Sponzorováno

Znáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý? 4.58/5 (26)

 • Biofeedback je technika mysli a těla, která zahrnuje použití vizuální nebo sluchové zpětné vazby k získání kontroly nad nedobrovolnými tělesnými funkcemi.
 • Například může jít o získání dobrovolné kontroly nad takovými věcmi, jako je srdeční frekvence, svalové napětí, průtok krve, vnímání bolesti a krevní tlak.
 • Cílem biofeedbacku je pomoci jednotlivci získat dovednosti k regulaci svého těla a dosažení lepšího zdraví.
 • Tento proces zahrnuje připojení k zařízení pomocí senzorů, které poskytují zpětnou vazbu o konkrétních aspektech vašeho těla.
 • Cílem biofeedbacku je často provádět jemné změny v těle, které vedou k požadovanému účinku. To zahrnuje třeba vědomé a cílené uvolnění určitých svalů zpomalujících srdeční frekvenci nebo dýchání nebo snížení pocitu bolesti. Tímto způsobem jsou lidé často schopni zlepšit své fyzické, emoční a duševní zdraví. Biofeedback lze například použít také k tomu, aby lidem pomohl lépe zvládat různé příznaky nemocí.

Znáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý?Slovo feedback asi každý zná. Zpětnou vazbu, neboli feedback na svoje chování dostáváme od okolí každý den. Ale takový biofeedback je ovšem něco jiného. A o co že vlastně jde?

Biofeedback je druh terapie, která využívá senzory připojené k vašemu tělu k měření klíčových funkcí těla. Zahrnuje měření osobních fyziologických veličin jako krevní tlak, tep, teplotu, pocení, svalové napětí (EMG) v reálném čase a jejich prezentaci ve vhodné formě pacientovi.

Biofeedback vám má pomoci dozvědět se více o tom, jak vaše tělo funguje. Tyto informace vám mohou pomoci vyvinout lepší kontrolu nad určitými tělesnými funkcemi a řešit vaše zdravotní problémy. Biofeedback je postaven na konceptu „mysl nad hmotou“. Myšlenkou je, že při správných technikách můžete změnit své zdraví tím, že si uvědomíte, jak vaše tělo reaguje na stresory a další podněty.

Biofeedback je tedy druh terapie, která vás naučí používat svou mysl k ovládání tělesných reakcí, jako je třeba rychlé dýchání a jiné.

Třeba chronický stres může mít na naše tělo až dramatické účinky. To může zahrnovat zvýšený krevní tlak, zvýšenou tělesnou teplotu a narušení funkce mozku. Biofeedback podporuje účinnější duševní a fyzickou reakci na stres a jeho cílem je pomoci vám kontrolovat tělesné procesy, jako je srdeční frekvence a krevní tlak. Tyto tělesné procesy byly kdysi považovány za zcela nedobrovolné.

Špetka historie

Přestože metoda biofeedback se zkoumá a vyvíjí už od 60. let minulého století, za otce moderního biofeedbacku je všeobecně považován Neal Miller, doktor psychologie a neurolog. Základní principy objevil při studiu podmíněného chování myší. Jeho tým odhalil, že při správné stimulaci center budících u myší příjemný pocit bylo možné naučit je ovládat určité projevy srdeční frekvence. Do této doby se předpokládalo, že tyto procesy jsou pouze pod vlivem autonomního nervového systému a nelze je nějak vědomě ovládat. Metoda biofeedback dnes slouží zdravým lidem k posílení mentální výkonnosti, případně prevenci proti duševním onemocněním.

Typy biofeedbacku

Existuje několik typů (modalit) biofeedbacku, podle typu měření. Mezi nejčastější metody biofeedbacku patří:

 • GSR biofeedback: měří množství potu na těle v průběhu času, tedy odpor kůže
 • TEMP biofeedback: měření teploty kůže
 • Elektromyografický (EMG) biofeedback: měří svalové napětí v průběhu času
 • Tepelný biofeedback: měří změny tělesné teploty v průběhu času
 • Elektroencefalografie – EEG biofeedback: měří aktivitu mozkových vln v čase
 • Biofeedback pracující se srdcem: měří váš puls a srdeční frekvenci

Účinky biofeedbacku

Biofeedback je zaměřen na boj proti stresu pomocí relaxačních technik. Vědomě manipulujete s dýcháním, srdeční frekvencí a dalšími obvykle „nedobrovolnými“ funkcemi, abyste potlačili reakci svého těla na stresové situace. Ano, tak to funguje.

Biofeedback se zdá být nejúčinnější terapií pro takové stavy, které jsou silně ovlivněny stresem. Mezi příklady patří: poruchy učení, poruchy příjmu potravy, noční pomočování a svalové křeče.

Biofeedback může být použit k léčbě mnoha problémů fyzického a duševního zdraví, včetně těchto:

K čemu je konkrétně biofeedback dobrý? Dejme tomu EEG biofeedback

Konkrétně EEG biofeedback vykazuje velmi dobré výsledky při zlepšování našich mozkových funkcí a zklidnění mysli. ✅ Také zmírňuje deprese, upravuje spánek, zvyšuje výkonnost, zlepšuje paměť, působí proti únavě. Člověk je po pravidelném trénování rychlejší a pohotovější, učení je snadnější a naučené informace si budete pamatovat.

EEG Biofeedback pomáhá i dětem s poruchami pozornosti a učení a pomáhá jim tak zvládnout nároky školy. Zlepší jejich soustředění, uklidní neposednost, sníží agresivitu a úzkost, zvýší zdravé sebevědomí. Velmi dobře se pak tato terapie osvědčuje u dětí se syndromem ADHD a dys- poruchami.

Pomáhá rovněž při logopedických problémech, spánkových a stavech vyhoření. Nejčastějšími klienty těchto terapií jsou děti s problémy ve škole, manažeři, řidiči, piloti, operátoři, či osoby s poruchami mozkové činnosti, sportovci nebo zkrátka ti, kteří chtějí využívat své duševní kapacity na maximum. Trénování na přístroji EEG Biofeedback pomáhá uvést myšlení do celkové harmonie a díky práci se stresem dokáže velmi rychle zklidnit celý organismus.

Sponzorováno

Někteří lidé preferují biofeedback jako formu léčby těchto stavů, protože je neinvazivní a nespoléhá se na léky. Ostatní lidé kombinují biofeedback s tradičnějšími léčebnými možnostmi, aby zlepšili svůj celkový zdravotní stav.

Příprava na Biofeedback

Než zahájíte terapii, nezapomeňte zkontrolovat pověření terapeuta biofeedbacku. Nebojte se zeptat na jejich odborné školení, a zda spolupracují s vaší zdravotní pojišťovnou. Jinak není před biofeedback terapií žádná další nutná žádná další příprava.

Jak to funguje

Je velice důležité, aby se člověk při biofeedback tréninku cítil příjemně a uvolněně. Jako první je potřeba zjistit, co si přejete na fungování svého mozku zlepšit, zda je to soustředění, paměť, vůle, uvolnění apod. Trénovaná osoba se pak usadí do křesla a na hlavě a uších má připevněné elektrody, které snímají naši aktuální mozkovou činnost. Senzory měří jednu nebo více známek stresu. To může zahrnovat srdeční frekvenci, svalové napětí nebo tělesnou teplotu. Měření poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak tělo pozorované osoby reaguje na různé podněty.

Průběh aktuálních mozkových vln pak lze pozorovat na monitoru v podobě jakési hry, kterou ovládá právě pouze činnost mozku pozorované osoby. Celá tato hra je závislá jen na pozornosti pozorované osoby a její schopnosti soustředit se a uvolnit. Tento stav bdělé uvolněné pozornosti se terapeut snaží prohloubit a upevnit.

Biofeedback terapeut vás může naučit, jak snížit srdeční frekvenci pomocí dechových cvičení, relaxačních technik nebo mentálních cvičení. Výsledky těchto technik a cvičení si můžete také měřit na monitoru. To podporuje více pozitivních reakcí a relaxaci.

Typická terapie biofeedbacku trvá mezi 30 a 60 minutami. Počet takovýchto sezení potřebných k vyřešení problému se liší v závislosti na řadě faktorů, včetně toho, jak rychle se naučíte ovládat své fyzické reakce. Je doporučeno trénovat zhruba 2x týdně, ale v případě, že chcete pouze celkově zklidnit, pak stačí přijít i jednou za 14 dní. Konečný počet tréninků závisí na trénovaném a jeho potřebě.

Pokud se však jedná o zklidnění akutní stresové situace např. před zkouškou či pohovorem, je možné přijít třeba jen 3-5x. Dospělým, jejichž mozek funguje dobře, ale chtějí ještě svůj výkon zlepšit (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci), postačí třeba 10 sezení jako kondiční trénink.

Biofeedback v pohodlí domova

Na trhu jsou také k dispozici komerční biofeedbacková zařízení určená výhradně pro domácí použití. K vašemu počítači se připojují zařízení s kapesními monitory a průběh cvičení tak můžete sami pozorovat z pohodlí svého domova. Mějte se však na pozoru před podvodníky. Před zakoupením některého z těchto zařízení se poraďte se svým lékařem. Ne všichni výrobci jsou totiž seriózní.

Rizika biofeedbacku

Biofeedback je obecně bezpečný. Nebyly hlášeny žádné negativní vedlejší účinky. Biofeedback však nemusí být pro každého. Před zahájením této nebo jakéhokoli jiného typu doplňkové terapie byste se měli poradit se svým lékařem.

Co můžete od biofeedbacku očekávat

Váš terapeut vám na základě vašich zdravotních problémů pomůže určit, která technika biofeedback je pro vás nejvhodnější. Úspěch léčby biofeedbackem závisí na několika faktorech, například na tom, jak často používáte techniky, které se naučíte během terapie ve svém každodenním životě.

Úspěšnost biofeedbacku vychází z toho, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to. Jakmile se tedy mozek naučí ovládat sám sebe, dělá to automaticky a neustále. Proto jsou výsledky tréninku zpravidla trvalé. Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení a jak víme, jen cvičení dělá mistry.

Shrňme si informace o biofedbacku

Biofeedback je terapeutická metoda, která se zaměřuje na zlepšování povědomí a kontroly nad fyziologickými funkcemi těla pomocí speciálních senzorů a zpětné vazby. Cílem biofeedbacku je pomoci jednotlivci získat dovednosti k regulaci svého těla a dosažení lepšího zdraví.

Během biofeedbackového sezení jsou senzory připojené ke klientovi, aby měřily různé fyziologické signály, jako je srdeční tep, dýchání, svalové napětí, hladina kůže, teplota atd. Tato data jsou pak zobrazena klientovi v reálném čase prostřednictvím zvuků, vizualizací nebo grafů. Tímto způsobem klient získává informace o svých tělesných reakcích, které by jinak nebyly viditelné.

Biofeedback umožňuje jednotlivcům naučit se rozpoznávat a ovládat své fyziologické reakce, které jsou často spojeny se stresem, úzkostí a zdravotními problémy. Pomocí technik, které se učí v rámci biofeedbacku, klienti se postupně učí ovládat svou srdeční frekvenci, dýchání, svalové napětí a další reakce.

Účinky biofeedbacku na zdraví jsou různé a závisí na konkrétních potížích jednotlivce. Biofeedback může pomoci snížit stres, úzkost a napětí, zlepšit spánek, bojovat proti migrénám a bolesti hlavy, regulovat krevní tlak, zlepšit svalovou koordinaci a obnovit rovnováhu v těle. Je také využíván při rehabilitaci po zranění a jako součást terapeutických programů při řešení různých zdravotních problémů.

Je důležité si uvědomit, že biofeedback je technika, kterou provádějí kvalifikovaní odborníci, jako jsou psychologové, fyzioterapeuti nebo lékaři. Je důležité vyhledat profesionální pomoc a konzultovat možnosti a přínosy biofeedbacku pro váš konkrétní zdravotní stav.

A co vy? Zkoušeli jste někdy biofeedback? Budeme moc rádi za vaše komentáře pod článkem.

VIDEO: Mgr. Vlasta Dubinová byla pozvána do pořadu Snídaně s Novou, kde měla možnost představit metodu EEG Biofeedback trénink.

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva