Hodgkinova choroba (Hodgkinův lymfom, rakovina lymfatického systému) – příznaky, příčiny a léčba 4.89/5 (19)

Sponzorováno

 • Hodgkinova choroba, známá také jako Hodgkinův lymfom, je druh maligního lymfomu, což je forma rakoviny, která začíná v buňkách lymfatického systému.
 • Hodgkinova choroba je charakterizována specifickými typy abnormálních buněk, nazývanými Reed-Sternbergovy buňky, které jsou přítomné v postižených lymfatických uzlinách.
 • Některé klíčové rysy Hodgkinovy choroby zahrnují: Reed-Sternbergovy buňky: Tyto buňky jsou velké a atypické lymfomové buňky, které jsou klíčovým diagnostickým znakem Hodgkinovy choroby. Postižené lymfatické uzliny: Hodgkinova choroba obvykle začíná v jedné konkrétní skupině lymfatických uzlin a může se šířit na další oblasti. Systemický charakter: Může ovlivňovat celý lymfatický systém a někdy i další orgány. Dobrá reakce na léčbu: Hodgkinova choroba obvykle reaguje dobře na léčbu, a mnoho jednotlivců dosáhne dlouhodobých remisí nebo uzdravení.
 • Symptomy Hodgkinovy choroby mohou být: zvětšené a bolestivé lymfatické uzliny, únava, noční pocení, horečka a nezáměrný úbytek hmotnosti.
 • Léčba Hodgkinovy choroby může zahrnovat kombinaci chemoterapie, radioterapie a v některých případech transplantace kmenových buněk. Léčba je často účinná, zejména u pacientů včasného stadia onemocnění, a mnoho jednotlivců dosahuje dlouhodobých remisí nebo uzdravení.

Hodgkinova choroba (Hodgkinův lymfom) - příznaky, příčiny a léčbaHodgkinův lymfom – dříve známý jako Hodgkinova choroba – je rakovina lymfatického systému. U Hodgkinova lymfomu buňky v lymfatickém systému rostou abnormálně a mohou se rozšířit i mimo lymfatický systém. Jak Hodgkinův lymfom postupuje, ohrožuje schopnost vašeho těla bojovat s infekcí.

Hodgkinův lymfom je jedním ze dvou typů rakoviny lymfatického systému. Druhý typ, Non-Hodgkinův lymfom (NHL), je mnohem častější.

Pokroky v diagnostice a léčbě Hodgkinova lymfomu pomohly lidem s touto diagnózou dát možnost úplného zotavení. A jejich prognóza se i nadále zlepšuje.

Symptomy (příznaky) Hodgkinova lymfomu

Příznaky Hodgkinova lymfomu mohou být:

 • Bezbolestný otok lymfatických uzlin na krku, v podpaží nebo ve slabinách
 • Trvalá únava
 • Horečka a zimnice
 • Noční pocení
 • Nevysvětlená a rychlá ztráta hmotnosti
 • Svědění
 • Zvýšená citlivost na účinky alkoholu nebo bolesti v lymfatických uzlinách po konzumaci alkoholu

Příčiny Hodgkinova lymfomu

Není úplně jasné, co způsobuje Hodgkinův lymfom.

Lékaři vědí, že většina případů Hodgkinova lymfomu nastává, když buňka zabraňující infekcí nazývaná B-buňka (nebo také B-lymfocyt) vyvine mutaci v DNA. Tato mutace řekne buňkám, aby se rychle rozdělila a pokračovala v životě, když by zdravá buňka zemřela. Tato mutace způsobuje, že v lymfatickém systému se akumuluje velké množství nadměrných, abnormálních B lymfocytů, kde vylučují zdravé buňky a způsobují známky a příznaky Hodgkinova lymfomu.

Existují různé typy Hodgkinova lymfomu. Typ závisí na typu buněk zapojených do vaší nemoci a na jejich chování. Váš typ následně určuje vaše možnosti léčby.

Klasický Hodgkinův lymfom

Klasický Hodgkinův lymfom je běžnějším typem této nemoci. Může být dále rozdělen do podtypů. Lidé diagnostikovaní s klasickým Hodgkinovým lymfomem mají velké, abnormální buňky nazývané Reed-Sternbergovy buňky v jejich lymfatických uzlinách.

Podtypy klasického Hodgkinova lymfomu zahrnují:

 • Hodgkinův lymfom s nodulární sklerózou
 • Smíšený celulární Hodgkinův lymfom
 • Hodgkinův lymfom chudý na lymfocyty (LD)
 • Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty

Lymfocyty převládající Hodgkinův lymfom

Tento typ je mnohem vzácnější. Objevují se při něm velké, abnormální buňky, které se někdy nazývají popkornovými buňkami kvůli jejich vzhledu. Léčba se může dost lišit od klasického typu lymfomu. Lidé s tímto typem Hodgkinova lymfomu mohou mít větší šanci na vyléčení, když je onemocnění diagnostikováno v počáteční fázi.

Diagnóza Hodgkinova lymfomu

Časté testy a postupy používané k diagnostice Hodgkinova lymfomu jsou:

 • Fyzická zkouška uzlin. Váš lékař kontroluje zduření lymfatických uzlin, na krku, v podpaží, stejně jako zduřelou slezinu nebo játra.
 • Krevní testy. Vzorek vaší krve je vyšetřen v laboratoři, aby lékaři zjistili, zda něco ve vaší krvi naznačuje možnost rakoviny.
 • Zobrazovací testy. Obrázkové testy používané k diagnostice Hodgkinova lymfomu zahrnují rentgenovou, počítačovou tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET).
 • Chirurgie k odstranění zduřené lymfatické uzliny. Malá operace může být provedena pro odstranění celé nebo části zvětšené mízní uzliny (např. pro testování). Lymfatická uzlina je odeslána do laboratoře pro testování. Diagnostika Hodgkinova lymfomu se provede, pokud se abnormální buňky Reed-Sternberg nachází v lymfatické uzlině.
 • Biopsie kostní dřeně pro testování. Biopsie kostní dřeně může být použita k hledání příznaků rakoviny v kostní dřeni.

Stádia (fáze) Hodgkinova lymfomu

Poté, co lékař určí rozsah vašeho Hodgkinova lymfomu, se stanoví jeho fáze. Fáze následně pomáhá určit vaši prognózu a možnosti léčby. Stadia Hodgkinova lymfomu jsou:

Sponzorováno

 • I. Stádium: Lymfom je omezen na jednu oblast lymfatických uzlin nebo jediný orgán.
 • II. Stádium: V této fázi je lymfom ve dvou oblastech lymfatických uzlin nebo napadl jeden orgán a blízké lymfatické uzliny. Ale rnemoc je stále omezena na část těla.
 • III. Stádium: Když se rakovina pohybuje k lymfatickým uzlinám nad a pod bránicí, považuje se to za třetí stupeň. Rakovina může být také v jedné části tkáně nebo orgánu blízko skupin lymfatických uzlin nebo ve slezině.
 • IV. Stádium: Toto je nejpokročilejší fáze Hodgkinova lymfomu. Rakovinové buňky jsou v několika částech jednoho nebo více orgánů a tkání. Tato fáze nemoci postihuje nejen lymfatické uzliny, ale i jiné části vašeho těla, jako jsou játra, plíce nebo kosti.

Navíc lékaři používají písmena A a B k označení toho, zda máte příznaky Hodgkinova lymfomu:

 • A znamená, že v důsledku nemoci nemáte žádné významné příznaky.
 • B naznačuje, že můžete mít významné příznaky, jako je přetrvávající horečka, neúmyslná ztráta hmotnosti nebo silné noční pocení.

Léčba Hodgkinova lymfomu

Které možnosti léčby jsou vhodné právě pro váš Hodgkinův lymfom, závisí na typu a stupni onemocnění, vašem celkovém zdravotním stavu a vašich preferencích. Cílem léčby je obecně zničit co nejvíce rakovinných buněk a přivést nemoc k remisi (tj. návrat k původnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci).

1. Chemoterapie

Chemoterapie je léčba léky – používá chemikálie k zabíjení buněk lymfomu. Chemoterapeutické léky procházejí krví a mohou se dostat do téměř všech oblastí vašeho těla.

Chemoterapie je často kombinována s radiační terapií (např. u lidí s počátečním stadií klasického Hodgkinova lymfomu). Radiační terapie se obvykle provádí po chemoterapii. U pokročilého Hodgkinova lymfomu může být chemoterapie použita samostatně nebo v kombinaci s radiační terapií.

Chemoterapeutické léky mohou být užívány ve formě pilulky nebo injekce v žilách v paži (oba způsoby podávání se využívají). Pro léčbu Hodgkinova lymfomu se používá několik kombinací chemoterapeutických léků.

Nežádoucí účinky chemoterapie závisí na konkrétních lécích, které jste dostali. Časté nežádoucí účinky jsou nevolnost a vypadávání vlasů. Mohou se objevit závažné dlouhodobé komplikace, jako je poškození srdce, poškození plic, problémy s plodností a další rakoviny, jako je leukémie.

2. Ozařování

Radiační terapie používá vysokoenergetické paprsky, jako jsou rentgenové záření a protony, k zabíjení rakovinných buněk. U klasického Hodgkinova lymfomu může být radiační terapie použita samostatně, ale často se používá po chemoterapii. Lidé s lymfocyty převládajícím Hodgkiným lymfomem v raném stadiu obvykle podstupují radiační terapii samotnou.

Během radiační terapie ležíte na stole a kolem vás se pohybuje velký stroj, který směruje energetické paprsky na určité body vašeho těla. Radiace může být zaměřena na postižené lymfatické uzliny a blízké oblasti, kde by mohlo dojít k nemoci. Délka léčby záření se mění v závislosti na stádiu onemocnění.

Radiační terapie může způsobit zarudnutí a vypadávání vlasů na místě, kde je zaměřeno toto záření. Mnoho lidí zažívá velkou únavu během radiační terapie. Mezi vážnější rizika patří problémy se štítnou žlázou, neplodnost a další formy rakoviny, jako je rakovina prsu nebo plic.

3. Transplantace kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně, známá též jako transplantace krvetvorných kmenových buněk, je léčba, která nahradí vaši nemocnou kostní dřeň zdravými kmenovými buňkami, které pomáhají v růstu nové kostní dřeni. Transplantace kostní dřeně může být možností, pokud se Hodgkinův lymfom navrací navzdory léčbě.

4. Cílená léčba

Cílená terapie používá léky určené k zaměření na konkrétní druh zranitelnosti rakovinových buněk. Pokud jiné léčby nepomohly, nebo pokud se váš Hodgkinův lymfom vrátí, vaše lymfomové buňky mohou být analyzovány v laboratoři. Lékař na základě této analýzy může doporučit léčbu konkrétním lékem, který se zaměřuje na konkrétní mutace přítomné ve vašich lymfomových buňkách.

Hodgkinův lymfom a prognóza

Níže uvedená čísla pocházejí z databáze Národního onkologického institutu, který se zabýval více než 8 000 osobami s diagnostikovaným Hodgkinovým lymfomem v letech 1988-2001.

 • Pětiletá míra přežití u osob s Hodgkin lymfomem I. stupně je asi 90%. To znamená, že ze 100 lidí, který byl diagnostikován Hodgkinův lymfom, jich 90 žilo ještě začátkem šestého roku po objevení choroby.
 • U Hodgkinova lymfomu ve II. Stupni je pětiletá míra přežití přibližně 90%.
 • Pětiletá míra přežití pro Hodgkinův lymfom ve stupni III je asi 80%.
 • IV. fáze tohoto lymfomu má 5letou míru přežití přibližně 65%.

Nezapomeňte, že tato míra přežití jsou pouze odhady – nemohou předvídat, co se stane s jakoukoli jednotlivou osobou. Chápeme, že tyto statistiky mohou být matoucí a mohou vás vést k dalším otázkám. Poraďte se svým lékařem, abyste lépe porozuměli vaší konkrétní situaci. To je nejlepší rada, jaká zde může padnout.

Spolu se stádii Hodgkinova lymfomu mohou ovlivnit prognózu (výhled) i další faktory. Například tyto faktory znamenají, že lymfom bude pravděpodobně vážnější:

 • Máte B označení nemoci
 • Jste starší než 45 let
 • Jste muž
 • S vysokým počtem bílých krvinek (nad 15 000)
 • S nízkým počtem červených krvinek (hladina hemoglobinu pod 10,5)
 • S nízkým počtem lymfocytů (pod 600)
 • S nízkou hladinou albuminu v krvi (pod 4)

Ale vše je silně individuální, na to pamatujte a konzultujte vše s vašim lékařem.

A dál si přečtěte

VIDEO: Tomáš Voráček – příběh pacienta – Hodgkinův lymfom

VIDEO: HODGKINOVA CHOROBA V DĚTSTVÍ

Sponzorováno

Odborné studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva