Sponzorováno

Nemoci přenosné krví (transfuzí) – které to jsou? 4.59/5 (51)

Krví (třeba krevní transfuzí) se přenáší množství chorob. Připravili jsme pro vás jejich malý přehled.

Krví (třeba krevní transfuzí) se přenáší množství chorob. Připravili jsme pro vás jejich malý přehled.

Existuje mnoho krevních (transfuzních) onemocnění, které se touto cestou přenáší. O mnoha takto přenosných nemocích se otevřeně píše a mluví o zprávách … o některých moc ne. Připravili jsme částečný (a s časem rostoucí) seznam nejčastějších nemocí přenášených transfuzí krve.

Pro některé z nich není k dispozici rutinní a nákladově efektivní laboratorní testování. I administrativní chyby někdy přispívají k přenosu škodlivých látek krví. Tyto typy chyb zahrnují mimo jiné uvolnění nevhodných jednotek krve, náhodná transfúze autologní krve (pacientova vlastní uschovaná krev), do jiného příjemce (autologní krev může zahrnovat infekční onemocnění) a i chyby při testování.

Transfúze krve a onemocnění krve budou vždy navzájem propojeny. Transfuzí se tedy můžete nakazit některou krví přenosnou nemocí. Aby se tomu zabránilo, mezinárodní zdravotní předpisy vyžadují, aby byly všechny krevní produkty, jako jsou orgány nebo tkáně, podrobeny screeningu na řadu virových nebo bakteriálních kontaminací před jejich použitím.

Zde jsou nemoci potenciálně související s transfúzí krve, kterým byste mohli být vystaveni.

Toto jsou nemoci přenosné krví

Mohou to být například:

1. Cytomegalovirus neboli herpes virus 5 (HHV-5)

Cytomegalovirus (CMV) patří mezi herpetické viry (Herpesviridae), stejně jako Herpes simplex virus (HSV). Infekce trvá po celou dobu života. Výskyt CMV protilátek se zvyšuje s věkem. Odhaduje se, že přibližně 50% až 80% dospělé populace je infikováno tímto virem.

U jinak zdravých lidí nepředstavuje riziko. Většina lidí o cytomegaloviru ani neslyšela, ani neví, že ho má v těle. Pacienti s narušeným (slabým) imunitním systémem jsou však vážně ohroženi. U osob s transplantací kostní dřeně, transplantací orgánů, HIV, rakovinou, předčasně narození kojenci a u těhotných žen je pak největší riziko.

CMV se přenáší transfuzí krve, transplantací orgánů a kostní dřeně. Vzhledem k tomu, že každá jednotka krve vystavuje příjemce imunoterapii po celou dobu životnosti, každá další jednotka krve přijatá v průběhu života zvyšuje riziko negativních výsledků CMV.

2. Epstein-Barr virus (infekční mononukleóza)

V běžné populaci se obvykle vyskytuje bez příznaků u dětí. U dospělých může infekční mononukleóza vykazovat příznaky, jako je horečka a bolest v krku. EBV zvyšuje riziko vzniku Burkittova lymfomu, nasofaryngeální karcinom a B-buněčného lymfomu u těch, kteří jsou imunosuprimovaní.

Epstein-Barr virus je přenášen osobním kontaktem prostřednictvím slin a může být přenášen vzduchem. EBV může být přenášen transfuzí krve.

3. Lidský parvovirus B19

Lidský parvovirus B19 (HPV-B19) je příčinou páté nemoci. Infekce HPV-B19 je častá, zejména u dětí. Symptomy jsou mírné, obvykle horečka, někdy se na tváři objeví kruhová vyrážka menší velikosti.

V těhotenství může způsobit anemii plodu a / nebo úmrtí plodu. Infekce může způsobit přechodnou aplastickou krizi (TAC) u imunokompromitovaných pacientů s hemolytickou anémií a chronickým selháním kostní dřeně.

HPV-B19 byl přenesen pacientům s hemofilií pomocí infuze faktorů srážení (faktor VIII a faktor IX). Krev není rutinně testována na infekci HPV-B19 a metody virové inaktivace jsou proti viru neúčinné.

4. Lidský herpesvirus 6

Lidský herpesvirus 6 (HHV-6), příčina šesté nemoci (roseola infantum). Je to mírné onemocnění. Obvykle se vyřeší během 3 až 5 dní bez léků. Nejpozoruhodnějším znakem jsou náhlé vyrážky, které se objeví po těle, jakmile horečka opadne.

Ti s oslabeným imunitním systémem, jako jsou pacienti infikováni HIV a transplantační příjemci, mohou mít závažné následky. Přenos se provádí osobním kontaktem tělesnými tekutinami infikovaných jedinců.

HHV-6 se považuje za potenciální ohrožení bezpečnosti transfuze, z důvodu rizika perzistující infekce a vysoké přítomnosti protilátek proti HHV-6 u dárců krve. Existuje jen málo důkazů založených na výzkumu o jeho klinickém významu u příjemců krve. V současné době není krev rutinně testována na HHV-6.

5. Lidský herpesvirus 8

Lidský herpesvirus 8 (HHV-8), nově objevený virus, je spojen s Kaposiho sarkomem. Virus byl přenášen transplantací orgánu / kostní dřeně, ale není známo, zda se může přenášet transfuzí krve.

6. CJD a vCJD

Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD) je lidská forma přenosné spongiformní encefalopatie (TSE). Je charakterizována mentálním zhoršením a dysfunkcí, nedobrovolnými pohyby. CJD je vzácná, vyskytuje se pouze u přibližně 1 na milion populace ročně.

Krevní riziko CJD při transfuzi krve nebylo stanoveno.

Nová varianta Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD) je lidská forma bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Na rozdíl od CJD, vCJD obvykle postihuje osoby mladší 50 let. Nejpravděpodobněji se přenáší jedením kontaminovaného masa z dobytka infikovaného BSE. Bylo spekulováno, že riziko, že vCJD je přenosné krví, může být větší než riziko klasického CJD.

7. Chronické chřadnutí jelenů (CWD – Chronic Wasting Disease)

CWD je varianta CJD, která přechází na člověka z jeleního masa (zejména na americkém západě).

8. Bakteriální kontaminace

Transfúzí přenášená bakteriální reakce je jednou z nejčastějších a závažných infekčních komplikací, které spadají pod krevní onemocnění pocházející z krevních transfuzí.

Bylo odhadnuto, že více než polovina všech transfúzní přenesených infekcí a 16% úmrtí souvisejících s transfuzí jsou způsobeny nějakým způsobem bakteriální kontaminace.

Podle jednoho odhadu je 1 z 38 500 jednotek červených krvinek, 1 z 3 300 jednotek destiček a 1 z 2 000 jednotek destiček aferézy (metoda sloužící separaci, sběru popř. očištění části krve) je nějak kontaminováno bakteriemi.

Infekce červených krvinek obsahují někdy gramnegativní bakterie, jako je yersinia enterocolitica a pseudomonas fluorescens. Skladování po více než 21 dnech je spojeno se zvýšeným rizikem.

Infekce krevních destiček jsou nejčastěji napadeny gram-pozitivními druhy, jako jsou druhy Staphylococcus a Streptococcus. Skladování po dobu tří dnů je spojeno se zvýšeným rizikem.

Sponzorováno

9. Syfilis

Treponema pallidum – příčina syfilisu – má za následek tři stadia onemocnění. Začíná jako pohlavní onemocnění, pak přechází do krví přenosného onemocnění. Třetí fáze může mít za následek kardiovaskulární, duševní poruchy a slepotu. Přenos Syfilis je velmi vzácný kvůli současným screeningovým metodám.

10. Malárie

Transfuzí přenášená malárie (TTM) je vzácná choroba.

11. Chagasova choroba

Parazitický prvok Trypanosoma cruzi – příčina Chagasovy choroby, je pozorován hlavně ve střední a jižní Americe. Trypanosoma cruzi je přenášen z infikovaného hmyzu na člověka prostřednictvím fekální kontaminace v době kousnutí. Prvok může být také přenášen krevní transfuzí a transplantací orgánů.

V USA a Kanadě bylo také hlášeno několik případů Chagasovy choroby přenášené transfuzí.

Většina pacientů diagnostikovaných s Chagasem v Severní Americe byla připravena k imunosupresi.

12. Toxoplasmóza

Toxoplasmóza způsobená parazitem toxoplasma gondii, parazitem, který je hostitelem koček a psů, se přenáší několika cestami. Symptomy jsou většinou mírné, jsou těžké jen u pacientů s narušeným imunitním systémem. Nemoc je nebezpečná u těhotných žen.

Přenos byl hlášen transplantací orgánů a transfuzí krve.

13. Leishmanióza

Leishmanióza, výsledek infekce leishmania donovani, je tropická a subtropická infekce, která začíná kousnutím infikované mušky. Symptomy infekce jsou často subklinické, i když chronická infekce může vést k anémii a lymfadenopatii.

Leishmanióza může být přenášena transfuzemi. V současné době není testována kvůli nízkému riziku.

14. Lymeská (též lymská) nemoc

Lymeská nemoc je způsobena bakterií borrelia burgdorferi, která pochází z klíštěte. Nejpozoruhodnější charakterizací je typická kruhová vyrážka v raných stádiích nemoci.

Pozdní stadia neléčeného onemocnění zasahují hlavní systémy orgánů, jako jsou muskuloskeletální, nervové a kardiovaskulární systémy.

Přestože choroba může být rizikem při transfuzí krve, je považována za nízkou. Některé krevní banky neumožní darování těmi, kteří byli předtím touto nemocí nakaženi, a jiné třeba po jednom roce. Samozřejmě to vyžaduje poctivost toho, kdo daroval krev.

15. Babezióza

Babesióza je zpravidla způsobena bakterií babesia microti (existuje několik různých druhů nebo typů parazitů Babesia), které jsou také přenášeny jeleními klíšťaty. Největší riziko je v teplejších měsících květen až srpen.

Příznaky jsou pro většinu méně významné, ale mohou být i život ohrožující. Lidé s nedostatečnou imunitou mohou být starší lidé, kojenci a ti, kterým odstranili slezinu – ti mohou být ohrožení více.

Babesióza může být přenášena krevní transfuzí. Diagnostika babesiózy je obtížná a může být zaměněna s malárií.

16. Horečka Skalistých hor

Horečka Skalistých hor (Rocky Mountain Spotted Fever – RMSF), choroba způsobená rickettsia rickettsii, je endemická pro většinu USA. Smrt u neléčených pacientů nastává až ve 20%. Přenáší se přes krevní transfúze.

17. Nemoc z kočičího škrábnutí

Také známá jako bartonellóza, může být přenášena krevní transfuzí.

Symptomy zahrnují bolestivé lymfatické uzliny, bolesti svalů společně s bolestí kloubů, nevolností, zvracením, bolestmi hlavy, rychlými změnami nálady, úzkostí, nespavostí, zimnicí a červenými vyrážkami, které vypadají jako strie.

18. Lidská ehrlichióza

Lidská ehrlichióza je infekční onemocnění přenášené klíšťaty. Napadá a infikuje bílé krvinky. Existují tři formy.

Symptomy zahrnují horečku, malátnost, pocení, zvýšené jaterní enzymy, bolesti břicha v pravém horním kvadrantu, nevolnost, suchý kašel, bolesti hlavy, anémii, bolesti svalů a další bolesti. Komplikace mohou být mírné až závažné, přičemž poměr úmrtnosti může být až 5% až 10%.

V současné době neexistují žádné účinné skríningové testy k identifikaci infikovaných dárců krve.

19. Západonilská horečka

Západonilská horečka je přenášena kousnutím komárem. Představuje největší riziko pro lidi se slabým imunitním systémem, starší osoby a pacienty po transplantaci orgánů.

Západonilská horečka může být přenášena transfúzí, avšak výskyt je snížen v důsledku testování.

20. Kryoglobulinémie

Kryoglobulinemie, krevní porucha, která se týká přítomnosti kryoglobulinů v krvi. Tyto abnormální molekuly bílkovin způsobují, že se krev shlukuje společně při nízkých teplotách a poté se znovu rozpustí, když se teplota těla vrátí do normálu.

Když je člověk postižený kryoglobulinemií vystaven chladu, může dojít ke zhoršení krevního oběhu v menších cévách. Barevné změny v kůži, poškození končetin, krvácení do kůže (purpura), kopřivka a další problémy mohou být zaznamenány u této nemoci.

21. Hepatitida B

Infekce přenášené transfuzí, včetně viru hepatitidy B (HBV), byly hlavním problémem transfuzní medicíny. Provedení testu nukleových kyselin HBV (NAT) odhalí okultní infekci HBV u dárců krve. Nákaza je tedy možná, ale výjimečná.

Onemocnění jater, ale může dojít i k poškození kloubů a kůže. Přenos krví (nejčastěji při aplikaci drog),nebo sexuálním stykem.

22. Hepatitida C

Hepatitida C se rozšiřovala transfuzemi krve a transplantací orgánů. Příznaky onemocnění jsou podobné jako u ostatních hepatitid, ale přechod do chronicity a vznik HCC je mnohem častější (až 80% případů). Inkubační doba je 7-8 týdnů. U většiny infikovaných onemocnění dochází k progresi chronické aktivní hepatitidy s postupným rozvojem cirhózy a HCC. Očkování neexistuje.

23. Virová hepatitida typu D

Virus je aktivní pouze za spoluúčasti viru typu B, nákaza je tedy často společná. Má těžký průběh. U nás zatím vzácná.

24. AIDS & HIV

V nepravděpodobném případě, že osoba, která je HIV-pozitivní, daruje krevní produkty, které nebyly testovány, je pravděpodobné, že osoba, která dostane krevní produkt, by měla také infekci HIV. Je totiž přenosná krví.

Během screeningu (kontroly krve) jsou však odstraněny všechny krevní produkty, které obsahují HIV, hepatitidu B, hepatitidu C nebo syfilis. To znamená, že přenos HIV prostřednictvím krevních produktů je velmi vzácný, ale v některých zemích s nízkými příjmy se vyskytly příklady, které nemají vybavení k otestování veškeré krve.

Ve většině případů je rozumné předpokládat, že krevní produkt, který obdržíte, je bezpečný. Pokud se ale obáváte, je vaše právo požádat zdravotnického odborníka o odpověď, zda byla krev testována na HIV nebo ne.

Sponzorováno

A co vy? Máte nějaké informace, se kterými byste se chtěli podělit? Budeme rádi za komentáře.

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva