Sponzorováno

Aminokyselina leucin – jaké má účinky na naše zdraví? 4.78/5 (18)

Aminokyselina leucin - jaké má účinky na naše zdraví?Leucin je aminokyselina, která se v těle používá hlavně pro budování svalů a k dodávání energie. Přes nedostatek výzkumu ho lidé používají ke zlepšení síly během posilování a cvičení, a pro regeneraci svalů. Díky tomu je leucin hodně oblíbeným doplňkem mezi sportovci a bodybuildery. Suplementace leucinu však přináší i určitá rizika. Pokračujte ve čtení tohoto článku, dozvíte se o údajných výhodách a vedlejších účincích leucinu.

Co je to tedy Leucin?

Leucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem (označované jako BCAA), která se prodává jako doplněk stravy. Další dvě BCAA jsou valin a isoleucin, ale leucin je nejoblíbenější z těchto tří – zejména jako doplněk pro kulturisty, sportovce a bodybuildery.

Leucin však není schválen pro lékařské použití. Důvod? Chybí mu solidní klinický výzkum. Dávky tohoto doplňku stanoví výrobní standardy, ale nezaručují, že jsou bezpečné nebo účinné. Než si ho vezmete, promluvte si se svým lékařem.

Leucin je esenciální aminokyselina, což znamená, že ji tělo neumí produkovat a je třeba ji přijímat dietou. Zvyšuje produkci energie a bílkovin (tedy svalů).

Náš tip: Zkuste i tyto aminokyseliny

Podobně jako mnoho jiných aminokyselin se leucin nachází v mnoha potravinách s vysokým obsahem bílkovin. Je například v mase (jako jsou ryby, kuře a krůta), mléčných výrobcích (jako jogurt a sýr) a sójových bobech. Další potraviny, jako vejce, ořechy, semena a ovoce, obsahují také leucin, ale v menší míře.

Leucin lze klasifikovat jako:

 • L-leucin je přirozená verze aminokyseliny, nachází se v bílkovinách těla a je hlavní formou používanou jako doplněk stravy.
 • D-leucin je forma L-leucinu, která se však vyrábí v laboratořích a také slouží k přípravě doplňků výživy.

Navzdory jeho popularitě mezi nadšenci do posilování jsou vědecké důkazy jeho použití zatím slabé.

Leucin nebo l-leucin je tedy esenciální aminokyselina. Aminokyseliny jsou stavební kameny bílkovin. Protein pomáhá vašemu tělu budovat a udržovat svaly. Esenciální aminokyselina je aminokyselina, která musí být obsažena ve vaší stravě, protože ji vaše tělo neumí vyrobit samo.

Údajné zdravotní benefity leucinu pro zdraví

Píšeme údajné, protože prozatím nebyly provedeny patřičné výzkumy.

1) Zlepšuje funkce mozku při onemocnění jater

Orálně přijímané aminokyseliny s rozvětveným řetězcem pravděpodobně zlepšují příznaky a funkce jater u lidí se špatnou funkcí mozku způsobenou onemocněním jater (jaterní encefalopatie). Píše o tom třeba tato studie.

Některé důkazy naznačují, že aminokyseliny s rozvětveným řetězcem mohou také zlepšit kognitivní schopnosti u lidí se zhoršenou funkcí mozku v důsledku onemocnění jater. Ne všechny studie však měly tyto pozitivní nálezy. Také pamatujte na to, že aminokyseliny s rozvětveným řetězcem pravděpodobně nesnižují riziko smrti u lidí s tímto stavem (zdroj zde).

2) Snížení únavy svalů po cvičení – regenerace svalů po cvičení

Důkazy ukazují, že je možné použití aminokyselin s rozvětveným řetězcem (včetně leucinu) ke snížení únavy a námahy po dlouhodobém nebo intenzivním cvičení.

Cvičení vede k rozpadu aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA), zejména ve svalech. Vědci se domnívají, že BCAA napomáhají syntéze proteinů a brání degradaci proteinů, což zase pomáhá předcházet únavě a bolestivosti svalů.

Ve studii se 30 zdravými dospělými způsobily dřepy únavu a bolestivost svalů. Ti, kteří dostávali suplementaci BCAA, měli v následujících dnech menší bolesti svalů, zatímco ti, kteří nedostávali suplementaci, vykazovali větší bolesti ve svalech. Svalová únava po cvičení se tedy snížila spolu s doplňováním BCAA.

Měl by být proveden další výzkum jednotlivých BCAA, aby se zjistilo, zda tyto aminokyseliny mohou vyvolat požadované účinky jednotlivě (jako je třeba právě leucin).

3) Zlepšuje příznaky tardivní dyskineze (porucha pohybu)

Podle několika klinických studií perorální aminokyseliny s rozvětveným řetězcem pravděpodobně snižují příznaky tardivní dyskineze.

Tardivní dyskineze je porucha pohybu, která vede k nedobrovolným pohybům. Nejčastěji je způsobena dlouhodobým užíváním antipsychotik u lidí se schizofrenií nebo bipolární poruchou.

4) Zlepšují míru přežití při rakovině jater

Jisté (i když omezené) důkazy naznačují, že aminokyseliny s rozvětveným řetězcem mohou zlepšit míru přežití a zabránit recidivě nemoci u lidí s rakovinou jater, kteří nebyli operováni. Z této studie ale nemůžeme vyvodit žádné velké závěry, to kvůli malé velikosti vzorku v ní.

Podle jiných metaanalýz aminokyseliny s rozvětveným řetězcem, jako je leucin, nezlepšují nijak výsledky u rakoviny jater (třeba tato studie).

Takže je potřeba více studií a závěrů v této oblasti.

5) Výkon při cvičení

Důkazy o účinnosti aminokyselin s rozvětveným řetězcem pro sportovní výkon jsou tak trochu rozporuplné. Produkty použité ve studiích se lišily stejně jako konečná opatření a kontrolní skupiny. Ve většině studií perorální aminokyseliny s rozvětveným řetězcem nezvýšily silový výkon ani atletický výkon (třeba v této studii).

V jedné studii krátkodobá suplementace aminokyselin (většinou L-leucin, ale byl smíchaný s 13 dalšími aminokyselinami) neprokázala žádný účinek u lidí, kteří běhali velmi velké vzdálenosti. Svalová bolest a doba dokončení závodu se s doplňováním nijak nezlepšily (výzkum o tom je zde).

Sponzorováno

Pro výše zmíněné oblasti existují jisté (i když stále omezené) důkazy, že by zde Leucin mohl nějakým způsobem fungovat. Níže uvádíme ještě pár bodů, kde se jeho vliv předpokládá, studie ale chybí.

Možné další účinky Leucinu – ale již bez důkazů

Žádný platný klinický důkaz nepodporuje použití leucinu (nebo BCAA) pro některý ze stavů uvedených v této části. Ale debatuje se o tom, že by u nich Leucin možná mohl mít nějaký vliv.

6) Mánie

V jedné malé studii s 25 lidmi, aminokyselinový nápoj neobsahující tyrosin, ale obsahující leucin, isoleucin a valin, snížil akutní příznaky mánie do 6 hodin ve srovnání s placebem. Když se užíval denně po dobu 7 dnů, pokračoval ve zlepšování příznaků po dobu 2 týdnů. Jsou ale zapotřebí další rozsáhlé studie v tomto směru.

7) Snížení ztráty svalové hmoty

Výzkum aktuálně zkoumá, zda leucin snižuje ztrátu svalů u nemocných pacientů. V současné době však chybí řádné klinické důkazy na podporu tohoto tvrzení.

U pacientů s popáleninami, traumatem nebo sepsí (infekce ve tkáních), suplementace aminokyselinami s rozvětveným řetězcem (BCAA), které zahrnují i leucin a dvě další aminokyseliny, opravdu snížila ztrátu svalstva (zdroj zde).

Navíc, když lidé stárnou, často trpí tzv. sarkopenií, což je přirozený úbytek svalů, který vede ke zvýšenému riziku poranění a postižení. Zde je proto možnost snížení či omezení svalové ztráty velmi důležitá.

U mladších dospělých byly vysoké i nízké dávky doplňků leucinu schopny zvýšit syntézu proteinů. U starších pacientů také, bylo to však pouze u těch, kterým byly podávány doplňky s vysokým obsahem leucinu.

8) Zvýšení síly

Studie provedená na 26 testovaných mužích naznačovala, že suplementace leucinem může zvýšit jejich sílu – bylo to měřeno pomocí maximální hmotnosti, kterou mohl testovaný muž pětkrát zvednout. Ti, kteří dostávali doplňky L-leucinu, byli schopni zvedat těžší činku.

Doplnění leucinu však ve finále nevedlo ke zvýšení svalové hmoty. Navíc tato zjištění dosud nebyla replikována. Jsou zapotřebí velké studie na toto téma, to podotýkáme.

9) Účinky při jaterní cirhóze

Není jasné, jak BCCA ovlivňují cirhózu jater. Jedna studie ukázala, že suplementace BCAA zlepšila kvalitu života pacientů (konkrétně byl u pacientů zaznamenán zlepšený spánek a snížená únava). Jiné studie ale podobné výsledky neměly. Takže zase je potřeba více studií v tomto směru.

10) Účinky u pacientů se selháním ledvin

Není dostatek důkazů, které by naznačovaly, že suplementace BCAA je prospěšná pro osoby s chronickým selháním ledvin. V omezených studiích malého rozsahu suplementace BCAA zlepšila chuť k jídlu u pacientů podstupujících dialýzu (třeba v této studii).

Co je úplně ve výzkumu v souvislosti s Leucinem? Co se testuje se na zvířatech

Níže je uveden přehled aktuálně probíhajícího výzkumu na zvířatech a buňkách. Níže uvedené studie by však neměly být interpretovány jako podpůrné. Leucin by neměl být používán pro žádný z níže popsaných stavů kvůli úplnému nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti u lidí.

11) Syntéza proteinů

Ve studiích na potkanech zlepšovalo přidání aminokyselin syntézu proteinů. Vyšší koncentrace aminokyselin vyvolaly pak větší účinky. Tyto účinky však byly způsobeny výhradně aminokyselinami s větveným řetězcem (BCAA) a ostatní aminokyseliny nevedly k syntéze proteinů. Leucin, isoleucin a valin jsou tyto tři BCAA (zde je odkaz na výzkum).

Když byly BCAA testovány u potkanů jednotlivě, leucin byl nejvýznamnějším faktorem zlepšení syntézy proteinů. Samotný Valin nebyl schopen ovlivnit syntézu proteinů a izoleucin vyvolal inhibiční účinek. Bílkoviny jsou stavebními kameny svalů, takže vědci se domnívají, že zlepšení syntézy bílkovin může pomoci budovat svaly podobným způsobem, jakým může suplementace leucinem zlepšit regeneraci svalů. Klinické údaje však chybí.

12) Účinky při ateroskleróze

Ateroskleróza je spojena zejména s vysokými hladinami lipoproteinů o nízké hustotě (LDL), zatímco lipoproteiny o vysoké hustotě mohou (HDL) riziko aterosklerózy snížit – to díky jejich úloze v reverzním transportu cholesterolu (proces navracení cholesterolu z tkáně do jater). Ve studiích na potkanech suplementace leucinu snížila LDL o 41% a zvýšila HDL o 40%. Doplnění leucinu také u zvířat snížilo aterosklerotické léze (konkrétně o 58%).

13) Účinky při obezitě

Účinky leucinu na obezitu u experimentálních zvířat nelze převést na člověka.

Krysy, kterým byla podávána strava bohatá na leucin, měly pak o 32% nižší hmotnost a snížily svoji obezitu o 25% (zdroj zde).

Leucin také snížil hladiny cholesterolu o 27% a LDL hladiny cholesterolu o 53%, čímž dále potenciálně snížil riziko obezity.

14) Účinky na dlouhověkost

Stávající studie v tomto směru omezeny na buňky.

Leucin – vedlejší účinky a jeho bezpečnost

Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem, jako je leucin, jsou při bezpečném užívání (jako orální doplňky) pravděpodobně bezpečné. Těhotné a kojící ženy by je ale neměly užívat kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti.

Teoreticky hematoencefalická bariéra soutěží o absorpci do mozku aminokyselin s BCAA a s ArAA, které jsou prekurzory serotoninu. Tato konkurence může teoreticky snížit produkci serotoninu (zdroj zde).

Absorpce leucinu do mozku může být ovlivněna stravou – strava bohatá na sacharidy a chudá na bílkoviny zvyšuje BCAA a snižuje ArAA v mozku, zatímco dieta bohatá na proteiny a chudá na uhlohydráty může dělat opak.

Doporučená dávka leucinu pro běžné lidi je 50 mg / kgd, ale dávka by neměla přesáhnout 500 mg / kgd. Předávkování může vést ke zvýšení hladiny amoniaku v krvi – pak je zde teoreticky možnost poškození mozku a onemocnění jater (zdroj zde).

A co si dále na toto téma přečíst?

VIDEO: Leucin a jeho benefity pro růst svalů 💪

Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: , ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva