Sponzorováno

Teratogeny v těhotenství – faktory, které způsobují vznik vývojové vady – na ně opravdu pozor 4.89/5 (37)

Teratogeny jsou alkohol, drogy, některé léky, radiace, chemoterapie a mnohé další látky.

Teratogeny jsou alkohol, drogy, některé léky, radiace, chemoterapie a mnohé další látky.

Teratogeny jsou faktory, které způsobují vznik vývojové vady, nebo pravděpodobnost vzniku této vady zvyšují.

Teratogeny jsou tedy léky, drogy, chemikálie nebo dokonce infekce, které mohou způsobit abnormální vývoj plodu. Existují miliardy potenciálních teratogenů, ale pouze několik činitelů má teratogenní účinky. Tyto účinky mohou mít za následek narození dítěte s vrozenou vadou. Přibližně 4 až 5 procent vrozených vad je způsobeno expozicí teratogenu. Pokud máte obavy z vystavení určitým lékům, chemickým látkám nebo infekcím během těhotenství, promluvte si se svým lékařem.

Vědci se domnívají, že teratogen může ovlivnit vyvíjející se plod asi 10 až 14 dní po početí. Nejlepší způsob, jak snížit riziko expozice teratogenům během těhotenství, je vyhnout se užívání léků, pokud je to možné, a vyhnout se vystavení níže zmíněným činitelům.

Nadměrné teplo

Vyhněte se dlouhodobému pobytu ve vířivkách, parních místnostech nebo saunách.

Bylinná léčba

Poraďte se s lékařem či lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství užívat jakékoli doplňky stravy. Výrobky, které jsou prohlášeny za přírodní, nemusí být během těhotenství nutně bezpečné. Na to určitě pamatujte.

Ionizující radiace a chemoterapie

Pokud si váš lékař objedná test s možnou radiační expozicí během těhotenství, musí se pevně domnívat, že riziko expozice je menší než riziko neléčeného nebo nediagnostikovaného stavu. Ve většině případů může být spodní část břich zastíněna ochrannou zástěnou, aby se zabránilo expozici.

Radiace a chemoterapie, které se používají k léčbě rakoviny, jsou také spojeny s vrozenými abnormalitami. Pokud je to možné, mělo by být použití záření a chemoterapie odloženo až do porodu dítěte. Někdy to však není možné a rizika tohoto ošetření musí být zvážena s ohledem na jejich přínos pro matku.

Děti s rýmou, vyrážkami a horečkou

Vždy není možné vyhnout se nemocným dětem a ve většině případů expozice vede pouze k menším onemocněním. Když je to ale možné, je nejlepší se těmto expozicím vyhnout, když jste těhotná. Každý rodič ví, že nejsnadnějším místem pro získání nemoci jsou školy a školky, proto se těmto místům vyhněte co nejvíce.

Některé infekce mohou být přenášeny z dítěte na dospělé, včetně neštovic, zarděnek a cytomegaloviru (CMV). Dospělí jsou vůči mnoha těmto onemocněním imunní. V některých případech však může expozice vést k infekci, která může ovlivnit dítě během jeho rozvoje. Pokud jste byli vystaveni vážnějšímu virovému nebo bakteriálnímu onemocnění, zavolejte ihned svého lékaře, aby se mohl rozhodnout, zda je třeba provést krevní test.

Rentgenové záření

Rentgenové paprsky mohou způsobit problémy s vývojem plodu, jako je spina bifida (tj. rozštěp páteře), rozštěp patra, slepota, abnormality paží a nohou nebo mikrocefalie, což je stav, kdy je mozek příliš malý. Typ abnormality, která se vyvine, závisí na dávce rentgenového záření, které těhotná žena dostane, a na tom, jak daleko již těhotenství je. Není stanovena bezpečná dávka rentgenového záření. Rentgenové paprsky při vyšetření zubů jsou však během těhotenství považovány za bezpečné. Promluvte si se svým lékařem, pokud vás požádá o rentgen a vy jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Toxoplazmóza

Toxoplazmóza je infekce, která se může přenášet z kočičích trusů na člověka. Pokud jste těhotná a máte kočku, měli byste co nejvíce minimalizovat své vystavení podestýlce. Požádejte někoho jiného ve vaší domácnosti (jasně, třeba partnera), aby vyčistil kočičí podestýlku. Pokud nemáte někoho, kdo by vám pomohl s tímto odpadem, každý den čistěte a měňte podestýlku, abyste snížili riziko vzniku toxoplazmózy. Nemusíte se své kočky přímo zbavovat.

Známé teratogeny

Také byste se měli vyhnout obecně známým teratogenům. Jsou to tyto:

Sponzorováno

 • inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), jako je Zestril a Prinivil
 • alkohol – užívání alkoholu je známou příčinou vrozených vad během těhotenství. I mírné množství alkoholu v těhotenství může způsobit vývojové problémy u nenarozeného dítěte. Abnormality způsobené alkoholem v těhotenství zahrnují deformity obličeje, paží a nohou, problémové srdeční stavy, mentální postižení a omezení růstu plodu. Tyto následky však nejsou příliš běžné. Častěji se u dětí narozených ženám, které během těhotenství pijí, mohou vyskytnout problémy s přemýšlením a zapamatováním a problémy s chováním. Abnormality a další problémy způsobené konzumací alkoholu v těhotenství se označují jako fetální alkoholový syndrom.
 • aminopterin
 • androgeny, jako je methyltestosteron – ukázalo se, že hormony zvané androgeny a progestiny dělají ženské plody více mužskými. Klitoris dítěte může být větší než obvykle a může dojít k dalším abnormalitám na pohlaví dítěte. Další hormon zvaný diethylstilbestrol (DES), který je formou estrogenu, může u dívek způsobit abnormality dělohy, vagíny a děložního čípku.
 • busulfan (Myleran)
 • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, které se používají k léčbě deprese, jsou schopné procházet placentou a ovlivňovat dítě. Většina účinků na dítě je jemná a zahrnuje podrážděnost, rozrušení, třes, zvýšenou rychlost dýchání, přetížení nosu nebo průjem. Předpokládá se však, že paroxetin způsobuje vrozené vady v časném těhotenství. Je důležité si uvědomit, že deprese sama o sobě může být škodlivější než léky používané k léčbě deprese. Výhody SSRI při léčbě deprese je třeba zvážit s ohledem na rizika pro nenarozené dítě.
 • karbamazepin (Tegretol)
 • chlorbifenyly
 • kokain – je známo, že užívání kokainu během těhotenství způsobuje četné problémy. Patří mezi ně potrat, omezení růstu plodu a problémy s vývojem močového systému nebo pohlavních cest. Užívání kokainu může vést k mikrocefalii (mozek je pak příliš malý). Děti matek, které během těhotenství užívaly kokain, jsou také náchylnější k rozvoji neurobehaviorálních problémů. Užívání kokainu v těhotenství bylo spojeno s vyšším rizikem problémů s placentou. Prenatální užívání kokainu může také u novorozeného dítěte způsobit zvýšenou nervozitu.
 • kumariny
 • thalidomid, lék používaný k léčbě ranní nevolnosti, který byl nalezen v 60. letech 20. století a způsobuje úplnou nebo částečnou nepřítomnost paží nebo nohou u dětí
 • warfarin – lék na ředění krve, je teratogen. Warfarin může způsobit poruchy centrálního nervového systému, včetně mentálního postižení.
 • Aminopterin je lék, který se používá k léčbě nádorů. Aminopterin blokuje kyselinu listovou a kyselina listová je důležitá pro produkci růstu DNA a buněk. Kyselina listová proto pomáhá předcházet mnoha vrozeným vadám, zejména defektům neurální trubice. Defekty neurální trubice jsou problémy s vývojem mozku nebo míchy. Použití aminopterinu během těhotenství může vést k mozkovým abnormalitám, jako je anencefalie, kdy chybí celý mozek nebo jeho část, nebo hydrocefalus, což je hromadění tekutin v mozku. Tento lék může také způsobit abnormality obličeje, jako je rozštěp rtu a rozštěp patra.
 • cyklofosfamid (Cytoxan)
 • danazol (danokrinní)
 • diethylstilbestrol (DES)
 • etretinát (Tegison)
 • isotretinoin – ten se používá k léčbě těžké akné, je také spojen s řadou vrozených abnormalit. Patří k nim rozštěp patra, srdeční vady, abnormality uší a nedostatečný vývoj dolní čelisti. Isotretinoin je také spojen s defekty neurální trubice.
 • lithium (Eskalith) – fenothiazin a lithium, jsou považovány za teratogeny. Podobně léky používané k léčbě úzkosti, jako je diazepam, jsou spojeny s vrozenými abnormalitami, jako je rozštěp rtu nebo patra.
 • rtuť – ta se vyskytuje u některých druhů ryb. Byla spojena s vývojem neurologických problémů připomínajících mozkovou obrnu a také s mentálním postižením.
 • olovo je spojováno s omezením růstu plodu a neurologickými poruchami
 • methimazol (Tapazole)
 • methotrexát (Rheumatrex)
 • penicilamin (Depen, Cuprimine)
 • fenytoin – některá antiepileptika jsou spojována s celou řadou vrozených vad, jako jsou kardiovaskulární abnormality, rozštěp patra a mikrocefaly, což je stav, kdy je mozek příliš malý. Mezi tyto léky patří právě fenytoin, kyselina valproová a trimethadion. Ženy s epilepsií potřebují během těhotenství zvláštní péči.
 • fenobarbital (Solfoton)
 • propylthiouracil (PTU)
 • prostaglandiny
 • radioaktivní jód
 • tetracyklin (Sumycin)
 • tabák a kouření – kouření cigaret je spojeno s omezením růstu plodu a předčasným narozením. Kouření může také způsobit problémy s vývojem mozku, s kardiovaskulárním systémem a dýchacím systémem. To platí i v případě, kdy matka sama kouří nebo je vystavena pasivnímu kouření. Děti vystavené cigaretovému kouři během těhotenství se mohou narodit také se nějakými problémy. Účinky cigaretového kouře na nenarozené dítě se zvyšují s tím, jak moc kouří matka, a také s dobou kouření.
 • kouření marihuany – vystavení marihuaně během těhotenství může mít za následek nízkou porodní hmotnost, intrakraniální krvácení, nervozitu, nízkou hladinu cukru v krvi, nízkou hladinu vápníku v krvi nebo infekci krve (zvaná sepse). Užívání marihuany v těhotenství může u dítěte způsobit i další problémy, jako je to, že se špatné krmí, jeho podrážděnost a rychlé dýchání.
 • trimethadione (Tridione)
 • Amfetaminy, také nazývané „speed“, stimulují centrální nervový systém. Prenatální užívání těchto léků je spojeno s předčasným porodem, nízkou porodní hmotností nebo intrakraniálním krvácením.
 • kyselina valproová (Depakene)

Všem těmto látkám je dobré se vyhnout. Někdy je ale nevyhnutelné je brát. Například, pokud jste těhotná a trpíte epilepsií, můžete potřebovat fenytoin ke kontrole vašich záchvatů. Navzdory riziku teratogenních účinků může být užívání fenytoinu lepší, než riskovat výskyt nekontrolovaných záchvatů během těhotenství.

Pokud potřebujete léčbu některým z léků, které jsou známými teratogeny a jste těhotná, požádejte svého lékaře, aby vás poslal ke genetikovi. Genetici se specializují na účinky teratogenů na plody a mohou vám pomoci posoudit vaše skutečné riziko při konkrétní expozici. Můžete také podstoupit cílené ultrazvukové vyšetření, abyste určili, zda byl plod nějakým způsobem ovlivněn.

Všem těmto činitelům byste se měli v období těhotenství vyhnout.

Sponzorováno

Opomenuli jsme na něco? Budeme rádi, pokud nás doplníte v komentářích.

A co si dále na toto téma přečíst?

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva