Sponzorováno

Umělá plicní ventilace – co je to + jak funguje 4.3/5 (23)

 • Umělá plicní ventilace (či mechanická ventilace) je typ terapie, která vám pomáhá dýchat nebo dýchá za vás, když nemůžete dýchat sami.
 • Můžete být na ventilátoru napojeni během operace nebo pokud vaše plíce nefungují správně. Mechanická ventilace udržuje vaše dýchací cesty otevřené, dodává kyslík a odstraňuje oxid uhličitý z těla.

Co je to umělá plicní ventilace?

Umělá plicní ventilace (tj. mechanická ventilace) je forma podpory života, která vám pomáhá dýchat, když nemůžete dýchat sami. Může to být třeba během operace nebo když jste velmi nemocní.

I když umělá plicní ventilace přímo neléčí nemoci, může vás stabilizovat, zatímco jiné léčby a léky pomáhají vašemu tělu léčit se.

Co je to plicní ventilátor?

Plicní ventilátor je přímo ten stroj, který vám pomáhá dýchat. Stejně jako berle podporují vaši váhu, když máte zlomenou nohu, plicní ventilátor částečně nebo úplně podporuje funkce plic. Plicní ventilátor má tedy tyto funkce:

 1. Dodává kyslík do vašich plic.
 2. Pomáhá odstraňovat oxid uhličitý (CO2) z vašich plic.
 3. Dodává tlak, aby se malé vzduchové vaky v plicích (alveoly) nezhroutily.

Lékaři mohou upravit nastavení na stroji tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám pacienta.

Umělá plicní ventilace - ilustrace

Umělá plicní ventilace – ilustrace

 

Jaký je rozdíl mezi mechanickou ventilací a intubací?

Intubace a mechanická ventilace často probíhají společně, ale nejsou totéž. Když lékař intubuje, vloží vám hadičku do krku do dýchacích cest (průdušnice). Poté lékař připojí hadičku ve vašem krku k plicnímu ventilátoru. Někdy vás obličejová maska spojí s plicním ventilátorem a nemusíte být intubováni.

Jaké jsou typy umělé plicní ventilace?

Moderní umělé plicní ventilace používají přetlak k tlačení vzduchu do vašich plic. Pozitivní tlaková ventilace může být invazivní nebo neinvazivní.

 • Invazivní plicní ventilace: To znamená, že máte hadičku v dýchacích cestách připojenou k ventilátoru. Tato trubice může procházet vašimi ústy (intubace) nebo krkem (tracheostomie).
 • Neinvazivní plicní ventilace: Používá obličejovou masku připojenou k plicnímu ventilátoru. Pásky pak drží masku na hlavě, aby ji pevně držely. Plicní ventilátor tlačí vzduch do plic pacienta. Formy neinvazivní ventilace zahrnují zařízení, která můžete používat dokonce i doma, jako je CPAP (continuous positive airway pressure. Ventilační režim, druh neinvazivní mechanické ventilace u spontánně dýchajícího pacienta) nebo BiLevel.

Proč se používá umělá plicní ventilace?

Lékaři používají umělou plicní ventilaci k podpoře dýchání, když pacient nemůže dýchat sám. Mechanická ventilace:

 • Vám může do těla dodat kyslík.
 • Pomáhá odstraňovat oxid uhličitý, takže se v těle nehromadí.
 • Zabraňuje kolapsu částí vašich plic kvůli nedostatku tlaku.

Kdo může potřebovat umělou plicní ventilaci?

Můžete potřebovat umělou plicní ventilaci v těchto případech:

 • Během operace. Celková anestezie může ztížit samostatné dostatečné dýchání pacienta.
 • Jestliže máte určité plicní onemocnění nebo infekce.
 • V případě problému, který blokuje vaše dýchací cesty nebo zhoršuje dýchání.
 • Pokud máte určitá poranění nebo problémové stavy mozku. Váš mozek nemusí dostatečně dobře komunikovat se zbytkem vašeho těla, včetně plic, abyste mohli správně dýchat.
 • Jestliže máte jakékoli stavy, které způsobují, že vaše krev má příliš mnoho oxidu uhličitého (tj. hyperkapnie) nebo nedostatek kyslíku (hypoxémie).
 • Aby se zabránilo náhodnému vniknutí tekutin do plic (tj. aspirace).
Takto v reálu vypadá Umělá plicní ventilace - fotografie

Takto v reálu vypadá Umělá plicní ventilace – fotografie

 

Existují i další specifické podmínky, které mohou vyžadovat, abyste měli umělou plicní ventilaci, jako například:

Jak dlouho můžete být na plicním ventilátoru?

Doba, po kterou potřebujete být na plicním ventilátoru, závisí na důvodu, proč na něm jste. Mohou to být hodiny, dny, týdny nebo – zřídka – měsíce nebo roky. V ideálním případě zůstanete na ventilátoru co nejkratší dobu. Lékaři budou denně nebo častěji (několikrát denně) testovat vaši schopnost dýchat bez pomoci.

Obecně platí, že pokud potřebujete být na ventilátoru po dlouhou dobu (asi 2 týdny), lékař vás převede z endotracheální kanyly na trubici do krku (tracheostomie).

Podrobnosti o samotné umělé plicní ventilaci

Jak je někdo umístěn na invazivní umělou plicní ventilaci?

Pro zahájení invazivní umělé plicní ventilace lékař:

 1. Dá pacientovi léky, které ho uvolní (nějaká sedativa) a zabrání v pohybu (paralytika). S největší pravděpodobností zůstane pod sedativy, ale paralytika odezní poté, co bude pacient na ventilátoru.
 2. Umístí endotracheální (ET) trubici do krku a průdušnice (dýchací cesty vedoucí do plic).
 3. Připojí trubici k ventilátoru. Ventilátor pomůže pacientovi dýchat, dokud lékař nebude mít pocit, že je pro něj bezpečné znovu dýchat bez podpory.

Toto jsou obecné kroky pro spuštění umělé plicní ventilace. V závislosti na vaší konkrétní situaci, zejména na tom, zda se jedná o stav nouze, mohou být některé z těchto kroků trochu odlišné.

Co se děje, když je pacient na ventilátoru?

Zatímco je pacient na ventilátoru, lékaři provedou další postupy, aby ho ošetřili nebo zabránili komplikacím. Tak například:

Sponzorováno

 • Sledování jeho zdravotního stavu
 • Odsávání
 • Podávání léků
 • Zajištění výživy a tekutin
 • Mobilizace pacienta
 • Bronchoskopie

Sledování a monitoring pacienta

Lékař pacienta připojí k dalším strojům, aby mohl sledovat, jak jeho tělo funguje. To zahrnuje sledování jeho:

 • Krevního tlaku
 • Tepové frekvence
 • Frekvence dechu (dechů za minutu)
 • Hladina kyslíku

Může se také podívat na pacientovi plíce pomocí rentgenu hrudníku nebo otestovat hladinu kyslíku a oxidu uhličitého pomocí vyšetření krevních plynů.

Odsávání

Odsávání je důležité pro udržení čistých dýchacích cest. Lékař vloží katétr (takovou tenkou trubici) do dýchací trubice, aby pomohl odstranit hlen (sekrety). Může to způsobit i kašel. Pro rodinu pacienta může být nepříjemné toto sledovat.

Léky

Lékař může pacientovi dát léky ve formě aerosolu (ve spreji) přes dýchací trubici. Tyto léky fungují nejlépe, když pacient dýchá přímo do dýchacích cest nebo plic. Lékař mu také může podat léky do žil prostřednictvím IV.

Výživa

Když jste na ventilátoru a intubovaní, nemůžete samozřejmě normálně jíst ani pít. Lékař podá takovému pacientovi tekutou výživu, obvykle hadičkou, která prochází nosem, do žaludku. Podá pacientovi i tekutiny pomocí IV do žíly.

Mobilizace

Sestry budou pravidelně pacienta mobilizovat. Dlouhá imobilizace může výrazně negativně ohrozit další vývoj onemocnění i zdraví pacienta. Hlavním cílem pohybové aktivace je zabránit atrofiím svalstva, degenerativním změnám na hyalinních chrupavkách, vazivu a kloubních pouzdrech, osteoporóze a zamezení vzniku heterotopických osifikací.

Bronchoskopie

Lékaři používají bronchoskopii, aby se podívali na dýchací cesty v pacientově plicích. Zavedou malou, osvětlenou kameru přes dýchací trubici a do pacientových plic. Někdy také odeberou vzorky hlenu nebo tkáně pro testování.

Kdo se o vás stará, když jste na umělé plicní ventilaci?

Lékaři pacienta ošetří na jednotce intenzivní péče (JIP), když potřebuje umělou plicní ventilaci. Tam pacienta budou bedlivě sledovat. Všichni lékaři a pracovníci na JIP jsou speciálně vyškoleni k péči o osoby, které potřebují mechanickou ventilaci. Mezi odborníky, kteří by se o pacienta mohli starat, patří:

 • Respirační terapeuti
 • Anesteziologové, pneumologové a lékaři intenzivní péče
 • Zdravotní sestry
 • Zdravotní asistentky

Jste vzhůru, když jste na ventilátoru?

Zatímco jste na umělé plicní ventilaci, lékař se vás pokusí udržet co nejvíce vzhůru a zároveň zajistit, abyste byli v klidu a pohodlí. Odborníci budou používat léky podle potřeby, aby se pacient uvolnil. Není neobvyklé, že je člověk vzhůru (při vědomí), ale může se cítit ospalý, zmatený nebo si plně neuvědomuje, co přesně se děje.

Někdy, v závislosti na tom, jak jste nemocní, vás může váš lékař muset udržovat v hluboké sedaci (spánku), abyste si všeho okolo nebyli vědomi a vaše tělo se mohlo zotavit. Vaše ruce mohou být také omezeny, abyste si neublížili tahem za hadičku.

Co se stane, když pacienta odpojují od umělé plicní ventilace?

Lékaři provedou testy, aby zjistili, zda může pacient dýchat sám bez podpory, než vás sundají z ventilátoru. ET trubice zůstává pro tyto testy na místě. Když se váš stav zlepší a budete moci dýchat sami, váš lékař ET trubici odstraní.

Pacient může pociťovat bolest v krku nebo v ústech nebo váš hlas může být chraplavý poté, co mu lékař odstraní ET trubici.

Po odstranění hadičky (tzv. extubace) lékař pacienta může umístit na jiná zařízení, která mu pomohou dýchat. Patří mezi ně neinvazivní ventilace (s maskou) nebo kyslíkové masky. Někdy pacienta lékař může znovu intubovat a znovu nasadit umělou plicní ventilaci.

Jaké jsou výhody a přínosy umělé plicní ventilace?

Mezi výhody umělé plicní ventilace patří toto:

 • Pacient se nemusí pracně nadechovat. Jeho tělo se může soustředit na léčení infekcí nebo jiných stavů.
 • Plicní ventilace pacientovi poskytuje veškerý potřebný kyslík a zároveň z jeho těla odstraňuje oxid uhličitý.
 • Poskytuje i tlak, aby malé vaky plic nezkolabovaly.
 • Udržuje dýchací cesty pacienta otevřené.

Jaká jsou rizika mechanické ventilace?

Lékaři podnikají kroky, aby se vyhnuli komplikacím umělé plicní ventilace. Stále však mohou existovat určitá rizika, jako například:

 • Bakteriální infekce. Trubice ve vašich dýchacích cestách může zavléct bakterie do plic a způsobit infekce, jako je pneumonie ventilovaných nemocných (VAP). Ta se léčí antibiotiky.
 • Poškození plic. Tlak z ventilátoru může poškodit plíce pacienta.
 • Zhroucené plíce. Pokud je část vašich plic slabá, může se v ní vytvořit díra, která způsobí kolaps plic (pneumotorax).
 • Změny srdce a průtoku krve. Pokud je pacient na plicním ventilátoru může to ovlivnit, jak funguje jeho srdce. Pokud jeho srdce nefunguje tak dobře, může snížit jeho krevní tlak nebo zvýšit srdeční frekvenci. Tyto změny mohou také znamenat, že se mu ve finále do krve dostane méně kyslíku (snížená perfuze), i když se mu do plic dostává kyslíku dost.
 • Někdy lidé nejsou schopni odejít z plicního ventilátoru. Pokud potřebujete být na ventilátoru delší dobu, lékař vám hadičku z úst vyjme. Zavedou hadičku malým řezem (řezem) do krku.
 • Prodloužení procesu umírání. Pokud je nepravděpodobné, že se někdo ze svého stavu zotaví, může jeho nasazení na umělou plicní ventilaci zabránit procesu umírání. To může způsobit zbytečné utrpení. Lékař vás v tomto případě povede při rozhodování o umělé plicní ventilaci.

Jak dlouho trvá regenerace (zotavení) z umělé plicní ventilace?

Jak dlouho trvá zotavení z umělé plicní ventilace závisí na tom, proč jste ji potřebovali a jak dlouho jste na ní byli. Lékař vám může říci, co můžete očekávat a jak se o sebe postarat, když se zotavujete.

A shrnutí v pár větách na konec

Mechanická ventilace vám může zachránit život v případě nouze nebo když onemocníte a nemůžete sami dýchat. Není určena k léčbě stavů, ale může dát vašemu tělu čas, který potřebuje, aby se zlepšil. V případech velmi vážného nebo zhoršujícího se onemocnění nemusí být někteří lidé schopni znovu sami dýchat.

Bez ohledu na váš zdravotní stav se ujistěte, že lékař a vaše rodina znají vaše přání ohledně lékařské péče o vaši osobu.

Sponzorováno

Máte s umělou plicní ventilací nějaké zkušenosti? Budeme moc rádi za vaše komentáře pod článkem.

Studie a zdroje článku

 • Zdroj obrázku ve článku: PoiNatthaya / depositphotos.com
 • Mechanical Ventilation Autoři: Sean M. Hickey; Al O. Giwa.
 • Zdroj obrázku ve článku: wedmov / depositphotos.com

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva