Sponzorováno

Jak funguje pulzní oxymetr a proč byste ho měli mít doma? 4.75/5 (4)

 • Pulzní oxymetrie je neinvazivní test, který měří hladinu saturace krve kyslíkem.
 • Dokáže rychle detekovat i malé změny hladiny kyslíku v krvi. Tyto hladiny ukazují, jak účinně krev přenáší kyslík do nejvzdálenějších končetin od srdce, včetně paží a nohou.
 • Pulzní oxymetr je malé zařízení podobné sponě. Připevňuje se na část těla, nejčastěji na prst.
 • Zdravotníci je často používají v prostředích kritické péče, jako jsou pohotovosti nebo nemocnice. Někteří lékaři, například pneumologové, je mohou používat v kancelářském prostředí. Pulzní oxymetr můžete dokonce použít i doma.

Pulzní oxymetr na prstě

Pulzní oxymetr na prstě

Pulzní oxymetry měří, kolik kyslíku přenáší hemoglobin v krvi (měří tedy saturaci krve kyslíkem).

Pokud pracujete ve zdravotnictví, je velmi pravděpodobné, že jste se setkali s pulzními oxymetry. Najdete je v oblastech, jako jsou operační sály, oddělení rekonvalescence, intenzivní péče a ambulance.

Pulzní oxymetr poskytuje rychlý odhad periferní saturace kyslíkem a poskytuje cenná klinická data velmi účinným, neinvazivním a pohodlným způsobem.

Pulzní oxymetry se běžně používají, protože jsou:

 • neinvazivní
 • jsou levné – dají se snadno koupit a používat
 • detekuje hypoxémii dříve, než byste pomocí očí viděli cyanózu.

Účel a použití pulzního oxymetru

Účelem pulzní oxymetrie je zjistit, zda je vaše krev dobře okysličená (je-li v krvi dostatek kyslíku).

Lékaři mohou používat pulzní oxymetry ke sledování zdraví lidí s problémy, které ovlivňují hladinu kyslíku v krvi, zejména když jsou v nemocnici. Mohou to být klasicky tyto problémy:

Lékaři používají pulzní oxymetrii z mnoha různých důvodů:

 • ke zhodnocení, jak dobře funguje nový lék na problém plic
 • k vyhodnocení, zda někdo potřebuje pomoc s dechem
 • k vyhodnocení, jak užitečný je plicní ventilátor
 • ke sledování hladiny kyslíku během nebo po chirurgických zákrocích, které vyžadují sedaci
 • ke zjištění, zda někdo potřebuje doplňkovou kyslíkovou terapii
 • ke zjištění, jak účinná je doplňková oxygenoterapie, zvláště když je léčba nová
 • k posouzení něčí schopnost tolerovat zvýšenou fyzickou aktivitu
 • k vyhodnocení, zda někdo během spánku na okamžik přestane dýchat – jako v případech spánkové apnoe – během studie spánku

Jak číst data na pulzním oxymetru?

Pulzní oxymetrie může být užitečná v hospitalizovaných i ambulantních zařízeních. V některých případech může lékař doporučit, abyste měli pulzní oxymetr pro domácí použití.

Chcete-li provést odečet pomocí pulzního oxymetru:

Sponzorováno

 • Odstraňte z prstu všechny šperky nebo lak na nehty.
 • Pokud sem zařízení připojujete, ujistěte se, že máte ruku v teple, uvolněnou a pod úrovní srdce.
 • Umístěte zařízení na prst na ruce, ušní lalůček nebo palec na noze.
 • Ponechejte přístroj zapnutý tak dlouho, jak je potřeba, abyste mohli sledovat svůj puls a saturaci kyslíkem.
 • Po skončení testu zařízení sundejte.

Při pulzní oxymetrii procházejí malé paprsky světla krví ve vašem prstu a měří tak množství kyslíku. Pulsní oxymetry měří vlastně měřením změn v absorpci světla v okysličené nebo odkysličené krvi. Jedná se o naprosto bezbolestný proces. Okysličená krev má jinou barvu, než neokysličená krev. Tohoto jevu vlastně pulzní oxymetry využívají.

Pulzní oxymetr vám bude schopen sdělit úroveň saturace kyslíkem spolu s vaší srdeční frekvencí.

Hodnoty pulzní oxymetrie

Data z pulzní oxymetrie jsou odhady hladiny kyslíku v krvi, ale obvykle jsou celkem přesné. To platí zejména při použití vysoce kvalitního vybavení, které se nachází ve většině lékařských ordinací nebo nemocničních zařízeních. S tímto zařízením mohou lékaři provádět testy opravdu přesně.

Typicky by více než 89-90 procent vaší krve mělo přenášet kyslík. Toto je úroveň nasycení kyslíkem potřebná k udržení zdravých buněk.

Pokud je saturace kyslíkem dočasně pod touto úrovní, nemusí to způsobit veliké problémy. Opakované nebo konzistentní případy snížené úrovně saturace kyslíkem mohou být velice škodlivé.

Úroveň saturace kyslíkem 95 procent je považována za typickou pro většinu zdravých lidí. Hladina 92 procent nebo nižší může znamenat potenciální hypoxémii, což je vážně nízká hladina kyslíku v krvi.

Naměřené hodnoty mohou ovlivnit různé faktory, včetně odstínu pleti člověka.

Studie z roku 2020 porovnávala přesnost testů pulzní oxymetrie a měření krevních plynů při detekci hypoxémie u pacientů černou a bílou pletí. Výzkumníci zjistili, že mezi černošskými pacienty bylo třikrát více případů pulzních oxymetrických testů, které nedokázaly odhalit hypoxémii, když tak činila měření krevních plynů. Testy jako tyto byly vyvinuty bez ohledu na rozmanitost odstínů pleti. Autoři dospěli k závěru, že k pochopení a nápravě této rasové zaujatosti je zapotřebí více výzkumu.

Jak fungují pulzní oxymetry? Na jakém principu fungují?

Pulzní oxymetrie využívá světlo k měření saturace kyslíkem. Světelné paprsky procházejí vaším prstem do světelného detektoru na druhé straně pulzního oxymetru. Některé ze světelných paprsků proniknou skrz prst, zatímco jiné se do prstu pohltí.

Množství světla, které prst pohltí, závisí na několika faktorech:

 • Množství okysličeného hemoglobinu (oxyhemoglobin)
 • Množství neoxygenačního hemoglobinu (deoxyhemoglobin)

Hemoglobin v naší krvi absorbuje světlo. Proto je množství světla, které prst pohltí, úměrné koncentraci hemoglobinu v krvi.

Oxyhemoglobin absorbuje více infračerveného světla než červeného světla, zatímco deoxyhemoglobin absorbuje více červeného světla než infračerveného světla.

Vzhledem k tomu, že červené světlo a infračervené světlo mají různé vlnové délky, může prstový pulzní oxymetr zjistit, kolik z každé vlnové délky prst absorboval. Pomocí poměru mezi absorpcí červeného světla a absorpcí infračerveného světla může pulzní oxymetr vypočítat vaši saturaci kyslíkem.

VIDEO: Jak funguje pulzní oxymetr (anglicky)

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva