Sponzorováno

Roundup (glyfosát) a další herbicidy – co je to přesně a jaký vliv na naše zdraví mají? Zatím bez hodnocení.

Roundup a jiné herbicidy mohou mít negativní vliv na naše zdraví

Roundup a jiné herbicidy mohou mít negativní vliv na naše zdraví

Roundup je jedním z nejpopulárnějších zabijáků plevelů na světě. Používají ho zemědělci i majitelé domů, na polích, trávnících a na zahradách. Mnoho studií tvrdí, že Roundup je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Jiné studie ho však spojily se závažnými zdravotními problémy, jako je rakovina. Tento článek se podrobně zabývá Roundupem a jeho účinky na zdraví.

Co je to vlastně Glyfosát

Glyfosát je běžný herbicid („zabiják plevele“) používaný na různých půdách a rostlinách – používá se ve velkém komerčně, ale i na na domácích trávnících a zahradách. Glyfosát byl poprvé zaregistrován ve Spojených státech v roce 1974 jako aktivní složka v Roundupu, ale nyní je k dispozici v mnoha dalších komerčních herbicidních produktech. V současné době vzrůstají obavy z dopadů glyfosátu na lidské zdraví, včetně rizik rakoviny. Tento článek shrnuje hodnocení rizik glyfosátu způsobit nepříznivé účinky na lidské zdraví a jeho cílem je zlepšit porozumění nedávným studiím o jeho karcinogenitě.

Roundup (neboli glyfosát) a jeho vliv na lidské zdraví

Roundup (neboli glyfosát) je nejpoužívanější zabiják plevelů na světě. Dvě nové vědecké studie ale ještě více zvyšují už tak velké obavy z nebezpečí, které právě Roundup představuje.

Skupina vědců z University of Caen ve Francii zjistila, že lidské placentární buňky jsou velmi citlivé na herbicid v koncentracích nižších, než je jeho zemědělské použití, a že narušují lidské pohlavní hormony. Vědci dospěli k závěru, že herbicid může u lidí „vyvolat problémy s reprodukcí“.

V jiné studii se zase biolog z University of Pittsburgh Rick Relyea díval na vliv Roundupu na jiné formy života. Relyea zjistil, že herbicid způsobil 86% pokles celkové populace pulců.

Glyfosát je prodáván pod několika značkami – Roundup nebo Touchdown Total (jsou od jiného výrobce, ale jinak jsou prakticky stejné). Tyto produkty jsou široce používány v na polích a zahradách – třeba po celé Severní Americe a američtí zemědělci s nimi každý rok stříkají miliony akrů plodin. Problémy s unášením látek větrem jsou běžné, kdy herbicidní postřik přistane mimo cílovou oblast a usmrcuje další rostliny okolo.

V posledních letech se používání produktů na bázi glyfosátu zvýšilo v důsledku zavedení geneticky modifikovaných (GM) odrůd kukuřice, sóji a bavlny, které jsou předurčeny k tomu, že dobře snáší glyfosát (normální, geneticky modifikované plodiny a jiné rostliny ale uhynou, když jsou zasaženy glyfosátem).

Společnost Monsanto prodává Roundup od roku 1974 a společnost nadále tvrdí, že je bezpečný (navštivte web společnosti Monsanto a přečtěte si odpovědi společnosti na tyto studie). Ostatní však nesouhlasí. Časopis The Journal of Pesticide Reform publikoval jeden z nejucelenějších přehledů o nebezpečích spojených s glyfosátem, který napsala Caroline Coxová, vědecká pracovnice, která se pesticidům a herbicidům dlouhodobě věnuje. Zde je shrnutí její recenze:

„Mezi příznaky expozice glyfosátu patří podráždění očí, rozmazané vidění, kožní vyrážky, pálení nebo svědění kůže, nevolnost, bolest v krku a potíže s dýcháním, bolest hlavy, letargie, krvácení z nosu a závratě. V laboratorních testech způsobil glyfosát a herbicidy obsahující glyfosát genetické poškození lidských a živočišných buněk.

Studie zemědělců a dalších lidí vystavených glyfosátovým herbicidům spojují tuto expozici se zvýšeným rizikem rakoviny, potratů a poruch pozornosti. Výsledky těchto studií potvrdily další laboratorní testy. Laboratorní důkazy dále jasně ukazují, že herbicidy glyfosátu mohou snížit produkci pohlavních hormonů.

Aplikace glyfosátových herbicidů zvyšuje závažnost různých chorob rostlin. Studie kontaminace vody glyfosátem jsou omezené, ale nové výsledky naznačují, že může snadno kontaminovat toky v zemědělských i městských oblastech.

Herbicidy glyfosátu způsobují více incidentů poškození mimo cíl než všechny jiné herbicidy kromě jednoho – 2,4-D.

Herbicidy glyfosátu způsobují genetické poškození a poškození imunitního systému u ryb. U žab způsobují glyfosátové herbicidy genetické poškození a abnormální vývoj.“

A dále ještě autorka doplnila:

„Pokaždé, když se najde další vědecká studie ukazující rizika herbicidů pro lidské zdraví, je to pro mě dalším důvodem, proč je nalezení alternativ k pesticidům a herbicidům tak důležité,“.

Je pro vás tedy Roundup Weed (glyfosát) špatný?

Klíčovou složkou v Roundupu je glyfosát, sloučenina s molekulární strukturou podobnou aminokyselině glycinu. Glyfosát se také používá v mnoha dalších herbicidech. Roundup je neselektivní herbicid, což znamená, že zabije většinu rostlin, se kterými přichází do styku.

Glyfosát ničí rostliny inhibicí metabolické dráhy zvané šikimátová cesta. Tato cesta je zásadní pro rostliny a některé mikroorganismy, ale u lidí neexistuje (zdroj zde). Lidský trávicí systém však obsahuje mikroorganismy, které tuto cestu využívají. A to je problém.

Roundup a glyfosát se od sebe mohou lišit

Roundup je dnes velmi diskutovaným přípravkem. Některé studie tvrdí, že účinná látka, glyfosát, může zvyšovat riziko mnoha chorob. Na druhé straně je Roundup dlouho považován za jeden z nejbezpečnějších herbicidů dostupných na trhu. Roundup obsahuje více než jen látku glyfosát. Obsahuje také mnoho dalších přísad, které z něj činí účinného zabijáka plevelů. Několik studií ve skutečnosti zjistilo, že Roundup je pro lidské buňky výrazně toxičtější než glyfosát (třeba tato studie).

Sponzorováno

Roundup je spojován s rakovinou

V roce 2015 Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila glyfosát za „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“. Jednoduše řečeno, to znamená, že glyfosát má potenciál způsobovat rakovinu. Agentura založila svůj závěr na observačních studiích, studiích na zvířatech a studiích, které proběhly ve zkumavkách.

Zatímco studie na myších a potkanech ​​spojují glyfosát s nádory, je k dispozici jen omezený počet lidských důkazů. Mezi dostupné studie patří zejména zemědělci a lidé, kteří s herbicidem pracují.

Několik z nich spojuje glyfosát s non-Hodgkinovým lymfomem a rakovinou, která pochází z bílých krvinek zvaných lymfocyty, které jsou součástí imunitního systému těla (například tato studie).

Několik dalších studií však nenašlo žádnou souvislost. Jedna obrovská studie s více než 57 000 zemědělci nenašla žádnou souvislost mezi používáním glyfosátu a lymfomem.

Dva nedávné recenze také nezjistily žádnou souvislost mezi glyfosátem a rakovinou, ačkoliv je třeba zmínit, že někteří autoři mají finanční vazby na Monsanto (toto je jedna z nich).

Poslední aktualizace této záležitosti pochází od Úřadu pro bezpečnost potravin Evropské unie (EFSA), který dospěl k závěru, že glyfosát pravděpodobně nezpůsobí poškození DNA nebo rakovinu.

Roundup může negativně ovlivnit vaše střevní bakterie

Ve střevě jsou stovky různých typů mikroorganismů, z nichž většina jsou bakterie. Některé z nich jsou přátelské bakterie a jsou nesmírně důležité pro vaše zdraví.

Roundup může negativně ovlivnit tyto bakterie. Blokuje šikimátovou cestu, která je důležitá pro rostliny i mikroorganismy (zdroj zde).

Ve studiích na zvířatech bylo také zjištěno, že glyfosát narušuje prospěšné bakterie střev. Jeden článek, který získal velkou pozornost na internetu, dokonce předpokládal, že glyfosát v Roundupu má na svědomí nárůst celosvětové citlivosti na lepek a celiakii.

Než však bude možné dospět k jakýmkoli závěrům, je třeba toho mnohem více prostudovat a prozkoumat.

Další negativní účinky Roundupu a glyfosátu na zdraví

Existuje mnoho recenzí o zdravotních účincích Roundupu a dalších produktů, které obsahují glyfosát. Často však mají protichůdná zjištění.

Někteří tvrdí, že glyfosát může mít nepříznivé účinky na zdraví a hrát roli v mnoha nemocech (třeba tento výzkum). Jiní uvádějí, že glyfosát není spojen s žádnými vážnými zdravotními stavy (například tento zdroj).

To se může lišit v závislosti na populaci. Například zemědělci a lidé, kteří s těmito produkty úzce spolupracují, se zdají být nejvíce ohroženi nepříznivými účinky. Zbytky glyfosátu byly nalezeny v krvi a moči zemědělských pracovníků, zejména těch, kteří nepoužívají rukavice.

Jedna studie zemědělských pracovníků používajících glyfosátové výrobky dokonce uváděla problémy s těhotenstvím.

Další studie předpokládala, že glyfosát může být alespoň částečně odpovědný za chronické onemocnění ledvin u zemědělských pracovníků na Srí Lance.

Tyto účinky je třeba dále zkoumat. Také mějte na paměti, že studie o zemědělcích, kteří úzce pracují s herbicidy, se nemusí vztahovat na lidi, kteří je dostávají ve stopovém množství z potravin.

Která jídla obsahují Roundup / glyfosát?

Hlavními potravinami, které obsahují glyfosát, jsou geneticky modifikované plodiny odolné vůči glyfosátu, jako je kukuřice, sója, řepka, vojtěška a cukrová řepa.

Jedna nedávná studie zjistila, že všech 10 zkoumaných geneticky modifikovaných vzorků sóji obsahovalo vysoké hladiny zbytků glyfosátu.

Na druhé straně vzorky z konvenčních a organicky pěstovaných sójových bobů neobsahovaly žádné zbytky. A co víc, mnoho druhů plevelů je nyní odolných vůči glyfosátu, což způsobuje, že se na plodiny stříká stále více a více Roundup.

Měli byste se těmto potravinám vyhnout?

Pravděpodobně přijdete do kontaktu s Roundupem, pokud žijete nebo pracujete v blízkosti nějaké farmy. Studie ukazují, že přímý kontakt s Roundup může způsobit zdravotní problémy, včetně většího rizika vzniku rakoviny zvané non-Hodgkinův lymfom.

Pokud pracujete s produkty Roundup nebo podobnými výrobky, ujistěte se, že VŽDY používáte rukavice a podnikněte další kroky k minimalizaci expozice.

Glyfosát v potravinách je však další záležitost. Účinky těchto stopových množství na zdraví jsou stále předmětem debaty. Je možné, že to může způsobit újmu, ale ve studii to nebylo přesvědčivě prokázáno.

Alternativní herbicidy

Zkuste místo RoundUpu použít altenativu. Většina alternativních herbicidů používaných zemědělci nebo zahradníky spadá do následujících kategorií:

 • Přírodní kyseliny (ocet a / nebo kyselina citronová)
 • Herbicidní mýdla
 • Herbicidy na bázi železa
 • Herbicidy na bázi solí
 • Fytotoxické oleje (éterické oleje, jako je hřebíček, máta peprná, borovice nebo citronella).
 • Kukuřičný lepek

Sponzorováno

Opravdu fungují.

A co si dále na toto téma přečíst?

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva