Sponzorováno

Co je to lymfatický systém těla? Jednoduše, přehledně 4.8/5 (20)

 • Lymfatický systém je takovým "kanalizačním systémem" našeho těla.
 • Udržuje správné hladiny tekutin v našich tělních tkáních tím, že odstraňuje všechny tekutiny, které unikají z našich cév.
 • Lymfatický systém je důležitý pro optimální fungování našich obecných a specifických imunitních reakcí.
 • Lymfatické uzliny monitorují proudění lymfy do nich a produkují buňky a protilátky, které chrání naše tělo před infekcí a nemocemi.
 • Slezina a brzlík jsou lymfatické orgány, které monitorují krev a detekují a reagují na patogeny a maligní buňky.
 • Lymfatický systém hraje také důležitou roli při vstřebávání tuků ze střeva.
 • Pokud není lymfatický systém vytvořen dobře nebo byl poškozen chirurgickým zákrokem, radioterapií nebo poškozením tkáně, může dojít k otoku části těla (nejčastěji nohou nebo paží). Pokud tento otok trvá déle než asi tři měsíce, nazývá se to lymfedém.
 • Pokud lymfatický systém nefunguje dobře, může mít roli v obezitě, Crohnově chorobě a dalších poruchách.

Lymfatický systém je vlastně systém lymfatických cév a uzlin, který shromažďuje lymfu z celého organismu a odvádí ji zpět do krevního oběhu.

Váš lymfatický systém, součást vašeho imunitního systému, má v těle mnoho funkcí. Zmiňme třeba ochranu vašeho těla před útočníky způsobujícími nemoci, dále udržování hladin tělních tekutin, vstřebávání tuků trávicího traktu a i odstraňování buněčného odpadu.

Nějaký problém lymfatického systému, třeba jeho blokování, nemoci nebo infekce mohou negativně ovlivnit funkci vašeho lymfatického systému.

Co je to lymfatický systém?

Lymfatický systém je takovým kanalizačním systémem našeho těla

Lymfatický systém je takovým kanalizačním systémem našeho těla

 

Lymfatický systém je celá síť různých tkání, cév a orgánů, které spolupracují na přesunu a pohybu bezbarvé, vodnaté tekutiny zvané lymfa zpět do vašeho oběhového systému (krevního oběhu).

Asi 20 litrů plazmy protéká tepnami vašeho těla a menšími arteriolovými cévami a kapilárami každý den. Po dodání živin do buněk a tkání těla a přijetí jejich odpadních produktů se asi 17 litrů vrátí do oběhu prostřednictvím žil. Zbývající 3 litry prosakují kapilárami a do tkání vašeho těla. Lymfatický systém shromažďuje tu přebytečnou tekutinu, nyní nazývanou lymfa, z tkání ve vašem těle a pohybuje ji, dokud se nakonec nevrátí do vašeho krevního oběhu.

Lymfatický systém těla - obrázek

Lymfatický systém těla – obrázek

 

Váš lymfatický systém má opravdu mnoho funkcí. Mezi jeho klíčové funkce patří:

 1. Udržuje hladinu tekutin ve vašem těle: Jak bylo právě popsáno výše, lymfatický systém shromažďuje přebytečnou tekutinu, která odtéká z buněk a tkání v celém vašem těle, a vrací ji do vašeho krevního oběhu, který je následně recirkulován vaším tělem.
 2. Absorbuje tuky z trávicího traktu: Lymfa zahrnuje i tekutiny z vašich střev, které obsahují tuky a bílkoviny, a transportuje je zpět do krevního oběhu.
 3. Chrání vaše tělo před cizími útočníky: Lymfatický systém je součástí imunitního systému. Produkuje a uvolňuje lymfocyty (bílé krvinky) a další imunitní buňky, které monitorují a poté ničí cizí útočníky – například bakterie, viry, parazity a houby -, které se mohou dostat do vašeho těla.
 4. Transportuje a odstraňuje odpadní produkty a abnormální buňky z lymfy.

Jaké jsou části lymfatického systému?

Lymfatický systém se skládá z mnoha částí. Jsou to zejména tyto:

Lymfa

Lymfa, také nazývaná lymfatická tekutina, je tekutina, která odtéká z buněk a tkání (která není reabsorbována do kapilár) plus dalších látek. Mezi další látky patří bílkoviny, minerály, tuky, živiny, poškozené buňky, rakovinné buňky a cizí útočníci (bakterie, viry atd.). Lymfa také transportuje bílé krvinky (lymfocyty) bojující proti infekci.

Lymfa je nažloutlá tekutina proudící v lymfatickém systému, který je nedílnou součástí imunitního systému. Stará se o odvod škodlivin ven z těla.

Lymfatické uzliny

Lymfatické uzliny jsou žlázy, které monitorují a čistí lymfu, jak jimi prochází. Uzliny odfiltrují poškozené buňky a rakovinné buňky. Tyto lymfatické uzliny také produkují a ukládají lymfocyty a další buňky imunitního systému, které napadají a ničí bakterie a další škodlivé látky v tekutině.

Lymfatické uzliny v těle

Lymfatické uzliny v těle

 

Po těle máte rozeseto asi 600 lymfatických uzlin. Některé existují jako jedna uzlina; ostatní jsou úzce propojené skupiny uzlin. Několik známějších míst, kde jsou lymfatické uzliny umístěny, je v podpaží, v tříslech a na krku. Lymfatické uzliny jsou s ostatními spojeny lymfatickými cévami.

Lymfatické cévy

Lymfatické cévy jsou vlastně sítí kapilár (mikrocév) a velkou sítí cév umístěných po celém těle, které transportují lymfu pryč z tkání. Lymfatické cévy shromažďují a filtrují lymfu (v uzlinách), jak se nadále pohybuje směrem k větším kanálkům nazývaným sběrné kanálky.

Lymfatické cévy v těle

Lymfatické cévy v těle

 

Tyto kanálky fungují velmi podobně jako vaše žíly: pracují pod velmi nízkým tlakem, mají v sobě řadu chlopní, které udržují tekutinu v pohybu v jednom směru.

Sběrné kanálky

Lymfatické cévy vyprazdňují lymfu do pravého lymfatického kanálku a levého lymfatického kanálku (nazývaného také hrudní kanál). Tyto kanálky se připojují k podklíčkové tepně, která vrací lymfu do vašeho krevního oběhu. Podklíčková tepna vede pod klíční kostí. Vrácení lymfy do krevního oběhu pomáhá udržovat normální objem a tlak krve. Zabraňuje také nadměrnému hromadění tekutiny kolem tkání (tzv. edém).

Slezina

Tento největší lymfatický orgán se nachází na levé straně pod žebry a nad žaludkem. Slezina filtruje krev a produkuje bílé krvinky, které bojují s infekcí nebo nemocí.

Sponzorováno

Brzlík

Brzlík se nachází v horní části hrudníku pod prsní kostí. Zraje v něm specifický typ bílých krvinek, které bojují s cizími organismy.

Mandle (nosohltanová mandle, nosní mandle)

Tyto lymfoidní orgány zachycují patogeny z jídla, které jíte, a ze vzduchu, který dýcháte. Jsou to první obranná linie vašeho těla proti cizím útočníkům.

Kostní dřeň

Jedná se o měkkou, houbovitou tkáň uprostřed určitých kostí, jako je kyčelní kost a hrudní kost. V kostní dřeni se tvoří bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky.

Peyerovy pláty

Jedná se o malé masy lymfatické tkáně ve sliznici, které lemují vaše tenké střevo. Tyto lymfoidní buňky monitorují a ničí bakterie ve střevech.

Appendix (slepé střevo)

Slepé střevo obsahuje lymfoidní tkáň, která může zničit bakterie dříve, než během absorpce naruší stěnu střeva. Vědci se také domnívají, že slepé střevo hraje roli v „ubytování dobrých bakterií“ a opětovném osídlení našeho střeva dobrými bakteriemi po vymizení infekce.

Jaké nemoci a problémy ovlivňují lymfatický systém?

Mnoho zdravotních problémů a nemocí může ovlivnit cévy, žlázy a orgány, které tvoří lymfatický systém. Některé nastávají už během vývoje plodu před narozením nebo v dětství. Jiné se vyvíjejí v důsledku nemoci nebo úrazu v průběhu života. Mezi některá běžná i méně obvyklá onemocnění a poruchy lymfatického systému patří tyto problémy:

 • Zvětšené (oteklé) lymfatické uzliny (lymfadenopatie): Zvětšené lymfatické uzliny jsou způsobeny infekcí, zánětem nebo rakovinou. Mezi běžné infekce, které mohou způsobit zvětšení lymfatických uzlin, patří streptokok v krku, mononukleóza, infekce HIV a infikovaná poranění kůže. Lymfadenitida se týká lymfadenopatie, která je způsobena infekcí nebo zánětlivým stavem.
 • Otok nebo hromadění lymfatickétekutiny (lymfedém): Lymfedém může být důsledkem zablokování lymfatického systému způsobeného jizvou z poškozených lymfatických cév nebo uzlin. Lymfedém je také často pozorován při odstranění lymfatických uzlin a také u těch, kteří podstoupili operaci nebo záření k odstranění rakoviny. Nahromadění lymfatické tekutiny se nejčastěji projevuje na rukou a nohou. Lymfedém může být velmi mírný nebo docela bolestivý, znetvořující a znemožňující kvalitní život. Lidé s lymfedémem jsou ohroženi vážnými a potenciálně život ohrožujícími hlubokými kožními infekcemi.
 • Rakovina lymfatického systému: Lymfom je rakovina lymfatických uzlin a vyskytuje se, když lymfocyty rostou a nekontrolovatelně se množí. Existuje několik různých typů lymfomů, včetně Hodgkinova lymfomu a non-hodgkinova lymfomu. Rakovinové nádory mohou také blokovat lymfatické cesty nebo být v blízkosti lymfatických uzlin a zasahovat do toku lymfy uzlinou.

Mezi další poruchy patří:

 • Lymfangitida: Jedná se o zánět lymfatických cév.
 • Lymfangiom: To je stav, se kterým se narodíte. Je to malformace lymfatického systému. Lymfangiomatóza je přítomnost mnohočetných nebo rozšířených lymfatických cévních malformací.
 • Intestinální lymfangiektázie: Jedná se o stav, kdy ztráta lymfatické tkáně v tenkém střevě vede ke ztrátě bílkovin, gamaglobulinů, albuminu a lymfocytů.
 • Lymfocytóza: Jedná se o stav, ve kterém je v těle vyšší než normální množství lymfocytů.
 • Lymfatická filariáza: Jedná se o infekci způsobenou parazitem, který způsobuje, že lymfatický systém nefunguje správně.
 • Castlemanova choroba: Castlemanova choroba znamená přemnožení buněk v lymfatickém systému těla.
 • Lymfangioleiomyomatóza: Jedná se o vzácné plicní onemocnění, při kterém abnormální svalové buňky začínají nekontrolovaně růst v plicích, lymfatických uzlinách a ledvinách.
 • Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom: Jedná se o vzácnou genetickou poruchu, při které je v lymfatických uzlinách, játrech a slezině vysoký počet lymfocytů.
 • Mezenteriální lymfadenitida: Jedná se o zánět lymfatických uzlin v břiše.
 • Zánět mandlí: Jedná se o zánět a infekci mandlí.

Jak můžete udržet váš lymfatický systém zdravý?

Aby byl váš lymfatický systém silný a zdravý, měli byste:

 • Vyvarujte se vystavení toxickým chemikáliím, jako jsou ty v pesticidech nebo čisticích prostředcích. Tyto chemikálie se mohou hromadit ve vašem systému a ztěžují vašemu tělu filtraci odpadu.
 • Pijte hodně vody, abyste zůstali hydratovaní, aby se lymfa mohla snadno pohybovat po celém těle.
 • Udržujte si zdravý životní styl, který zahrnuje pravidelné cvičení a zdravou výživu.

Jak může váš lékař otestovat váš lymfatický systém?

Chcete-li zjistit, zda váš lymfatický systém funguje tak, jak by měl, může lékař použít různé zobrazovací testy, jako je CT nebo MRI. Tyto testy umožňují lékaři vidět blokády ve vašem lymfatickém systému.

Sponzorováno

A co vy? Co děláte pro zdravý lymfatický systém? Napište nám do komentářů. Budeme rádi.

A dále si přečtěte

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva