Tracheostomie – co je to, kdy se používá a jaký je postup? 4.71/5 (14)

Sponzorováno

 • Tracheostomie je chirurgický zákrok, při kterém je vytvořen umělý průchod (tracheostoma) v přední stěně krku přímo do průdušnice (trachey). Tento chirurgický zákrok je prováděn k umožnění dýchání pacienta, pokud je z nějakého důvodu narušen normální průchod vzduchu horními dýchacími cestami, například při blokádě hrtanu nebo problémech s dýcháním.
 • Tracheostomie může být provedena v několika situacích: Respirační selhání: Pokud pacient nemůže dostatečně dýchat nebo má problémy s přirozeným dýcháním, může být provedena tracheostomie k poskytnutí stabilního a bezpečného vzduchového průchodu. Potřeba mechanické ventilace: Pokud je pacient závislý na umělém dýchání pomocí ventilátoru, tracheostomie umožňuje přímý přístup k průdušnici pro připojení k ventilátoru. Prevence aspirace: V případech, kdy existuje riziko aspirace (vdechnutí tekutin nebo potravy do plic), může být provedena tracheostomie.
 • Při tracheostomii je vytvořen otvor v krku, do kterého je vložena tracheální trubička (tracheostomická trubice). Tato trubice udržuje průchod průdušnice otevřený a umožňuje přirozený tok vzduchu do plic. Tracheostomie může být dočasná nebo trvalá, v závislosti na potřebách pacienta a příčině, pro kterou byla provedena.
 • Po provedení tracheostomie je důležitá pečlivá péče o okolní tkáně a správné udržování tracheostomické trubice.

V určitých situacích může být člověk neschopen dýchat ústy nebo nosem. Pokud lékař nemůže dostat kyslík do plic osoby pomocí obličejové masky, musí vytvořit dýchací cesty chirurgicky.

Ano, někdy může člověk vyžadovat tvorbu dýchací cesty chirurgicky, aby to pomohlo jeho dýchání, a to buď na určitou dobu, nebo dlouhodobě. V takových případech lékař zavede hadičku do průdušnice. Tento postup se nazývá tracheostomie.

Přečtěte si v tomto článku další informace o tom, proč by člověk mohl potřebovat tracheostomii. Popisuji zde také postup a možné komplikace tracheostomie.

Tracheostomie - ilustrace

Tracheostomie – ilustrace

 

Co je to tracheostomie?

Někdy může člověk zaznamenat, z nějakého důvodu, snížený průtok vzduchu do plic, pravděpodobně kvůli zranění nebo zablokování průdušnice. Člověk prostě nemůže dýchat nosem ani ústy. Tento problém se také může objevit v důsledku nějákého zdravotního stavu, který ovlivňuje funkci plic nebo okysličení krve. Bez ohledu na příčinu může tracheostomie pomoci osobě s dýcháním.

Tracheostomie znamená vyříznutí otvoru do průdušnice v přední části krku. Lékař pak do otvoru vloží hadičku, čímž vytvoří dočasné nebo trvalé chirurgické dýchací cesty. To může pacientovi dokonce zachránit život.

Někteří lidé budou moci dýchat sami trubicí. V jiných případech může lékař potřebovat připojit hadičku k ventilátoru nebo dýchacímu přístroji.

Kdy se tracheostomie používá?

Už tedy víme, že pacientovi, který nemůže z nějakého důvodu sám dostatečně dýchat, lékaři udělá tracheostomii.

Tento postup může být někdy nezbytný u lidí s následujícími zdravotními stavy, které mohou zhoršit tok kyslíku do plic:

Lékaři se mohou nejprve pokusit napomoci dýchání vložením trubice zvané endotracheální trubice do průdušnice ústy. U dlouhodobého strojně asistovaného dýchání je tracheostomie snadněji zvládnutelná a pohodlnější než endotracheální trubice.

Postup tracheostomie

Lékaři obvykle provádějí tracheostomii v nouzové situaci, kdy člověk nemůže dýchat. K provedení postupu lékař provede řez v průdušnici v přední části krku. Poté do otvoru vloží hadičku a zajistí ji na místě stehy nebo chirurgickou páskou.

Dokončení postupu trvá přibližně 20 až 45 minut.

Postup tracheostomie zahrnuje několik kroků a je prováděn kvalifikovaným chirurgem nebo odborným lékařem. Následující je obecný postup, ale každý případ může být individuální a lišit se podle konkrétních potřeb pacienta:

 1. Příprava pacienta: Pacient je pečlivě připraven na chirurgický zákrok, což zahrnuje monitorování vitálních funkcí, aplikaci anestézie a sterilizaci oblasti chirurgického zákroku. To je příprava.
 2. Označení místa pro tracheostomii: Chirurg označí místo na krku, kde bude vytvořen tracheostomický otvor. Toto místo se obvykle nachází pod hrtanem.
 3. Samotný chirurgický zákrok: Chirurg provede řez v krku a vytvoří otvor (tracheostoma) přímo do průdušnice. Někdy může být prováděna plánovaná tracheostomie v operačním sále, zatímco v jiných případech může být nutná naléhavá tracheostomie na místě, například v jednotce intenzivní péče.
 4. Vložení tracheostomické trubice: Do vytvořeného otvoru je vložena tracheální trubička, která udržuje průchod průdušnice otevřený. Tato trubice může být připojena k ventilátoru, pokud je to nutné.
 5. Fixace trubice: Tracheostomická trubice je pevně upevněna kolem krku pomocí pásek nebo manžet.
 6. Následná pečlivá péče a monitorování: Po operaci je důležitá pečlivá péče o okolní tkáně, prevence infekcí a pravidelné monitorování stavu pacienta. Ošetřovatelský tým bude sledovat dýchání, čištění trubice a udržování dostatečné hydratace.
 7. Postupná péče a rehabilitace po tracheotomii: Po tracheostomii může následovat postupná péče, rehabilitace a výuka pacienta a jeho rodiny o péči o tracheostomickou trubici, správném dýchání a dalších potřebných dovednostech.

Pamatujte, že tracheostomie je závažný chirurgický zákrok, a její provádění by mělo být výhradně v rukou kvalifikovaných odborníků.

Sponzorováno

Zotavení po tracheostomii

Někteří lidé budou schopni dýchat sami ihned po operaci, ale jiní mohou potřebovat pomoc dýchacího přístroje na jednotce intenzivní péče.

Průdušnice člověka se zahojí do týdne po tracheostomii. Osoba si může všimnout krvácení a strupů kolem otvoru na krku.

Po týdnu lékař vymění tracheostomickou trubici za novou. Osoba nebo její pečovatelé obdrží pokyny, jak trubici vyjmout, vyčistit a vyměnit doma. Pravidelné čištění pomáhá předcházet hromadění hlenu a nečistot, což může vést k ucpání.

V některých případech osoba, která dostala tracheostomii, již nemusí potřebovat tracheostomickou trubici. Fyzikální terapie bude nezbytná k tomu, aby se osoba naučila znovu dýchat bez trubice.

Po trvalém odstranění tracheostomické trubice se chirurgické místo nakonec samo uzavře.

Péče po tracheostomii

Po tracheostomii bude potřeba kůže kolem chirurgického otvoru několikrát denně čistit. Toto čištění pomáhá předcházet kožním vyrážkám v důsledku nadměrné vlhkosti.

Osoba bude také muset čistit svou tracheostomickou trubici každý den. Někteří lidé mohou potřebovat vyměnit trubici každé 1 až 3 měsíce.

Ošetřovatelé budou také potřebovat pokyny k odsávání nečistot a hlenu z trubice. Odsávání může u lidí způsobit kašel a může jim způsobit pocit dušnosti. Postupem času si lidé na tento pocit zvyknou.

Osoba musí informovat svého lékaře, pokud si všimne jakýchkoli změn v barvě hlenu, protože by to mohlo být příznakem infekce.

Lidé musí dbát zvýšené opatrnosti při umývání tracheostomické trubice. Jakákoli voda, která se dostane do trubice, by mohla skončit v plicích. K dispozici jsou vodotěsné kryty pro tracheostomické kanyly.

Komplikace

Tracheostomie může způsobit krátkodobé i dlouhodobé komplikace.

Krátkodobé komplikace

Všechny chirurgické zákroky s sebou nesou určitá rizika. Nejčastějšími komplikacemi jsou krvácení a infekce.

V některých případech může tracheostomická trubice náhodně vypadnout krátce po operaci. Tato komplikace může být nebezpečná, protože osoba nebude schopna sama efektivně dýchat.

Krátkodobé komplikace se obvykle vyskytují u lidí, kteří jsou křehcí, nemocní nebo podvyživení.

Dlouhodobé komplikace

Jednou z potenciálních dlouhodobých komplikací tracheostomie je poškození průdušnice, což může způsobit problémy, když osoba odstraní tracheostomickou trubici.

Někdy může tracheostomická trubice poškodit oblast kolem chirurgického otvoru. Toto zranění může vést k infekci a vážnému krvácení.

Tracheostomická trubice může také zvýšit produkci hlenu v dýchacích cestách. Přebytek hlenu může zablokovat plíce člověka. Ošetřovatelé lidí s tracheostomií musí proto projít školením o odsávání hlenu, aby se předešlo ucpání.

Zavedení jakékoli hadičky do dýchacích cest může zvýšit riziko vzniku zápalu plic. Na to pozor.

Jiné typy postupů

Existuje několik různých typů postupů pro zvládnutí obstrukcí a zranění dýchacích cest. Níže uvádím rozdíly mezi tracheostomií a ostatními postupy.

Tracheostomie vs. tracheotomie

Lidé často používají termíny tracheostomie a tracheotomie zaměnitelně. Tracheotomie se však týká pouze postupu, který vytváří chirurgický otvor v průdušnici. Tracheostomie je zavedení hadičky, která udržuje dýchací cesty otevřené. V případě potřeby může hadička (trubička) zůstat na místě trvale.

Endotracheální trubice

Endotracheální trubice je trubice z PVC, kterou může lékař zavést do průdušnice ústy nebo nosem. Hadička umožňuje proudění vzduchu do plic.

Lidé mohou považovat endotracheální trubice za nepříjemné. V některých případech mohou hadičky vést k rozvoji vředů v ústech a způsobit poranění hlasivek. Toto poškození může člověku ztížit komunikaci s ostatními.

Krikotyrotomie

Krikotyrotomie je postup, který zahrnuje umístění hadičky řezem v krikotyreoidní membráně v krku. Lékaři mohou tento postup provést, pokud nejsou schopni intubovat osobu, která nedýchá.

Krikotyrotomie je poměrně vysoce rizikový postup. Jde tedy o poslední krok v chirurgické léčbě dýchacích cest.

Shrňme si inforamce

Tracheostomie je postup, který zahrnuje zavedení hadičky do průdušnice člověka, která pomáhá dýchání. Jedná se o formu dlouhodobého zajištění dýchacích cest pro lidi se stavy, které zhoršují proudění vzduchu do plic.

Tracheostomická trubice může způsobit krátkodobé i dlouhodobé zdravotní komplikace. Aby se minimalizovalo riziko určitých komplikací, musí osoba s tracheostomií a její ošetřovatelé projít školením, jak pečovat o tracheostomické trubice. Tato péče zahrnuje pravidelné čištění trubice a chirurgického místa.

Sponzorováno

Máte s tracheostomií nějaké zkušenosti? Napište mi je do komentářů, budu moc rád.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva