Sponzorováno

Rakovina (karcinom) plic – příčiny, příznaky, léčba 4.85/5 (34)

 • Rakovina plic je typ nádorového onemocnění, který začíná v plicních buňkách. Tento typ rakoviny může postihnout jednu nebo obě plíce. Existují různé typy rakoviny plic, přičemž nejčastějším typem je karcinom plicního parenchymu (karcinom plicní tkáně).
 • Rakovina plic může být rozdělena do dvou hlavních typů: Malobuněčný karcinom plic (SCLC): Malobuněčná rakovina plic je agresivnější a rychle se šíří na jiné části těla. Tvoří přibližně 15-20% všech případů rakoviny plic. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): Tento typ rakoviny plic zahrnuje několik podtypů, včetně adenokarcinomu, skvamózního karcinomu a velkobuněčného karcinomu. NSCLC je častější a tvoří většinu případů rakoviny plic.
 • Kouření tabáku je hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic, a to jak aktivní, tak i pasivní kouření. Existují však i další faktory, které mohou přispět k vývoji tohoto onemocnění, včetně genetických predispozic, expozice kancerogenním látkám v pracovním prostředí nebo expozice radonu.
 • Symptomy rakoviny plic mohou být: persistentní kašel, bolest na hrudi, dušnost, unavenost, hubnutí a změny hlasu. Diagnóza se obvykle provádí pomocí obrazových vyšetření, jako jsou rentgenové snímky plic, CT nebo MRI, a biopsie plic.
 • Léčba rakoviny plic závisí na typu rakoviny, stadiu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta. Možnosti léčby jsou chirurgický zákrok, chemoterapii, radioterapii a imunoterapii.
 • Prognóza rakoviny plic je obvykle lepší, pokud je onemocnění detekováno v raných stádiích, kdy ještě není rozšířeno do okolních tkání nebo orgánů. Prevence spočívá zejména v odstranění rizikových faktorů, především kouření cigaret.

Rakovina plic na rentgenovém snímku...

Rakovina plic na rentgenovém snímku…

Každý rok na rakovinu plic zemře více než milion lidí. Rizikovými faktory jsou kouření a životní prostředí, problém zhoršuje i to, že pacienti často vyhledávají pomoc až v pozdějších, často už neléčitelných stádiích nemoci.
Rakovina plic je progresivní onemocnění, které zásadně zhoršuje zdravotní stav a ohrožuje život pacienta. Ročně zemře na rakovinu plic 1,2 až 1,3 milionu lidí. Tento počet je stejný jako statistika úmrtí v souvislosti s rakovinou prsu, tlustého střeva a prostaty dohromady. Rakovina plic se zařadila mezi nejzhoubnější druhy onkologických onemocnění.

Vážnost onemocnění potvrzuje i zájem odborných kruhů. Za poslední čtyři roky se ve světě uskutečnilo nejvíce screeningových projektů právě v souvislosti s rakovinou plic. Vývoj léku již mají v programu všechny známé farmaceutické firmy.

Příčiny rakoviny plic jsou známé

Nejčastěji zmiňovaným důvodem rozvoje rakoviny plic je kouření. U aktivních kuřáků je trojnásobně vyšší předpoklad, že onemocnění vznikne.
Podobný problém však mohou mít i nekuřáci, zejména pokud se často pohybují v prostředí zamořeném škodlivinami. Často se podceňuje riziko u pasivních kuřáků. Ve skutečnosti však tvoří až 30 procent pacientů s rakovinou plic.

K dalším rizikovým faktorům patří dědičnost, která riziko zvyšuje dvoj až trojnásobně, a přítomnost azbestu, radonu, chromu, vinylchloridu, niklu a jiných škodlivin na pracovišti. Stres a deprese, které snižují imunitu organismu, vytvářejí také předpoklady pro rozvoj onemocnění.

K rizikovým patří i pacienti s chronickými onemocněními dýchacích cest, například chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo tuberkulózou.

Rakovina plic - ilustrace

Rakovina plic – ilustrace

 

Typy nádorů u rakoviny plic

Podle mikroskopické skladby buněk (histologie) rozeznáváme při rakovině plic několik typů nádorů. Patří sem:

1. Epidermoidní karcinom, který tvoří asi 40% všech průduškových nádorů. Vyrůstá z výstelky průdušek.
2. Malobuněčný karcinom – asi 20%
3. Adenokarcinom – asi 30%. Vyrůstá ze žláz stěn průdušek.
4. Velkobuněčným karcinom – asi 10%.

Kromě uvedených histologických typů se objevují ještě i jiné, jsou však velmi vzácné.

Zhoubné vs. nezhoubné

Ne všechny druhy rakoviny plic jsou stejně zhoubné.

Podle stupně zhoubnosti můžeme nádory plic rozdělit do dvou skupin: epidermoidní karcinom do jedné a všechny ostatní nádory do druhé. Epidermoidní karcinom je méně zhoubný, roste pomaleji a později metastázuje jako nádory druhé skupiny. Je i prognosticky příznivější než ostatní nádory. Rozdíl v zhoubnosti je i mezi nádory stejného mikroskopického složení. Podle zhoubnosti je dělíme na čtyři stupně. Toto dělení se nazývá grading. Stupeň zhoubnosti označujeme od Go až po G3. Čím vyšší číslo, tím zhoubnější nádor.

Jak se rakovina plic projevuje?

Velká většina nemocných rakovinou plic má jeden nebo více příznaků vyvolaných základním onemocněním. Jen asi 5% nemocných je zpočátku bez příznaků a podezření na nádor se vysloví po běžném vyšetření nebo po pořízení rentgenové snímky hrudníku, často při vyšetření jiného onemocnění. Ne všechny druhy rakoviny plic jsou stejně zhoubné.

Varovné signály. Mnohé příznaky jsou typické pro celou řadu nemocí dýchacích cest a plic, včetně nádorových. Pokud se objeví co jen jeden z nich, třeba rozhodne navštívit lékaře:

– Chronický kašel (kuřácký kašel), který se náhle změnil,
Zánět průdušek nebo „nachlazení“, které nereaguje na léčbu antibiotiky,
– Postupně vzrůstající dušnost,
Stopy krve ve vykašlaném hlenu,
– Bolest v hrudníku,
Ztráta tělesné hmotnosti a úbytek tělesných sil bez zjevné příčiny,
Obtíže při polykání a chrapot.

Záleží na stádiu

Příznaky rakoviny plic se projevují a množí v závislosti na stádiu onemocnění a postupně se zvýrazňují. První příznaky jsou nenápadné a neliší se od příznaků většiny nenádorových onemocnění plic. Patří mezi ně chronický kuřácký kašel, vzrůstající dušnost, občasné vykašlávání proužků krve v hlenu. Silnější krvácení je vzácné. Kašel je trvalý, postupně sílí.

Když nádor ucpe průsvit průdušky, mohou se objevit horečky jako při zápalu plic. Příčinou je infekce v dýchacích cestách, která vznikla za překážkou. Nejednou je tento horečnatý stav prvním příznakem onemocnění. Ztížené dýchání až dušnost jsou projevem zmenšení dýchací plochy plic ať už přímým narůstáním nádoru v plicní tkáni nebo tlakem na plíce z okolí, např. je-li přítomna volná tekutina (výpotek) v pohrudniční dutině.

Bolesti v hrudníku bývají příznakem pokročilejšího onemocnění při postižení pohrudnice, žeber, mezižeberní svaly a nervů. Chrapot se objeví při přímém prorůstání nádoru do nervů řídících činnost hlasivek (nervus recurrens), nebo při jeho stisknutí metastatického postižení lymfatickými uzlinami v mezihrudí. Jejich postižení bývá příčinou i tzv. syndromu horní duté žíly. Zvětšené a ztvrdlé lymfatické uzliny svým tlakem na horní dutou žílu zúží její průsvit a krev, která jí přitéká do srdce, se hromadí před překážkou. Výsledkem je rozsáhlý otok spojen s těžkou dušností a fialové zbarvení krku a obličeje.

Ve velmi pokročilém stadiu nemoci, kdy jsou již metastázy i ve vzdálených orgánech (kosti, játra, mozek, ledviny a nadledvinky, případně jiné), jsou příznaky velmi pestré, mnohočetné a závisí na stupni postižení toho kterého orgánu. Postižení vzdálených orgánů metastázami často doprovázejí bolesti různé intenzity a poruchy jejich činnosti. V tomto stadiu se objevuje i ztráta tělesné hmotnosti a chudokrevnost.

Jak se rakovina plic šíří?

Rakovina plic se z místa svého vzniku šíří více způsoby. Většina nádorů vzniká v centrální části, v oblasti plicního hílu. Nádor může růst buď směrem do průsvitu průdušky a ucpávat ji, nebo se šíří podél její stěny směrem na periferii plic. Pokud nádor ucpe průdušky, může vyvolat zánět plic, ztrátu vzdušnosti celého plicního křídla nebo jen jeho části. Vznikne atelektáza. Na periferii nádor někdy přerůstá na pohrudnici, což se projevuje výpotkem v pohrudniční dutině, do hrudní stěny, do plicního hrotu, do mezihrudí (mediastina) na osrdečník, velké cévy, průdušnici a do jícnu.

Nádor často nabude značný rozsah dříve, než se objeví příznaky a dříve, než se ho podaří zjistit. Kromě prorůstání do okolí se všechny druhy rakoviny plic šíří metastázováním, a to buď lymfatickou cestou do lymfatických uzlin, nebo podél průdušnice v mezihrudí, nebo krevní (hematogenní) cestou do vzdálených orgánů.

Všechny histologické typy plicní rakoviny se vyznačují silnou tendencí k metastázování lymfatickou cestou. V době diagnózy se již u více než poloviny nemocných zjistí metastázy v lymfatických uzlinách.

Šíření rakoviny plic krevní cestou (hematogenní rozsev nádoru) je znakem velmi pokročilého onemocnění, bez naděje na vyléčení. Vzdálené metastázy se objevují v játrech, mozku, ledvinách i nadledvinách a jinde, ale nejčastěji v kostech, přičemž může dojít ke zlomenině v důsledku rozrušení kosti nádorem (patologická zlomenina).

Diagnostika rakoviny plic

Už první vyšetření kvůli příznakům rakoviny plic, její náhodné zjištění při prohlídce u specialisty a následné potvrzení diagnózy a její přesnějšího typu je jeden z nejtěžších momentů ve vašem životě. Mnohdy tato vyšetření trvají déle a čekání na potvrzení diagnózy a stadia onemocnění je o to stresovější. Je zcela přirozené, že budete mít pocity, které jste možná ještě nikdy nezažili.

Pocity a reakce při a během diagnostiky a během průběhu onkologického onemocnění:

 • Šok, nepřipouštění, že se to děje právě vám
 • Bezmoc, nejistota
 • Strach z toho, co bude s vámi a s vašimi milovanými, strach ze samotných vyšetření
 • Strach z prognózy
 • Hněv, pocit viny, neférovosti a mnohé jiné pocity
 • Pocity viny, že nemoc vznikla vaším vlastním přičiněním (např. kouření, špatná životospráva, stres), nebo kvůli ignorování prvotních příznaků onemocnění byla diagnostikována v pokročilém stádiu
 • Nepříjemný pocit, že vás okolí dává dohromady s kuřáky, i když nejste, nebo pokud kouříte a všichni si myslí, že si za to, že jste onemocněli, můžete sami

I když tyto pocity jsou samy o sobě velmi stresující, lidé diagnostikováni s rakovinou plic a jejich příbuzní prožívají ještě další velmi nepříjemné pocity.

Je důležité vědět, že ačkoli mohou být pro vás tyto pocity a emoce děsivé, nejsou to příznaky duševní choroby ani selhání. Jsou přirozenou reakcí na náročnou životní situaci, ve které jste se ocitli, nebo jen vedlejším účinkem léčby a nemusíte se jich obávat. Nicméně, existují i ​​pocity, které vám mohou způsobit ještě nepříjemnější stavy. Nabízíme vám několik rad, jak můžete tyto nepříjemné pocity částečně zmírnit:

Sponzorováno

Rady pro pacienty

 • Nepřemýšlejte nad statistikami a zlými osudy jiných pacientů. Berte diagnózu i s reálnými fakty, a i když máte pokročilejší stadium choroby, pamatujte na to, že: Nikdo nemůže s přesností předpovědět, co se stane právě vám a jak tuto nemoc budete zvládat vy. Snažte se vidět osudy těch, kterým se daří lépe.
 • I když jste kuřáci, což mohlo přispět ke vzniku rakoviny plic, neobviňujte se. Jednak existují i ​​jiné příčiny, které se na vzniku vašeho onemocnění mohli podílet a zejména, vaše obviňování vám v době, kdy potřebujete síly na léčbu, může jen uškodit. Je důležité to, co uděláte „tady a teď“, to, jak se k nemoci a léčbě postavíte. Ne to, co už nemůžete ovlivnit.
 • Pokud jste byli kuřáci a vnímáte, že okolí si myslí, že si za to můžete sami, možná tak reagují proto, že sami žádnou závislostí nikdy netrpěli a nevědí, jaké může být složité skončit s kouřením. Otevřeně jim to řekněte.

Rady pro příbuzné

 • I pro Vás je tento moment opravdu velmi těžký, protože vám onemocněl člověk, na kterém vám velmi záleží.
 • Snažte se svému blízkému poskytnout svou oporu a ukažte mu své porozumění.
 • Nevyčítejte mu nic, ani to, že se mu možná nedaří přestat s kouřením hned.
 • Nechtějte od něj, aby hned začal myslet pozitivně, nechte mu čas prvotní informaci nejdříve zpracovat. Emoce jako hněv, nebo potřeba být sám neznamená, že vás nepotřebuje. Jste pro nemocného velmi důležitý, i když to někdy tak nevypadá.
 • Snažte se spolu komunikovat, což nemusí znamenat mluvit o tom. Spíše vědět dát najevo jeden druhému, co cítíte a zda je lepší ticho, objetí nebo rozhovor. Někdy i vaše přítomnost vedle v pokoji, nebo jen držení za ruku, či objetí mohou znamenat hodně.
 • Pokud máte pocit, že sami potřebujete pomoci, nebojte se o ni požádat.</li>
 • Neciťte se vinni, pokud i vy potřebujete nejdříve své pocity zpracovat.

TIP: Přečtěte si o suchém zápalu plic

Léčba rakoviny plic

Způsoby léčby rakoviny plic a jejich vedlejší účinky:

Chirurgické odstranění nádoru

Tento druh léčby se používá při nemalobuněčném nádoru plic ve včasnějších stádiích. Vždy se kombinuje i s chemoterapií a radioterapií. V pokročilejších stádiích se jedná spíše o úlevovou než o léčebnou operaci.

Mechanicky se odstraní určitá část nebo části plic, nebo i jiná zasažena oblast (část hrudní stěny, bránice, atd).

Používá se v kombinaci s chemoterapií nebo radioterapií. Předchází jí několik různých vyšetření, na základě kterých se lékaři snaží snížit riziko pooperačních komplikací. Mezi tato vyšetření patří například: Spirometrie (měření ventilační funkce plic), spirogeometrie (měření příjmu kyslíku, výdeji CO2 a EKG) a mnohé jiné. Je velmi důležité, aby před plánovanou operací pacient nekouřil minimálně dva týdny.

Možné nežádoucí účinky:
Pacienti často mají strach, že po odstranění části plic nebudou moci normálně dýchat. Avšak to se nestane. Pokud máte potíže s dýcháním, budete je mít i po operaci. Lékaři vždy dělají hodně předoperačních vyšetření, aby se přesvědčili, zda je operace pro vás vhodná.

Pokud máte takové obtíže, je dobré začít trénovat různé dýchací techniky ještě před operací, abyste to měli jednodušší později. Existují léky, které vám mohou pomoci s odkašláváním a brání tvorbě hlenu.

Radioterapie (ozařování)

Tento druh léčby používá silné rádiové záření, jehož cílem je zničit rakovinné buňky. Avšak zasáhne i zdravé buňky, což může způsobit nežádoucí účinky. Ale díky tomu, že zdravé buňky dokážou regenerovat, tyto účinky po ukončení léčby většinou odezní.

Je těžké předpovědět, zda právě vy budete mít vedlejší účinky, jakého druhu a v jakém rozsahu. Je to velmi individuální. Někdo může zažít většinu z nich, někdo jen některé a v menší míře. Na většinu z nich existují léky a psychologické techniky, které zmírňují jejich intenzitu.

Možné nežádoucí účinky:
Je důležité, abyste věděli, že ne všichni musí mít stejné nežádoucí účinky. Proto, pokud je nemáte tolik, nebo naopak, pokud je máte více než jiní, to neznamená, že vaše léčba není úspěšná. Je to jen důsledkem různých faktorů jako délka léčby, dávky, vaše zdraví, psychika, reakce na jiné léky, citlivost na různé terapie a mnohé jiné.

Nežádoucí účinky se objevují velmi pomalu a trvají ještě několik týdnů po skončení léčby. Jen velmi málo pacientů má dlouhodobější nežádoucí účinky, které trvají do dvou let po ukončení léčby. Čili s nejvyšší pravděpodobností vaše nežádoucí účinky zmizí a nejsou trvalé.

Mezi nepříjemné účinky této léčby patří bolesti v krku, problémy s polykáním, kašel, ztráta vlasů, bolesti v hrudi, teploty, zarudnutí a podráždění pokožky. Mezi dlouhodobější problémy patří potíže s dýcháním a zužování jícnu, ale oba problémy se většinou dají odstranit operací.

Je důležité, abyste věděli, že tyto účinky léčby nejsou trvalé a většina z nich se dá zmírnit, nebo odstranit. Například:

 • Pokud máte problémy s polykáním, vyhýbejte se pití velmi studených, nebo velmi teplých nápojů. Jezte raději častěji a v menších dávkách. Připravte si raději stravu, která je měkčí, nebo si ji úplně rozmixujte. Lékař vám může předepsat i ústní vody s anestetiky, která by vám měla ulevit.
 • Problémy s kašláním jsou také časté, a proto požádejte svého lékaře o léky, nebo sirupy proti kašli, může to alespoň zmírnit vaše potíže.
 • Pokud máte bolesti v hrudi, nelekejte se, je to běžné při této léčbě a určitě to přejde. Ale vždy o svých potížích řekněte lékaři. Může je zmírnit, nebo pro jistotu zkontrolovat, zda nejde o zánět, nebo infekci a tak může předejít zbytečným komplikacím.
 • Pokud máte vysoké teploty, řekněte to svému lékaři. Vyšetří vás a poskytne vám léky, které teplotu sníží, nebo antibiotika proti zánětu.
 • Pokud vás trápí zarudnutí a podráždění pokožky, omývejte se jen čistou vodou. V žádném případě nepoužívejte mýdla a parfémované výrobky. Poraďte se s lékařem o možnostech kosmetiky, určitě vám poradí. Snažte se nosit volnější oblečení, aby vám zbytečně nedráždilo pokožku. Chraňte si zasažené místo před sluncem a zimou.
 • Důležité je také chránit se před infekcemi. Například se nedotýkejte obličeje a úst svými rukama. Snažte se vyhnout lidem s rýmou a plnějším místnostem na veřejnosti. Dbejte na hygienu a pravidelně si myjte ruce. Při práci na zahrádce, nebo při kontaktu se zvířaty používejte ochranné rukavice.

Nezapomeňte: Vždy se poraďte se svým lékařem. Nebojte se mu říct o svých potížích. Může vám pomoci, případně předejít jiným potížím. Lékař nemůže vědět, co trápí právě vás. Proto je velmi důležité, abyste s ním o tom otevřeně povídali.

Chemoterapie

Tento druh léčby využívá cytostatika na zničení rakovinných buněk. Tyto však zasahují i ​​zdravé buňky, což může způsobit nežádoucí účinky. Chemoterapie vám může být podána perorálně (ve formě pilulek) nebo intravenózně (do žíly) zhruba každé 3-4 týdny v období podle potřeby.

Opět je těžké předpovědět, zda právě vy budete mít vedlejší účinky a v jakém rozsahu. Je to velmi individuální. Někdo může zažít většinu z nich, někdo jen některé a v menší míře. To však neznamená, že vaše léčba nezabírá jak má.

Možné nežádoucí účinky:

 • Slabost a únava/li>
 • Problémy se zvracením, trávicí problémy jsou také časté/li>
 • Krvácení/li>
 • Vředy v ústech, změny chuti (např. kovová chuť)/li>
 • Vypadávání vlasů

Je důležité, abyste věděli, že ne všechny druhy chemoterapie mají stejné nežádoucí účinky. Vy můžete mít pouze některé z nich a ty nebudou trvat dlouho a po určitém období po léčbě zmizí. To, že každý reaguje na léčbu jinak, neznamená, že léčba nezabírá!

I když je chemoterapie namáhavá, nepříjemná a má nežádoucí účinky, může vám pomoci. Na obtíže, které může způsobit, existují různé léky: proti bolesti, proti zvracení, na spaní, proti podráždění pokožky a jiné. Rovněž existují mnohé techniky, jejichž osvojení vám může usnadnit zvládnutí léčby. A zmírnění vašich fyzických problémů pak může zlepšit vaše psychické zvládání nemoci.

Nezapomeňte se vždy lékaře zeptat na nežádoucí účinky konkrétního druhu chemoterapie. Protože každý druh má svá specifika. Budete vědět, co se může stát. I tak není jisté, že právě vy budete mít stejné problémy, ale můžete se dopředu s lékařem poradit, co by vám mohlo pomoci zmírnit tyto nepříjemné následky. Vy budete připraveni, a budete vědět, že i když se nějaký problém objeví, dá se určitě alespoň částečně vyřešit.

Ztráta vlasů

Vypadávání vlasů je zejména pro ženy jeden z nejnepříjemnějších vedlejších účinků léčby. Je to jedna z nejtěžších věcí zejména pro ženy. Může vést k poklesu sebevědomí, ke změnám ve vnímání sebe sama, k pocitu, že to už nejste vy. K tomu se může přidat obava, jak vás vnímá vaše okolí a mnohé jiné.

 • Je velmi těžké smířit se s těmito pocity, ale není to nemožné.
 • Na začátek je důležité, abyste si uvědomili, že tato změna není trvalá. Po léčbě vám vlasy dorostou.
 • Vaši přátelé si vás nepřestanou vážit jako člověka, proto není důvod, abyste pochybovali o své hodnotě.
 • Může vám pomoci, pokud si pořídíte paruku ještě předtím, než vám začnou vypadávat vlasy. Uchráníte se pak mnohým nepříjemným pocitům.
 • Existují paruky, které jsou k nerozeznání od skutečných vlasů. Pokud se necítíte pohodlně s parukou, vyzkoušejte čepici, šátek, či kšiltovku.
 • Vlasy si ostříhejte na krátce ještě předtím, než vám začnou vypadávat (nejčastěji 10-12 dní po první léčbě). Vyhnete se tím nepříjemnému pohledu na polštář či kartáč plnou vypadávajícími vlasů …

Pamatujte si, pro ty, kteří vás mají skutečně rádi, budete stále krásná / ý, ať už využijete různá vylepšení, nebo ne.

VIDEO: Léčba karcinomu plic | Léčebné metody

VIDEO: Plicní komplikace malobuněčného karcinomu plic

Sponzorováno

Zdroj obrázku: „LungCACXR“ od James Heilman, MDVlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Zdroje článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva