Sponzorováno

Co je to biopsie? Druhy biopsie a jejich popis 4.76/5 (34)

biopsieBiopsie je u vybraných pacientů s podezřením na konkrétní patologický proces dobře ustanovená, efektivní a bezpečná metoda. Jejím cílem je odebrání vzorků z tkání či tekutinových kolekcí pro jejich další rozbor (biochemický, histologický, mikrobiologický).

Biopsie je nutná pro přesnější určení povahy patologického procesu, ze kterého byl vzorek odebrán, je nutná pro stanovení dalších léčebných postupů. Často rozhodne, zdali se jedná o benigní či maligní proces a umožní usměrnit další léčení.

Co se vlastně při biopsii odehrává?

Před výkonem bude provedena analgosedace (celková aplikace látek proti bolesti), budete mít zavedenou žilní kanylu. Na vyšetřovně, kde se bude výkon provádět budete uložen/a do polohy umožňující nejlepší přístup k ložisku. V této poloze musíte po dobu výkonu pokud možno bez pohybu setrvat. Lékař provádějící výkon zaměří přístrojem ložisko, určí nejbezpečnější přístup, provede lokální znecitlivění místa vpichu, zavede bioptickou jehlu, provede odběr vzorků. Poté jehlu odstraní a místo vpichu převáže.

Trvání výkonu je značně individuální v závislosti na uložení ložiska a jeho vztahu k okolním strukturám, odhad času Vám upřesní lékař, který bude výkon provádět.

Druhy biopsie

Biopsie tenkou jehlou (aspirační biopsie)

Biopsie tenkou jehlou (aspirační biopsie) slouží k odběru materiálu na cytologické vyšetření nejčastěji ze štítné žlázy, slinivky nebo prsu. Jehla se zavádí do zkoumaného ložiska pod kontrolou hmatu nebo některé zobrazovací metody, nejčastěji pod sonografickou nebo CT kontrolou. Buňky se do jehly dostávají přímo kapilárním vztlakem nebo pomocí podtlaku s pomocí injekční stříkačky.

Biopsie hrubou jehlou

Biopsie hrubou jehlou se používá pro odběr tenkých válečků tkáně. Používají se jednorázové bioptické sety nebo bioptické jehly. Jde o automatický systém, kdy se jehla umístí do místa odběru a tzv. bioptické dělo jehlu vysune a odsekne vzorek tkáně. Využívá se nejčastěji při odběr tkáně z prsu nebo jater.

Incizní biopsie

Při incízní biopsii se odebírají vzorky tkáně vyříznutím nebo pomocí kleští při endoskopickém vyšetření.

Probatorní excize

Při probatorní excizi se částečné nebo úplné odebere patologické ložisko (např. lymfatické uzliny). Tato metoda je velmi spolehlivá zvlášť při hmatných a povrchově dostupných ložiscích.

Tak, nyní si trošku přiblížíme jednotlivé biopsie dle částí těla:

Biopsie ledvin

Biopsie ledvin je vyšetření, při kterém se odebírá vzorek z tkáně ledvin. Odebraná tkáň se pak vyšetřuje pod mikroskopem. Biopsie ledvin je indikována při poruchách ledvinných funkcí a při nálezu krve nebo bílkovin v moči nejasné příčiny.

Co dělat před vyšetřením?

 1. Informujte lékaře o příp. alergii na anestetika a o lécích, které užíváte
 2. Pokud máte cukrovku a užíváte inzulín, oznamte to lékaři
 3. Sestřička Vám odebere krev na vyšetření
 4. Toto vyšetření se většinou provádí během hospitalizace
 5. Bližší informace Vám podá lékař

Jak probíhá samotné vyšetření?

Ráno v den vyšetření třeba donést moč na vyšetření. Pokud se dokáže přítomnost bakterií, vyšetření se provádí až po přeléčení infekce. Sestřička změří krevní tlak a zajistí intravenózní přístup.

Pacient leží na břiše. Lékař nejprve vyšetří ledviny ultrazvukem, poprosí vás o hluboký nádech, výdech a zadržení dechu. Při tom sleduje, při kterém typu dýchání jsou ledviny v nejvýhodnější poloze pro odběr vzorků. Vzorek se odebírá v místním znecitlivění, pod stálou kontrolou ultrazvukem. Tkáň se odebírá speciální jehlou.

Má toto vyšetření nějaká rizika?

 • Největším rizikem je krvácení – většinou jde o malé krvácení v oblasti ledviny, u 1 až 3 z 1000 pacientů může dojít k významnému krvácení vyžadujícímu chirurgický zásah.
 • Může se objevit krev v moči
 • Infekce
 • Místo vpichu může být ještě 1- 2 dny bolestivé

Co bude po vyšetření?

Biopsie ledvin se provádí během hospitalizace, tzn. po zákroku zůstává pacient v nemocnici. Pacientovi se vyšetří moč (na přítomnost krve), USG ledviny. Tři hodiny po biopsii je třeba zůstat ležet.

Kdy se dozvím výsledek?

Odebraná tkáň se vyšetřuje mikroskopicky. Výsledek se dozvíte cca za 7-14 dní.

Kostní biopsie

Při biopsii odebíráme kousek tkáně (v tomto případě z kosti) na histologické vyšetření. Výkon se provádí v lokální anestezii speciální jehlou.

Biopsie prostaty

Jde o miniinvazivní výkon pro odběr tkáně z prostaty určeného k speciálnímu histologickému vyšetření. K biopsii prostaty přistupujeme při podezření na přítomnost karcinomu a jde zároveň o jedinou metodu v současné medicíně, kterou můžeme spolehlivě diagnostikovat toto onemocnění již v časných stadiích. Při vyšetření lékař pomocí speciální bioptické pistole odebírá několik vzorků přímo z tkáně prostaty. Před biopsií je pacient kompletně poučen a preventivně užívá antibiotika. Výkon se provádí ambulantně, bez nutnosti hospitalizace.

Speciální jehla se zavede do prostaty přes konečník nebo hráz, pod kontrolou prstu nebo ultrazvukové sondy. Vyšetření není bolestivé, občas se po biopsii objeví krev v moči, semenné tekutině nebo ve stolici; v ojedinělých případech se při infekci prostaty zvýší teplota. Posouzení vzorků tkáně trvá přibližně týden. Obavy, že biopsie může probudit „spící rakovinu“ nejsou opodstatněné.

Sponzorováno

Biopsie prsu

Definitivní potvrzení diagnózy při podezření na onemocnění prsu je možné pouze vynětím malého kousku tkáně (biopsie) a jeho vyšetřením pod mikroskopem (histologické vyšetření). Operativně odstraněná tkáň se vyšetří pomocí „rychlého řezu“ na přítomnost zhoubného nádoru. Od výsledku vyšetření závisí všechny další léčebné postupy. Biopsie je bezpečné vyšetření. Občas vyslovená obava, že by se při odebrání vzorku na vyšetření mohli nádorové buňky „vyplavit do okolí“ a vytvořit metastázy, je neopodstatněná. Zhoubné nádory prsu jsou skoro všechny různé formy adenokarcinomů. Pouze zřídka se objevují některé jiné druhy nádorů. Ne všechny nádory jsou stejně zhoubné. Podle zhoubnosti se dělí na čtyři stupně. Toto dělení se nazývá grading. Stupeň zhoubnosti označujeme od G1 až po G4. Čím vyšší číslo, tím zhoubnější nádor.

Biopsie jater

Jaterní biopsie je odběr minimálního množství jaterní tkáně k mikroskopickému vyšetření. Tento odběr se provádí pomocí speciální jehly, buď necíleně z pravého jaterního laloku, nebo cíleně pod kontrolou ultrazvukem. Používá se v případě, kdy není možno stanovit přesnou diagnózu a tedy ani odpovídající léčbu jiným způsobem nebo je-li zapotřebí k určení dalšího léčebného postupu znát přesné stádium, tedy stupeň pokročilosti jaterního onemocnění.

Vyšetření není moc příjemné. Biopsie slouží k odebrání vzorku tkáně přímo z jater. Odběr se provádí po předchozí lokální anestezii – znecitlivění místa vpichu, který se provádí mezi 8. a 9. žebrem vpravo, při klidném dýchání pacienta na konci výdechu. Odebraný vzorek je poslán následně na histopatologické testy. Biopsie se využívá ke zjištění přítomnosti nádorového bujení.

Biochemickými testy se ověřuje přítomnost jaterních enzymů v krvi, při tomto onemocnění mohou, i nemusí být hladiny těchto enzymů zvýšeny. Tyto testy mohou být zvýšeny při různých onemocněních jater.

Důvody pro provedení jaterní biopsie

 • Abnormální výsledky zkoušky krve (např, zvýšení jaterních enzymů, zvýšené hladiny mědi a železa v krvi);
 • Podezření na onemocnění jater;
 • Pokrok v léčbě onemocnění jater;
 • Stav po transplantaci jater.

Více o jaterní biopsii si můžete přečíst zde – na webu Gastromedic.cz

Biopsie plic

Odběr vzorků tkáně a jeho vyšetření pod mikroskopem je jediná metoda, která může s jistotou potvrdit nebo vyvrátit zhoubné onemocnění. Umožňuje také stanovit přesný typ nádoru. Je standardní součástí diagnostiky plicního karcinomu a je nezbytné provést jej před rozhodnutím o léčbě. Výjimkou mohou být někdy pacienti, jejichž nádor je možné operovat – tehdy se může ověřit typ nádoru při samotné operaci. V ostatních případech se provede biopsie – odběr malého vzorku tkáně – která se pak vyšetří pod mikroskopem.

Biopsie plic se provádí při lokální anestezii, takže není bolestivá, i když vyšetření může být trochu nepříjemné. Obvykle nevyžaduje pobyt v nemocnici a krátce po zákroku budete moci jít domů, ale je dobré zajistit si někoho, kdo vás odveze. Na vyšetření se nemusíte speciálně připravit, lékaři vám ale pravděpodobně doporučí, abyste před ním nejedli. Vzorek tkáně se může při biopsii plic odebrat několika způsoby:

Punkce jehlou

Lékař vám řekne, abyste zadrželi dech a pak odebere vzorek tkáně nádoru speciální jehlou přímo přes hrudní stěnu. Zákrok se provádí pod CT kontrolou a místo vpichu budete mít znecitlivěné.

Bronchoskopie

Umožňuje lékaři nahlédnout do plic a také odebrat malý vzorek tkáně. Během vyšetření se hrdlo vystříká anesteziologickou látkou, takže vyšetření nebudete cítit. Někdy se také doporučuje užít uklidňující tabletku, abyste se uvolnili. Pak vám lékař ústy nebo nosem zavede tenkou ohebnou hadičku se světlem a kamerou, zkontroluje dýchací cesty a odebere vzorek z plic. Po biopsii hrozí riziko krvácení, proto vám může lékař doporučit, abyste alespoň 2 hodiny po zákroku klidně a rovně leželi.

Mediastinoskopie

Toto vyšetření se provádí v celkové anestezii a obvykle vyžaduje krátký pobyt v nemocnici. Mediastinoskopie je minimálně invazivní chirurgický zákrok, při kterém se malým, asi 3 cm řezem na krku zavádí průdušnici tenká kovová trubička s kamerou. Umožňuje zkontrolovat značnou část oblasti mezi plícemi a odebrat vzorky ze zvětšených lymfatických uzlin. Díky anestezii nebudete nic cítit. Poměrně často se mediastinoskopie využívá k určení stádia plicního karcinomu a její výsledky ovlivňují rozhodnutí o způsobu léčby.

Biopsie střeva

Biopsie střeva se provádí pomocí speciálních kleští. Lidově řečeno, do kanálu v endoskopu se vsune kus drátu, který má na svém konci něco jako skřipec. Když je přístroj na správném místě, skřipcem se odebere vzorek. I když to zní hrůzostrašně, odebrání samotných vzorků ani nezaznamenáte.

Biopsie štítné žlázy

Tenkojehlová biopsie štítné žlázy (FNAB – fine needle biopsy) je invazivní metoda, při které získáváme buněčný materiál na cytologické vyšetření. Biopsie štítné žlázy se provádí ambulantně. Lokální anestezie není nutná. Získaný materiál se hodnotí makroskopicky a cytologicky. Výkon je pro pacienta nenáročný a snadno opakovatelný. Měl by být indikována u všech nejasných nálezů na štítnou žlázu.

Kde si o biopsii přečíst více?

VIDEO: O biopsii tenkého střeva

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva