržbu a vysokou úroveň nepřetržitého ustáleného dávkování. Vyžaduje však také menší operaci pokaždé, když má dojít k nové dávce. U každého takového postupu dochází k nepříjemnostem a malému riziku infekce.

Ústně

Kapsle Jatenzo jsou novější perorální léky. Tobolky jsou pohodlné a na rozdíl od některých předchozích perorálních formulací testosteronu se nepředpokládá, že by způsobily poškození jater.

Nosní podání

Natesto je první intranazální terapií testosteronem. Typicky se podává třikrát denně do nosní dírky.

Co je hypogonadismus?

Mužský hypogonadismus je stav, kdy varlata neprodukují dostatek testosteronu, neprodukují spermie nebo obojí.

Podle jedné studie 20% mužů ve věku nad 60 let, 30% mužů ve věku nad 70 a 50% mužů ve věku nad 80 má hypogonadismus. Muž se může narodit s hypogonadismem nebo se může vyvinout později v životě. Testosteron klesá u všech mužů o 1% ročně, 10% za desetiletí počínaje věkem 30 let.

Příznaky hypogonadismu

Příznaky hypogonadismu u dospělých mužů mohou zahrnovat tyto problémy:

 • Erektilní dysfunkce
 • Neplodnost
 • Obtížnost při soustředění
 • Únava
 • Snížení růstu ochlupení na těle a obličeji
 • Snížení svalové hmoty
 • Zvětšení prsní tkáně (gynekomastie)
 • Úbytek kostní hmoty (osteoporóza)

Substituční léčba testosteronem pro léčbu hypogonadismu

Substituční léčba testosteronem je běžnou možností léčby u mužů s nízkou hladinou testosteronu a příznaky hypogonadismu. Substituční léčba testosteronem může přinést velmi pozitivní výsledky a dokonce způsobit, že člověk znovu získá mužské vlastnosti, které byly ztraceny kvůli nízké produkci testosteronu.

Ukázalo se, že použití TRT u pacientů s hypogonadismem je účinné a obecně bezpečné, ale k úplnému zajištění dlouhodobé bezpečnosti jsou zapotřebí další údaje z klinického výzkumu.

Kontraindikace substituční léčby testosteronem

Substituční léčba testosteronem nemusí být doporučena, pokud má osoba problémy, jako jsou:

 • Rakovina prostaty (ale někteří pacienti se mohou stát vhodnými kandidáty po dokončení úspěšné léčby)
 • Rakovina prsu u mužů
 • Spánková apnoe
 • Problémy močových cest (jako je nutkání na močení nebo frekvence, spojené se zvětšenou prostatou)
 • Městnavé srdeční selhání nebo jiné srdeční problémy
 • Vysoký počet červených krvinek
 • Nízký testosteron způsobený stárnutím

Testosteron a stárnutí

Úroveň testosteronu přirozeně klesá, jak muž stárne, počínaje kolem 30. roku života, a dále klesá po celý život.

Sponzorováno

Ačkoli se TRT stala populární léčbou, mnoho odborníků nedoporučuje substituční léčbu testosteronem pro příznaky nízké hladiny testosteronu související s věkem.

Primárním důvodem je relativně mnoho vedlejších účinků dlouhodobé substituční léčby testosteronem, včetně kontroverzního zvýšeného rizika srdečních onemocnění. To je hlavní důvod. Zatímco některé studie toto podporují, více studií ukázalo, že nemusí existovat žádné škodlivé účinky TRT na zdraví srdce.

Dalším faktorem, který představuje kontroverzní problém při předepisování TRT stárnoucím zdravým mužům, je to, že jakmile ho člověk začne užívat, tělo přestane vyrábět testosteron. Díky tomu je člověk závislý na dlouhodobém užívání hormonální substituce.

Příznaky nízkého testosteronu souvisejícího s věkem

V důsledku stárnutí přirozeně klesá hladina testosteronu. Může nastat několik běžných změn, včetně nespavosti (nebo jiných poruch spánku), nízké sexuální touhy, zvýšení tělesného tuku, snížení svalové hmoty, snížení motivace a nízké úrovně sebevědomí.

Nežádoucí účinky substituční léčby testosteronem

Krátkodobé vedlejší účinky substituční léčby testosteronem mohou zahrnovat tyto problémy:

 • Akné nebo mastná pleť
 • Otok nebo citlivost prsou
 • Otok kotníků (zadržování tekutin)
 • Snížení proudu nebo frekvence močení
 • Vysoký počet krvinek (což by mohlo zvýšit riziko vzniku krevních sraženin)
 • Spánková apnoe nebo zhoršení spánkové apnoe (potíže s dýcháním během spánku)
 • Smršťování varlat
 • Padání vlasů
 • Změny nálady
 • Zvýšená agresivita a podrážděnost
 • Změny hladin cholesterolu
 • Snížení počtu spermií (což může nepříznivě ovlivnit plodnost)

Je známo, že dlouhodobé nežádoucí účinky TRT jsou i problematičtější, včetně možného rizika těchto problémů:

 • Kardiovaskulární problémy (riziko mrtvice a infarktu)
 • Zvýšené riziko úmrtí na infarkt
 • Polycytémie (zvýšená koncentrace hladin hemoglobinu v důsledku zvýšení počtu červených krvinek)
 • Zhoršení příznaků s močením
 • Zlomeniny kyčle (z osteoporózy)

Důležité testy a vyšetření

Existuje několik důležitých doporučení, která by ti, kteří podstupují substituční léčbu testosteronem, měli dodržovat jako preventivní opatření. Měli byste podstoupit základní vyšetření hustoty kostí a pravidelné testy hustoty kostí (k vyloučení osteoepenie nebo osteoporózy). Pravidelné laboratorní testy ke kontrole hladin testosteronu, PSA (marker zdraví / rakoviny prostaty), hematokritu a někdy jaterních enzymů jsou také důležité a měly by být prováděny rutinně během podstupování substituční léčby testosteronem.

Kromě toho je důležité každé tři až šest měsíců podstoupit fyzickou prohlídku u lékaře, aby se vyhodnotil krevní tlak a zkontrolovaly se další příznaky nebo vedlejší účinky, jako je nespavost.

Účinnost substituční léčby testosteronem

Než začnete takto užívat testosteron, je třeba důkladně zvážit mnoho možných vedlejších účinků této terapie. Bohužel existuje omezený výzkum dlouhodobé bezpečnosti substituční léčby testosteronem. Některé studie objevily vážná rizika spojená s touto léčbou – zejména při dlouhodobém užívání.

Některá významná zjištění ze studií o substituční léčbě testosteronem zahrnují následující:

 • Bylo prokázáno, že testosteron zvyšuje velikost prostaty o 12 procent.
 • Nebyla objevena žádná souvislost mezi hladinami testosteronu a vývojem rakoviny prostaty.
 • Ve studii zahrnující 312 mužů s hypogonadismem nezhoršila substituční léčba testosteronem skóre symptomů prostaty ani nepříznivě neovlivnila negativní příznaky močení (jako je maximální průtoky moči).
 • Jedna studie zjistila, že muži podstupující léčbu měli o 30% vyšší riziko úmrtí, infarktu nebo mrtvice ve srovnání s těmi, kteří nepodstupovali TRT. Mnoho dalších studií však toto srdeční riziko neprokázalo.
 • Mnoho odborníků má pocit, že polycytémie (stav, při kterém jsou zvýšené červené krvinky) je častým nežádoucím účinkem substituční léčby testosteronem. Dárcovství krve (flebotomie) je řešením pro muže se zvýšeným hematokritem při užívání TRT.

Tyto výsledky výzkumu je třeba brát v potaz, nicméně je třeba provést další výzkumy, aby se definitivně prokázaly dlouhodobé vedlejší účinky substituční léčby testosteronem.

Shrňme si informace

Existuje mnoho pozitivních výhod substituční léčby testosteronem, které mohou zlepšit celkovou kvalitu života lidí s nízkou hladinou testosteronu. Než začnete užívat TRT, je důležité prozkoumat všechny výhody a nevýhody jeho bezpečného a efektivního používání.

V některých případech mohou výhody substituční léčby testosteronem převažovat nad riziky. Mějte na paměti, že ačkoli je tato léčba spojena se zvětšením prostaty, polycytemií a spánkovou apnoe, důkazy nejsou dost podstatné na to, aby plně podpořily mnoho potenciálních rizik.

Důležitým prvním krokem je důkladný rozhovor se lékařem před rozhodnutím o substituční léčbě testosteronem.

Při správném monitorování lékařem, včetně důkladné anamnézy, pravidelných návštěv v ordinaci a častých laboratorních kontrolách, může být substituční léčba testosteronem bezpečnou a účinnou léčbou pro některé lidi s nízkou hladinou testosteronu.

Pokud vás zajímá, zda by pro vás mohla být léčba testosteronem správnou cestou, poraďte se s lékařem o rizicích a výhodách. Před doporučením léčby testosteronem vám lékař pravděpodobně změří hladinu testosteronu alespoň dvakrát.

Léčba normálního stárnutí pomocí terapie testosteronem se nedoporučuje. Pokud nemáte zdravotní problém, který by přispíval k vašemu poklesu hladiny testosteronu, může váš lékař navrhnout přirozené způsoby, jak zvýšit hladinu testosteronu, jako je hubnutí a zvýšení svalové hmoty pomocí cvičení.

Sponzorováno

A co vy? Máte se substituční léčbou testosteronem nějaké zkušenosti? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

Co si dále přečíst na toto téma?

Zdroje článku a studie na toto téma

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva