Sponzorováno

Spánková apnoe – příčiny, příznaky a léčba 4.9/5 (29)

  • Spánková apnoe je porucha dýchání, která se projevuje opakovaným a dočasným zastavením dýchání během spánku. Toto zastavení dýchání může trvat několik sekund až minut a opakuje se během celé noci. Spánková apnoe je způsobena částečným nebo úplným blokováním dýchacích cest, což způsobuje nedostatek kyslíku v těle.
  • Spánková apnoe může mít negativní vliv na kvalitu spánku a celkové zdraví. Časté přerušení spánku a snížený přísun kyslíku do těla mohou vést k problémům, jako je nadměrná únava během dne, poruchy paměti, nespavost, bolesti hlavy, depresivní nálada, problémy s koncentrací a zvýšené riziko srdečních onemocnění, jako je hypertenze a srdeční selhání.
  • Diagnóza spánkové apnoe se obvykle provádí pomocí nočního spánkového monitorování, které zaznamenává dýchání, srdeční frekvenci, hladinu kyslíku v krvi a další parametry během spánku.
  • Léčba spánkové apnoe zahrnuje změny životního stylu, používání zařízení pro kontinuální pozitivní tlak vzduchu (CPAP) nebo bilevelového tlaku vzduchu (BiPAP), orální aparáty a v některých případech chirurgický zákrok.

Spánková apnoe - příčiny, příznaky a léčbaSyndrom spánkové apnoe je poruchou regulace dýchání, která se vyznačuje přestávkami v dýchání s minimálně 10 sekundovým trváním, a výskytem více než 10 přestávek na jednu hodinu spánku. Muži jsou postiženi dvakrát častěji než ženy, 80% pacientů trpí i nadváhou. Příčinou syndromu je obstrukce (zúžení / zanesení / ucpání vrchních dýchacích cest) nebo nesprávné fungování dýchacího svalstva.

Příznaky spánkové apnoe

Symptomy jsou hlasité chrápání s přestávkami v dýchání, únava během dne, špatná koncentrace a výkon, vysoký krevní tlak, poruchy srdečního rytmu, deprese a problémy s potencí. Diagnóza se stanoví na základě příznaků pacienta, analýzy krevních plynů s měřením obsahu kyslíku a oxidu uhličitého, funkční diagnostikou plic a vyšetřením ve speciální spánkové laboratoři. Při neléčeném syndromu spánkové apnoe se může vyskytnout Cor pulmonale (čili zhuštění stěn a / nebo rozšíření pravé srdeční komory jako následek plicního onemocnění, oslabení / selhání pravé srdeční komory).

Klinicky se Cor pulmonale projevuje rychlými údery srdce, ze začátku nedostatkem vzduchu při zatížení, později i v klidovém stavu, často se dostaví zvětšení jater a otoky nohou (ukládání vody v nohách). Col pulmonale je prokazatelný na typických EKG změnách, při rentgenu plic a prostřednictvím ultrazvuku srdce (echokardiografie).

Pacienti se často stěžují na únavu během dne s krátkými nutkáním k spánku, především při monotónní práci (např. jízda na dálnici), ranní bolesti hlavy, problémy s koncentrací, pamětí, deprese a problémy s potencí.

Partneři postižených hovoří o nočních přestávkách při dýchání, hlasitém chrápání a fázích hyperventilace, t.z. rychlé dýchání s hlasitým chrápáním, aniž by se postižený na tento projev probudil. Tyto fáze hyperventilace vedou k přerušovanému a rušivém spánkovému rytmu s následkem chronického spánkového deficitu a únavy během dne.

Při klinických vyšetřeních syndromu se ukazuje přemnožení červených krvinek, která je způsobená nedostatkem kyslíku během noci.

Četnost spánkové apnoe

Výskyt syndromu se odhaduje na 4% u mužů a 2% u žen starších 40 let. Více než 80% postižených trpí nadváhou. Intenzita výskytu se zvyšuje zvyšováním věku.

Podobné diagnózy jako spánková apnoe

Z pohledu diferenciální diagnózy je třeba rozlišovat obstrukční chrápání bez syndromu spánkové apnoe, které se vyskytuje u poloviny všech mužů ve věku nad 50 let. Rozdíl oproti chrápání ve spojitosti se syndromem spánkové apnoe je abstinence únavy během dne a zachování tělesného výkonu, apnoické fáze netrvají déle než deset sekund a neopakují se častěji než desetkrát za hodinu spánku.

Dalšími diferenciálními diagnózami mohou být spánkové deficity přetrvávající delší dobu, spavá nemoc a narkolepsie, nutkání ke krátkým spánkem, halucinace, kataplexie (ochabnutí svalů) a pod. Diferenciální diagnózu je možné zajistit ve spánkové laboratoři.

Příčiny spánkové apnoe

1. Obstruktivní syndrom spánkové apnoe

Při syndromu spánkové apnoe se hovoří o dvou příčinách. Nejčastější je tzv. obstruktivní syndrom spánkové apnoe vyskytující se ve více než 90% případech, při kterém dochází, oslabením svalstva hltanu v spánku, k zanesení / zacpání dýchacích cest. Při uzavření dýchacích cest vznikne nedostatek kyslíku, dojde k nárůstu oxidu uhličitého a bradykardie, t.z. k značně zpomalené tepové frekvenci. Nárůst CO2 vede k tomu, že mozek vydává impuls ke zvýšení frekvence dýchání a tím k hyperventilací, čili rychlému dýchání a k otevření dýchacích cest se současným nárůstem srdeční frekvence.

Masivní nadváha, nosní polypy, zvětšené hltanové mandle, poloha na zádech s dozadu nakloněnou dolní čelistí jen podporují výše uvedené neduhy.

2. Centrálním syndromu spánkové apnoe

U méně než u deseti procent postižených se nevyskytuje zanesení / ucpání dýchacích cest, mluvíme o centrálním syndromu spánkové apnoe, při kterém občas dochází k nefunkčnosti dýchacího svalstva v návaznosti na chybějící stimulace receptorů.

Spánková apnoe - ilustrace a proudění vzduchu

Spánková apnoe – ilustrace a proudění vzduchu

 

Diagnóza

Diagnóza syndromu spánkové apnoe se určuje na základě vlastní anamnézy (pacient popisuje symptomy tak, jak je vnímá on) a cizí anamnézy (příbuzní). Jednoznačné výsledky poskytne až spánková laboratoř. Pacient zůstane jednu noc v tzv. spánkové laboratoři, kde jsou během spánku pozorovány hodnoty jako frekvence dýchání, obsah kyslíku v krvi (bez nutnosti odebrání krve), zvuky vydávané při dýchání, echokardiogram (EKG) a křivka mozkových potenciálů (EEG test).

Sponzorováno

Podle výsledků je možné po stanovení počtu a trvání dýchacích přestávek vypočítat index syndromu spánkové apnoe. Má prognostický význam a hlavní hodnotou je počet dýchacích pauz během jedné hodiny spánku. Apnoe index větší než dvacet znamená u nijak neléčeného pacienta 40%tní úmrtnost po osmi letech.

Pro stanovení ostatních příčin nočního vynechávání / selhávání dýchání se doporučuje pacientům vyšetření u ušního, nosního a krčního lékaře. U diagnostiky je třeba nasazení EKG a echokardiografie, příp. utrazvuk srdce, aby se vyloučil Cor pulmonale nebo stanovil stupeň zatížení pravé srdeční komory.
 

Terapie a léčba spánkové apnoe

Kauzální terapie (léčba) neexistuje. Symptomatická terapie spočívá v redukci hmotnosti pacientů, korekci překážek v nosohltanu (nosní polypy, mandle), jakož i v nasazení dýchací masky, která během spánku zajišťuje otevřené dýchací cesty, čímž odstraňuje přestávky v dýchání a nedostatek kyslíku.

Neinvazivní i chirurgické zákroky

Pro léčbu syndromu spánkové apnoe existují konvenční metody jako léky a dýchací masky na noc, tak chirurgické zákroky. Chirurgické zákroky se týkají operativního odstranění překážek v dýchacích cestách (jako např. zvětšené mandle) prostřednictvím tonsilektomie odstranění nosních polypů (výrůstků).

Pomáhá i redukce hmotnosti

Jelikož většina pacientů má nadváhu, dá se zlepšení stavu dosáhnout už i redukcí váhy.

Použití speciálních masek doporučuje 90% pacientů

Pokud nepomůže zhubnutí a syndrom nadále přetrvává, osvědčilo se použití tzv. CPAP nebo BIPAP – masek během noci. Podle výsledků je ve spánkové laboratoři naordinované a nastaven respirátor, jehož úkolem je odstranit kolaps dýchacích cest způsobených přetlakovým dýcháním, a tím obnovit normální spánkový rytmus. Chronická nespavost odpadá, pacient přestává trpět únavou během dne, je výkonnější a koncentrovanější. Více než 90% pacientů doporučuje tento způsob léčby.

Medikamentózní terapie

Při již existujícím Cor pulmonale je na místě medikamentózní terapie s cílem snížit zvýšený krevní tlak v malém krevním oběhu následovaném zátěží pravé srdeční komory. Vhodné jsou nitráty, Nifedipin a Theophyllin, preparát povzbuzující dýchání a snižující tlak v plicních cévách. Theophyllin musí být napasován individuálně na příslušný krevní obraz, protože jeho předávkování vede ke zvyšování srdeční frekvence, třesu, nevolnosti a nepokojnosti. Pro úspěšnou léčbu je důležitá abstinence alkoholu min. čtyři hodiny před spánkem, nikotinu i omamných a utišujících prostředků.

Shrnutí informací o spánkové apnoe

Spánková apnoe je porucha dýchání, která se projevuje opakujícími se přerušeními dýchání během spánku. Tyto přerušení, nazývané apnoické epizody, jsou způsobeny úplným nebo částečným zablokováním dýchacích cest. Apnoické epizody mohou vést k narušení spánku a snížení hladiny kyslíku v krvi.

Existují dva hlavní typy spánkové apnoe:

Obstruktivní spánková apnoe (OSA): Je nejběžnějším typem spánkové apnoe. Vyskytuje se, když se během spánku svaly hltanu a jazyka uvolní a zablokují dýchací cesty.

Centrální spánková apnoe (CSA): V tomto případě centrální nervový systém nedokáže řádně kontrolovat dýchání během spánku.

Léčba spánkové apnoe se liší v závislosti na závažnosti příznaků a typu apnoe. Některé z možných léčebných přístupů zahrnují:

Změny životního stylu: U mírnějších případů spánkové apnoe může být účinné provádění změn ve životním stylu. To může zahrnovat snižování hmotnosti, omezení konzumace alkoholu a tabáku, změny v pozici spánku nebo používání polohovacích polštářů.

Používání CPAP (Continuous Positive Airway Pressure): CPAP je zařízení, které udržuje otevřené dýchací cesty během spánku pomocí kontinuálního pozitivního tlaku vzduchu. Pacient nosí masku, která je připojena k přístroji CPAP, který poskytuje proud stlačeného vzduchu.

BiPAP (bilevel positive airway pressure) terapie: BiPAP je podobné CPAP, ale umožňuje pacientovi nastavit dvě úrovně tlaku – vyšší pro inhalaci a nižší pro výdech. Toto zařízení může být vhodnější pro lidi, kteří mají potíže s výdechem při používání CPAP.

Orální aparaty: Některé speciálně navržené orální aparaty mohou pomoci udržet dýchací cesty otevřené tím, že změní polohu čelistí a jazyka během spánku.

Chirurgické zákroky: V případech, kdy jiné léčebné metody selhaly nebo je apnoe závažná, může být uvažováno o chirurgických zákrocích, které mají za cíl odstranit překážky v dýchacích cestách.

Je důležité vše o spánkové apnoe konzultovat s lékařem nebo specializovaným odborníkem na spánkové poruchy, aby byla provedena diagnóza a vybrána nejvhodnější léčebná metoda pro konkrétní případ spánkové apnoe.

Máte nějaké zkušenosti se spánkovou apnoe? Napište nám do komentářů.

A dále si u nás o spánku přečtěte

VIDEO: Léčba spánkové apnoe

VIDEO: Spánková laboratoř odhalí příčiny nespavosti, pomůže a poradí

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

1 komentář u článku “Spánková apnoe – příčiny, příznaky a léčba”

  1. Milan napsal:

    Super,děkuji.Též mám problémy s chrápáním a rozhodl jsem se podstoupit toto vyšetření,ale obávám se zákazu řízení.Je toto možné.Děkuji případně za odpověd´.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva