Sponzorováno

Tinnitus a jeho léčba – jaké jsou možnosti? 4.88/5 (26)

 • Primárním cílem všech aktuálně dostupných možností léčby tinnitu je snížit vnímanou zátěž tinnitem a umožnit pacientovi žít pohodlnější, nezatížený a spokojený život.
 • V současné době neexistuje žádný vědecky prokázaný lék na většinu případů chronického tinnitu - zejména na drtivou většinu případů způsobených senzorineurální ztrátou sluchu.
 • Hledání definitivní léčby pokračuje a je dosaženo skutečného pokroku, ale v současné době neexistuje klinicky prokázaný způsob, jak plně eliminovat vnímání tinnitu.
 • Existují však vynikající nástroje, které pacientům pomáhají zvládat jejich stav; léčby, které snižují vnímanou intenzitu, všudypřítomnost a zátěž tinnitu. Tyto v současné době dostupné léčby nejsou "léky" - neopravují základní příčiny tinnitu, ani neodstraňují signál tinnitu v mozku. Místo toho se zabývají pozorovacím, emocionálním a kognitivním dopadem tinnitu. Pomáhají pacientům žít lepší, plnohodnotnější a produktivnější život, i když vnímání tinnitu přetrvává.

Akutní a chronický tinnitus

Medicína rozlišuje mezi akutním tinnitem, který vznikl akutně, obvykle náhle, a chronickým tinnitem.

Akutní tinnitus, zvláště pokud je sdružen s akutní ztrátou sluchu, má být vyšetřen lékařem k vyloučení případných skrytých vážných příčin. Léčba akutního tinnitu a akutní ztráty sluchu se liší podle jednotlivých států. Jestliže není zjištěna žádná specifická příčina tinnitu či náhlé ztráty sluchu, léčba obvykle spočívá ve zlepšení krevní cirkulace a lepšího okysličení tkání. Velmi často to způsobí odstranění akutního tinnitu. Dnes známe velké množství příčin, které způsobují akutní tinnitus.

Jestliže tinnitus, který se nově objevil, nevymizel, ale přetrvává po více než 6 měsíců, nazýváme ho chronickým tinnitem.

Léčba tinnitu je tzv. léčbou „kauzální“ – tj. léčba, která je zaměřena na příčinu tinnitu. Jejími předpoklady jsou znalost této příčiny a existence léku či výkonu, který příčinu tinnitu a tudíž i tinnitus samotný může odstranit. Dá se to srovnat s blikajicí kontrolkou v automobilu – je nutné opravit tu část auta, na kterou nás kontrolka upozorňuje, nikoli pouze kontrolku zhasnout. V současné době neexistuje univerzální lék či lékařský zákrok, který by pacientovi odstranil tinnitus, ačkoli po celém světě probíhá několik vědeckých výzkumů a studií, které se o to snaží. Pokud vám tedy někdo tvrdí, že stoprocentně umí vyléčit tinnitus, jedná se zřejmě o podvodníka, jehož jediným cílem je vytáhnout z vás peníze.

Tinnitus - ilustrace

Tinnitus – ilustrace

 

Akutní tinnitus a jeho léčba

Pokud se vám náhle objevil tinnitus, tj. slyšíte pískání, šumění, hučení či jakýkoli jiný nepříjemný zvuk v uších, navštivte co nejdříve ušního lékaře (ORL) a popište mu co nejlépe situaci (co vzniku tinnitu předcházelo, co jste dělali, kde jste byli, co jste tam jedli či pili – každý detail je důležitý). U tinnitu platí pravidlo „čím dříve, tím lépe“, především pak u akutního tinnitu.

Šance na vyléčení pacienta nebo zlepšení stavu jsou při brzkém zachycení nemoci poměrně vysoké a včasnou diagnózou se dá předejít přechodu z akutní fáze šelestu do chronické. Při léčbě akutního tinnitu existují různé druhy terapie a postupů. Pacienti sestavili základní postup při akutním tinnitu takto:

 1. návštěva ORL
 2. návštěva neurologie
 3. Betahistin, Betaserc (léky na prokrvení vnitřního ucha)
 4. infuzní terapie
 5. barokomora
 6. RTG, CT či MR (mozek, krční páteř…), stomatologické vyšetření, fyzioterapie
 7. interní vyšetření (krevní tlak apod.)
 8. vyhnout se stresu, omezit kávu, alkohol, kořeněná a přesolená jídla

Podívejme se na informace k výše uvedeným bodům:

1. Návštěva ORL

Každý pacient s tinnitem by měl být komplexně vyšetřen ORL lékařem – ambulantně, eventuálně za hospitalizace. Obvykle se provádějí následující vyšetření: laboratorní testy krve a moči, vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie, vyšetření třmínkových reflexů, otoakustické emise, BERA aj.), vlastní tinnitus a možnosti maskování, rovnováha a další speciální audiovestibulární vyšetření.

2. Návštěva neurologie

Tinnitus může mít u pacienta často i neurologický původ (viz příčiny tinnitu), proto je dobré neurologa navštívit ihned po návštěvě ORL.

3. Betahistin, Betaserc (léky na prokrvení vnitřního ucha)

Betahistin či Betaserc jsou českými ORL lékaři nejčastěji předepisovanými léky při akutním tinnitu. Bohužel je to také často to jediné, čeho se pacient od lékaře dočká. Jedná se o lék, který se používá především k léčbě projevů Ménierova syndromu, jako jsou závratě, tinnitus, ztráta sluchu či nucení na zvracení.

Tyto léky obecně zvyšují průtok krve ve vnitřním uchu a můžou tedy pacientovi s tinnitem pomoci – ovšem pouze v případech, kdy příčina tinnitu tkví právě ve vnitřním uchu. Z lékařského pohledu se opatření podporující prokrvení jeví vhodnými vlastně jenom u akutního tinnitu, mnozí tinnitáři ale léky užívají i dlouhodobě.

4. Infuzní terapie

Jako akutní ošetření může ORL lékař pacientovi s tinnitem nabídnout terapii infuzemi. Jejím smyslem je dodat prostřednictvím lepšího prokrvení smyslovým neboli vláskovým buňkám více kyslíku a výživných látek a doufat, že se samy obnoví.

Při infuzní terapii se pacientovi podávají kortikosteroidy (mají protizánětlivé účinky, omezují otok, alergické reakce atp.) a vazoaktivní léky (rozšiřují cévy a zlepšují látkovou výměnu v mozku). Podává se víc infuzí během následujících dnů (zpravidla 10) a podíl kortikoidů se postupně snižuje. Tato terapie má smysl především v akutním stadiu tinnitu a především při tinnitu, který se u pacienta objevil jako následek prodělaného zvukového traumatu nebo ztrátě sluchu. Protože se akutní ztráta sluchu po hlukovém traumatu nebo výpadku sluchu může upravit během krátké doby sama, je obtížné posoudit, zda jsou infuze skutečně účinné, či nikoliv.

5. Barokomora

Hyperbarická kyslíková terapie se navrhuje samostatně nebo lépe v kombinaci s podáváním vazoaktivních infuzí a eventuálně kortikoidů. Jde při ní především o to dodat vnitřnímu uchu co nejvíce kyslíku, tj. pomoci smyslovým neboli vláskovým buňkám v regeneraci. I zde platí, že funguje především u akutního poškození – když jsou smyslové buňky zcela zničené, nepomůže ani kyslík.

Při této terapii se pacienti umisťují do tlakové komory, kde úroveň tlaku dosáhne hodnot odpovídajících hloubce 16 m pod hladinou vody; pacienti přitom dýchají čistý kyslík. Tímto způsobem se zvýší koncentrace kyslíku v krvi. Pacientům s chronickou formou tinnitu obvykle nebývá hyperbarická kyslíková terapie poskytována, jelikož její efekt je prokázaný jenom při akutních hlukových traumatech. Více informací o hyperbarické kyslíkové terapii (včetně videa a zkušeností pacientů) najdete na našem diskuzním fóru v sekci „Barokomora“.

6. RTG, CT či MR (mozek, krční páteř), stomatologické vyšetření, fyzioterapie

I některá z moderních zobrazovacích metod může pacientovi pomoci odhalit příčinu tinnitu. Hledání příčiny pískání v uších nás donutí podstoupit ORL vyšetření – kompletní ušní, nosní a krční vyšetření, audiometrické vyšetření sluchu, ultrazvuk krčních cév – starší lidé s ischemickou chorobou srdeční a kolísavým tlakem by měli absolvovat toto vyšetření automaticky.

Magnetická rezonance – tinnitus mohou vyvolat i problémy s krční páteří.

Počítačovou tomografií se potvrdí, případně vyvrátí přítomnost nádoru, nebo jiného patologického procesu v centrálním nervovém systému. Tyto nádory mohou zapříčinit kromě tinnitu i hluchotu, ztrátu rovnováhy či ochrnutí části obličeje.

Stomatologické vyšetření – při podezření na poškození spánkového kloubu.

Sponzorováno

Fyzioterapie – vadné postavení krční páteře nebo její zranění, které jsou příčinou nepříjemných ušních zvuků, mohou být také jednou z příčin tinnitu. Fyzioterapie může být při těchto potížích účinná. O potřebě těchto vyšetření rozhodne lékař.

7. Interní vyšetření (krevní tlak apod.)

Každý pacient s tinnitem by měl samozřejmě absolvovat i interní vyšetření k vyloučení závažných zdravotních problémů (jako např. hypertenze), které můžou být příčinou tinnitu.

8. Vyhnout se stresu, omezit kávu, alkohol, kořeněná a přesolená jídla

Výše uvedené faktory je nutné brát s rezervou – není totiž prokázána jejich přímá souvislost s tinnitem. Ze zkušeností uživatelů našeho diskuzního fóra ale vyplývá, že právě tyto faktory často ovlivňují intenzitu/vnímání tinnitu. Nebylo vědecky prokázáno působení žádné speciální diety či potravinového doplňku na tinnitus. Výjimkou je látka zvaná glutamát. Glutamát je obsažen v dochucovadlech, sójové omáčce a v mnohých asijských jídlech. Mozek používá glutamát při přepínání nervů jako převodovou látku. Dojde-li k jeho hojnému požití stravou, může se vyskytnout zvýšená citlivost a za určitých okolností zvýraznění tinnitu. Zhoršení tinnitu po požití glutamátu potvrdilo mnoho pozorovaných osob.

Většina z výše uvedených léků a postupů je v ČR hrazena ze zdravotního pojištění a pojištěný pacient na ně má nárok. Žádejte u svého lékaře vždy maximum, nenechte se v akutní fázi tinnitu odbýt pouhým konstatováním „na to si budete muset zvyknout“! Zároveň je nutné dodat, že rozdělení tinnitu na akutní a chronický je spíše umělé a ke každému šelestu by se (např. dle názoru doktora R. Zemka) mělo primárně přistupovat již na začátku jako k chronickému a naopak. Z toho vyplývá (a potvrzují to i zkušenosti některých členů našeho diskuzního fóra), že kterýkoli výše uvedený lék či postup na akutní tinnitus může zafungovat i na chronický tinnitus.

Chronický tinnitus a jeho léčba

Léčba chronického tinnitu se v zásadě v ničem neodlišuje od léčby akutního tinnitu – stále platí, že je zapotřebí najít příčinu, kterou tinnitus pacientovi svým zvukem „ohlašuje“. O chronickém tinnitu mluvíme, pokud u pacienta přetrvává časový úsek delší než 6 měsíců. Nesmíme zapomenout: tinnitus není nemoc sám o sobě, tinnitus je jen symptom, stejně jako například bolesti hlavy. Symptom nelze léčit. To znamená, že tinnitus nelze „vyléčit“. Co lze vyléčit, je příčina symptomu, tj. stav či onemocnění, jež je jeho důvodem. Lze se rovněž naučit tinnitus zvládnout.

V některých případech známe příčiny tinnitu, a ty můžeme odstranit. Bohužel jsou to ty nejzřídkavější případy. Je to podobné jako při vysokém krevním tlaku. U více než 90% všech pacientů s vysokým krevním tlakem se jedná o esenciální vysoký tlak, u něhož nevíme, co je jeho příčinou. U tinnitu lze, podobně jako u vysokého tlaku, podniknout řadu věcí k jeho zvládnutí. Týkají se zacházení se stresem, přístupu k tinnitu a způsobu, jak s ním zacházíme. Podobně jako u vysokého tlaku: většina pacientů s vysokým krevním tlakem má nadváhu, žije nezdravě, má málo pohybu, vysoký stres, vztah k jídlu a pohybu je dosti katastrofální.

Cílem zvládnutí tinnitu je naučit se tinnitus „zapomenout“. Pravděpodobně se teď zeptáte: „Jak mohu zapomenout něco, co mě nejvíc ruší?“ Ale přesně to je možné! 90% všech lidí s tinnitem se naučí ho zvládnout; to znamená absolutní většina!

K tomu musíme vědět, že vědomě vnímáme jenom zlomek toho, co přebírají naše uši z okolního hluku. Větší část informací je na cestě z ucha ke sluchovému centru mozkem vyfiltrována. Filtr se týká především věcí, které známe a které jsou pro nás normální, to znamená které nevnímáme jako nebezpečné. Tyto zvuky sice zachytíme, ale vědomě je nevnímáme – takříkajíc je „zapomeneme“. Klíčovým výrazem je „hodnocení tinnitu“. Pokuste se jednoduše o následující.

Prosím, polkněte a přitom poslouchejte. Slyšeli jste to? Určitě, protože ten zvuk je poměrně hlasitý. Hlasitost zvuku při polknutí činí skoro 68 decibelů. To je pravděpodobně dokonce hlasitější než váš tinnitus. A každý den polknete více než stokrát. A neslyšíte to! Proč? Odpověď leží ve filtrující funkci mozku. Vědomě vnímáme jenom zlomek zvuků, které nás obklopují. To, co slyšíme, závisí na tom, jak to vyhodnocujeme. Praskání při polykání spadá do kategorie „známý zvuk, úplně bezpečný“. Tím není dán důvod, proč bychom ho vědomě vnímali. Známé, bezpečné zvuky jsou vyfiltrovány, abychom se mohli koncentrovat na jiné zvuky. Samozřejmě se můžete vždy koncentrovat na jakýkoliv zvuk a pak ho i vědomě vnímat. Do které kategorie patří váš tinnitus? Určitě ne do kategorie „bezpečný“, protože jinak by nebyl stále vědomě vnímán. A to je cíl léčby chronického tinnitu: Dostat vyhodnocení tinnitu tam, kam patří: „Známý a bezpečný (ne nebezpečný)“.

TRT terapie

Na podobném principu (viz výše) je např. postavena i dosud jediná oficiální metoda léčby tinnitu – tzv. TRT (Tinnitus Retraining Therapy). Jde o vědecký přístup k léčbě tinnitu, založený na tzv. „neurofyzikálním modelu prof. Jastreboffa“.

Cílem TRT je takzvaně „habituovat tinnitus“, jinými slovy snížit vědomí šelestu až k tomu bodu, kdy již nedominuje vašemu vnímání. Čili – TRT neslibuje uzdravení (zázrakem). Jednou z výhod TRT je fakt, že funguje nezávisle na příčině tinnitu, kterou ostatně ani zpětně nelze většinou přesně stanovit. TRT terapii v ČR nabízí např. Thomayerova nemocnice Praha nebo klinika Opava Medica.

rTMS

Další z metod léčby chronického tinnitu (lze jí ovšem aplikovat i při akutním tinnitu), která se v ČR používá, je rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace). Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je schopna regulovat aktivitu ve vybraných oblastech mozku. TMS je neinvazivní metoda, která využívá principu elektromagnetické indukce k aplikaci elektrického pole do mozkové kůry. Izolovaná cívka je držena v kontaktu s hlavou nad oblastí konkrétního zájmu. Při průchodu elektrického proudu cívkou prochází magnetické pole přes kůži a lebku do mozkové kůry do hloubky až 20 mm od povrchu cívky v závislosti na vodivosti stimulovaných anatomických struktur.

Maskování tinnitu, poslech terapeutických nahrávek

Léčbu akutního i chronického tinnitu je velmi vhodné podpořit i poslechem sluchovému ústrojí lahodících zvuků (bílý šum, zvuky přírody, lesa, tekoucí vody, vodopádu apod.). Na trhu se již v současnosti nachází velké množství výrobků, které se využívají např. k terapii spánku a jsou často primárně vyvinuty právě pro pacienty s tinnitem – např. generátory šumu, zvukové oázy, profesionálně nahraná CD s terapeutickou hudbou. Tento druh terapie může pacientovi s tinnitem pomoci s překrytím nepříjemných zvuků tinnitu, zvládáním stresu a v neposlední řadě lze poslechem terapeutických nahrávek zlepšit i spánek, jehož kvalita bývá u pacientů s tinnitem velmi zasažena.

Laserová terapie tinnitu

Některá specializovaná centra v ČR nabízejí i možnost terapie tinnitu nízkovýkonným laserem. Jde o metodu Dr. Wildena, jejíž účinky na chronický tinnitus nejsou jednoznačně potvrzeny.

Sponzorováno

Další postupy a léky na chronický tinnitus se teprve vyvíjejí – po celém světě se tinnitu a jeho léčbě věnují desítky výzkumů a studií v několika zemích (především v USA).

Co si dále o tinnitu přečíst?

Další materiály a studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

3 Komentářů u článku “Tinnitus a jeho léčba – jaké jsou možnosti?”

 1. Vlaďka napsal:

  Dobrý den,

  přečetla jsem si Váš článek o tinnitu a napadlo mě, že byste mi mohli poradit.

  Mám kamarádku (75 let), v září jí z ničeho nic začala v uších hrát hudba (slyší hudbu). Různé (cca asi 10), stále dokola opakující se písničky z jejího mládí v různé intenzitě. Obvodní lékař jí poslal na ORL a na neurologii. Pak bohužel zemřel. Na neurologii ani na ORL jí nic nezjistili. Dr. z neurologie doporučovala ještě nějaké vyšetření v nemocnici na ORL, ale lékař na ORL jí doporučení nedal, že prý z jeho hlediska je v pořádku. Z neurologie má předepsané prášky na spaní (a kontrolu za 1/2 roku), aby se vůbec vyspala, protože hudba jí nenechá ani spát. Nová paní obvodní lékařka „je na baterky“ a není s ní kloudná řeč. Prý už jí na žádné jiné vyšetření nepošle. Kamarádka chtěla doporučení na psychiatrii, protože to velice špatně zvládá, ale to jí odmítla dát.

  Je prosím ještě možné nějaké vyšetření, nebo jak můžeme dále postupovat? Je možná jiná léčba, kam se obrátit? Není přeci možné, aby do konce života slyšela hudbu a byla na silných prášcích na spaní.

  Předem děkuji za radu a přeji hezký den
  Vlaďka
  Praha

  • Tinnitus je obecně šum v uších, nikoliv hudba. Pískání a šum, ale že by se generovala hudba to slyším poprvé. To zní spíš jako nějaká schizofrenie nebo něco. Někdy se doporučují třeba psychowalkmany, dobré výsledky mělo i TCI – https://www.opavamedica.cz/tinnitus/pouzivame-tci

   Má i nějaké jiné příznaky jako závratě? Právě ty jsou s tinnitem a MCH spojené nejčastěji.

   Co se týče vyšetření, tak každopádně nechat si předepsat betahistin (někdy pomáhá) na ORL nebo neurologii je první krok.

   Radikální řešení je chirurgicky ale za cenu totální hluchoty

 2. Dagmar Jůzlová napsal:

  Dobrý den, jsem sluchově postižená, mám otosklerozu a v obou uších mám naslouchadla. Tinitus mě provází intenzivně již několik let, a to převážně šumění. Nyní se mi přidalo hraní melodie, jen otevřu oči tak to začne, v uších mi hraje celý den jedna melodie, je to tak intenzivní, že i těžko usínám. Pokud se jen hraje, ještě se to dá zvládat, ale k tomu se přidají nějaké mužské hlasy, a zpívají pořád stejnou melodii. Poradíte mi prosím, co mám dělat. Psychicky to nezvládám, jen podotýkám, na šumění jsem si jakž takž zvykla. Děkuji za odpověď. Dagmar Jůzlová

Zanechat komentář ke článku

Zpráva