Sponzorováno

Co je to sepse – příznaky, příčiny a léčba 4.84/5 (25)

 • Sepse je extrémní reakcí těla na infekci. Sepse je tedy vážné infekční onemocnění, které nastává, když imunitní systém těla reaguje na infekci takovým způsobem, že způsobuje závažné záněty v celém těle. Obvykle se sepse začíná jako reakce na infekci v určité části těla, jako jsou plíce, močové cesty, kůže nebo břišní orgány, ale postupně se může rozšířit do celého organismu.
 • Jedná se o život ohrožující problém. Sepse nastane, když infekce, kterou již máte, spustí řetězovou reakci v celém těle.
 • Infekce, které vedou k sepsi, nejčastěji začínají v plicích, močových cestách, kůži nebo gastrointestinálním traktu.
 • Bez včasné léčby může sepse rychle vést k poškození tkáně, selhání orgánů a smrti.
 • Bakteriální infekce způsobují většinu případů sepse. Sepse může být také důsledkem jiných infekcí, včetně virových infekcí, jako je COVID-19 nebo chřipka.

Co je to sepse?

Sepse je život ohrožující problém způsobený reakcí vašeho těla na infekci. Váš imunitní systém vás chrání před mnoha nemocemi a infekcemi, ale je také možné, že se v reakci na infekci přepne.

Sepse je potenciálně život ohrožující stav, ke kterému dochází, když reakce těla na infekci poškodí jeho vlastní tkáně.

Sepse se vyvíjí, když chemikálie, které imunitní systém uvolňuje do krevního oběhu v boji proti infekci, způsobí místo toho zánět v celém těle. Závažné případy sepse mohou vést k septickému šoku, což je velký problém.

Jaké jsou příznaky sepse?

Existují tři stádia sepse: sepse, těžká sepse a septický šok. Sepse se může objevit, když jste stále v nemocnici a zotavujete se z nějaké léčby, ale není tomu tak vždy. Je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte některý z níže uvedených příznaků. Čím dříve vyhledáte léčbu, tím větší máte šanci na přežití.

Sepse

Příznaky sepse jsou obecně tyto:

 • horečka nad 38°C nebo teplota pod 36°C
 • srdeční frekvence vyšší než 90 tepů za minutu
 • dechová frekvence vyšší než 20 dechů za minutu
 • pravděpodobná nebo potvrzená infekce v těle

Dva z těchto příznaků už mohou znamenat sepsi.

Těžká sepse

Těžká sepse nastává při selhání orgánů. K diagnostice těžké sepse musíte mít jeden nebo více z následujících příznaků:

 • skvrny na kůži
 • snížené močení
 • změny mentálních schopností (Zmatek nebo dezorientace)
 • nízký počet krevních destiček (buňky srážející krev)
 • problémy s dýcháním
 • abnormální srdeční funkce
 • zimnice způsobená poklesem tělesné teploty
 • bezvědomí
 • extrémní slabost

Septický šok

Příznaky septického šoku zahrnují příznaky těžké sepse a velmi nízký krevní tlak.

Sepse může přejít do septického šoku. Jedná se navíc o dramatický pokles krevního tlaku, který může vést k vážným orgánovým problémům a smrti.

Vážné důsledky sepse

Přestože je sepse potenciálně život ohrožující, onemocnění se může pohybovat od mírného, až po velmi těžké. V mírných případech je vyšší míra zotavení. I tak má dle určitých zdrojů septický šok téměř 50 procentní úmrtnost.

Případ závažné sepse zvyšuje riziko budoucí infekce. Komplikace může také způsobit těžká sepse nebo septický šok. V celém těle se mohou tvořit malé krevní sraženiny. Tyto sraženiny blokují tok krve a kyslíku do životně důležitých orgánů a dalších částí vašeho těla. To zvyšuje riziko selhání orgánů a úmrtí tkáně (gangréna).

Příčiny – co způsobuje sepsi?

Jakákoli infekce může vyvolat sepsi, ale sepsi pravděpodobně způsobí následující typy infekcí:

 • zápal plic
 • břišní infekce
 • infekce ledvin
 • infekce krevního řečiště

Podle statistik se počet případů sepse v Evropě každým rokem zvyšuje. Mezi možné důvody pro zvýšení patří:

 • stárnoucí populace, protože sepse je častější u seniorů
 • zvýšení odolnosti vůči antibiotikům, ke kterému dochází, když antibiotikum ztratí schopnost odolávat nebo zabíjet bakterie
 • nárůst počtu lidí s nemocemi, které oslabují jejich imunitní systém

Sepsi nejčastěji způsobují bakterie. V krvi ale přitom nemusí být přítomny bakterie (ač je to nejčastější). Sepsi mohou způsobit i plísně, viry, paraziti, endotoxiny.

Příčiny sepse

Příčiny sepse

 

Kdo je obecně nejvíce ohrožen sepsí?

Ačkoli někteří lidé mají vyšší riziko infekce, sepse může nastat u kohokoli. Mezi rizikové osoby patří:

 • malé děti, novorozenci
 • senioři
 • lidé se slabším imunitním systémem, jako jsou lidé s HIV nebo ti, kteří jsou léčeni při rakovině chemoterapií.
 • osoby léčené na jednotce intenzivní péče (JIP)
 • lidé vystavení invazivním zařízením, jako jsou intravenózní katétry nebo dýchací trubice

Novorozenci a sepse

Novorozenecká sepse je, když vaše dítě dostane infekci krve během prvního měsíce života. Novorozenecká sepse je klasifikována na základě načasování infekce podle toho, zda byla infekce nakažena během porodu (časný nástup) nebo po porodu (pozdní nástup). To pomáhá lékaři rozhodnout, jaký druh léčby má podávat.

Nízká porodní hmotnost a předčasně narozené děti jsou náchylnější k pozdní sepsi, protože jejich imunitní systém je nezralý. Některé příznaky mohou být jemné a nespecifické, ale obecně jsou příznaky následující:

 • apatie
 • špatné kojení
 • nízká tělesná teplota
 • apnoe (dočasné zastavení dýchání)
 • horečka
 • bledá barva
 • špatný krevní oběh s chladnými končetinami
 • otok břicha
 • zvracení
 • průjem
 • záchvaty
 • nervozita
 • zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)
 • problémy s krmením

Neonatální sepse je stále hlavní příčinou úmrtí kojenců, ale s včasnou diagnostikou a léčbou se dítě zcela uzdraví a nebude mít žádné další problémy. S univerzálním screeningem matky a správným neonatálním testováním se riziko neonatální sepse výrazně snížilo.

Senioři a sepse

Protože náš imunitní systém s věkem oslabuje, mohou být senioři více ohroženi sepsí. V jedné studii z roku 2006, lidé starší 65 let tvořili téměř 70 procent případů sepse.

Sponzorováno

Kromě toho se u těch, kteří mají sepsi, běžně vyskytují chronická onemocnění, jako je cukrovka, onemocnění ledvin, rakovina, vysoký krevní tlak a HIV. Nejběžnějšími typy infekcí způsobujících sepsi u seniorů jsou respirační, jako pneumonie, nebo urogenitální infekce jako infekce močových cest.

Další infekce mohou přijít s infikovanou kůží v důsledku dekubitů nebo roztržení kůže. Zatímco tyto infekce nemusí být na chvíli zaznamenány, zmatenost nebo dezorientace je běžným symptomem, který je třeba hledat při identifikaci infekce u seniorů.

Je sepse nakažlivá?

Sepse není nakažlivá. Patogeny, které způsobily původní infekci, která vedla k sepsi, však mohou být nakažlivé. Sepse se v těle člověka šíří z původního zdroje infekce do jiných orgánů krevním řečištěm.

Jak je diagnostikována sepse?

Pokud máte příznaky sepse, lékař nařídí testy k diagnostice a určení závažnosti infekce. Jedním z prvních testů je krevní test. Vaše krev se kontroluje na komplikace jako:

 • infekce
 • problémy se srážením
 • abnormální funkce jater nebo ledvin
 • snížené množství kyslíku
 • nerovnováha minerálů nazývaná elektrolyty, které ovlivňují množství vody ve vašem těle a kyselost vaší krve

V závislosti na vašich příznacích a výsledcích krevního testu vám lékař může nařídit další testy, včetně těchto:

 • test moči (ke kontrole přítomnosti bakterií v moči)
 • test sekrece rány (pro kontrolu otevřené rány na infekci)
 • test sekrece hlenu (k identifikaci choroboplodných zárodků odpovědných za infekci)

Pokud váš lékař nemůže určit zdroj infekce pomocí výše uvedených testů, může vám doporučit vnitřní pohled do vašeho těla pomocí jedné z následujících možností:

 • Rentgenové záření pro zobrazení plic
 • CT vyšetření pro zobrazení možných infekcí v appendixu, slinivce břišní nebo oblasti střev
 • ultrazvuk k zobrazení infekcí ve žlučníku nebo vaječnících
 • MRI sken, který může identifikovat infekce měkkých tkání

Léčba sepse – jak se léčí sepse?

Sepse může rychle přejít do septického šoku a smrti, pokud není léčena. Lékaři používají k léčbě sepse řadu léků, včetně těchto:

 • antibiotika prostřednictvím IV k boji proti infekci
 • vazoaktivní léky ke zvýšení krevního tlaku
 • inzulín ke stabilizaci krevního cukru
 • kortikosteroidy ke snížení zánětu
 • léky proti bolesti

Těžká sepse může také vyžadovat velké množství IV tekutin a respirátor pro dýchání. Pokud jsou postiženy ledviny, může být nutná dialýza. Ledviny pomáhají filtrovat škodlivé odpady, sůl a přebytečnou vodu z krve. Při dialýze se tyto funkce provádí stroj. V některých případech může být nutná operace k odstranění zdroje infekce. To zahrnuje vypuštění hnisem naplněného abscesu nebo odstranění infikované tkáně.

Sepse je tedy závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Léčba sepse obvykle zahrnuje následující opatření:

Antibiotika: Pokud je sepse způsobena bakteriální infekcí, jsou předepsána širokospektrální antibiotika. Volba konkrétních antibiotik závisí na původci infekce a místu, kde se infekce nachází.

Podpůrná péče: Pacienti s sepsemi mohou vyžadovat podporu dýchání pomocí ventilace, intravenózní zásobování tekutin pro udržení stabilního krevního tlaku a další podpůrné metody.

Odstranění zdroje infekce: Pokud je známý zdroj infekce, jako je například hnisavé ložisko, chirurgický zákrok nebo jiné postupy mohou být provedeny pro odstranění zdroje infekce.

Intenzivní péče: Pacienti s sepsem často potřebují hospitalizaci na jednotce intenzivní péče (JIP), kde jsou pod dohledem specializovaných lékařů a zdravotního personálu.

Je důležité si uvědomit, že sepse je život ohrožující stav a vyžaduje rychlou lékařskou intervenci. Při podezření na sepsi je nezbytné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc.

Zotavení ze sepse

Vaše zotavení ze sepse závisí na závažnosti vašeho stavu a případných již existujících zdravotních problémech. Mnoho lidí, kteří přežijí, se úplně uzdraví. Ostatní však mohou hlásit trvalé účinky. Dle některých studií může trvat až 18 měsíců, než se přeživší začnou cítit jako jejich normální já.

Přibližně 50 procent lidí, kteří přežili sepsi, se potýká se syndromem post-sepse (PSS). Tento problém pro pacienty znamená dlouhodobé zdravotní problémy, jako jsou:

 • poškozené orgány
 • nespavost
 • noční můry
 • velké bolesti svalů a kloubů
 • únava
 • špatné soustředění
 • snížené kognitivní funkce
 • snížené sebevědomí

Závažné případy sepse mohou vést k úmrtí.

Prevence sepse

Provádění všech opatření k zabránění šíření infekce může snížit riziko vzniku sepse. Jsou to třeba takováto opatření:

 • Pokud jste riziková skupina (senior, špatná imunita) nechte se očkovat proti chřipce, zápalu plic a dalším infekcím.
 • Dodržujte dobrou hygienu. To znamená cvičit správnou péči o rány, mytí rukou a pravidelné koupání.
 • Okamžitá péče, pokud se u vás objeví příznaky infekce. Při léčbě sepse se počítá každá minuta. Čím dříve se léčíte, tím lepší je výsledek.

Výhled pacientů se sepsí

Je důležité si uvědomit, že sepse je velký problém a musí se rychle a správně řešit. Každá minuta a hodina se počítá, zejména proto, že se infekce může rychle šířit. Neexistuje žádný konkrétní symptom sepse, ale je to spíše o kombinaci symptomů. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte podezření, že máte sepsi, zvláště pokud máte nějakou známou infekci, o které víte. Včasná léčba antibiotiky a intravenózními tekutinami zvyšuje šance na přežití.

Sponzorováno

Máte nějaké zkušenosti se sepsí? Napište nám do komentářů.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

3 Komentářů u článku “Co je to sepse – příznaky, příčiny a léčba”

 1. Josef Slováček napsal:

  Dobrý den,
  zhruba před čtyřmi měsíci jsem po urologické operace prošel nepříjemnou a opakovanou pooperační sepsí. Tuto moje tělesná schránka překonala a postupně sbírám síly a imunitu, kterou jsem
  ztratil.
  Od počátku problémů na JIP jsem měl úpornou bolest v kotníku levé nohy. Když jsem informoval ošetřujícího lékaře, dostal jsem nějaký lék proti bolesti. Následně se však projevily problémy související s pooperační infekcí. Nějak jsem si prošel léčbou, ale otoky kotníků a bolesti přetrvávají, byť velmi zvolna se zmenšují.
  Měl jsem otoky i kolenních kloubů s omezením pohyblivosti.
  Na ortopedickém vyšetření mi bylo sděleno, že po ortopedické stránce je vše v pořádku, že příčinou je interní nějaký interní problém. Vyšetření cévní a kardiologické v podstatě interní příčinu
  nepotvrdilo.
  Otoky kotníků a bolestivost přetrvávají, mažu je různými mastmi, přičemž se domnívám, že v místech otoků jsou nějaké infekční ložiska z doby, kdy byla rozvinutá otrava. Může to být příčinou?
  Děkuji za odpověď.

  • Je obtížné přesně určit příčinu vašich otoků a bolesti kotníků bez podrobného lékařského vyšetření. Může existovat několik faktorů, které by mohly přispívat k těmto přetrvávajícím obtížím. Zde je několik možných příčin, které by mohly být brány v úvahu:

   Zbytkový zánět nebo infekce: Pokud jste prodělal pooperační infekci, je možné, že zánět nebo infekční ložiska v kotnících přetrvávají. Je důležité konzultovat tento problém s lékařem, který vás léčil po operaci, aby provedl důkladné vyšetření a případně provedl další léčbu nebo testy, pokud je to nezbytné.

   Lymfatická dysfunkce: Po operaci a pooperační infekci může být narušený tok lymfy, což může vést k otokům a bolestem. Pokud je lymfatický systém postižen, může být vhodné konzultovat odborníka na lymfologii nebo fyzioterapeuta se specializací na lymfatickou drenáž, aby se hodnotil stav a zvážila terapeutická opatření.

   Komplikace spojené s pooperačním stavem: Je také možné, že otoky a bolesti jsou přímým důsledkem operace a pooperačního stavu. Každá operace může zanechat následky, jako jsou jizvy, adheze nebo záněty, které mohou ovlivňovat struktury a funkci v dané oblasti.

   Je důležité pokračovat v komunikaci s ošetřujícím lékařem a informovat ho o vašich přetrvávajících symptomech. Lékař bude mít nejlepší přehled o vašem zdravotním stavu a bude schopen provést další vyšetření a doporučit vhodné léčebné postupy, včetně dalších konzultací s odborníky, pokud je to nezbytné.

   Mohou být zapotřebí další vyšetření, jako jsou laboratorní testy, zobrazovací metody (např. rentgen, ultrazvuk) nebo další specifické testy, aby se zjistila příčina a povaha vašich příznaků.

   Pokud máte podezření na přítomnost infekčních ložisek, je důležité, aby byly správně diagnostikovány a adekvátně léčeny. Infekce mohou vyžadovat vhodné antibiotikum nebo jinou léčbu, kterou může předepsat lékař na základě diagnózy.

   Dále bych doporučoval:

   – Pravidelně komunikovat se svým ošetřujícím lékařem a informovat ho o vašich příznacích a změnách.
   – Dodržovat předepsanou léčbu a užívat případné předepsané léky proti bolesti.
   – Pokud je to vhodné, zkuste užívat ledové obklady nebo zvedat nohy nad úroveň srdce, aby se snížil otok.
   – Můžete se také poradit s fyzioterapeutem nebo odborníkem na rehabilitaci, kteří vám mohou pomoci s cvičeními a technikami pro snížení bolesti a zlepšení pohyblivosti.

 2. Josef Slováček napsal:

  Velice děkuji za Vaše informace, které mi rozšířily obzor. K septickému stavu jsem se dostal po urologické „banální“ operaci, kdy mi měl být odstraněn papilom z močového měchýře, který byl nalezen při pravidelné preventivní prohlídce u mého urologa. Po operaci na urologické klinice, kdy jsem se podivoval, že jsem na JIP a podle původních informací jsem měl být následující den po operaci propuštěn z hospitalizace domů. Na můj dotaz primáře, co se změnilo proti původnímu stavu mi sdělil, že mám vlastně rakovinu močového měchýře a bude mi léčena. Ano, byl to pro mne šok, protože ani v nejmenším o tom původně nebyla ani zmínka, ale nezbylo mi nic jiného, než se s tím smířit. Nicméně ono to mělo pokračování a po operaci se u mne projevila sepse, po které následovala další – silnější. Nicméně, podařilo se tyto závažné stavy překonat s tím, že po odeznění příznaků jsem byl z urologické kliniky propuštěn a byla mi naordinována ambulantní léčba rakoviny močového měchýře, s nástupem týden po propuštění z kliniky. Byl jsem po prodělané infekci, která trvala téměř měsíc, naprosto vyčerpán a zesláblý, proto jsem oznámil, že na další léčbu zatím nenastoupím. Vzhledem k tomu, že jsem měl z dosavadního léčení minimum informací a velmi špatné zkušenosti s léčením, pojal jsem k tomuto zdravotnickému zařízení naprostou nedůvěru a obrátil jsem se s žádostí na konzultaci o mém zdravotním stavu na jiné odborné zdravotnické zařízení, kde bylo konstatováno, že diagnostikovanou rakovinu močového měchýře jsem nikdy neměl a nemám. Bohužel utrpěl jsem v důsledku infekčního onemocnění oslabení tělesné kondice, celkové ochabnutím svalstva a psychickou zátěží pak ochromení nervového systému s bolestmi zbytku svalstva, v kloubech a vazech. Konstatování výrazné ztráty celkové imunity pak byla dalším důsledkem předchozího stavu.
  Následně, abych obnovil svou pohyblivost, obrátil jsem se na ortopedickou ambulanci, ať se vyřeší otoky bolestivých kloubů dolních končetin. Bylo konstatováno, že otoky nemají nic společného s ortopedií, že příčinu je nutno hledat v interní oblasti.
  Přes interní vyšetření jsem se dostal na cévní vyšetření a kardiologické s konstatováním, že v podstatě z těchto hledisek je můj zdravotní stav odpovídající věku. Vzal jsem to na vědomí, ale kotníky byly stále oteklé a bolely, i přes různé mazání a užívání detoxikačních bylinek a cvičení.
  Obrátil jsem se následně na Vaší „poradnu“, protože mimo ty kloubní problémy jsem zaregistroval, jako by se mi zhoršll sluch, měl jsem i záněty v očích a myslím, že utrpěl i můj zažívací trakt, vzhledem k tomu, že jsem s ním neměl nikdy problém a nyní
  mám dlouhodobě problémy s vyměšováním.
  Profesně jsem medicíně velmi vzdálen, ale jsem přesvědčen, že ty změny, které u mne nastaly, souvisí s útoky těch původců celotělové infekce na jednotlivé orgány, které tím utrpěly a teď se je pokouším s pomocí obranyschopnosti vlastního systému, který se podařilo „vzbudit“, dospět k normálnímu stavu.
  Zmiňujete se, že bych se měl obrátit na svého ošetřujícího lékaře, jenže takový, který by rozuměl všemu, co se v těle děje, snad ani neexistuje. Ano, když jsem požádal svého praktického lékaře o vystavení žádanky na odborné vyšetření, napsal mi ji, ale že by řešil nějak souvislosti, s tím jsem se nesetkal.
  Každopádně Vaše sdělení, že leccos souvisí s lecčím mi dodalo víru v to, že se cesta k uzdravení najde a nyní se mi to už potvrzuje.
  Proč však jsem musel tolik vytrpět, když prvotní diagnóza byla stanovená nesprávně, to nechápu. Vždyť pokud by léčení pokračovalo podle ní, už bych vám dnes jistě nepsal.
  Vám děkuji, že jste mi „osvětou“ přispěli k mé aktivitě, která se ukazuje jako opodstatněná.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva