Sponzorováno

Co je hydrocefalus (nahromadění mozkomíšního moku) – příznaky, příčiny a léčba 4.77/5 (13)

 • Hydrocefalus, někdy nazýván také "voda na mozku," je stav charakterizovaný přítomností nadměrného množství mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách a subarachnoidálním prostoru kolem mozku. Tato nerovnováha může způsobit zvětšení mozkových komor a vyvíjet tlak na mozek, což může vést k různým neurologickým symptomům a komplikacím.
 • Léčba hydrocefalu závisí na závažnosti a příčině stavu. Hlavním cílem léčby je normalizovat množství a tok mozkomíšního moku, a tím snížit tlak na mozek.

Co je hydrocefalus (nahromadění mozkomíšního moku) - příznaky, příčiny a léčbaTermín hydrocefalus je odvozen ze dvou slov: „hydro“, což znamená vodu, a „cephalus“, vztahující se k hlavě. Hydrocefalus je stav, ve kterém se v mozkových komorách (dutinách obsahujících tekutinu) mozku hromadí přebytek mozkomíšního moku a může zvyšovat tlak v hlavě.

Ačkoli hydrocefalus je často popisován jako „voda v mozku“, „voda“ je ve skutečnosti mozkomíšní mok, čirá tekutina obklopující mozek a míchu.

Mozkomíšní mok má tři klíčové funkce:

 1. působí jako „tlumič nárazů“ pro mozek a míchu;
 2. působí jako prostředek pro dodávání živin do mozku a odstraňování odpadu z mozku;
 3. proudí mezi lebkou a páteří k regulaci změn tlaku v mozku.

Hydrocefalus (hydrocephalus) se může objevit v jakémkoli věku, ale nejčastěji se vyskytuje u kojenců a u starších lidí ve věku 60 a více let. Podle dostupných údajů hydrocefalus postihuje přibližně jedno z každých 500 dětí. Většina těchto případů je často diagnostikována ještě před narozením, v době porodu nebo v raném dětství.

Časté příčiny hydrocefalu

Ačkoli ve vzácných případech může být hydrocefalus zděděn geneticky nebo může být spojen s vývojovými poruchami (např. s problémy jako spina bifida, což je vrozená vada páteře). Jiné příčiny mohou být třeba krvácení do mozku, mozkové nádory, poranění hlavy, komplikace spojené s předčasným porodem, jako je krvácení, nebo onemocnění, jako je meningitida nebo jiné infekce. V některých případech je normální tok mozkomíšního moku v mozku blokován, což následně vede k hromadění tekutin.

Hydrocefalus - grafické znázornění

Hydrocefalus – grafické znázornění

 

Příznaky hydrocefalu

Musíme rozlišovat různé příznaky hydrocefalu dle toho, koho tento problém postihuje:

Příznaky hydrocefalu u kojenců

U kojenců jsou patrné tyto příznaky hydrocefalu:

 • abnormální zvětšení hlavy;
 • fontanela je napjatá a vydutá;
 • pokožka hlavy se může jevit jako velmi tenká;
 • oddělené kosti na hlavě dítěte;
 • hodně viditelné žíly na hlavě kojence;
 • zvracení;
 • ospalost;
 • podrážděnost;
 • záchvaty;
 • nechuť k jídlu.

Příznaky hydrocefalu u batolat a malých dětí

U batolat a malých dětí jsou při hydrocefalu patrné tyto příznaky:

 • abnormální zvětšení hlavy dítěte;
 • bolest hlavy;
 • nevolnost;
 • zvracení;
 • horečka;
 • rozmazané nebo dvojité vidění;
 • nestabilní rovnováha;
 • podrážděnost;
 • ospalost;
 • zpožděný vývoj v oblasti chůze nebo mluvení;
 • špatná koordinace pohybů;
 • změna osobnosti;
 • neschopnost soustředit se;
 • ztráta senzorických funkcí motoriky;
 • záchvaty;
 • nechuť k jídlu.

Starší děti mohou mít potíže zůstat vzhůru nebo se probudit po spánku. Pokud je hydrocefalus pomalý a dlouhotrvající, mohou mít některé děti zpoždění ve vývojových meznících nebo se mohou ve škole špatně učit.

Příznaky hydrocefalu u dospělých a lidí středního věku

U dospělých bývají při hydrocefalu patrné tyto příznaky:

 • bolesti hlavy;
 • potíže se zůstat vzhůru nebo se probudit;
 • častá ztráta koordinace nebo rovnováhy;
 • problémy s kontrolou močového měchýře;
 • zhoršené vidění a kognitivní dovednosti, které mohou ovlivnit pracovní výkon a osobní život.

Příznaky hydrocefalu u starších dospělých

Ty mohou být následující:

 • ztráta koordinace nebo rovnováhy;
 • problémy s chůzí, ztráty paměti;
 • bolesti hlavy;
 • problémy s kontrolou močového měchýře.

Hydrocefalus je často kategorizován pro věkové skupiny jako vrozený nebo normotenzní hydrocefalus. Vrozený hydrocefalus označuje stavy, které jsou způsobeny stavy existujícími při narození. Primární příznaky zahrnují bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a ospalost. Normotenzní hydrocefalus (NPH) je hromadění mozkomíšního moku, což způsobuje zvětšení komor v mozku s malým nebo žádným zvýšením tlaku. Normotenzní hydrocefalus se vyskytuje hlavně u dospělých ve věku 60 a více let. U pacientů s NPH je často diagnostikována Alzheimerova choroba nebo demence, protože některé z příznaků NPH tyto dva stavy napodobují.

Diagnostika hydrocefalu

Předtím, než váš lékař doporučí léčebný postup:

Sponzorováno

 • Zkontrolujte vaši anamnézu a proveďte fyzickou prohlídku
 • V případě potřeby provede kompletní neurologické vyšetření včetně diagnostického testování
 • Zeptá se na konkrétní otázky, aby se zjistili, zda jsou příznaky způsobeny hydrocefalem

Neurologické vyšetření také pomůže určit závažnost vašeho stavu. Mohou být objednány další testy, jako je ultrazvuk (je-li pacient kojenec), počítačová tomografie (CT nebo CAT skenování) nebo zobrazení magnetickou rezonancí (MRI). Testy mohou ukázat užitečné informace o závažnosti stavu a jeho pravděpodobné příčině.

Léčba hydrocefalu – kdy je nutný chirurgický zákrok?

Hydrocefalus lze léčit různými způsoby. Problémová oblast může být léčena:

 • přímo (odstranění příčiny obstrukce, odstranění mozkomíšního moku),
 • nepřímo (přesměrování tekutiny někam jinam, obvykle do jiné tělesné dutiny).

Nejčastějším výkonem je ventrikuloperitoneální zkrat (shunt) odvádějící mok z mozkových komor přes jednocestný ventil do dutiny břišní pod kůží. Průtok moku je regulován podle zvoleného otevíracího tlaku ventilu. Návrtem v lebce zavede neurochirurg do komorového systému katetr (hadičku), která podkožím vede až do dutiny břišní, kde se mok vstřebává. Někdy (například u nemocného po mnoha operacích břicha) je vhodnější zavést drenážní hadičku přes žilní systém do srdce.

Léčba hydrocefalu závisí na závažnosti a příčině stavu. Hlavním cílem léčby je normalizovat množství a tok mozkomíšního moku, a tím snížit tlak na mozek. Možnosti léčby zahrnují:

Chirurgický zákrok: Mnoho případů hydrocefalu vyžaduje chirurgický zákrok, při kterém se vytvoří cesta pro odvodnění přebytečného mozkomíšního moku. Jednou z častých metod je implantace speciálního zařízení zvaného ventrikuloperitoneální (VP) shunt, který umožňuje odvádět přebytečný likvor do břišní dutiny.

Endoskopická chirurgie: Některé případy hydrocefalu mohou být léčeny endoskopickou chirurgií, která umožňuje chirurgům pracovat uvnitř lebky prostřednictvím malých řezů a minimalizovat následky.

Léky: Někdy se léky mohou použít k řízení produkce a absorpce mozkomíšního moku, což může být zvažováno jako součást léčebného plánu.

Je důležité vše konzultovat s lékařem nebo neurologem, pokud máte obavy o hydrocefalus. Každý případ je jedinečný a vyžaduje individuální diagnostiku a léčbu.

Regenerace a zotavení po hydrocefalu

Vaše neurologické funkce budou vyhodnoceny po operaci. Pokud přetrvávají nějaké neurologické problémy, může být pro další zlepšení vyžadována rehabilitace. Zotavení však může být omezeno rozsahem poškození, které již bylo způsobeno hydrocefalem, a schopností vašeho mozku léčit se.

Vzhledem k tomu, že hydrocefalus je trvalý stav, je nutné dlouhodobé sledování lékařem. Následné diagnostické testy, včetně CT, MRI a rentgenového záření, jsou užitečné při určování, zda zkrat funguje správně. Neváhejte kontaktovat svého lékaře, pokud se u Vás objeví některý z následujících pooperačních příznaků:

 • Zčervenání, citlivost, bolest nebo otok kůže po délce trubice
 • Podrážděnost nebo ospalost
 • Nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo dvojité vidění
 • Horečka
 • Bolest břicha
 • Návrat předoperačních neurologických příznaků

Prognóza při hydrocefalu

Prognóza hydrocefalu závisí na příčině, rozsahu příznaků a včasnosti diagnostiky a léčby. Někteří pacienti vykazují s léčbou dramatické zlepšení, zatímco jiní ne. V některých případech může být hodně příznaků zvráceno umístěním zkratu. Ostatní příznaky, jako jsou bolesti hlavy, mohou zmizet téměř okamžitě, pokud se příznaky vztahují ke zvýšenému tlaku.

Obecně čím dříve je diagnostikován hydrocefalus, tím lepší je šance na úspěšnou léčbu. Čím déle jsou příznaky přítomny, tím méně je pravděpodobné, že léčba bude úspěšná. Bohužel neexistuje způsob, jak přesně předpovědět, jak úspěšná operace bude pro každého jednotlivce. Někteří pacienti se dramaticky zlepší, zatímco jiní moc ne.

Může také dojít k poruše nebo selhání zkratu. Ventil může být ucpaný nebo tlak v bočníku nemusí odpovídat potřebám pacienta a vyžaduje další chirurgický zákrok. V případě infekce může být nutná antibiotická terapie a pravděpodobně dočasné odstranění zkratu a nahrazení drenáží, dokud infekce nezmizí. Porucha zkratu může být indikována bolestmi hlavy, problémy se zrakem, podrážděností, únavou, změnou osobnosti, ztrátou koordinace, obtížemi při probuzení nebo setrvání, návratem potíží při chůzi, mírnou demencí nebo inkontinencí. U kojenců mohou příznaky poruchy zkratu zahrnovat výše uvedené i zvracení, nevhodný růst hlavy a / nebo zapadající oči. V případě poruchy zkratu je často zapotřebí chirurgický zákrok, který nahradí blokovanou nebo nefunkční část systému zkratu. Naštěstí lze většinu komplikací úspěšně vyřešit.

Máte s hydrocefalem nějaké zkušenosti? Budeme rádi za vaše postřehy v komentářích pod článkem.

VIDEO: Dlouhodobé výsledky komplexní terapie novorozeneckého hydrocefalu

VIDEO: Deti s diagnózou spina bifida a hydrocefalus

VIDEO: Normotenzní hydrocefalus (NPH)

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva