Sponzorováno

Laparotomie – co je to a kdy se používá? Co při ní očekávat? 4.67/5 (12)

 • Laparotomie je chirurgický zákrok, při kterém se provádí řez v břišní stěně, aby se získal přístup do břišní dutiny. Tento druh chirurgie se používá k diagnostice a léčbě různých onemocnění nebo stavů v břišní oblasti. Laparotomie je závažný chirurgický postup, který se provádí v operačním sále pod obecnou anestezií.
 • Existují různé situace a stavy, které mohou vyžadovat provedení laparotomie: Diagnostická laparotomie: Když jsou přítomny nejasné nebo závažné příznaky v břiše, lékař může doporučit diagnostickou laparotomii k prozkoumání břišní dutiny a získání informací o případných onemocněních nebo poškozeních orgánů. Chirurgická laparotomie: Pokud jsou identifikovány konkrétní problémy během diagnostické laparotomie, může být provedena chirurgická laparotomie k opravě nebo odstranění postižených orgánů, tkání nebo nádorů. Tato procedura může být použita při odstranění apendicitidy, léčbě střevních onemocnění, odstranění nádorů nebo léčbě traumatických poranění břišní dutiny. Porodnická laparotomie: V některých případech může být laparotomie použita při císařském řezu, což je chirurgický zákrok, při kterém je proveden řez do břišní dutiny matky k umožnění bezpečného porodu dítěte.
 • Laparotomie je komplexní chirurgický postup, který vyžaduje odbornou zkušenost chirurga a dobrou postoperativní péči. Moderní technologie umožňují také některé chirurgické zákroky v břišní oblasti provádět pomocí laparoskopie, což je minimálně invazivní technika s menšími řezy a kratší dobou rekonvalescence. Použití laparotomie nebo laparoskopie závisí na specifickém klinickém scénáři a potřebách pacienta.

Po laparotomii zůstává jizva. Řez je nutné sešít. Skalpel totiž musí rozříznout pokožku.

Po laparotomii zůstává jizva. Řez je nutné sešít. Skalpel totiž musí rozříznout pokožku.

Laparotomie je obecný lékařský termín pro operaci prováděnou na břiše pomocí tradičního řezu v plné velikosti, spíše než minimálně invazivního přístupu. Jiný název pro tuto běžnou operaci je coeliotomie (otevření břišní dutiny). Definice laparotomie je tedy chirurgické otevření břišní dutiny.

Laparotomie používá řez v břišní dutině v plné velikosti, naproti tomu minimálně invazivní verze tohoto postupu se nazývá laparoskopie – ta používá několik velmi malých řezů.

Tradiční postup – laparotomie – je často označován jako „otevřený“ postup, protože se při něm vytváří otvor, který umožňuje chirurgovi přímo vidět orgány, krevní cévy a tkáně v břišní dutině. Laparoskopie používá laparoskopické nástroje včetně kamery vložené do velmi malých řezů, aby chirurg mohl pomocí této kamery vizualizovat vnitřní struktury a chirurgické nástroje při operaci.

Rozhodnutí o provedení zákroku, zda se provede laparotomie, nebo se provede laparoskopicky, je samozřejmě na chirurgovi.

Pokud je chirurgický zákrok prováděn jako stav nouze, může chirurg provést laparotomii, protože poskytuje lepší pohled a může být i rychlejší než minimálně invazivní přístup. Když se počítají minuty, je procedura otevřeného přístupu obvykle v počáteční fázi chirurgického zákroku mnohem rychlejší.

Ve většině případů je otevřená technika vyhrazena pro případy, kdy je čas opravdu důležitý, pacient je nestabilní nebo když postup vyžaduje velký řez, jako je chirurgický zákrok, který vyžaduje, aby byla velká část střeva viditelná a pro chirurga dobře přístupná.

Průzkumná laparotomie vs. průzkumná laparoskopie

Průzkumná laparotomie, někdy označovaná jako ex-lap, je chirurgický zákrok prováděný pro diagnostické účely. Průzkumná laparotomie je tedy název otevřené břišní operace, která se používá k vyšetřování orgánů a tkání břicha, pokud doposud nebyla stanovena diagnóza. Pokud není zdroj problému v břiše zřejmý, může pomoci vizuální vyšetření břišní dutiny.

V minulosti byla průzkumná laparotomie běžně prováděna kvůli bolesti břicha neznámého původu, kdy ani různé druhy testování nebyly úspěšné při určování příčiny bolesti. Byla také prováděna z mnoha jiných důvodů, včetně traumatu, podezření na rakovinu nebo jiných stavů, které testování nepomohlo nic diagnostikovat.

Dnes je laparoskopie, jako minimálně invazivní přístup, používána mnohem častěji než otevřený přístup. Když se diagnostický postup provádí minimálně invazivními technikami, nazývá se to průzkumná laparoskopie.

Průzkumná chirurgie je obecně méně běžná než v minulosti díky zvýšené schopnosti získávat snímky těla pomocí magnetické rezonance (MRI), počítačové tomografie (CT skenování) a dalších technik. S jejich mohou lékaři často diagnostikovat věci, aniž by museli chirurgicky břicho otevřít a vnitřek vidět, a navíc mnoho problémů lze léčit spíše léky než skalpelem.

Během explorativní laparotomie mohou být odebrány vzorky tkáně postupem zvaným biopsie. To se provádí při diagnostice břišních problémů, protože tkáň může být vyšetřena pod mikroskopem a problém může být diagnostikován tímto způsobem.

Důvody pro laparotomii nebo laparoskopii

Laparotomie je tedy obecný název chirurgického zákroku prováděného v oblasti břicha. Termín průzkumná laparotomie se často používá k popisu postupu, který se používá k určení povahy nemoci. Toto mohou být důvody pro laparotomii nebo laparoskopii:

Sponzorováno

 • Tlusté a tenké střevo: Perforace ve střevě, zablokování střeva, zánět slepého střeva, rakovina
 • Játra: Trauma (úraz), cirhóza, zvětšení jater, potřeba stentu (zdravotnický prostředek trubicového tvaru umístěný v těle tak, aby udržel průchodnost trubicové struktury, která je zúžena, nebo uzavřena)
 • cMočový systém – ledviny, močovody a močový měchýř: Blokády, jako jsou ledvinové kameny, rakovina, trauma v této oblasti

 • Ženský reprodukční systém: Endometrióza, rakovina, mimoděložní těhotenství, zánět
 • Žlučník: Obvykle se provádí za použití minimálně invazivního postupu, za výjimečných okolností může být žlučník odstraněn pomocí klasické (tj. otevřené) techniky
 • Slezina: Trauma, zvětšení sleziny, prasknutí
 • Slinivka: Zánět slinivky břišní, rakovina slinivky

Nouzová (naléhavá laparotomie)

Laparotomie může být provedena naléhavě, což znamená, že pacient má nějaký život ohrožující stav a je třeba chirurgický zákrok, aby se buď určil charakter problému, aby se problém vyřešil, nebo obojí. Problémem může být krvácení z neznámého zdroje, poškození orgánu nebo dokonce krvácení, které nelze zvládnout, i když je známa příčina.

Procedura, která se často provádí po traumatickém poranění, které vede k bolesti břicha, je diagnostický peritoneální výplach. To je proveden malý řez v břiše a břišní dutina je propláchnuta tekutinou. Pokud tekutina vychází z těla se značným množstvím krve, může být indikována laparotomie. Tento výplach nediagnostikuje zdroj zranění, ale naznačuje, že je krvácení přítomno. Pomocí laparotomie se pak bude diagnostikovat zranění a chirurg by mohl problém také vyřešit.

Trauma, jako je dopravní nehoda nebo penetrační zranění (bodná nebo střelná rána), je častou příčinou poranění břicha, která musí být diagnostikována nebo ošetřena laparotomií. V těchto případech může být zřejmé, že je přítomna velká břišní rána. Dotčené orgány, cévy a tkáně však již nemusí být tak jasné. V těchto případech chirurg může vizualizovat zranění a diagnostikovat problém a ve většině případů problém také léčit.

Laparotomie a možná rizika a komplikace

Kromě obecných rizik chirurgického zákroku a rizik anestezie má laparoskopie i laparotomie také svá vlastní rizika. Rizika se liší v závislosti na základním problému nebo nemoci, která vyžaduje tento postup, ale rizika specifická pro tento postup jsou:

 • Infekce
 • Kýla
 • Krvácení z místa operace

Co se děje během laparotomie a laparoskopie

Laparotomie nebo laparoskopie začíná podáním celkové anestézie. Jakmile anestézie nabude účinku, kůže břicha se připraví antibakteriálním roztokem, který zabrání infekci v místě chirurgického zákroku.

Chirurg pak provede řez. Pokud třeba máte bolest v dolní pravé části břicha nad slepým střevem, bude řez proveden v této oblasti.

Pokud je plánována minimálně invazivní laparoskopická procedura, provede se několik řezů kratších než pár centimetrů. Pokud je plánována laparotomie, provede se jeden velký řez. Pokud bude použit velký řez, je pravděpodobné, že to bude buď středový řez, což je vertikální řez.

V některých případech může být řez na začátku chirurgického zákroku malý a po provedení diagnózy se může podle potřeby zvětšit, aby se dokončily postupy. V některých případech se může minimálně invazivní postup stát otevřeným postupem, pokud chirurg potřebuje více prostoru k vizualizaci problému nebo práce.

Jakmile je proveden řez, orgány a tkáně budou zkontrolovány na známky onemocnění, infekce nebo zánětu. Biopsie mohou být odebírány z různých tkání podle potřeby.

Jakmile byly orgány a tkáně břicha zkontrolovány, je tato část procedury ukončena – v mnoha případech však bude proveden postup k řešení problému. Například se provádí laparotomie, aby se zjistil zdroj bolesti břicha, a najde se zanícený apendix, apendektomie se pak kombinuje s laparotomií.

Řez může být uzavřen různými způsoby. Větší řezy jsou obvykle uzavřeny stehy nebo sponkami, menší řezy mohou být uzavřeny lepicími proužky zvanými steri-proužky nebo chirurgickým lepidlem. Řez je poté zakryt sterilním chirurgickým obvazem. Anestezie je zastavena a je podán lék na probuzení pacienta, který je poté převezen do místnosti pro zotavení.

Zotavení a regenerace z laparotomie

Doba zotavení z laparotomie se u jednotlivých pacientů velmi liší – každý z nás je jiný, proto je i tato regenerace velmi individuální. Navíc je to kvůli velkému množství problémů, které vyžadují operaci. Obecně řečeno, nekomplikovaný postup, který je proveden laparotomií obecně nevyžaduje více než dva až šest týdnů pro zotavení, než se vrátíte k normálním činnostem. Tuto dobu lze ale výrazně prodloužit postupy, které jsou nezbytné po stanovení diagnózy. Ale velmi záleží na vašem konkrétním problému.

Jakmile je pacient propuštěn z nemocnice, aby se zotavil doma, je důležité, aby byla věnována zvláštní pozornost prevenci infekce a řádné péči o ránu po operaci. Infekce je jednou z nejčastějších komplikací této operace, proto je nezbytné vědět, jak identifikovat příznaky infekce. Vyvarujte se samozřejmě činností, které zvyšují tlak v břiše, aby se předešlo bolesti, dehiscenci (rozpad rány komplikuje hojení především u akutních ran) a snížilo se riziko kýly.

Sponzorováno

Máte s laparotomií nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva