Sponzorováno

Městnavé srdeční selhání – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.83/5 (29)

 • Městnavé srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže efektivně pumpovat dostatečné množství krve, aby uspokojilo potřeby těla. Tento stav může postihnout levou komoru srdce, pravou komoru nebo obě komory. Městnavé srdeční selhání může být akutní nebo chronické a má různé příčiny.
 • Hlavní příznaky městnavého srdečního selhání jsou: Dušnost: Těžkosti s dýcháním, zejména při fyzické aktivitě. únava: Pacienti s CHF mohou mít sníženou fyzickou vytrvalost a rychle se unavit. Otok: Hromadění tekutiny v těle může způsobit otoky nohou, kotníků, břicha nebo dokonce plic. Zvýšená srdeční frekvence: Někdy snažící se tělo kompenzovat tím, že zvyšuje srdeční frekvenci. Kašel: Pacienti mohou trpět suchým nebo hlenovým kašlem.
 • Příčiny městnavého srdečního selhání mohou zahrnovat vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, srdeční chlopní choroby, kardiomyopatii (onemocnění svalů srdce), chronickou obstrukční plicní chorobu (COPD), a mnoho dalších.
 • Léčba zahrnuje různé přístupy, včetně léků, diety, omezení soli, fyzické aktivity a chirurgických zákroků, jako jsou srdeční revaskularizace nebo transplantace srdce, v závažnějších případech.
 • Důležité je, že městnavé srdeční selhání vyžaduje pravidelné sledování lékařem a dodržování léčebných plánů a doporučení. Správná léčba a změny životního stylu mohou pomoci zlepšit kvalitu života pacientů s městnavým srdečním selháním a snížit riziko komplikací.

Otoky kotníků, chodidel a nohou jsou příznakem městnavého srdečního selhání

Otoky kotníků, chodidel a nohou jsou příznakem městnavého srdečního selhání

Městnavé srdeční selhání je chronický progresivní stav, který ovlivňuje čerpací sílu vašeho srdečního svalu. I když se často označuje jednoduše jako srdeční selhání, městnavé srdeční selhání konkrétně odkazuje na fázi, kdy se v srdci hromadí tekutina a způsobuje, že srdce neúčinně pumpuje.

Máte čtyři srdeční komory. Horní polovinu vašeho srdce tvoří dvě síně a dolní polovinu vašeho srdce tvoří dvě komory. Komory pumpují krev do orgánů a tkání vašeho těla a síně přijímají krev z vašeho těla, protože cirkuluje zpět ze zbytku těla. Síně mají funkci jakési mezistanice, kde se hromadí krev, aby poté byla rychle přečerpána do komory, a z té potom ze srdce.

Městnavé srdeční selhání se vyvíjí, když vaše komory nemohou pumpovat dostatečný objem krve do těla. Nakonec může krev a jiné tekutiny přejít do:

 • plic
 • břicha
 • jater
 • spodní části těla

Městnavé srdeční selhání může být i život ohrožující. Pokud máte podezření, že vy nebo někdo, koho znáte, máte městnavé srdeční selhání, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Městnavé srdeční selhání - ilustrace

Městnavé srdeční selhání – ilustrace

 

Jaké jsou příznaky městnavého srdečního selhání?

V raných fázích městnavého srdečního selhání s největší pravděpodobností nezaznamenáte žádné změny ve svém zdraví – prostě nebudete mít žádné příznaky. Pokud váš stav bude ale dále postupovat, dostaví se postupné změny ve vašem těle, které už vnímat budete – budete mít příznaky.

Příznaky, které se pravděpodobně objeví jako první:

 • únava
 • otoky kotníků, chodidel a nohou
 • přibývání na váze
 • zvýšená potřeba močení, zejména v noci

Další příznaky, které se později objeví – ty naznačují, že se váš stav zhoršil:

 • nepravidelný srdeční tep
 • kašel – není ale způsoben problémy s plícemi
 • sípání
 • dušnost, která může naznačovat plicní edém

Příznaky, které už naznačují závažné srdeční onemocnění:

 • bolest na hrudi, která vystřeluje přes horní část těla
 • rychlé dýchání
 • kůže, která vypadá modře, což je způsobeno nedostatkem kyslíku v plicích
 • mdloby, slabost, malátnost

Bolest na hrudi, která „vystřeluje“ přes horní část těla, může být také známkou infarktu. Pokud se u Vás vyskytne tento nebo jiné příznaky, které mohou poukazovat na závažné srdeční onemocnění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Příznaky městnavého srdečního selhání u dětí a kojenců

U kojenců a malých dětí může být obtížné rozpoznat městnavé srdeční selhání. Příznaky mohou být obecně tyto:

 • dítě se špatně krmí, nemá o jídlo jakoby zájem
 • nadměrné pocení
 • potíže s dýcháním

Tyto příznaky lze také pochopit jako kolika nebo infekce dýchacích cest. Špatný růst a nízký krevní tlak mohou být také příznaky srdečního selhání u dětí. V některých případech můžete cítit rychlou srdeční frekvenci odpočívajícího dítěte skrz jeho hrudní stěnu.

Léčba – jak se léčí městnavé srdeční selhání?

Vy a váš lékař můžete zvážit různé způsoby léčby v závislosti na vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, jak daleko váš stav pokročil.

Léky na městnavé srdeční selhání

Existuje několik léků, které lze použít k léčbě městnavého srdečního selhání, včetně ACE inhibitorů, beta-blokátorů a dalších.

ACE inhibitory

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) otevírají zúžené krevní cévy, aby zlepšily průtok krve. Vazodilatátory jsou pak další možností, pokud nemůžete tolerovat ACE inhibitory.

Může vám být předepsán jeden z následujících léků:

 • benazepril (Lotensin)
 • kaptopril (Capoten)
 • enalapril (Vasotec)
 • fosinopril (monopril)
 • lisinopril (Zestril)
 • quinapril (Accupril)
 • ramipril (Altace)
 • moexipril (Univasc)
 • perindopril (Aceon)
 • trandolapril (Mavik)

ACE inhibitory by neměly být užívány s následujícími léky bez konzultace s lékařem, protože mohou způsobit nežádoucí reakci:

 • Thiazidová diuretika. Mohou způsobit další snížení krevního tlaku.
 • Draslík šetřící diuretika. Tato diuretika mohou způsobit hromadění draslíku v krvi, což může vést k abnormálním srdečním rytmům. Mezi příklady patří: riamteren (Dyrenium), eplerenon (Inspra) a spironolakton (Aldactone).
 • Nesteroidní protizánětlivé léky jako je ibuprofen, aspirin a naproxen, mohou způsobit zadržování sodíku a vody. To může snížit účinek ACE inhibitoru na váš krevní tlak.

Prosím pamatujte, že toto je jen zkrácený seznam, proto si před užitím nových léků vždy promluvte se svým lékařem.

Beta-blokátory

Beta-blokátory snižují práci, kterou srdce musí dělat, a mohou snížit krevní tlak a zpomalit rychlý srdeční rytmus.

Toho lze dosáhnout pomocí těchto léků:

 • atenolol (tenormin)
 • bisoprolol (Zebeta)
 • karvedilol (Coreg)
 • esmolol (Brevibloc)
 • metoprolol (Lopressor)
 • nadolol (Corgard)
 • nebivolol (Bystolic)

Beta-blokátory by měly být užívány s opatrností s následujícími léky, protože mohou způsobit nežádoucí reakci:

 • Antiarytmické léky. Ty mohou zvýšit kardiovaskulární účinky, včetně zpomalené srdeční frekvence. Příkladem je amiodaron (Nexteron).
 • Antihypertenzní léky. Tyto léky mohou také zvýšit pravděpodobnost kardiovaskulárních účinků a zahrnují lisinopril (Zestril), kandesartan (Atacand) a amlodipin (Norvasc).
 • Antipsychotika. Některá antipsychotika, jako je thioridazin (Mellaril), mohou také u některých lidí způsobit nízký krevní tlak.
 • Fentora (Fentanyl). Může způsobit nízký krevní tlak.
 • Klonidin (Catapres). Klonidin může způsobit vysoký krevní tlak.

Než začnete užívat jakékoli nové léky, měli byste se vždy poradit se svým lékařem.

Sponzorováno

Diuretika

Diuretika snižují obsah tekutin v těle. Městnavé srdeční selhání může totiž způsobit, že vaše tělo bude zadržovat více tekutin, než by mělo.

Váš lékař může doporučit:

 • Kličková diuretika. Ty způsobují, že ledviny produkují více moči. To pomáhá odstranit přebytečnou tekutinu z těla. Mezi příklady patří furosemid (Lasix), kyselina ethakrynová (Edecrin) a torsemid (Demadex).
 • Draslík (kalium) šetřící diuretika. Pomáhají zbavit se tekutin a sodíku a přitom si zachovávají draslík. Mezi příklady patří triamteren (Dyrenium), eplerenon (Inspra) a spironolakton (Aldactone).
 • Thiazidová diuretika. Ty způsobují rozšíření krevních cév a pomáhají tělu odstranit veškerou další tekutinu. Mezi příklady patří metolazon (Zaroxolyn), indapamid (Lozol) a hydrochlorothiazid (Microzide).

Pamatujte si, že diuretika by měla být užívána s opatrností s následujícími léky, protože mohou způsobit nežádoucí reakci:

 • ACE inhibitory. Mohou způsobit snížení krevního tlaku, včetně lisinoprilu (Zestril), benazeprilu (Lotensin) a kaptoprilu (Capoten).
 • Tricyklická antidepresiva (TCA), mohou způsobit snížení krevního tlaku. Mezi příklady patří: amitriptylin a desipramin (Norpramin).
 • Anxiolytika. Anxiolytika jsou léky proti úzkosti, které mohou snížit krevní tlak. Mezi běžná anxiolytika patří alprazolam (Xanax), chlordiazepoxid (Librium) a diazepam (Valium).
 • Hypnotika. Sedativa, jako je zolpidem (Ambien) a triazolam (Halcion), mohou způsobit nízký krevní tlak.
 • Beta-blokátory. Beta-blokátory, jako je metoprolol (Lopressor) a karvedilol (Coreg), mohou také způsobit nízký krevní tlak.
 • Blokátory vápníkového kanálu. CCB mohou způsobit pokles krevního tlaku. Mezi příklady patří amlodipin (Norvasc) a diltiazem (Cardizem).
 • Nesteroidní protizánětlivé léky. Tyto léky mohou způsobit toxicitu jater.

Toto je zkrácený seznam pouze s nejběžnějšími lékovými interakcemi. Než začnete užívat jakékoli nové léky, měli byste se vždy poradit se svým lékařem. Na to určitě pamatujte.

Operace a zákroky

Pokud léky samy o sobě nejsou účinné, mohou být potřeba invazivnější postupy. Jednou z možností je angioplastika, postup otevírání blokovaných tepen.

Váš kardiolog může také zvážit chirurgický zákrok na opravu srdečních chlopní, který pomůže správně otevírat a zavírat chlopně.

Jaké jsou příčiny městnavého srdečního selhání?

Městnavé srdeční selhání může být důsledkem jiných zdravotních stavů, které přímo ovlivňují váš kardiovaskulární systém. Proto je důležité provádět pravidelné každoroční kontroly, aby se snížilo riziko problémů se zdravím srdce, včetně:

Hypertenze

Pokud je váš krevní tlak vyšší než obvykle, může to vést k městnavému srdečnímu selhání. Hypertenze má mnoho různých příčin. Mezi nimi je ztvrdnutí vašich tepen, což pak zvyšuje tlak v tepnách.

Ischemická choroba srdeční

Cholesterol a další typy mastných látek mohou blokovat koronární tepny, což jsou malé tepny dodávající krev do srdce. To způsobí zúžení tepen. Užší koronární tepny omezují průtok krve a mohou vést k poškození tepen.

Problémy srdečních chlopní

Vaše srdeční chlopně regulují průtok krve srdcem otevíráním a zavíráním, aby se krev dostala do a ven z komor.

Srdeční chlopně, které se neotevřou a nezavřou správně, mohou přinutit vaše komory, aby usilovněji pracovaly na pumpování krve. Může to být důsledek srdeční infekce nebo nějaké vady.

Jiné problémy

Zatímco onemocnění související se srdcem mohou vést k městnavému srdečnímu selhání, existují i ​​další zdánlivě nesouvisející stavy, které mohou také zvýšit vaše riziko. Třeba:

 • cukrovka
 • nemoci štítné žlázy
 • obezita

K městnavému srdečnímu selhání mohou také přispívat závažné infekce a alergické reakce.

Jaké jsou nejběžnější typy městnavého srdečního selhání?

Levostranné městnavé srdeční selhání je nejběžnějším typem městnavého srdečního selhání. Nastává, když vaše levá komora správně neodčerpává krev do vašeho těla. Jak stav postupuje, může se v plicích hromadit tekutina, což ztěžuje dýchání.

Existují dva druhy levostranného srdečního selhání:

 • Systolické srdeční selhání neboli systolická dysfunkce nastává, když se levá komora nedokáže normálně stahovat. Tím se snižuje úroveň síly, která je k dispozici pro vytlačování krve do oběhu. Bez této síly nemůže srdce správně pumpovat.
 • K diastolickému selhání neboli diastolické dysfunkci dochází, když sval v levé komoře ztuhne. Protože se už nedokáže uvolnit, srdce se mezi údery nedokáže úplně naplnit krví.

Pravostranné městnavé srdeční selhání nastává, když má pravá komora potíže s čerpáním krve do plic. Krev se hromadí ve vašich cévách, což způsobuje zadržování tekutin v dolních končetinách, břiše a dalších životně důležitých orgánech.

Je možné mít levostranné i pravostranné městnavé srdeční selhání současně. Onemocnění obvykle začíná na levé straně a poté, když není léčeno, cestuje i doprava.

Fáze městnavého srdečního selhání

 • Třída 1 – během typické fyzické aktivity se u vás neobjeví žádné příznaky. Městnavé srdeční selhání v této fázi lze zvládnout změnami životního stylu, léky na srdce a monitorováním.
 • Třída 2 – pravděpodobně jste v klidu bez příznaků, ale normální fyzická aktivita může způsobit únavu, bušení srdce a dušnost. Městnavé srdeční selhání v této fázi lze zvládnout změnami životního stylu, léky na srdce a pečlivým sledováním.
 • Třída 3 – pravděpodobně jste v klidovém režimu bez příznaků a obtíží, ale existuje u vás znatelné omezení fyzické aktivity. I mírné cvičení může způsobit únavu, bušení srdce nebo dušnost. Léčba může být komplikovaná. Poraďte se svým lékařem o tom, co pro vás může v této fázi znamenat srdeční selhání.
 • Třída 4 – pravděpodobně nebudete moci vykonávat žádnou fyzickou aktivitu bez nějakých příznaků, které jsou přítomny i v klidu. V této fázi neexistuje léčba městnavého srdečního selhání, ale stále existují možnosti pro zlepšení kvality života a paliativní péči. Možná budete chtít s lékařem prodiskutovat možné výhody a rizika každého z nich.

A co vy? Máte nějaké zkušenosti s městnavým srdečním selháním? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

Dále si o srdečním selhání přečtěte

VIDEO: Léčba srdečního selhání – pár poznámek – doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Sponzorováno

Zdroje článku a studie o městnavém srdečním selhání

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

1 komentář u článku “Městnavé srdeční selhání – co je to – příznaky, příčiny a léčba”

 1. Mirek napsal:

  u městnavých srdečních selhávání je třeba účinné medikace,
  navázně echokokardiologicka vyšetření, zásadně vyloučit myokardu a mozkovou příhodu. Při trvající dušnosti provedení kardio verze, kdy pacient výrazně pocítí zlepšení dechu a kondice, obratem navázat na katetrizační ablací srdce….. Pokud navazující kroky se realizují lze výrazně, skutečně výrazně bez prodlevu a pacient spolupracuje, lze seriózně tvrdit, že je léčba úspěšná

Zanechat komentář ke článku

Zpráva