Sponzorováno

40 TOP zajímavostí o rentgenovém záření 4.75/5 (32)

Přinášíme vám zajímavosti o rentgenovém záření.

Přinášíme vám zajímavosti o rentgenovém záření.

V roce 1895 byl Wilhelm Roentgen, profesor fyziky ve Würzburgu v Bavorsku, byl první, kdo našel cestu k pohledu do vnitřku lidského těla bez nutnosti operace. Večer 8. listopadu experimentoval s vedením elektřiny pomocí nízkotlakých plynů pomocí indukční cívky a částečně vakuované skleněné trubice, když náhodou objevil tajemný paprsek, který dokáže zapnout zářivku z několika metrů. Když dal ruku mezi paprsek a plátno, zahlédl stín vlastních kostí.

Další experimenty ukázaly, že plátno může být nahrazeno fotografickou deskou – a tak vznikl rentgen. Wilhelm Roentgen později za tento objev získal první Nobelovu cenu za fyziku (bylo to v roce 1901).

Od té doby zažívá rentgen doslova revoluci – používá se pro lékařskou diagnózu, způsobil však obrovský dopad i na astronomii, chemii a další oblasti vědy. Dovolí nám nahlédnout do našeho vlastního těla, stejně jako do vzdálených galaxií. V roce 2009 byl rentgenový paprsek označen za nejvýznamnější moderní vědecký objev, dokonce i penicilin byl až druhý druhý.

Podívejme se společně v tomto článku na nejzajímavější fakta o rentgenovém paprsku. Budete koukat. Jdeme na to.

1. X v názvu znamená NEZNÁMÝ a RTG záření bylo objeveno v podstatě náhodou

Wilhelm Roentgen pojmenoval při objevení paprsek jako „X-strahlen“ – strahlen znamená „paprsek“. V angličtině se pak pro rentgenové záření používá výraz „X-ray“. Jak možná víte, „x“ je používáno v matematice k označení neznámého množství (neznámé hodnoty). I když nyní víme mnohem víc o tom, jak pracuje rentgenové záření, jejich jméno se zachovalo ve smyslu svého původního názvu. Takže Roentgen pojmenoval paprsky X, protože i pro něj byly v počátku neznámé a nevěděl, s čím má tu čest.

2. Jeden z prvních rentgenů byla ruka manželky Wilhelma Roentgena

Stejně jako mnoho vědců začal Roentgen experimentovat na své ženě. Jeden z jeho prvních rentgenů, ne-li první, byla ruka manželky Anny Berthy s prstenem (dole na fotografii). Anna byla údajně velmi překvapená obrazem – podle některých informací vykřikla: „Viděla jsem svou smrt!“, když poprvé uviděla obrázek.

Jeden z prvních snímků pomocí rentgenu. Zdroj obrázku: By Wilhelm Röntgen. ([1].) [Public domain], via Wikimedia Commons

Jeden z prvních snímků pomocí rentgenu. Zdroj obrázku: By Wilhelm Röntgen. ([1].) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. Rentgenové záření bylo používáno doslova hned po jeho objevu, nebyly žádné byrokratické prostoje

Doslova během několika týdnů od oznámení Roentgena evropští chirurgové používali rentgenové záření k hledání kulek a jiných cizích látek v lidských tělech. Jedna z nejčasnějších diagnóz pocházela od britského lékaře, který našel jehlu zapíchnutou v ruce ženy. V následujícím roce bylo v Glasgowské královské nemocnici založeno rentgenové oddělení a v USA bylo používáno rentgenové záření k diagnostice zlomenin kostí.

Ne všechna použití však byla jen medicínská – jedna žena například uvedla, že „na jedné narozeninové párty jsme měli dětské prstýnky a bavili jsme se obrázky z rentgenu. Pro děti to bylo absolutně vzrušující. Vědět, co víme dnes, samozřejmě bychom to nedělali.“

4. Lidé nevěděli, že rentgenové záření může být škodlivé

V raných fázích si lidé mysleli, že rentgenové záření prochází tělem stejně neškodně jako normální světlo. Teprve v roce 1904 zemřel na rakovinu kůže muž, který hodně pracoval s rentgenovými paprsky. Pak lidé začali vážně brát zdravotní ohledy na novou technologii.

Částečně v důsledku vnímané neškodnosti – ale hlavně kvůli novinkovému faktoru – se objevil rentgenový paprsek na konci 19. a začátku 20. století na karnevalech a divadelních představeních jako zajímavost. Slovo „rentgen“ bylo dokonce přidáno jako propagační trik na výrobky, jako jsou tablety na bolesti hlavy a leštící kachle – byla to taková „rentgenové mánie“, která uváděla paprsky často i v reklamě, písních a karikaturách.

Během třicátých, čtyřicátých a počátku padesátých let byly rentgenové stroje také neobyčejným rysem amerických obchodů s obuví, které je používaly k zajištění lepšího uchycení obuvi. Ukázku tohoto použití si můžete prohlédnout v tomto klipu z roku 1920:

5. Rentgenové paprsky způsobily revoluci v diagnostice tuberkulózy

Až do příchodu antibiotik (v polovině 20. století) byl odpočinek v sanatoriu obecně považován za jediný lék na tuberkulózu. Včasné odhalení bylo považováno za klíčové pro léčbu této nemoci, ale tradiční metodou diagnostiky bylo poslouchat zvuky hrudníku, takže bylo obecně hodně obtížné přesně tuberkulózu diagnostikovat. Rentgenové záření konečně umožnilo lékařům vidět charakteristické stíny a skvrny na plicích způsobené masami bakterií Mycobacterium tuberculosis. Masově se radiografie začala používat v armádách, továrnách a v dolech, přičemž v důsledku toho bylo ušetřeno mnoho životů.

6. RTG paprsky mohou zabíjet rakovinu

Experimentátoři s rentgenovými paprsky si všimli, že paprsky mají tendenci spálit kůži (uvědomme si, že starší stroje vystavily pacienty mnohem vyšším dávkám radiace než dnes). Přestože nadměrná expozice paprskům může způsobit rakovinu, může ji také léčit. Dokonce už v Roentgenových dnech lékaři používali rentgenové záření ke spalování krtků. Kromě toho, že jsou používány k diagnostice, dnes se v některých formách radioterapie používají úzce zaměřené rentgenové paprsky k ničení nádorových tkání.

7. Rentgen pomáhá při zobrazení šroubovice DNA

Naše chápání tvaru dvojité šroubovice DNA bylo částečně zajištěno rentgenovou krystalografií – technikou, ve které rentgenové paprsky odrážejí trojrozměrný vzorec atomů uvnitř krystalové mřížky, aby vytvořily stínový obraz struktury. Na počátku padesátých let minulého století ukázala britská výzkumná pracovnice Rosalind Franklinová rentgenové fotografie, které jako první ukázaly strukturu DNA. Zemřela bohužel předtím, než mohla získat Nobelovu cenu.

8. Díky rentgenovým paprskům vidíme do vesmíru

Více než tucet teleskopů, které používají rentgenové záření, bylo vypuštěno do vesmíru, což nám umožnilo objevovat daleko za naši sluneční soustavu. V roce 1999 NASA nasadila rentgenovou observatoř Chandra na palubě raketoplánu Columbia, která od té doby objevila černé díry, pokročili jsme díky tomu v chápání temné hmoty a kromě jiných úspěchů se podívala na obrovskou černou díru uprostřed Mléčné dráhy.

9. Rentgen odhaluje tajemství uměleckých děl

Rentgenové záření umožnilo vědcům a historikům umění, aby viděli „podsvětí“ uměleckých děl – hrubé náčrtky malířů, kteří je kdysi používali k vedení své práce. Vidět tyto scenérie může pomoci historikům umění získat lepší pochopení způsobu, jakým umělci pracovali. Röntgenové záření také dokáže ukázat, jak byly obrazy změněny a obnoveny v průběhu času, což někdy umožňuje kvalitnější restaurování uměleckých děl.

Rentgenové paprsky také zkoumaly neocenitelné artefakty – například egyptské mumie – aniž by je nějak poškozovaly. A odhalily mnohá tajemství a překvapení, jako lidskou mrtvolu uvnitř jedné čínské sochy. Nebo pohled na jinak neviditelné fosílie starých zvířat, hmyzu a rostlin uvnitř jantaru a jiných materiálů.

Sponzorováno

10. Nacisté chtěli rentgenový paprsek použít k ničení

Nacistické Německo mělo výzkumný program (Wunderwaffe), který zahrnoval zajímavé věci. Mimo jiné stealth bombardér, noční vidění, super tank Landkreuzer P. 1500 Monster s vahou 1 500 tun či podmořský transportér letadel. Existoval i návrh na rentgenovou zbraň a satelit s konkávním zrcadlem, který měl „uvařit či zapalovat města“.

Vědci nyní pracují na „GPS“ systému, který pracuje ve vesmíru. Využívá rentgenové paprsky vysílané pulsary, aby určil polohu kdekoli ve vesmíru, přesně na 5 km. Říká se mu XNAV. Systém XNAV tedy bude naprosto nadčasový, pro navigaci po sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru totiž bude používat rentgenové paprsky.

+ další minizajímavosti

Ještě nekončíme. Podívejme se na další minizajímavosti o rentgenovém záření.

 1. Rentgenové paprsky byly objeveny náhodou, když německý vědec Wilhelm Conrad Roentgen (27. března 1845 – 10 února 1923) experimentoval s vakuovými trubkami v roce 1895.
 2. Wilhelm Roentgen odmítl převzít patenty týkající se jeho objevu, protože chtěl, aby celé lidstvo mělo z tohoto objevu prospěch.
 3. Rentgenové záření je forma vysokoenergetického elektromagnetického záření. Jiné typy EM záření, které tvoří elektromagnetické spektrum, jsou mikrovlny, infračervené světlo, viditelné světlo, ultrafialové světlo a záření gama. Všechny cestují ve vlnách, ale mají různé vlnové délky.
 4. Rentgenové záření lze rozdělit na tvrdé rentgenové záření a měkké rentgenové záření. Vzhledem k tomu, že tvrdé rentgenové záření má vyšší energii, a proto mají vyšší penetrační schopnost, používá se v lékařské radiografii a letištní bezpečnosti.
 5. Účinky rentgenového záření jsou kumulativní, což znamená, že menší dávky v průběhu několika let se mohou rovnat velké dávce najednou.
 6. Rentgenové záření má dostatek energie k ionizaci atomů a narušení molekulárních vazeb, což škodí životním tkáním.
 7. Rontgen používal zinkové krabice a olověnou desku, které chránily fotografické desky v jeho laboratoři před zářením. To ho náhodou ochránilo. Jiní ranní vědci nebyli tak šťastní, a mnozí trpěli popáleninami, radiační nemocí, předčasným stárnutím, ztrátou vlasů a rakovinou.
 8. Prvním známým člověkem, který byl zabit rentgenovými paprsky, byl Clarence Dally, který několik let pracoval na rentgenové žárovce Thomase Edisona. Po letech práce mu vypadly vlasy a na kůži měl léze, které se nehojily. Zatímco Edison zrušil tuto žárovku, Dally pokračoval v práci s rentgenovými paprsky. Popáleniny na rukách se staly rakovinnými a nakonec měl obě ruce amputované. Zemřel v roce 1898 ve věku 39 let.
 9. Thomas Edison řekl o rentgenových paprscích: „Bojím se jich. Přestal jsem s nimi experimentovat před dvěma lety, když jsem skoro přišel o zrak a Dally, můj asistent přišel o obě ruce.“
 10. Emil Grubbe (1875-1960), student na Hahnemann Medical College v Chicagu, si všiml, že kůže z jeho ruky se odlupuje po položení ruky do rentgenového paprsku. Navrhl zkusit paprsky na pacienta s rakovinou prsu. Rose Lee, která byla diagnostikována beznadějná rakovina v pokročilé fázi. Její rakovina se zmenšila a zdálo se, že se léčí. Radioterapie se narodila přesně v tuto dobu.
 11. Zemská atmosféra je natolik silná, že téměř žádné rentgenové záření z vesmíru nepropustí na zemský povrch.
 12. Mnoho objektů ve vesmíru vydává rentgenové záření, včetně černých děr, neutronových hvězd, slunce, některých komet, zbytků supernovy a binárních hvězdných systémů.
 13. Rentgen poskytuje zhruba 10 miliónkrát více energie než rádiové vlny. nyní už víte, proč rádiové vlny nám nijak neublíží, ale rentgenové záření ano.
 14. Když rentgenové paprsky prochází tělem, některé vlny procházejí tkáněmi. Jiné vlny jsou blokovány (např. kostmi), což na filmu zanechává bílé stíny. Každý druh tkáně reaguje na rentgenové záření různým způsobem.
 15. Rentgenové paprsky byly původně považovány za bezpečné – dokud vědci a další, kteří s nimi pracují, nezačali tajemně umírat. Byla to práce Marie Curie, která by vedla k bezpečnostnímu pokroku v oblasti radiologie a radiografie.
 16. V roce 2011 byla představena veřejnosti kamera, která využívá rentgenovou technologii. Pro srovnání HD kamery zachycují 24 snímků za sekundu. Rentgenová kamera dokáže zachytit cca 4,5 milionu snímků za sekundu.
 17. Zvláštní typy rentgenových paprsků jsou mamografy, zubní rentgenové záření, fluoroskopie a CT vyšetření. Jiné zobrazovací techniky jako MRI a ultrazvuk nepoužívají rentgen.
 18. Těhotné ženy by obecně neměly být vystaveny rentgenovému záření – kromě nějaké mimořádné události. Expozice plodu rentgenovým paprskům může zvýšit riziko vzniku leukémie dítěte.
 19. Rentgenové záření zůstává základním kamenem zobrazovacích technik a představuje nejméně 60% -80% všech diagnostických obrazů.
 20. Rentgenové záření může rovněž detekovat žlučníkové kameny nebo ledvinové kameny.
 21. Neexistuje žádný práh, který by byl radiaci považován za zcela bezpečný. Dokonce i malé dávky gama a rentgenového záření zvyšují riziko rakoviny, ačkoli ve velmi malém množství.
 22. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace, klasifikuje rentgenové a gama záření jako „známý karcinogen pro člověka“. Například mladé ženy a mladiství, kteří podstoupili mnoho rentgenů pro kontrolu skoliózy, jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny prsu.
 23. Nedávná studie zjistila, že děti, které dostaly radiační dávku nejméně 30 mGy (miligramy) z CT do kostní dřeně, měly trojnásobné riziko leukémie ve srovnání s těmi, kteří dostávali dávku 5 mGy nebo méně.
 24. Přibližně 0,4% současných druhů rakoviny v USA je způsobeno vyšetřeními CT. V roce 2006 byli Američané vystaveni více než sedmkrát více ionizujícího záření z lékařských postupů, než tomu bylo v brzy osmdesátých létech. Tento nárůst byl částečně způsoben vyšším využíváním výpočetní techniky (CT) a nukleární medicíny.
 25. Během dvacátých let dvacátého století, jak muži, tak někdy i ženy hledali způsob, jak odstranit nechtěné chloupky. A rentgen se jim náramně hodil. Slabší rentgenové záření jim dočasně odstranilo vlasy, byly aplikovány i silnější dávky rentgenového záření. Bohužel, pacienti si brzy prodělali vážné zdravotní problémy, včetně ztráty kostní hmoty, zjizvení kožních tkání, znetvoření, vaskulární léze, hyperpigmentace a hypopigmentace. Rentgenové odstranění chloupků bylo zakázáno až ve čtyřicátých létech, u mnoha pacientů se o několik let či měsíců později vyvinula rakovina.
 26. První použití rentgenového záření pro klinické účely bylo v Anglii dne 11. ledna 1896 – byl to John Hall-Edwards v Birminghamu, kdy X-ray hledal jehlu v ruce svého spolupracovníka. On byl také první, kdo použil rentgenové záření v chirurgické operaci.
 27. Rentgenové záření je skutečně viditelné, když je oko přizpůsobené tmě. Navíc je možné vidět pouhým okem ionizaci molekul vzduchu, pokud je intenzita rentgenového paprsku dostatečně vysoká.
 28. V roce 2013 byli dva mladíci z New Yorku zatčeni za to, že vyvíjeli mobilní rentgenový přístroj, který by byl používán z dálky k zabíjení lidí, o kterých si mysleli, že jsou nežádoucí – a to „nepřátelé Izraele“.
 29. Objev prvního kosmického zdroje rentgenového záření (kromě slunce) se objevil v roce 1962. Tento zdroj, nazvaný Scorpius X-1, je nejsilnějším zdrojem rentgenového záření na obloze. Nachází se asi 9 000 světelných let, v souhvězdí Scorpius. Dnes je známo mnoho tisíc rentgenových zdrojů, i když nejsou tak silné jako tento.
 30. Barium je látka, která se často používá u rentgenového snímkování. Jedná se o látku, kterou vypijete, než vám je udělán rentgenový snímek. Bylo objeveno v roce 1808 chemikem jménem Sir Humphrey Davey. Jedná se o 56. prvek na periodické tabulce a zjistilo se, že absorbuje rentgenové záření – to poskytuje přesné rentgenové snímky. To ve finále umožňuje lékaři provést přesnou diagnózu.

Sponzorováno

Doufáme, že jste se něco přiučili :) Něco vám o rentgenovém záření chybělo? Budeme rádi za komentáře a zajímavosti pod článkem.

Co si ještě o rentgenu přečíst?

Zdroj článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva