Sponzorováno

Bloudivý nerv (Nervus vagus) – co je to – příznaky problémů a stimulace bloudivého nervu 4.87/5 (23)

 • Bloudivý nerv (nervus vagus) přenáší signály mezi vaším mozkem, srdcem a trávicím systémem. Je klíčovou součástí vašeho parasympatického nervového systému.
 • Nervus vagus je nejdelší a nejsložitější z 12 párů hlavových nervů, které vycházejí z mozku.
 • Poškození nervu vagus může vést ke gastroparéze, kdy se jídlo neposouvá do vašich střev. Někteří lidé s vazovagální synkopou omdlí kvůli nízkému krevnímu tlaku. Stimulace bloudivého nervu (VNS - vagová nervová stimulace) může léčit epilepsii a depresi.
 • Je také známý jako 10. hlavový nerv nebo hlavový nerv X.

Co je to bloudivý nerv?

V těle je 12 hlavových nervů. V těle se vyskytují v párech a pomáhají propojit mozek s jinými oblastmi těla, jako je hlava, krk a trup.

Mozkové či hlavové nervy, jinak též kraniální nervy (latinsky: Nervi craniales) jsou nervy periferní nervové soustavy, které, na rozdíl od spinálních nervů vystupujících z míchy, vystupují z mozkového kmene (prodloužené míchy, Varolova mostu a středního mozku).

Některé hlavové nervy posílají smyslové informace, včetně podrobností o vůních, obrazu, chutích a zvucích, do mozku. Tyto nervy mají smyslové funkce. Jiné hlavové nervy řídí pohyb různých svalů a funkci určitých žláz. Tyto funkce jsou známé jako motorické funkce.

Zatímco některé hlavové nervy mají buď senzorické nebo motorické funkce, jiné mají obě. Bludivý nerv je přesně takový nerv. Hlavové nervy jsou klasifikovány pomocí římských číslic na základě jejich umístění. Bloudivý nerv se také nazývá hlavový nerv X. Tedy je to desátý hlavový nerv. Latinsky se označuje jako Nervus vagus.

Prozkoumejte níže uvedený obrázek, abyste viděli umístění bloudivého nervu (Ilustrace zobrazující mozek a nervus vagus ,desátý hlavový nerv nebo CN X, s lidskými orgány):

Bloudivý nerv (nervus vagus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí X. Vychází z prodloužené míchy, probíhá kolem karotid (krkavice), dostává se do mezihrudí kolem jícnu a trachey, přes bránici do břicha, a jeho větve se rozvětvují do všech vnitřních orgánů.

Bloudivý nerv (nervus vagus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí X. Vychází z prodloužené míchy, probíhá kolem karotid (krkavice), dostává se do mezihrudí kolem jícnu a trachey, přes bránici do břicha, a jeho větve se rozvětvují do všech vnitřních orgánů.

Co ovlivňuje bloudivý nerv?

Nervus vagus také nazývaný pneumogastrický nerv je zodpovědný za různé funkce vnitřních orgánů, včetně:

 • trávení
 • tepová frekvence
 • dýchání
 • kardiovaskulární činnost
 • reflexní akce, jako je kašel, kýchání, polykání a zvracení

Hraje roli v autonomním nervovém systému, který řídí akce, které lidé nevědomě provádějí, jako je dýchání a trávení.

Může také tvořit spojení mezi střevem a mozkem a hrát roli v tom, co vědci nazývají osa střevo-mozek. V posledních letech odborníci zkoumali osu střevo-mozek, aby hledali souvislosti mezi stavy, jako je obezita a deprese.

Anatomie a funkce bloudivého nervu (Nervus vagus)

Slovo „vagus“ znamená v latině putování. To je vlastně velmi vhodné jméno, protože bloudivý nerv je nejdelším hlavovým nervem. Prochází z mozkového kmene do části tlustého střeva. Bloudivý nerv je nejdelší nerv v našem organismu, který skutečně bloudí mnohými tkáněmi. Spojuje mozek s tělesnými orgány včetně střev, žaludku, srdce a plic.

Senzorické funkce bloudivého nervu (Nervus vagus) jsou rozděleny do dvou složek:

 1. Somatické složky. Jsou to pocity pociťované na kůži nebo ve svalech.
 2. Viscerální složky. Jsou to pocity pociťované v orgánech těla.

Senzorické funkce bloudivého nervu zahrnují:

 • poskytování informací o somatických pocitech pro kůži za uchem, vnější část zvukovodu a určité části hrdla
 • dodává informace o viscerálních pocitech pro hrtan, jícen, plíce, průdušnici, srdce a většinu trávicího traktu
 • hraje i menší roli v pocitu chuti blízko kořene jazyka

Motorické funkce bloudivého nervu (Nervus vagus) zahrnují:

 • stimulace svalů v hltanu, hrtanu a měkkém patře, což je masitá oblast v zadní části patra úst
 • stimuluje svaly v srdci, kde pomáhá snižovat klidovou srdeční frekvenci
 • stimulace mimovolních kontrakcí v trávicím traktu, včetně jícnu, žaludku a většiny střev, které umožňují pohyb potravy traktem

Testování bloudivého nervu

Při testování bloudivého nervu může lékař zkontrolovat dávicí reflex. Během této části vyšetření může lékař použít měkký vatový tampon k polechtání zadní strany krku na obou stranách. To by mělo způsobit, že se osoba bude dávit.

Pokud osoba nedáví (nemá dávivý reflex), může to být způsobeno problémem právě s bloudivým nervem, což by mohlo znamenat problém s funkcí mozkového kmene.

Lékaři mohou také posoudit funkci bloudivého nervu při pohledu na kardiovaskulární onemocnění, jak bylo probíráno v nedávném výzkumu. Poškození bloudivého nervu může vést k problémům s kardiovaskulárním systémem.

Měření srdeční frekvence, krevního tlaku a kardiovaskulární reakce na cvičení může poskytnout vodítka o tom, jak váš bloudivý nerv (Nervus vagus) funguje ve spojení s kardiovaskulárním systémem, což je známé jako kardioovagální tonus. Může nabídnout vodítka pro vaše kardiovaskulární zdraví.

Problémy bloudivého nervu (Nervus vagus)

Poškození bloudivého nervu

Poškození bloudivého nervu může mít za následek řadu příznaků, protože nerv je tak dlouhý a postihuje mnoho oblastí.

Mezi potenciální příznaky poškození bloudivého nervu patří:

 • potíže s mluvením
 • ztráta nebo změna hlasu
 • potíže s polykáním
 • ztráta dávivého reflexu
 • nízký krevní tlak
 • pomalý srdeční tep
 • změny v trávicím procesu
 • nevolnost nebo zvracení
 • nadýmání nebo bolest břicha
 • deprese a úzkost u lidí s dýchacími problémy nebo srdečním onemocněním

Příznaky, které může osoba mít, závisí na tom, která část nervu je poškozena.

Sponzorováno

Gastroparéza

Odborníci se domnívají, že poškození bloudivého nervu může také způsobit stav nazývaný gastroparéza. Tento stav ovlivňuje mimovolní kontrakce trávicího systému, které brání správnému vyprázdnění žaludku.

Mezi příznaky gastroparézy patří:

 • nevolnost nebo zvracení, zejména zvracení nestráveného jídla několik hodin po jídle
 • ztráta chuti k jídlu nebo pocit sytosti krátce po zahájení jídla
 • kyselý reflux
 • bolest břicha nebo nadýmání
 • nevysvětlitelné hubnutí
 • kolísání hladiny cukru v krvi

U některých lidí se rozvine gastroparéza poté, co podstoupí vagotomii, což je chirurgické přetětí bloudivého nervu (n. vagus) nebo některých jeho větví).

Studie z roku 2020 zkoumala dopad stimulace vagového nervu u lidí s mírnou až středně těžkou gastroparézou bez známé základní příčiny. Po 4 týdnech účastníci zaznamenali zlepšení symptomů, včetně schopnosti vyprázdnit střeva, což naznačuje, že by to mohla být užitečná terapie pro lidi s tímto stavem.

Vazovagální synkopa

Nervus vagus stimuluje určité svaly v srdci, které pomáhají zpomalit srdeční frekvenci. Při přehnané reakci může způsobit náhlý pokles srdeční frekvence a krevního tlaku, což má za následek mdloby. Toto je známé jako vazovagální synkopa.

Mezi faktory, které to mohou vyvolat, patří těhotenství, emoční stres a bolest, ale nemusí existovat jasná příčina.

Vedle tohoto typu mdloby můžete mít i tyto příznaky:

 • pocity tepla
 • nevolnost
 • tunelové vidění
 • zvonění v uších
 • nadměrné pocení
 • nízký krevní tlak
 • pomalý nebo nepravidelný srdeční tep

Pokud zaznamenáte mdloby, je dobré navštívit lékaře, aby se vyloučily možné vážné příčiny. Aby se tomu zabránilo, může lékař doporučit pít hodně tekutin nebo se vyhnout rychlému vstávání.

Stimulace bloudivého nervu

Stimulace bloudivého nervu znamená vlastně umístění zařízení do těla, které využívá elektrické impulsy ke stimulaci nervu. Používá se k léčbě některých případů epilepsie a deprese, které nereagují na jinou léčbu.

Odborníci se domnívají, že bloudivý nerv může tvořit spojení mezi depresí, metabolickým onemocněním a srdečním onemocněním. Pokud to výzkum může potvrdit, vědci tvrdí, že stimulace bloudivého nervu by mohla pomoci s řadou zdravotních problémů.

Zařízení se obvykle umísťuje pod kůži hrudníku, kde jej drát spojuje s levým bloudivým nervem. Jakmile je zařízení aktivováno, vysílá signály přes bloudivý nerv do vašeho mozkového kmene a přenáší informace do vašeho mozku.

Neurolog zařízení obvykle naprogramuje, ale lidé často mohou po zaškolení zařízení ovládat i sami.

Předpokládá se, že by stimulace bloudivého nervu mohla v budoucnu pomoci léčit řadu dalších stavů, včetně roztroušené sklerózy, zadní autoimunitní uveitidy, Alzheimerovy choroby a bolestí hlavy.

Výzkum a další myšlenky o bloudivém nervu

Odborníci se chtějí dozvědět více o bloudivém nervu, protože může obsahovat vodítka k různým zdravotním problémům.

Duševní zdraví a pohodu

Pokud stimulace bloudivého nervu může pomoci zvládnout depresi, někteří lidé hledali různé způsoby stimulace bloudivého nervu, aby zvýšili svou obecnou duševní pohodu.

Tyto techniky zahrnují:

Reakce bloudiv0ho nervu se s věkem snižuje, výzkum na toto téma najdete zde. Lidé se silným vagálním tónem mohou snáze relaxovat po stresující události a jejich tělo může lépe zvládat záněty a střevní problémy. Podle výzkumu zveřejněného v roce 2020 může být takový člověk také lépe vybaven pro správu krevního cukru.

Neexistuje však dostatek důkazů, které by prokázaly, že všechna tato zařízení a techniky jsou bezpečné a účinné pro každého. Vždy si promluvte s lékařem, než vyzkoušíte novou léčebnou strategii, protože pro vás nemusí být vhodná.

Revmatoidní artritida

Existují určité důkazy, že stimulace bloudivého nervu může pomoci snížit závažnost revmatoidní artritidy, což je protizánětlivý stav, který způsobuje bolest a otoky kloubů a další symptomy v celém těle.

V roce 2021 výzkumníci zveřejnili zjištění po měření markerů zánětu u 30 lidí, kteří používali zařízení pro stimulaci bloudivého nervu ke zvládání revmatoidní artritidy po dobu 12 týdnů. Našli důkazy, že zaznamenali „klinicky významné“ snížení hladin DAS28-CRP, což je známka zánětu v těle.

I když je to slibné, je zapotřebí více studií, aby se potvrdilo, že stimulace bloudivého nervu může pomoci zvládnout revnatoidní artritidu bezpečně a efektivně v širší populaci.

Shrňme si informace o bloudivém nervu

Nervus vagus, neboli bloudivý nerv, hraje roli v mnoha tělesných funkcích a může tvořit spojení mezi oblastmi, jako je mozek a střevo. Léčby, které se zaměřují na bloudivý nerv, prokázaly, že pomáhají lidem s epilepsií a depresí a jsou slibné i pro revmatoidní artritidu.

Sponzorováno

Někteří odborníci se domnívají, že další výzkum může nabídnout vodítka k léčbě cukrovky, obezity, srdečních chorob a dalších stavů, které zahrnují zánětlivé procesy.

A dále si přečtěte o bloudivém nervu

Zdroje článku a odborné studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva