Sponzorováno

Vaskulární (cévní) demence – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.83/5 (12)

 • Vaskulární demence je způsobena stavy, které poškozují krevní cévy a blokují průtok krve do vašeho mozku.
 • Mezi onemocnění, které vaskulární demenci způsobují, patří srdeční choroby, cukrovka, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu.
 • Demence negativně ovlivňuje paměť, myšlení, chování, jazyk a celkově osobnost.
 • Léčba znamená zejména léčbu onemocnění krevních cév a také změny životního stylu pro zdravého srdce.
 • Léčba může zahrnovat léky na kontrolu krevního tlaku, krevního cukru a cholesterolu, stejně jako léky na symptomatickou úlevu od příznaků demence.
 • Prevence může znamenat změny životního stylu, jako je zdravá strava, cvičení a kontrolování rizikových faktorů pro srdeční a cévní onemocnění.

Co je vaskulární demence?

Vaskulární demence (též nazývaná cévní demence nebo multiinfarktová demence) je typ demence, která se vyvíjí jako důsledek poškození mozku způsobeného narušením krevního oběhu v mozku. Toto poškození může být způsobeno například srdečním infarktem, mrtvicí, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo aterosklerózou, což jsou stavy, které ovlivňují průtok krve v mozku. Bez správného průtoku krve není do mozku dodáván potřebný kyslík a živiny a mozková tkáň je poškozena.

Cévní demence je diagnostikována, pokud dojde k poklesu alespoň dvou typů dovedností myšlení (jako je paměť a jazyk), které souvisejí s blokádou krevních cév ve vašem mozku a zhoršují vaši schopnost fungovat v každodenním životě. Pokud jsou narušeny méně než dvě schopnosti nebo pokud změny v kognitivních funkcích neovlivňují vaši každodenní funkci, tento stav se nazývá vaskulární kognitivní porucha.

Cévní demence je po Alzheimerově chorobě druhou nejčastější příčinou demence u starších dospělých.

Vaskulární demence může mít různé příznaky, které se mohou lišit v závislosti na závažnosti a umístění poškození mozku. Mezi tyto příznaky mohou patřit potíže s pamětí, koncentrací, jazykem a schopností plánovat a organizovat úkoly. Také mohou nastat problémy s rozhodováním, řešením problémů, motorické obtíže a změny nálady a chování.

Jaké schopnosti jsou ovlivněny?

Zapomnětlivost a problémy s uvažováním nebo řešením problémů jsou často nejnápadnější změnou u někoho s vaskulární demencí, ale mohou být narušeny i další schopnosti, včetně rychlosti myšlení, komunikačních dovedností, prostorových dovedností (jako je smysl pro směr nebo vnímání hloubky) nebo pozornosti a koncentrace. Velikost a umístění poškozených oblastí mozku určuje, které schopnosti jsou postiženy. Pokud se objeví další mozkové příhody nebo pokračují problémy se sníženým průtokem krve, poškozuje se stále více mozkové tkáně a je postiženo více schopností.

Jak častá je vaskulární demence?

Asi 15 % až 20 % starších dospělých, u kterých je diagnostikována demence, má vaskulární demenci. Nejčastěji se vyskytuje u starších dospělých ve věku 60 až 75 let. Vaskulární demence postihuje více mužů než žen.

Kdo je ohrožen vaskulární demencí?

Mnoho zdravotních stavů, které by vás vystavily riziku srdečních onemocnění a mrtvice, jsou stejnými rizikovými faktory, které vás mohou učinit zranitelnějšími vůči vaskulární demenci. Můžete mít vyšší riziko, pokud:

 • Jste staršího věku (nad 60 let)
 • Máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)
 • Prodělali jste jednu nebo více mrtvic
 • Máte cukrovku
 • Máte vysoké hladiny cholesterolu a lipidů
 • Máte nepravidelný srdeční rytmus (arytmie, fibrilace síní)
 • Jste kuřák
 • Jste fyzicky neaktivní
 • Máte nadváhu
 • Máte v rodinné anamnéze vzácné dědičné onemocnění krevních cév, které blokují průtok krve v mozku.

Diagnostika vaskulární demence

Vaskulární demence může být diagnostikována lékařem na základě neurologického vyšetření, neuroobrazovacích technik (např. MRI, CT) a testů kognitivních funkcí.

Váš lékař shromáždí vaši anamnézu a rodinnou anamnézu, zkontroluje vaše léky a provede fyzickou prohlídku. Může si objednat další testy, jako je krevní obraz, skenování mozku, neuropsychologické hodnocení (schopnosti myšlení) nebo psychiatrické/psychologické vyšetření. Můžete být také odkázáni k neurologovi na některá hodnocení a testy.

Kontrola léků

Nežádoucí účinky některých léků mohou způsobit zmatenost, což je také příznak vaskulární demence. Mezi tyto léky patří prášky na spaní, léky na inkontinenci moči, trankvilizéry (tj. léky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí, zklidňující léky), antihistaminika a léky proti bolesti.

Krevní testy

Krevní testy mohou být nařízeny k odhalení zdravotních problémů, které ovlivňují funkci mozku. Vaše krev bude vyšetřena na známky infekce, zánětu, snížené činnosti štítné žlázy, nedostatku vitaminu (zejména B12) a poruch funkce jater nebo ledvin.

Zobrazovací testy vašeho mozku

Tety jako:

 • Počítačová tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI). CT používá rentgenové záření a počítač k zobrazení detailních snímků vašeho mozku. MRI využívá magnety, rádiové vlny a počítač k vytvoření detailních snímků vašeho mozku. Tyto zobrazovací testy hledají známky mrtvice, krvácení, nádorů a tekutiny ve vašem mozku.
 • FDG-PET sken. Jedná se o speciální typ skenování mozku, který pomáhá určit typ demence podle vzorce, jak je určitý typ glukózy absorbován mozkovou tkání.

Neuropsychologické vyšetření

Vaše mentální schopnosti, včetně řešení problémů, učení, úsudku, paměti, plánování a uvažování a jazyka, jsou hodnoceny pomocí písemných a počítačových testů.

Psychiatrické/psychologické hodnocení

Odborník na duševní zdraví může pacienta zkontrolovat na známky deprese, změny nálady nebo jiné problémy s duševním zdravím, které by mohly způsobit ztrátu paměti.

Mohou různé vzorce poškození mozku vést k vaskulární demenci?

Ano, existují různé termíny pro vaskulární demenci, které odrážejí počet a typ postižených krevních cév a způsob, jakým příznaky progredují.

Multiinfarktová demence: je způsobena většími nebo častějšími infarkty v oblastech mozku. „Multi“ zde znamená více a „infarkt“ znamená mrtvici, takže multiinfarkt znamená mnoho mrtvic, které ovlivňují průtok krve do více oblastí vašeho mozku. Změny z těchto mrtvic jsou často patrné, když k nim dojde, a tak kognitivní změny nastávají postupně (náhlé zhoršení během několika časových období).

Binswangerova nemoc: Toto je termín pro vaskulární demenci, ke které dochází, když jsou malé krevní cévy umístěné v bílé hmotě (hluboké oblasti vašeho mozku obsahující spojení mezi oblastmi mozku) v průběhu času blokovány aterosklerózou („kornatění tepen“). Tento typ demence, nazývaný také subkortikální vaskulární demence, se objevuje postupně v průběhu času (bez náhlých epizod zhoršení).

Cévní demence ze strategického jednotlivého infarktu: Cévní demence se může objevit již po jedné mrtvici, pokud blokáda zničí mozkovou tkáň, která je potřebná pro více než jednu schopnost myšlení.

Příznaky – jaké jsou příznaky vaskulární demence?

Příznaky se liší od člověka k člověku. Závisí na postižené oblasti (oblastech) mozku a rozsahu poškození. Příznaky mohou být nejzřetelnější a náhlé, když k nim dojde po velké mrtvici. Typičtěji se však příznaky objevují postupně po mnoho let. Mohou dokonce existovat krátké časové úseky, kdy se zdá, že se pacient zlepšuje. Pokud však dojde k dalším mrtvicím, může dojít k dalšímu zhoršení.

Příznaky vaskulární demence mohou být obecně tyto:

Sponzorováno

 • Problémy s pamětí.
 • Problémy s chůzí a/nebo rovnováhou, problémy s kroky, svalová slabost.
 • Problémy s porozuměním nebo používáním slov.
 • Problémy se soustředěním, dodržováním pokynů, uvažováním, organizováním, plánováním, porozuměním a plněním úkolů.
 • Deprese, podrážděnost, změny osobnosti a chování.
 • Zmatenost (která se může v noci zhoršovat).
 • Nekontrolované záchvaty smíchu nebo pláče.
 • Problémy s kontrolou střev nebo močového měchýře (inkontinence).
 • Třes nebo snížená kontrola jemné motoriky (nemotornost).

Příčiny – Co způsobuje vaskulární demenci?

Cévní demence je způsobena stavy, které poškozují krevní cévy v mozku nebo částečně nebo úplně blokují průtok krve. Snížení průtoku krve zabraňuje dodávání kyslíku a živin do vašeho mozku. Bez nich začnou mozkové buňky umírat.

Mezi běžné příčiny vaskulární demence patří:

 • Zúžení (ateroskleróza) a/nebo ucpání mnoha krevních cév (ischemická mrtvice) nebo drobných kapilár (onemocnění malých cév), které vyživují mozkové buňky ve vašem mozku.
 • Krvácení z prasklé krevní cévy (jako hemoragická mrtvice) ve vašem mozku.
 • Další stavy, které poškozují krevní cévy, včetně infekce, zánětu, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny cholesterolu.

Léčba – Jak se léčí vaskulární demence?

Jakmile dojde k poškození mozku, nelze jej opravit. Léčba je zaměřena na prevenci nebo zpomalení dalšího poškození řízením faktorů, které jsou modifikovatelné.

Léčba probíhá těmito metodami:

 • Užívání léků k léčbě nemocí, které mohou vést k vaskulární demenci: Váš lékaře vám předepíše léky (podle potřeby) na snížení vysokého krevního tlaku, snížení vysoké hladiny cholesterolu, regulaci krevního cukru (diabetes) a ředění krve, aby se zabránilo krevním sraženinám.
 • Postupy pro zlepšení průtoku krve do mozku: Tyto postupy mohou zahrnovat karotickou endarterektomii, angioplastiku a stentování.
 • Léky ke zlepšení problémů s myšlením: Inhibitory cholinesterázy jsou třídou léků předepisovaných na pomoc s příznaky demence u Alzheimerovy choroby. Pokud vaše příznaky zahrnují i ztrátu paměti, nedostatek povědomí a zmatenost nebo máte také Alzheimerovu chorobu, váš lékař může předepsat tuto třídu léků. Příklady zahrnují donepezil (Aricept®), rivastigmin (Exelon®), galantamin (Razadyne®). Memantin (Namenda®) je další třída léků schválených k léčbě demence u Alzheimerovy choroby.
 • Léky k léčbě deprese: Deprese se celkem běžně vyskytuje u vaskulární demence a může se přidat k problémům s funkcí mozku. Váš lékař vám může předepsat antidepresiva, pokud máte depresi.
 • Změny životního stylu ke kontrole rizikových faktorů, které vedou k vaskulární demenci: Viz část „prevence“.

Pracovní a logopedická terapie

Můžete pracovat s fyzickými a pracovními terapeuty, abyste zlepšili své fyzické a funkční schopnosti. Logoped může pomoci s nácvikem kognitivních úkolů a naučit se kompenzovat postižení pomocí počítačových programů, her a dalších výukových metod.

Poradci a podpůrné skupiny

Můžete mít prospěch z návštěvy sociálního pracovníka nebo poradce, abyste zvládli emoční problémy nebo depresi. Požádejte svého sociálního pracovníka nebo lékaře o informace o skupinách na podporu demence – pro vás a vašeho pečovatele – ve vaší oblasti.

PREVENCE – Lze vaskulární demenci předejít?

Pravděpodobně nejdůležitější rozdíl mezi vaskulární demencí a jinými typy demence spočívá v tom, že vaskulární demenci lze lépe předcházet. Zablokování krevních cév, které „krmí“ váš mozek, je něco, co lze oddálit nebo dokonce zabránit u mnoha lidí, pokud jsou rizikové faktory dobře řízeny po celý život. Můžete podniknout kroky ke snížení rizikových faktorů stavů, které ovlivňují vaše krevní cévy. Tyto stavy zahrnují srdeční choroby, aterosklerózu, cukrovku, krevní tlak a cholesterol.

Strategie na ochranu mozku jsou obecně tyto:

 • Udržování „svých čísel“ v normálních mezích: krevní tlak (normální TK: méně než < 120/80 mm Hg), hladiny cholesterolu (celkový: méně než < 200 mg/dl; LDL méně než < 100 mg/dl; triglyceridy méně než <150 mg/dl) a hladiny cukru v krvi (méně než < 126 mg/dl).
 • Hubnutí a dobrá kondice. Cvičte po většinu dní alespoň 30 minut.
 • Jezte zdravou, dobře vyváženou stravu (jako Středomořskou stravu nebo Dash dietu).
 • Přestaňte kouřit. Zeptejte se svého lékaře, pokud potřebujete pomoc nebo spojit s programy pro ukončení kouření.
 • Omezování konzumace alkoholu. Muži by neměli pít více než jeden nápoj obsahující alkohol denně; ženy by neměly mít více než dva. Ale spíše ani to ne.
 • Zvládání stresu. Vyzkoušejte relaxační cvičení, meditaci, jógu a další metody. Zvládání stresu je opravdu důležité!
 • Užívejte všechny své léky, jak vám předepsal váš lékař. Pokud se vaše příznaky změní nebo zhorší, zavolejte svého lékaři. Nikdy nepřestávejte nebo neměňte dávku, aniž byste si nejprve promluvili se svým lékařem.

Některým rizikovým faktorům pro vaskulární demenci nelze zabránit, jako je vyšší věk nebo genetika, ale mnoha rizikovým faktorům lze opravdu zabránit.

Tipy pro prevenci vaskulární demence

Vaskulární demence je typ demence, který se vyvíjí kvůli poškození krevních cév mozku. Zde jsou některé způsoby, jak můžete snížit své riziko vzniku vaskulární demence:

Udržujte si zdravý životní styl: Zdravá strava, cvičení, dostatečný spánek a vyhýbání se kouření a nadměrnému alkoholu mohou pomoci snížit riziko vaskulární demence.

Kontrolujte svůj krevní tlak: Vysoký krevní tlak může poškodit krevní cévy mozku a zvyšuje riziko vaskulární demence. Pravidelné kontroly krevního tlaku a jeho správná léčba mohou pomoci snížit riziko.

Kontrolujte svůj cholesterol: Vysoké hladiny cholesterolu mohou vést k tvorbě plaků v cévách mozku a zvýšit riziko vaskulární demence. Správná výživa a případně i léky mohou pomoci snížit hladiny cholesterolu.

Kontrolujte svou hladinu cukru v krvi: Diabetes může zvýšit riziko vaskulární demence. Správná léčba cukrovky a zdravý životní styl mohou pomoci snížit riziko.

Pravidelně cvičte mozek: Aktivita mozku, jako jsou křížovky, hry a učení nových věcí, může pomoci udržet vaše mozky zdravé a snížit riziko vzniku vaskulární demence.

Pravidelně navštěvujte lékaře: Pravidelné prohlídky a testy mohou pomoci identifikovat rizikové faktory a zabránit vzniku vaskulární demence včas.

Sponzorováno

Jaké máte s vaskulární demencí zkušenosti? Napište nám do komentářů.

A o demenci si dále přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva