Co je to sepse – příznaky, příčiny a léčba 4.87/5 (15)

Sponzorováno

 • Sepse je extrémní reakcí těla na infekci. Sepse je tedy vážné infekční onemocnění, které nastává, když imunitní systém těla reaguje na infekci takovým způsobem, že způsobuje závažné záněty v celém těle. Obvykle se sepse začíná jako reakce na infekci v určité části těla, jako jsou plíce, močové cesty, kůže nebo břišní orgány, ale postupně se může rozšířit do celého organismu.
 • Jedná se o život ohrožující problém. Sepse nastane, když infekce, kterou již máte, spustí řetězovou reakci v celém těle.
 • Infekce, které vedou k sepsi, nejčastěji začínají v plicích, močových cestách, kůži nebo gastrointestinálním traktu.
 • Bez včasné léčby může sepse rychle vést k poškození tkáně, selhání orgánů a smrti.
 • Bakteriální infekce způsobují většinu případů sepse. Sepse může být také důsledkem jiných infekcí, včetně virových infekcí, jako je COVID-19 nebo chřipka.

Co je to sepse?

Sepse je život ohrožující problém způsobený reakcí vašeho těla na infekci. Váš imunitní systém vás chrání před mnoha nemocemi a infekcemi, ale je také možné, že se v reakci na infekci přepne.

Sepse je potenciálně život ohrožující stav, ke kterému dochází, když reakce těla na infekci poškodí jeho vlastní tkáně.

Sepse se vyvíjí, když chemikálie, které imunitní systém uvolňuje do krevního oběhu v boji proti infekci, způsobí místo toho zánět v celém těle. Závažné případy sepse mohou vést k septickému šoku, což je velký problém.

Jaké jsou příznaky sepse?

Existují tři stádia sepse: sepse, těžká sepse a septický šok. Sepse se může objevit, když jste stále v nemocnici a zotavujete se z nějaké léčby, ale není tomu tak vždy. Je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte některý z níže uvedených příznaků. Čím dříve vyhledáte léčbu, tím větší máte šanci na přežití.

Sepse

Příznaky sepse jsou obecně tyto:

 • horečka nad 38°C nebo teplota pod 36°C
 • srdeční frekvence vyšší než 90 tepů za minutu
 • dechová frekvence vyšší než 20 dechů za minutu
 • pravděpodobná nebo potvrzená infekce v těle

Dva z těchto příznaků už mohou znamenat sepsi.

Těžká sepse

Těžká sepse nastává při selhání orgánů. K diagnostice těžké sepse musíte mít jeden nebo více z následujících příznaků:

 • skvrny na kůži
 • snížené močení
 • změny mentálních schopností (Zmatek nebo dezorientace)
 • nízký počet krevních destiček (buňky srážející krev)
 • problémy s dýcháním
 • abnormální srdeční funkce
 • zimnice způsobená poklesem tělesné teploty
 • bezvědomí
 • extrémní slabost

Septický šok

Příznaky septického šoku zahrnují příznaky těžké sepse a velmi nízký krevní tlak.

Sepse může přejít do septického šoku. Jedná se navíc o dramatický pokles krevního tlaku, který může vést k vážným orgánovým problémům a smrti.

Vážné důsledky sepse

Přestože je sepse potenciálně život ohrožující, onemocnění se může pohybovat od mírného, až po velmi těžké. V mírných případech je vyšší míra zotavení. I tak má dle určitých zdrojů septický šok téměř 50 procentní úmrtnost.

Případ závažné sepse zvyšuje riziko budoucí infekce. Komplikace může také způsobit těžká sepse nebo septický šok. V celém těle se mohou tvořit malé krevní sraženiny. Tyto sraženiny blokují tok krve a kyslíku do životně důležitých orgánů a dalších částí vašeho těla. To zvyšuje riziko selhání orgánů a úmrtí tkáně (gangréna).

Příčiny – co způsobuje sepsi?

Jakákoli infekce může vyvolat sepsi, ale sepsi pravděpodobně způsobí následující typy infekcí:

 • zápal plic
 • břišní infekce
 • infekce ledvin
 • infekce krevního řečiště

Podle statistik se počet případů sepse v Evropě každým rokem zvyšuje. Mezi možné důvody pro zvýšení patří:

 • stárnoucí populace, protože sepse je častější u seniorů
 • zvýšení odolnosti vůči antibiotikům, ke kterému dochází, když antibiotikum ztratí schopnost odolávat nebo zabíjet bakterie
 • nárůst počtu lidí s nemocemi, které oslabují jejich imunitní systém

Kdo je obecně nejvíce ohrožen sepsí?

Ačkoli někteří lidé mají vyšší riziko infekce, sepse může nastat u kohokoli. Mezi rizikové osoby patří:

 • malé děti, novorozenci
 • senioři
 • lidé se slabším imunitním systémem, jako jsou lidé s HIV nebo ti, kteří jsou léčeni při rakovině chemoterapií.
 • osoby léčené na jednotce intenzivní péče (JIP)
 • lidé vystavení invazivním zařízením, jako jsou intravenózní katétry nebo dýchací trubice

Novorozenci a sepse

Novorozenecká sepse je, když vaše dítě dostane infekci krve během prvního měsíce života. Novorozenecká sepse je klasifikována na základě načasování infekce podle toho, zda byla infekce nakažena během porodu (časný nástup) nebo po porodu (pozdní nástup). To pomáhá lékaři rozhodnout, jaký druh léčby má podávat.

Nízká porodní hmotnost a předčasně narozené děti jsou náchylnější k pozdní sepsi, protože jejich imunitní systém je nezralý. Některé příznaky mohou být jemné a nespecifické, ale obecně jsou příznaky následující:

 • apatie
 • špatné kojení
 • nízká tělesná teplota
 • apnoe (dočasné zastavení dýchání)
 • horečka
 • bledá barva
 • špatný krevní oběh s chladnými končetinami
 • otok břicha
 • zvracení
 • průjem
 • záchvaty
 • nervozita
 • zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)
 • problémy s krmením

Neonatální sepse je stále hlavní příčinou úmrtí kojenců, ale s včasnou diagnostikou a léčbou se dítě zcela uzdraví a nebude mít žádné další problémy. S univerzálním screeningem matky a správným neonatálním testováním se riziko neonatální sepse výrazně snížilo.

Senioři a sepse

Protože náš imunitní systém s věkem oslabuje, mohou být senioři více ohroženi sepsí. V jedné studii z roku 2006, lidé starší 65 let tvořili téměř 70 procent případů sepse.

Kromě toho se u těch, kteří mají sepsi, běžně vyskytují chronická onemocnění, jako je cukrovka, onemocnění ledvin, rakovina, vysoký krevní tlak a HIV. Nejběžnějšími typy infekcí způsobujících sepsi u seniorů jsou respirační, jako pneumonie, nebo urogenitální infekce jako infekce močových cest.

Sponzorováno

Další infekce mohou přijít s infikovanou kůží v důsledku dekubitů nebo roztržení kůže. Zatímco tyto infekce nemusí být na chvíli zaznamenány, zmatenost nebo dezorientace je běžným symptomem, který je třeba hledat při identifikaci infekce u seniorů.

Je sepse nakažlivá?

Sepse není nakažlivá. Patogeny, které způsobily původní infekci, která vedla k sepsi, však mohou být nakažlivé. Sepse se v těle člověka šíří z původního zdroje infekce do jiných orgánů krevním řečištěm.

Jak je diagnostikována sepse?

Pokud máte příznaky sepse, lékař nařídí testy k diagnostice a určení závažnosti infekce. Jedním z prvních testů je krevní test. Vaše krev se kontroluje na komplikace jako:

 • infekce
 • problémy se srážením
 • abnormální funkce jater nebo ledvin
 • snížené množství kyslíku
 • nerovnováha minerálů nazývaná elektrolyty, které ovlivňují množství vody ve vašem těle a kyselost vaší krve

V závislosti na vašich příznacích a výsledcích krevního testu vám lékař může nařídit další testy, včetně těchto:

 • test moči (ke kontrole přítomnosti bakterií v moči)
 • test sekrece rány (pro kontrolu otevřené rány na infekci)
 • test sekrece hlenu (k identifikaci choroboplodných zárodků odpovědných za infekci)

Pokud váš lékař nemůže určit zdroj infekce pomocí výše uvedených testů, může vám doporučit vnitřní pohled do vašeho těla pomocí jedné z následujících možností:

 • Rentgenové záření pro zobrazení plic
 • CT vyšetření pro zobrazení možných infekcí v appendixu, slinivce břišní nebo oblasti střev
 • ultrazvuk k zobrazení infekcí ve žlučníku nebo vaječnících
 • MRI sken, který může identifikovat infekce měkkých tkání

Léčba sepse – jak se léčí sepse?

Sepse může rychle přejít do septického šoku a smrti, pokud není léčena. Lékaři používají k léčbě sepse řadu léků, včetně těchto:

 • antibiotika prostřednictvím IV k boji proti infekci
 • vazoaktivní léky ke zvýšení krevního tlaku
 • inzulín ke stabilizaci krevního cukru
 • kortikosteroidy ke snížení zánětu
 • léky proti bolesti

Těžká sepse může také vyžadovat velké množství IV tekutin a respirátor pro dýchání. Pokud jsou postiženy ledviny, může být nutná dialýza. Ledviny pomáhají filtrovat škodlivé odpady, sůl a přebytečnou vodu z krve. Při dialýze se tyto funkce provádí stroj. V některých případech může být nutná operace k odstranění zdroje infekce. To zahrnuje vypuštění hnisem naplněného abscesu nebo odstranění infikované tkáně.

Sepse je tedy závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Léčba sepse obvykle zahrnuje následující opatření:

Antibiotika: Pokud je sepse způsobena bakteriální infekcí, jsou předepsána širokospektrální antibiotika. Volba konkrétních antibiotik závisí na původci infekce a místu, kde se infekce nachází.

Podpůrná péče: Pacienti s sepsemi mohou vyžadovat podporu dýchání pomocí ventilace, intravenózní zásobování tekutin pro udržení stabilního krevního tlaku a další podpůrné metody.

Odstranění zdroje infekce: Pokud je známý zdroj infekce, jako je například hnisavé ložisko, chirurgický zákrok nebo jiné postupy mohou být provedeny pro odstranění zdroje infekce.

Intenzivní péče: Pacienti s sepsem často potřebují hospitalizaci na jednotce intenzivní péče (JIP), kde jsou pod dohledem specializovaných lékařů a zdravotního personálu.

Je důležité si uvědomit, že sepse je život ohrožující stav a vyžaduje rychlou lékařskou intervenci. Při podezření na sepsi je nezbytné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc.

Zotavení ze sepse

Vaše zotavení ze sepse závisí na závažnosti vašeho stavu a případných již existujících zdravotních problémech. Mnoho lidí, kteří přežijí, se úplně uzdraví. Ostatní však mohou hlásit trvalé účinky. Dle některých studií může trvat až 18 měsíců, než se přeživší začnou cítit jako jejich normální já.

Přibližně 50 procent lidí, kteří přežili sepsi, se potýká se syndromem post-sepse (PSS). Tento problém pro pacienty znamená dlouhodobé zdravotní problémy, jako jsou:

 • poškozené orgány
 • nespavost
 • noční můry
 • velké bolesti svalů a kloubů
 • únava
 • špatné soustředění
 • snížené kognitivní funkce
 • snížené sebevědomí

Závažné případy sepse mohou vést k úmrtí.

Prevence sepse

Provádění všech opatření k zabránění šíření infekce může snížit riziko vzniku sepse. Jsou to třeba takováto opatření:

 • Pokud jste riziková skupina (senior, špatná imunita) nechte se očkovat proti chřipce, zápalu plic a dalším infekcím.
 • Dodržujte dobrou hygienu. To znamená cvičit správnou péči o rány, mytí rukou a pravidelné koupání.
 • Okamžitá péče, pokud se u vás objeví příznaky infekce. Při léčbě sepse se počítá každá minuta. Čím dříve se léčíte, tím lepší je výsledek.

Výhled pacientů se sepsí

Je důležité si uvědomit, že sepse je velký problém a musí se rychle a správně řešit. Každá minuta a hodina se počítá, zejména proto, že se infekce může rychle šířit. Neexistuje žádný konkrétní symptom sepse, ale je to spíše o kombinaci symptomů. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte podezření, že máte sepsi, zvláště pokud máte nějakou známou infekci, o které víte. Včasná léčba antibiotiky a intravenózními tekutinami zvyšuje šance na přežití.

Sponzorováno

Máte nějaké zkušenosti se sepsí? Napište nám do komentářů.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva